User Tools

Site Tools


SidebarTerminology

Contact


keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, Dutch patents, Belgian patents, Belgian translator, e-terminologist, terminologist, Patent translator, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Patents, MJW Beijer, M.J.W. Beijer, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, Wordbook.com, Wordbook.online, Wordbook.nl, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

(ɔ) 1976–2020 Michael Beijer

koppelaankoopkoppelaankoop; koppelaankopen; koppelverkoop


Koppelaankopen

4.16. Een koppelaankoop is een aankoop van een beoogde onroerende zaak, waarbij een andere onroerende zaak mee wordt aangekocht. Er wordt ook wel gesproken van een koppelverkoop, maar bij de etikettering van de aangekochte panden acht ik de term koppelaankoop meer opportuun. In de NDFR valt - onder het kopje koppelverkoop - het volgende te lezen:

“Het komt voor dat een bepaalde onroerende zaak alleen kan worden verkregen indien een andere onroerende zaak eveneens wordt aangekocht. In geval van een dergelijke koppelverkoop waarbij één onroerende zaak voor bedrijfsdoeleinden wordt gekocht en verplicht tot het ondernemingsvermogen behoort, komt de vraag op hoe de 'tweede' onroerende zaak die door de gedwongen koppeling 'op de koop toe' moet worden genomen, dient te worden geëtiketteerd.

Uit de jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat nu de gedwongen aankoop is opgeroepen in de ondernemingssfeer ook deze 'tweede' onroerende zaak in beginsel tot die ondernemingssfeer behoort en dus tot het ondernemingsvermogen moet worden gerekend. (…)

Indien een koppelverkoop plaatsvindt is etikettering als verplicht ondernemingsvermogen dus niet altijd aan de orde. Indien van begin af aan de bedoeling heeft bestaan om de 'meegekochte' onroerende zaak binnen afzienbare tijd zelf te gaan gebruiken of als belegging te gaan verhuren is etikettering als privé-vermogen toegestaan of zelfs geboden.

Het feit echter dat de meegekochte onroerende zaak nooit binnen de onderneming is gebruikt en zo snel mogelijk weer wordt verkocht, laat onverlet dat sprake is van verplicht ondernemingsvermogen, indien de koppelaankoop uitsluitend met het oog op de belangen van de onderneming heeft plaatsgevonden (zie onder meer HR 26 maart 1969, nr. 16.090, BNB 1969/105 en Hof Leeuwarden 7 januari 1983, nr. 326/82, BNB 1984/150).”

Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2007:AZ2841


Grensperikelen bij koppelaankoop
De ondernemer kan bij aankoop van een bedrijfspand gedwongen wordt om een naastgelegen perceel of pand er bij te moeten kopen. Bij zo’n koppelaankoop worden twee juridisch zelfstandige objecten gekocht, die afzonderlijk in het kadaster zijn vermeld en in beginsel ook ‘los’ verkocht kunnen worden. De ondernemer zal het object dat hij ‘op de koop toe’ moest nemen, niet in de zaak gaan gebruiken, en daar ook privé vaak geen interesse in hebben.

https://www.belastingbelangen.nl/artikel/Op_de_zaak_of_in_prive


Koppelaankoop
Een bijzondere situatie vormt de zogenoemde koppelaankoop. Bij een koppelaankoop koopt de ondernemer met het oog op de onderneming een vermogensbestanddeel en moet daarbij ook een ander vermogensbestanddeel kopen dat niet rechtstreeks de belangen van de onderneming dient. Als voorbeeld kan worden gedacht aan een niet juridisch gesplitst woon-werkpand dat wordt aangekocht vanwege de bedrijfsruimte.

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad21 kan ten aanzien van vermogensetikettering bij koppelaankopen het volgende worden afgeleid. Hierbij geldt als uitgangspunt dat sprake is van een splitsbaar woonwerkpand.22

1. Het ondernemingsgedeelte van het pand vormt verplicht ondernemingsvermogen.
2. Het woongedeelte van het pand vormt verplicht privévermogen, indien dit gedeelte uitsluitend wordt gebruikt voor bewoning door de ondernemer en de bewoning niet dienstbaar is aan de onderneming.
3. Het woongedeelte van het pand vormt keuzevermogen, indien dit gedeelte wordt gebruikt voor bewoning door de ondernemer en de bewoning dienstbaar is aan de onderneming.
4. Het woongedeelte van het pand vormt keuzevermogen, indien dit gedeelte is bestemd als belegging (bijvoorbeeld voor verhuur aan derden).
5. Het woongedeelte van het pand vormt verplicht ondernemingsvermogen, indien dit gedeelte direct wordt doorverkocht of wordt aangehouden in afwachting van een geschikte gelegenheid tot verkoop.

‘Vermogensetikettering in de inkomstenbelasting’


An illegal tie-in arrangement occurs when a seller refuses to sell one product or service (the tying product or service) unless the buyer agrees to purchase a different product or service (the tied product or service).
www.proz.com/kudoz/english-to-dutch/law-general/4536242-tie-in-arrangement.html


JurLex:
koppelverkoop =
tying
tie-in sale
tied sales
tying arrangement
tied selling

FELOnline:
koppelverkoop =
cross-selling
tie-in sales
pressure selling

OGL:
koppelverkoop =
linked sale
package
deal

Van Dale NL-EN:
koppelverkoop =
conditional sale

Van Dale:
koppelverkoop:
verkoop waarbij de koper van een artikel verplicht is ook een ander artikel te kopen

koppelaankoop.txt · Last modified: 2020/02/27 15:14 (external edit)