BEIJER.UK

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile


Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, Proz.com, Lilt, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

Cloud Computing woordenlijst


Apache CloudStack
Een open source cloud computing- en Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-platform dat het creëren, implementeren en beheren van clouddiensten eenvoudiger maakt, door een complete “stack” (stapeling) van functies en componenten voor cloudomgevingen te bieden.

API or Application Program Interface
Een API is hoe het ene computerproces (software) met het andere communiceert. API’s kunnen gestandaardiseerd zijn op basis van een industrieovereenkomst of overheidsbeschikking, of ze kunnen eigendom zijn van een specifieke toepassing of leverancier. De betekenis van de term API is afhankelijk van de context. Het kan verwijzen naar een enkele “call” (verzoek), waarmee de ene toepassing informatie voor een andere kan opvragen, naar een verzameling van dergelijke calls voor een toepassing zoals Google Maps, of naar de verzameling van alle dergelijke applicatie-API’s, die door een organisatie worden gebruikt. In Cloudomgevingen wordt dit ook wel “Web API” genoemd.

AWS or Amazon Web Services
Amazon’s suite van Openbare clouddiensten (inclusief EC2, RDS, S3, SQS en VPC), die samen hun cloud computing-platform vormen.

Amazon EC2 – Afkorting voor Amazon Elastic Computer Cloud. Amazon EC2 is een commerciële webservice waarmee klanten computingresources kunnen ‘huren’ van EC2’s openbare cloud. Amazon’s Elastic Compute Cloud Web-service levert aanpasbare computing-capaciteit in de cloud, zodat ontwikkelaars bij het bouwen van applicaties plezier kunnen beleven aan grote schaalbaarheid.
Amazon S3 – Amazon Simple Storage Services: Amazon’s openbare cloudopslagdienst.
Azure of Windows Azure
Het openbare cloud computing-platform van Microsoft.

Facturering en meting van servicegebruik
U betaalt alleen voor resources die u gebruikt. Dit pay-as-you-go-model houdt in dat gebruik wordt gemeten en u alleen betaalt voor wat u verbruikt.

BPaaS or Business Process as a Service
Een compleet bedrijfsproces dat als dienst wordt aangeboden – bijv. facturering, HR, payroll, adverteren, etc.

Bedrijfscontinuïteit
Bedrijfscontinuïteit is wat een bedrijf doet om ervoor te zorgen dat kritieke bedrijfsfuncties altijd beschikbaar zijn voor klanten, leveranciers, toezichthouders en andere entiteiten die toegang tot die functies moeten hebben. Dit omvat veel dagelijkse activiteiten, zoals project management, systeemback-ups, wijzigingsbeheer en helpdesk. Bedrijfscontinuïteit is niet iets dat tijdens een ramp wordt geïmplementeerd; Bedrijfscontinuïteit verwijst naar de dagelijkse activiteiten die zorgen voor handhaving van service, consistentie en herstelbaarheid.

BYOD or Bring Your Own Device (Breng Je Eigen Apparaat)
Sommige VoIP- en Virtuele Desktop-providers staan het toe om eigen apparatuur te gebruiken. Het verwijst naar het beleid van bedrijven die werknemers toestaan persoonlijke mobiele apparaten (laptops, tablets en smartphones) mee te nemen naar hun werkplek en die apparaten gebruiken voor toegang tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie en -toepassingen.

CCMM or Cloud Computing Maturity Model
Beschrijft vijf ontwikkelingsfases in de migratie van een datacenter van een onderneming naar cloud computing. De vijf fases zijn: consolidatie, virtualisatie, automatisering, bruikbaarheid en cloud.

CDN or Content Delivery Network
Een systeem dat bestaat uit meerdere computers met datakopieën die zich op verschillende plaatsen in het netwerk bevinden, zodat clients toegang hebben tot de dichtstbijzijnde kopie.

Cloudapp
Afkorting voor cloud applicatie. Cloudapp is een beschrijving van een softwaretoepassing die nooit op een lokale computer is geïnstalleerd. In plaats daarvan is het toegankelijk via internet.

Cloudapplicatie
Een softwaretoepassing die nooit op een lokale computer is geïnstalleerd – deze is altijd toegankelijk via internet. Het is de bovenste laag van de Cloud Computing Stack (ook bekend als Pyramide), waar applicaties communiceren met webbrowsers van klanten. Cloudapplicaties zijn strak gecontroleerd en laten weinig ruimte voor aanpassing. Voorbeelden hiervan zijn: Gmail of SalesForce.com.

Cloud Applicatie Management voor Platforms of CAMP
CAMP, de afkorting van Cloud Applicatie Management voor Platforms, is een speciaal ontworpen specificatie voor vereenvoudiging van applicatiebeheer – inclusief verpakking en implementatie – op openbare en private cloud computing-platforms.

Cloud Arcs
Afkorting voor cloud-architecturen. Dit zijn ontwerpen voor softwaretoepassingen die via internet toegankelijk en te gebruiken zijn.

Cloud as a service or CaaS
Een cloud computing-dienst die is opengesteld via een platform waar anderen op kunnen bouwen.

Cloud Backup
Cloudback-up, of cloud computerback-up, verwijst naar het maken van back-ups van data naar een externe, cloudgebaseerde server. Bij deze vorm van cloudopslag worden cloudback-ups opgeslagen in en zijn deze toegankelijk via meerdere verspreide en verbonden resources, die samen een cloud vormen.

Cloud Backup Service Provider
Een derde partij die voor klanten cloudgebaseerde databack-upservices en -oplossingen beheert en distribueert vanuit een centraal datacenter.

Cloud Backup Oplossingen
Cloud back-upoplossingen stellen bedrijven en particulieren in staat hun data en computerbestanden op te slaan in de cloud m.b.v. een opslagserviceprovider, in plaats van de data lokaal op te slaan op een fysieke schijf, zoals een harde schijf of een tape back-up.

Cloud Bridge (Brug)
Een toepassing zodanig uitvoeren dat de componenten ervan in meerdere cloudomgevingen worden geïntegreerd (dit kan elke combinatie van interne/private en externe/openbare clouds zijn).

Cloud Broker (Tussenpersoon)
Een entiteit die relaties met meerdere clouddienst-providers aangaat en onderhoudt. Fungeert als tussenpersoon voor clouddienst-klanten en clouddienst-providers, waarbij voor elke klant de beste provider wordt geselecteerd en diensten worden gemonitord.

Cloudburst
Cloud bursting is een techniek die door hybride clouds wordt gebruikt om waar nodig aanvullende resources te leveren voor private clouds. Als de private cloud de verwerkingskracht heeft om zijn workloads aan te kunnen, wordt de hybride cloud niet gebruikt. Dit is wat in werking treedt wanneer uw cloud een storing of beveiligingslek heeft en uw data niet beschikbaar is. De term cloudburst wordt op twee manieren gebruikt, zowel negatief als positief:

Cloudburst (negatief): het falen van een cloud computing-omgeving vanwege het onvermogen om met een piek in vraag om te gaan.
Cloudburst (positief): de dynamische inzet van een softwaretoepassing, die normaliter op interne computingresources werkt, in een openbare cloud om een piek in vraag aan te pakken.
Cloudcenter
Een datacenter in de “cloud” die gebruik maakt van op standaarden gebaseerde gevirtualiseerde componenten als een datacenter-achtige infrastructuur die zijn infrastructuur huurt.

Cloud client
Computerapparaat voor cloud computing. Geüpdatete versie van thin client.

Cloud Computing
De term cloud verwijst naar de manier waarop netwerken, in het bijzonder het internet, al geruime tijd zijn afgebeeld in technische- en netwerktekeningen. In werkelijkheid is de cloud de meest recente herhaling van een concept dat in het verleden al vele namen heeft gehad, zoals ASP (applicatie service provider), on-demand, utility computing en as a service (Software as a Service, Infrastructure as a Service).
Cloudtechnologieën zijn simpelweg een verzameling computerresources (servers, opslag, toepassingen en spraakdiensten) die naar wens aan bedrijven wordt geleverd via een provider-netwerk, waardoor on-site apparatuur, onderhoud en beheer niet nodig zijn. Cloudtechnologie stelt IT-afdelingen in staat om naar behoefte capaciteit te verhogen of mogelijkheden toe te voegen, zonder apparatuur en software aan te schaffen (en dus ter ondersteuning hiervan geen werknemers hoeven te trainen) en zonder kantoorruimte, stroom en koeling te hoeven gebruiken om het te huisvesten. Eindgebruikers hebben waar dan ook direct toegang tot nieuwe, altijd beschikbare functies op vrijwel elk apparaat. Ook is dit voor bedrijven een voorspelbare, abonnement-gebaseerde ‘pay-per-use’ -manier om IT te financieren.

Cloud Computing Reseller (Doorverkoper)
Een bedrijf dat hostingservices aanschaft bij een cloudserver hosting- of cloud computing-provider en vervolgens doorverkoopt aan haar eigen klanten.

Cloud Database
Een database die voor clients via de cloud toegankelijk is en die door servers van een cloud database-provider on-demand aan gebruikers wordt geleverd via internet. Ook wel Database-as-a-Service (DBaaS) genoemd. Cloud-databases kunnen cloud computing gebruiken om geoptimaliseerde schaalbaarheid, hoge beschikbaarheid, multi-tenancy en effectieve resourcetoewijzing mogelijk te maken.

Cloud Elasticity (Elasticiteit) or Cloud Scalability (Schaalbaarheid)
De cloud is elastisch, wat betekent dat resourcetoewijzing groter of kleiner kan worden, afhankelijk van de vraag. Elasticiteit maakt schaalbaarheid mogelijk, wat betekent dat de cloud naar boven kan schalen bij piekvraag en naar beneden bij minder vraag. Schaalbaarheid betekent ook dat een toepassing kan worden geschaald bij het toevoegen van gebruikers en wanneer applicatievereisten veranderen.

Cloud-enablement
Cloud-enablement is het proces van het via de cloud creëren, implementeren en exploiteren van een (groot) deel van de IT-infrastructuur, software en resources van een organisatie. Cloud-enablement verschuift interne IT naar een openbare, private of hybride cloud-omgeving. Cloud-enablement service wordt geleverd door cloud-enablers of clouddienst-providers.

Cloud Enabler
Een algemene term die verwijst naar organisaties (meestal leveranciers) die zelf geen cloudproviders zijn, maar technologie beschikbaar maken, zoals cloudware, waarmee cloud computing mogelijk is. Een leverancier die technologie of service aanbiedt, waarmee een klant of andere leverancier zijn voordeel kan doen met cloud computing.

Cloud Envy (Nijd)
Deze term beschrijft een leverancier die met de cloud-wind wil meewaaien door ‘rebranding’ van reeds bestaande services.

Cloud Governance (Beheer) en Compliance
Governance definieert wie waarvoor verantwoordelijk is en het beleid/de procedures die uw mensen/groepen moeten volgen. Cloud governance vereist dat u zowel uw eigen infrastructuur als infrastructuur die u niet volledig onder eigen controle hebt, beheert. Cloudbeheer heeft twee hoofdcomponenten: compliance-begrip en risico- en zakelijke prestatiedoelen. Er zijn organisaties, zoals de Cloud Security Alliance, die het gebruik van ‘best practices’ (beste werkwijzen) promoten voor het bieden van beveiligingsgarantie binnen Cloud Computing.

Cloud Hosting
Een type hosting waarbij de klant naar wens gevirtualiseerde, dynamisch schaalbare infrastructuur leaset. Vaak kunnen gebruikers kiezen uit verschillende besturingssystemen en andere infrastructuurcomponenten. Cloudhosting is doorgaans selfservice, wordt per uur of maandelijks gefactureerd en kan worden beheerd via een webinterface of API.

Cloud Infrastructuur
De “onderste” laag (of het fundament) van de Cloud Pyramide is de levering van computerinfrastructuur via paravirtualisatie. Dit omvat servers, netwerken en andere hardware-apparatuur die worden geleverd als Infrastructuur Webservices of “cloudcenters”. Op dit niveau heeft u volledige controle over de infrastructuur.

Cloud Manageability (Beheerbaarheid)
U heeft een consistent overzicht nodig van zowel on-premise als cloudgebaseerde omgevingen. Dit omvat het beheer van provisioning van middelen en servicekwaliteit (quality of service: QOS) die u van uw serviceprovider ontvangt.

Cloud Management
Software en technologieën die ontworpen zijn voor het uitvoeren en monitoren van toepassingen, data en diensten die zich in de cloud bevinden. Cloudmanagement-tools helpen ervoor te zorgen dat de cloud computing-resources van een bedrijf optimaal werken en goed communiceren met gebruikers en andere services.

Cloud Migratie
Het proces van het verhuizen van alle of een deel van de data, toepassingen en diensten van een bedrijf, van on-site locaties achter een firewall naar de cloud, waar de informatie on-demand via internet kan worden geleverd.

Cloud OS
Een term die vaak in plaats van Platform as a Service (PaaS) wordt gebruikt, om te verwijzen naar het verband met cloud computing.

Cloud Operating System or Cloud OS
Een computerbesturingssysteem dat speciaal ontworpen is om in het datacenter van een provider te worden uitgevoerd en via internet of een ander netwerk, ook wel bekend als platform-as-a-service (PaaS), aan de gebruiker wordt geleverd. Windows Azure is een voorbeeld van een cloudbesturingssysteem, of ”cloud layer”, dat op Windows Server 2008 wordt uitgevoerd. De term wordt soms ook gebruikt om te verwijzen naar cloudgebaseerde clientbesturingssystemen, zoals Chrome OS van Google.

Cloud-Oriented Architecture (Cloud-georiënteerde Architectuur) of COA
Een term die bedacht is door Jeff Barr van Amazon Web Services. Beschrijft een architectuur waarin toepassingen fungeren als diensten in de cloud en andere toepassingen in de cloudomgeving bedienen. Een architectuur voor IT-infrastructuur en softwaretoepassingen die zijn geoptimaliseerd voor gebruik in cloud computing-omgevingen. De term is nog niet wijdverspreid en, zoals in het geval van de term “cloud computing” zelf, bestaat er geen algemene/algemeen aanvaarde definitie of specifieke beschrijving van een cloudgeoriënteerde architectuur.

Cloud Platform
De “middelste” laag van de Cloud Pyramide die een computing-platform of framework (bijv. .NET, Ruby on Rails of Python) levert als dienst of stack. Controle is alleen mogelijk over het platform of framework, maar niet op een lager niveau (serverinfrastructuur). Voorbeelden hiervan zijn: Google AppEngine of Microsoft Azure.

Cloud Portability (Overdraagbaarheid)
In cloud (computing)-terminologie betekent de term “cloud portability” de mogelijkheid om toepassingen en bijbehorende data te verplaatsen van de ene cloudprovider naar de andere – of van openbare naar private cloudomgevingen. Zie ook Vendor-lock-in.

Cloudprovider
Een bedrijf dat, meestal tegen vergoeding, cloudgebaseerde platform-, infrastructuur-, applicatie- of opslagdiensten levert aan andere organisaties en/of individuen.

Cloudproviders
Computing-serviceproviders wiens product/platform is gebaseerd op virtualisatie van computingresources en een op gebruik gebaseerd betalingsmodel.

Cloud Pyramide
Een visuele weergave van Cloud Computing-lagen, waarbij verschillende segmenten worden uitgesplitst naar functionaliteit. In de vereenvoudigde versie zijn dat: Infrastructuur, Platform- en Applicatielagen.

Cloudprovider
Een serviceprovider die klanten opslagruimte of softwareoplossingen biedt via een openbaar of privé netwerk.

Cloud Provisioning
De implementatie van de cloud computing-strategie van een bedrijf, waarbij meestal eerst wordt geselecteerd welke applicaties en services in de cloud worden bewaard en welke on-site achter een firewall of in een private cloud blijven. Cloud provisioning omvat ook het ontwikkelen van processen voor interfacing met cloud-applicaties en -diensten, evenals audits en monitoring van wie toegang heeft tot en gebruikmaakt van resources.

Cloud Beveiliging
Dezelfde beveiligingsprincipes die van toepassing zijn op on-site computing zijn ook van toepassing op cloud computing-beveiliging.

Cloud Servers
Gevirtualiseerde servers met Windows- of Linux-besturingssystemen die worden geactiveerd via een webinterface of API. Cloud Servers gedragen zich op dezelfde manier als fysieke servers en kunnen worden beheerd op administrator- of rootniveau, afhankelijk van het servertype en de Cloud Hosting-provider.

Cloud Serverhosting
Cloud serverhosting is een vorm van hosting waarbij hostingdiensten via internet on-demand beschikbaar zijn voor klanten. In plaats van te worden aangeboden door een enkele server of virtuele server, worden cloud serverhostingdiensten geleverd door meerdere verbonden servers die samen een cloud vormen.

Cloud Service Architectuur of CSA
Een term die bedacht is door Jeff Barr van Amazon Web Services. De term beschrijft een architectuur waarin toepassingen en toepassingscomponenten fungeren als diensten in de cloud, die andere toepassingen binnen dezelfde cloudomgeving bedienen.

Cloud Sourcing
Outsourcing van opslag of profiteren van een ander type clouddienst. Het outsourcen van sommige IT-activiteiten naar goedkopere clouddiensten. Voorbeeld: data back-up

Cloud Standaards
Een standaard is een overeengekomen benadering om iets te doen. Cloudstandaarden zorgen voor interoperabiliteit, zodat u tools, toepassingen, virtuele “images” en meer kunt gebruiken in een andere cloudomgeving, zonder extra werk te hoeven verzetten. Met portability kunt u een toepassing op de implementatie van de ene leverancier nemen en deze inzetten op de implementatie van een andere leverancier.

Cloud Opslag
Een dienst waarmee de klant data kan opslaan door deze via internet of een ander netwerk over te brengen naar een extern opslagsysteem dat door een derde partij wordt onderhouden. Cloudopslag betekent “Dataopslag online in de cloud”, waarbij bedrijfsdata opgeslagen wordt en toegankelijk is d.m.v. meerdere verspreide en verbonden resources die samen een cloud vormen.

Cloud Storm or Cloudstorming
Het verbinden van meerdere cloud computing-omgevingen. Wordt ook wel cloudnetwerk genoemd.

Cloud Testing (Testen)
Het uitvoeren van load- en prestatietests op de via de cloud computing aangeboden toepassingen en diensten – met name de toegankelijkheid van deze diensten – om optimale prestaties en schaalbaarheid onder uiteenlopende omstandigheden te garanderen.

Cloudware
Een algemene term die verwijst naar diverse software, doorgaans op infrastructuurniveau, waarmee toepassingen in een cloud computing-omgeving kunnen worden gebouwd, geïmplementeerd, uitgevoerd of beheerd. Bijv. Evolve IP’s OSSmosis Enterprise Cloud Manager.

Cloudwashing
Het woord “cloud” plakken aan producten en diensten die u al heeft.

Cluster
Een groep gekoppelde computers die samenwerken als één computer, voor hoge beschikbaarheid en/of load balancing.

Consumptie-gebaseerd prijsmodel
Een prijsmodel waarbij de serviceprovider de klant factureert op basis van hoeveel de klant van de dienst gebruik maakt, in plaats van een op tijd gebaseerd tarief. Een cloudopslagprovider zou bijvoorbeeld elke gigabyte aan informatie in rekening kunnen brengen. Zie ook Abonnement-gebaseerd prijsmodel.

Klant self-service
Een functie waarmee klanten services kunnen aanbieden, beheren en beëindigen, zonder de serviceprovider hierbij te betrekken, d.m.v. een Webinterface of programmatische verzoeken via service-API’s.

Data in de cloud
Het beheren van data in de cloud vereist databeveiliging en privacy, evenals controle over het verplaatsen van data van punt A naar punt B. Het omvat ook het beheer van dataopslag en resources voor grootschalige dataverwerking.

Disaster Recovery (Rampherstel) of DR
DR is de mogelijkheid om toegang te herstellen tot archieven, data, hardware en software, zodat na een ramp belangrijke bedrijfsactiviteiten kunnen worden hervat. Denk hierbij aan rampen in uw faciliteit (bijv. brand in het gebouw, bomdreigingen), lokale rampen (bijv. stroomuitval, overstromingen, aardbevingen) en regionale rampen (bijv. orkanen [orkaan Katrina was ruim 800 km breed], storingen in het elektriciteitsnet). De kosten voor garantie dat u activiteiten kunt hervatten nemen doorgaans toe naarmate de afstand en het aantal disaster recovery-centra toeneemt. Dit is vaak samengebracht met Business Continuity.

Disruptieve technologie
Een in de bedrijfswereld gebruikte term voor het beschrijven van innovaties die producten/diensten op een onverwachte manier verbeteren en verandering brengen in zowel de markt als de manier waarop dingen worden gedaan. Cloud computing wordt vaak gezien als een disruptieve technologie, vanwege het potentieel om de manier waarop IT-diensten worden verkregen, geïmplementeerd en onderhouden compleet te veranderen.

Elastic (Elastische) computing
Het vermogen tot dynamische provisioning en de-provisioning van verwerkings-, geheugen- en opslagresources, om te kunnen voldoen aan de vraag bij piekgebruik, zonder zorgen over capaciteitsplanning en engineering voor piekgebruik.

Encryptie
De bescherming van uw informatiemiddelen d.m.v. het transformeren van informatie (onbewerkte tekst) op een manier die het voor iedereen onleesbaar maakt (versleutelde tekst), behalve voor degenen die over een sleutel beschikken.

Enterprise Applicatie
De term die wordt gebruikt om toepassingen – of software – te beschrijven die een bedrijf kan gebruiken om de organisatie te helpen bij het oplossen van bedrijfsproblemen. Wanneer het woord “enterprise” wordt gecombineerd met “applicatie”, verwijst dit meestal naar een softwareplatform dat te groot en te complex is voor gebruik door particulieren of kleine bedrijven.

Enterprise Cloud Backup
Enterprise-klasse cloud back-upoplossingen voegen meestal essentiële functies toe, zoals archivering en disaster recovery (rampherstel,) aan back-upoplossingen in de cloud.

Externe cloud
Openbare of private clouddiensten die buiten de organisatie, door een derde partij worden geleverd. Een cloud computing-omgeving die zich buiten de organisatiegrenzen bevindt.

Federation
Federation is het combineren van over meerdere systemen verdeelde data/identiteiten. Federation kan worden uitgevoerd door een cloudprovider of een cloud-broker.

Funnel cloud
Een cloud computing-discussie die alsmaar rond en rond gaat, maar nooit in actie resulteert (nooit “de grond raakt”).

Google Apps
Google’s SaaS-aanbod omvat een suite voor kantoorproductiviteit, email en deling van documenten, evenals Gmail, Google Talk voor instant messaging, Google Agenda en Google Documenten, spreadsheets en presentaties.

HaaS
Hardware as a service; zie ook IaaS

Gehoste toepassing
Een internet- of webgebaseerd toepassing-softwareprogramma dat draait op een externe server en toegankelijk is via een op internet aangesloten PC of thin client. Zie ook SaaS.

Hybride cloud / Hybride Cloudopslag
Een combinatie van twee of meer clouds (privaat, gemeenschappelijk of openbaar) die unieke entiteiten blijven, maar met elkaar zijn verbonden door gestandaardiseerde of zelf ontwikkelde technologie die portability van data en toepassingen mogelijk maakt. Een netwerkomgeving met meerdere geïntegreerde interne en/of externe providers. Hybride clouds combineren aspecten van zowel openbare als private clouds. Een combinatie van openbare en private cloudopslag, waarbij sommige essentiële gegevens zich in de private cloud van de onderneming bevinden, terwijl andere gegevens worden opgeslagen en toegankelijk zijn via een openbare cloudopslagprovider.

Identiteitsbeheer
Het beheer van persoonlijke identiteitsgegevens, zodat toegang tot computerresources, toepassingen, data en diensten op de juiste manier wordt gecontroleerd.

Infrastructuur as a Service of IaaS
Cloud-infrastructuurdienst of “Infrastructuur as a Service (IaaS)” dat computerinfrastructuur, meestal een platformvirtualisatieomgeving, als een service levert. In plaats van servers, software, ruimte voor datacenters of netwerkapparatuur aan te schaffen, schaft de klant die resources aan als een volledig uitbestede service. De service wordt meestal gefactureerd op basis van computinggebruik; de hoeveelheid verbruikte resources (en dus de kosten) weerspiegelt normaal gesproken het activiteitsniveau. Het is een vooruitgang op het gebied van het webhosting- en virtuele private server-aanbod.

Intercloud
Een wereldwijde cloud van clouds, in concept vergelijkbaar met internet als wereldwijd netwerk van netwerken. Zie ook: Intracloud

Intracloud
Een Intercloud die alleen uit private clouds bestaat.

Interne Cloud
Een andere naam voor private cloud. Een type private cloud waarvan de services door een IT-afdeling worden geleverd aan personen in de eigen organisatie.

Linux
Een open source besturingssysteem gebaseerd op Unix. Het is het dominante besturingssysteem voor cloud computing.

Mashup
Een webgebaseerde toepassing die data en/of functionaliteit van meerdere resources combineert.

Microsoft Azure
Microsoft-clouddiensten die het platform as a service leveren (zie PaaS), waarmee ontwikkelaars cloud-toepassingen en -diensten kunnen creëren.

Middleware
Software die zich tussen toepassingen en besturingssystemen bevindt en bestaat uit een reeks services die interoperabiliteit mogelijk maakt ter ondersteuning van verspreide architecturen, door data door te geven tussen applicaties. Op deze manier is bijv. data in de ene database toegankelijk via een andere database.

Mobiele Cloudopslag
Een vorm van cloudopslag die van toepassing is op het in de cloud opslaan van iemands mobiele apparaat-gegevens, om vervolgens die gegevens waar dan ook voor die persoon toegankelijk te maken.

Multi-Tenant
Multi-tenant is een in cloud computing gebruikte term voor het beschrijven van meerdere klanten die dezelfde openbare cloud gebruiken.

Multitenancy
Multitenancy is het op dezelfde fysieke hardware hosten van eigendom van verschillende bedrijven, dat bestaat uit meerdere systemen, applicaties en/of data. Multitenancy komt voor op de meeste cloudgebaseerde systemen.

On-demand Service
Een model waarmee een klant naar wens clouddiensten kan aanschaffen; als klanten bijvoorbeeld voor een project aanvullende servers nodig hebben, kunnen ze deze voor de duur van het project aanschaffen en terugvallen naar het vorige niveau wanneer het project is voltooid.

Online Back-up
In de opslagtechnologie betekent online back-up een back-up van gegevens vanaf uw harde schijf naar een externe server/computer via een netwerkverbinding. Online back-uptechnologie maakt gebruik van internet en cloud computing om voor elk bedrijf, van elk formaat, een aantrekkelijke off-site opslagoplossing te creëren met minimale hardware-vereisten.

Pay-as-you-go
Een kostenmodel voor clouddiensten dat zowel abonnement gebaseerde als consumptie gebaseerde modellen omvat, in tegenstelling tot het traditionele IT-kostenmodel waarbij kapitaaluitgaven voor hardware en software vooraf nodig zijn.

Persoonlijke Cloudopslag
Een vorm van cloudopslag die van toepassing is op het opslaan van iemands gegevens in de cloud, zodat die gegevens waar dan ook voor die persoon toegankelijk zijn. Persoonlijke cloudopslag maakt het vaak ook mogelijk om opgeslagen gegevens te synchroniseren en te delen op meerdere apparaten, zoals mobiele telefoons en tablets. Persoonlijke cloudopslag wordt vaak aangeduid als mobiele cloudopslag of pocket-cloudopslag. Voorbeeld: iCloud

Platform as a Service of PaaS
Cloudplatformdiensten, waarbij het computingplatform (besturingssysteem en bijbehorende services) via internet door de provider als een service geleverd wordt. De PaaS-laag biedt black-box-services waarmee ontwikkelaars applicaties kunnen bouwen op de compute-infrastructuur. Dit kunnen ontwikkelaarstools zijn die als een service worden aangeboden voor het bouwen van services, toegang tot data en databaseservices of factureringsservices.

Private Cloud
Private Clouds zijn exclusief voor uw gebruik en kunnen als gevolg hiervan privé worden beveiligd en geopend. Hoewel ze in het datacenter van providers zijn ondergebracht, gebruiken ze niet de pool met gedeelde resources, zodat ze niet kunnen groeien/krimpen en niet inclusief failover en redundantie zijn. Private Clouds gebruiken meestal dezelfde technologie (hardware, virtualisatie, beveiliging) als een on-premise-implementatie, maar worden uitbesteed aan een serviceprovider voor hosting, verzorging en voeding van de omgeving. Ga voor meer informatie naar ‘Wat is een private cloud’.

Private Cloud Project
Bedrijven beginnen private cloud-projecten om hun IT-infrastructuur in staat te stellen zich sneller aan te passen aan de voortdurend veranderende zakelijke behoeften en vereisten. Private cloud-projecten kunnen ook worden verbonden met openbare clouds, zodat hybride clouds ontstaan.

Private Cloud Beveiliging
Een private cloud-implementatie is bedoeld om veel van de bezwaren tegen cloud computing-beveiliging weg te nemen. Omdat een private cloud-setup veilig in de bedrijfsfirewall is geïmplementeerd, blijft deze onder controle van de IT-afdeling.

Private Cloudopslag
Een vorm van cloudopslag waarbij bedrijfsdata en cloudopslagresources zich zowel binnen het datacenter van de onderneming als achter de firewall bevinden.

Openbare Cloud
Openbare clouds geven de klant een pool van gedeelde computerresources, applicaties en opslagruimte als één gevirtualiseerde service. In het algemeen kunt u deze resources naar wens laten groeien of krimpen, en vaak biedt het ingebouwde failover en redundantie. Maar ze worden (zoals de naam suggereert) op een openbare en specifieke manier geleverd, dus u kunt uw services niet beveiligen met een privéfirewall of ze privé gebruiken via uw Wide Area Network (WAN). Publieke clouds vereisen doorgaans ook een on-staff ontwikkelingsresource en in sommige gevallen een volledige herstructurering van het applicatieframework voor goede functionaliteit. De Openbare Cloud wordt over het algemeen beschouwd als een “revolutionaire” benadering van Cloud Computing, vanwege de vele voordelen die het met zich meebrengt, maar ook een zekere mate van complexiteit en knowhow om optimaal van de mogelijkheden gebruik te kunnen maken.

Openbare Cloudopslag
Een vorm van cloudopslag waarbij de onderneming en de opslagserviceprovider gescheiden zijn en data buiten het datacenter van de onderneming opgeslagen wordt.

Rapid Elasticity (Snelle Elasticiteit)
Elasticity (elasticiteit) is het vermogen om naar wens resources zowel naar boven als naar beneden te schalen. De cloud lijkt oneindig voor de consument en kan hem/haar zo veel of zo weinig computingkracht verschaffen als nodig is. Gedefinieerd door het National Institute of Standards and Technology (NIST) als een van de vijf essentiële kenmerken van cloud computing.

Red Hat Cloud Computing
Red Hat Cloud Computing verwijst naar oplossingen voor private, hybride en openbare clouds, aangeboden door Red Hat.

Red Hat CloudForms
Red Hat CloudForms is een Infrastructuur-as-a-Service (IaaS) -aanbod dat voortbouwt op een verzameling van meer dan 60 open-sourceprojecten. CloudForms omvat mogelijkheden voor beheer van toepassingslevenscycli en de mogelijkheid om hybride openbare en private clouds te creëren vanuit de breedste reeks computing resources met unieke portability voor fysieke, virtuele en cloud computing-resources.

Red Hat OpenShift
OpenShift geeft ontwikkelaars een keuze uit talen, frameworks en clouds om Java-, Ruby-, PHP-, Perl- en Python-applicaties te bouwen, te testen, uit te voeren en te beheren. Ontwikkelaars kunnen ook de cloudprovider kiezen waarop de applicaties worden uitgevoerd.

Roaming workloads
Het back-endproduct van cloudcenters.

SaaS of Software as a Service
Cloudapplicatiediensten, waarbij applicaties door de provider via het internet worden geleverd, zodat de applicaties niet hoeven te worden aangeschaft, geïnstalleerd en uitgevoerd op de computers van de klant. SaaS-providers werden voorheen ASP (application service providers) genoemd. In de SaaS-laag host de serviceprovider de software, zodat u deze niet hoeft te installeren, te beheren en er geen hardware voor hoeft aan te schaffen. Het enige dat u hoeft te doen is verbinding maken en er gebruik van maken. Een SaaS-voorbeeld is klantrelatiebeheer (CRM) als een service (customer relationship management as a service).

Salesforce.com
Een online SaaS-bedrijf dat vooral bekend staat om het leveren van CRM-software (Customer Relationship Management) aan bedrijven via internet.

Self-service provisioning
Cloudklanten kunnen zichzelf van clouddiensten voorzien zonder een langdurig proces te doorlopen. U vraagt van de serviceprovider een bepaalde hoeveelheid computing, opslag, software, processen of meer. Nadat u deze resources hebt gebruikt, kunnen ze automatisch weer worden uitgeschakeld.

Servicemigratie
Het verhuizen van de ene clouddienst/leverancier naar de andere.

Serviceprovider
Het bedrijf of de organisatie die een openbare of private clouddienst levert.

Service level agreement of SLA
Een contractuele overeenkomst waarin een serviceprovider het serviceniveau, de verantwoordelijkheden, prioriteiten en garanties m.b.t. beschikbaarheid, prestaties en andere aspecten van de service, definieert.

Gestandaardiseerde interfaces
Clouddiensten zouden gestandaardiseerde API’s moeten hebben, die instructies geven over hoe twee applicatie- of gegevensbronnen met elkaar kunnen communiceren. Met een gestandaardiseerde interface kan de klant clouddiensten eenvoudiger koppelen.

Storage (opslag) Cloud
Storage cloud verwijst naar de verzameling van meerdere verspreide en verbonden resources die verantwoordelijk zijn voor online opslag en beheer van data in de cloud.

Abonnement-gebaseerd prijsmodel
Een prijsmodel waarbij de klant tegen betaling voor een bepaalde periode van de service gebruik maakt, vaak gebruikt door SaaS-services. Zie ook Consumptie-gebaseerd prijsmodel.

TCO of Total Cost of Ownership (Totale eigendomskosten)
TCO is een schatting van de totale kosten van een oplossing over een bepaalde tijd, meestal een paar jaar. Er moet rekening gehouden worden met alle aan de oplossing verbonden kosten, direct en indirect. Het helpt bepalen wat de financiële waarde is van een wijziging in activiteiten. Omdat de cloud een pay-as-you-go-model is, wordt met een cloudgebaseerde oplossing een groot deel van uw financiële toekomst voorspelbaar. Dit betekent dat uw methode voor het vergelijken van toekomstige kosten een afspiegeling moet zijn van wat u voor deze maandelijkse kosten terugkrijgt, zoals RAM, Schijf, licenties, ondersteuning door deskundig personeel, redundantie, schaling voor toekomstige behoeftes en disaster recovery (rampherstel), om er maar een paar te noemen. Veel van deze factoren zullen u onaangenaam verrassen bij het zelf aanschaffen, managen en beheren van IT met een on-premise oplossing.

Prijsmodel op basis van gebruik (Utility computing/pricing)
Met prijsmodel op basis van gebruik betaalt de abonnee alleen voor gebruikte resources, in plaats van een vaste prijs te betalen waarbij gebruik geen factor is. In de huidige modus koopt een klant een server, betaalt deze als een kapitaaluitgave en betaalt vervolgens wederkerende onderhoudskosten. In een Cloudomgeving wordt online computing of opslag verkocht als een meetbare commerciële service, waarbij de klant resources ‘huurt’ en betaalt op basis van de hoeveelheid die gebruikt wordt. Dit is vergelijkbaar met hoe een klant thuis betaalt voor stroomverbruik.

Vendor lock-in
Afhankelijkheid van een bepaalde cloud-leverancier en problemen bij het overstappen van de ene leverancier naar de andere, vanwege een gebrek aan gestandaardiseerde protocollen, API’s, datastructuren (schema) en servicemodellen.

Verticale cloud
Een cloud computing-omgeving die is geoptimaliseerd voor gebruik in een bepaalde sector, zoals gezondheidszorg of financiële diensten.

Verticale Cloud Computing
Een verticale cloud of verticale cloud computing is de term die wordt gebruikt om de optimalisatie van cloud computing en clouddiensten voor een bepaalde verticaal (bijv. een specifieke sector) of specifieke gebruikstoepassing te beschrijven.

Virtueel Datacenter of Virtuele Servers of vServer
Een Virtueel Datacenter is een Virtuele Private Cloud Computing Service waarmee klanten gebruik kunnen maken van gegarandeerde resourcereserveringspools (processor, geheugen en schijfresources) in een beveiligd datacenter van een clouddienst-provider. Een vServer is een virtuele private cloud (VPC) -server die gebruikmaakt van dezelfde schaalbaarheid en failover als openbare clouddiensten, met de privacy en beveiliging van op maat gemaakte hostingomgevingen.

Virtuele Desktop Infrastructuur of VDI
Een virtuele desktop is een ongebonden virtuele werkruimte die altijd en overal op verschillende apparaten toegankelijk is, tegen een voorspelbaar maandelijks bedrag. Door gebruik te maken van een Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) hoeven IT-managers niet langer individuele desktops aan te raken voor ondersteuning of levering van nieuwe applicaties, waardoor uw personeel tijd bespaart en uw werknemers productief blijven. Omdat al het ‘werk’ van de werknemers in de cloud wordt gedaan, kunt u de bruikbare levensduur van oudere computers verlengen, deze vervangen door goedkopere thin clients en zelfs beveiligde toegang bieden vanaf PC’s en iPad’s thuis.

Virtuele Private Cloud of VPC
Deze term beschrijft een concept dat vergelijkbaar is met en afgeleid is van het vertrouwde concept van een Virtual Private Network (VPN), maar toegepast op cloud computing. Het is het idee om van een openbare cloud een virtuele private cloud te maken, met name op het gebied van beveiliging en de mogelijkheid om een VPC te creëren voor componenten die zich zowel in de cloud als daarbuiten bevinden. Bijv. de Amazon VPC waarmee Amazon EC2 verbinding kan maken met oudere infrastructuur op een IPsec VPN. Een Virtuele Private Cloud maakt gebruik van dezelfde schaalbaarheid en failover als openbare clouddiensten, met de privacy en beveiliging van op maat gemaakte omgevingen. De Virtuele Private Cloud functioneert perfect met zowel nieuwe als oudere applicaties en levert een voorspelbare, stabiele en veilige architectuur met de veerkracht en on-demand uitbreidingsmogelijkheden die meestal verwacht worden van de “cloud”. Virtuele Private Cloud wordt vaak omschreven als een “evolutionaire” benadering en vereist voor een degelijke migratie geen wijzigingen in het applicatieframework of speciale codering. De Virtuele Private Cloud is het beste van twee werelden.

Virtueel privé datacenter
Resources gegroepeerd volgens specifieke bedrijfsdoelstellingen.

Virtuele machine of VM
Een bestand (meestal een image genoemd) dat, als het wordt uitgevoerd, voor de gebruiker daadwerkelijk op een machine lijkt. Infrastructuur as a Service wordt vaak aangeboden als een VM-image, die naar wens kan worden gestart of gestopt. Tijdens uitvoering gemaakte wijzigingen in de VM kunnen blijvend worden gemaakt door ze op een schijf op te slaan.

VMware vCloud Connector
De VMware vCloud Connector is een tool die hybride cloud computing voor organisaties mogelijk maakt. De vCloud-connector helpt in essentie bij het orkestreren en beheren van de migratie van VM’s in verschillende datacenters en clouds.

VOIP EN CALLCENTER
ACD or Automatic Call Distributor
Een gespecialiseerd telefoonsysteem dat wordt gebruikt voor het afhandelen van veel inkomende oproepen. De ACD zal een inkomende oproep herkennen en beantwoorden en zal zijn database doorzoeken voor routinginstructies. Afhankelijk van de instructies voor die oproep, zal het de oproep naar een opname of IVR doorsturen of de oproep doorschakelen naar een beschikbare medewerker. Normaal gesproken produceert een ACD managementinformatie, waarmee zowel oproepen als medewerkersprestaties worden getrackt.

Auto Attendant
Een automatisch antwoordsysteem, bijv. een stem die opties opzegt, zoals: druk 2 voor sales, 5 voor Lisa, etc., Handelt inkomende oproepen af en stuurt deze door naar de juiste telefoon of het juiste bericht.

Backbone (Ruggengraat)
Een zeer snel glasvezelnetwerk met grote capaciteit dat wereldwijd grote steden met elkaar verbindt.

Bandbreedte
Bandbreedte is het datavolume dat in een vaste hoeveelheid tijd via een communicatielijn kan worden verzonden. Het wordt uitgedrukt in bits per seconde (bps), 1000 bits per seconde (kbps) of bytes per seconde voor digitale apparaten en in cycli per seconde, of Hertz (Hz) voor analoge apparaten. Bandbreedte kan ook worden gedefinieerd als het verschil tussen een band van frequenties of golflengtes.

Callcenter Medewerker
De persoon die gesprekken afhandelt in een contact center. Wordt ook wel klantenservicemedewerker genoemd.

Call Control
In telefonie verwijst call control naar de software in een telefoonswitch die de centrale functie levert. Call control decodeert adresseringsinformatie en routeert telefoontjes van het ene eindpunt naar het andere. Het creëert ook de functies die kunnen worden gebruikt om standaard switch-operaties aan te passen aan de behoeftes van gebruikers, zoals “Wisselgesprek”, “Doorschakelen bij Bezet” etc.

Call Hunting of Hunt Group
Een belfunctie voor inkomende oproepen die aan een bezettoon “voorbij gaat” of meerdere nummers probeert totdat de oproep wordt beantwoord.

CDR of Call Detail Record
Dossier met details over een specifieke oproep, zoals duur, herkomst, bestemming, factureerbare informatie en andere relevante informatie.

Clipping
Het verlies van spraak-signaalcomponenten, wat resulteert in het wegvallen van begin- of einddelen van woorden.

Cloud Callcenter
Een callcenteroplossing die wordt gehost in de cloud van een serviceprovider en wordt geleverd in een betaalbaar maandelijks abonnementsmodel. Het geeft contactcentermanagers meer controle en een dieper inzicht in hun contactcenteractiviteiten dan een on-premise systeem. Het opzetten van een enkel cloudgebaseerd contact center voor meerdere locaties, kan callcenter-activiteiten stroomlijnen en personeelsbezetting optimaliseren.

Cloud Communicatie
Cloud verwijst naar het internet. Cloud Communicatie gebruikt het internet als een manier om gebruikers op een externe locatie verbinding te laten maken met host-apparatuur, om vervolgens verbinding te maken met andere gebruikers en telefoontjes toe te staan. Synoniem met gehoste VoIP of Internettelefoondienst.

Codec
Codec is een term die is ontstaan uit het Compressor-Decompressor of enCOder/DECoder-proces. Het wordt gebruikt voor software- of hardwareapparaten die een datastroom kunnen converteren of transformeren. Bij verzending kunnen codecs bijv. een datastroom of datasignaal coderen voor eenvoudige transmissie, opslag of encryptie. Aan de ontvangende kant kunnen ze het signaal in de juiste vorm decoderen, zodat het te bekijken is. Ze zijn het meest geschikt voor videoconferencing en streaming media-oplossingen.

CTI of Computer Telefonie Integratie
De koppeling van de computer in het ACD-systeem met de computer die de bedrijfsdatabase huisvest om een snellere en efficiëntere afhandeling van oproepen mogelijk te maken. Schermpop-up is een CTI-functie die het gegevensscherm van het account van de bellende persoon naar de terminal van de medewerker stuurt, waardoor de medewerker geen tijd hoeft te verspillen aan identificatie en invoering van het accountnummer van de beller en het wachten op een reactie van de computer. Maakt ook de overdracht van gegevensschermen naar een tweede medewerker mogelijk wanneer een oproep wordt overgedragen. Verder zijn er vele andere mogelijkheden die onmogelijk zijn met onafhankelijke systemen.

DID or Direct Inward Dialing
Een service waarmee een onderneming individuele telefoonnummers kan toewijzen aan alle personen binnen haar PBX-systeem.

DNIS of Dialed Number Identification Service (Gekozen Nummer-identificatieservice)
DNIS is een functie van 800- en 900-nummers dat het nummer weergeeft dat de beller naar de ontvangende switch heeft gebeld. Met behulp van DNIS-mogelijkheden kan één trunkgroep worden gebruikt voor meerdere applicaties. Over het algemeen zal een DNIS-nummer worden gebruikt om voor het antwoordende telefoonsysteem te identificeren welke “applicatie” de beller heeft gebeld.

DNS
Een computerprogramma op een webserver dat domeinnamen omzet in IP-adressen. In de laatste jaren zijn er speciale typen domeinnamen toegevoegd aan het wereldwijde DNS-systeem, die ondersteuning geven voor SIP/VoIP (SRV/NAPTR, ENUM).

DSL of Digital Subscriber Line (Digitale Abonneelijn)
Telefoontechnologie waarmee een digitale breedbandinternetverbinding tot stand kan worden gebracht over bestaande koperen telefoonlijnen, terwijl de telefoondienst nog steeds analoge signalen over dezelfde lijn kan vervoeren.

E112
E112 is de verkorte vorm van de term Enhanced 112 en wordt gebruikt voor het verlenen van noodhulp via mobiele en internet-spraakoproepen.

Vind mij/volg mij
Een functie waarmee u overal bereikbaar bent en die meerdere telefoons tegelijkertijd kan laten overgaan (zoals uw mobiele telefoon, thuistelefoon en werktelefoon).

FMC of Fixed Mobile Convergence (Vaste Mobiele Convergentie)
FMC is de geïntegreerde connectiviteit tussen een vast en een draadloos telecommunicatienetwerk. Het wordt door carriers gebruikt om naadloos te schakelen tussen mobiele en lokale netwerken voor gebruikers van mobiele telefoons.

Frame Relay
Dit is in datacommunicatie een packet switching-methode die beschikbare bandbreedte alleen wanneer nodig gebruikt. Deze snelle packet switching-methode is efficiënt genoeg om spraakcommunicatie naar het juiste netwerkmanagement te verzenden.

IM of Instant Messaging of Chat
Instant Messaging is software waarmee gebruikers in realtime berichten kunnen uitwisselen. Beide gebruikers moeten hiervoor echter tegelijkertijd bij de Instant Messaging-service zijn ingelogd. Enkele populaire IM-services zijn: Microsoft Lync, MSN Messenger en Yahoo! Messenger.

IP of Internet Protocol
IP definieert de manier waarop datapakketten, ook wel datagrammen genoemd, tussen bestemming en bron worden verplaatst. Technisch gesproken kan dit worden gedefinieerd als het netwerklaagprotocol in de TCP/IP-communicatieprotocolsuite.

IP-adres
Een IP-adres, ook bekend als Internet Protocol-adres, is het machinenummer dat wordt gebruikt om alle op het net aangesloten apparaten te identificeren. Elk apparaat heeft zijn eigen unieke nummer voor communicatie. Dit nummer is “fixed” voor die computingapparaten die een vast IP-adres hebben. De rest krijgt een dynamisch IP-adres toegewezen, dat geldig is voor de periode dat ze met het net verbonden zijn. De nummers variëren tussen 0.0.0.0 en 255.255.255.255.

IP-mapping
IP-mapping is het proces voor identificatie van IP-adressen op basis van hun geografische locaties. Met mapping kunnen web-administrators de locatie van elk computingapparaat vaststellen dat op internet is aangesloten.

IP-telefoon of Internettelefoon of SIP-telefoon of VoIP-telefoon
Een IP-telefoon is een telefoon die spraak omzet in digitale packets en vice versa, om telefoongesprekken via internet mogelijk te maken. Het heeft ingebouwde IP-signaleringprotocollen, zoals SIP of H.323, die ervoor zorgen dat de stem via het net naar de juiste bestemming wordt geleid. Aan de mediazijde gebruikt de IP-telefoon audio- en/of video-codecs, zoals G.711 en/of H.261 via RTP. Als extraatje kunnen IP-telefoons worden geleverd met diensten zoals voicemail, email, nummerblokkering, etc.

ISP (Internet Service provider) of Internetprovider
Een bedrijf dat op abonnementsbasis toegang tot internet biedt. Abonnees kunnen zowel individuen als bedrijven zijn. Volgens Jack Rickard, uitgever van Boardwatch Magazine, opereren ISP’s op het vierde/laagste niveau van het internet. Op het derde niveau voegen regionale providers verkeer van het lagere niveau samen en loodsen deze naar naar het tweede niveau, ook wel backbone-niveau genoemd. Het hoogste niveau in Noord-Amerika is het NAP (Network Access Point), dat fungeert als peer-to-peer-interconnectiepunten voor de grootste backbones. Er zijn drie “officiële” NAP’s: in San Francisco, Chicago en Pennsauken (New Jersey). ISP’s gebruiken zowel internetrouters, servers en op een rack gemonteerde modems om een verscheidenheid aan services te bieden, zoals webhosting, FTP-service, emailaccounts, unified messaging, audio- en video-uitzendingen en in sommige gevallen ook Internettelefonie en Faxgateway-service.

IVR of Interactive Voice Response
Een software-informatiesysteem geïntegreerd in een telefoonsysteem dat bellers toespreekt en gebruik maakt van keuzemenu’s en stemreacties. Door middel van interactie tussen touch-tone keypad-invoergegevens en de software krijg je stemreacties met realtime data. Een IVR-platform maakt gebruik van computertelefoniecomponenten om de touch-tones of spraakopdrachten van bellers in computerquery’s te vertalen, nadat de beller een audiomenu heeft gehoord. Deze query’s worden vervolgens door het IVR-platform vanaf de hostcomputer “opgehaald”. In sommige gevallen bevindt de informatie zich op hetzelfde platform (zelf gehost).

Jitter
Omdat hoeveelheden data steeds toenemen/afnemen, zijn er kleine variaties in de tijd die individuele pakketten nodig hebben om van het ene naar het andere punt te gaan. Deze variatie in tijd staat bekend als jitter.

LAN
Een groep computers en bijbehorende apparaten die een gemeenschappelijke communicatielijn of draadloze verbinding delen en meestal de resources van één processor of server delen binnen een klein geografisch gebied (bijv. binnen een kantoorgebouw).

Latency
De tijd die een pakket nodig heeft om zijn bestemming te bereiken. Hogere vertragingstijden kunnen een probleem zijn, vooral voor VoIP, waar spraakvertraging kan worden herkend bij een latency van meer dan 150 milliseconden. Het gesprek zal zeer problematisch verlopen bij een latency van meer dan 500 milliseconden.

MOS of Mean Opinion Score (Gemiddelde Mening Score)
De Mean Opinion Score (MOS) geeft een numerieke indicatie van de vermeende kwaliteit van spraaktransmissie na compressie en/of transmissie en wordt uitgedrukt in een getal tussen 1 en 5, waarbij 1 het laagst en 5 de hoogst waargenomen audiokwaliteitsmeting is.

Multiprotocol Label Switching of MPLS
Een methode voor het maximaliseren van netwerksnelheden op netwerken met veel verkeer. Het stelt bedrijven en service providers in staat om intelligente netwerken te bouwen die schaalbare, end-to-end diensten leveren.

Packet (pakket)
Een logisch gegroepeerde dataeenheid. Packets bevatten een payload (de informatie die verzonden moet worden)en informatie over afzender, bestemming en synchronisatie. Het idee van packets is om via een netwerk verzonden te worden, zodat elk individuele packet de meest optimale route naar zijn bestemming kan volgen. Packets worden aan het ene uiteinde van de communicatielijn samengesteld en aan het ontvangende uiteinde opnieuw samengesteld op basis van de header-adresinformatie aan de voorzijde van elke packet. Routers in het netwerk slaan packets op en sturen deze door op basis van netwerkvertragingen, fouten en verzoeken van het ontvangende einde om ze opnieuw te versturen.

Packet loss (Pakketverlies)
Packet loss (pakketverlies) is de term die wordt gebruikt om het verlies van datapackets tijdens verzending via een computernetwerk aan te geven. Dit kan voorkomen bij hoge netwerk-latency of overbelasting van switches/routers die niet alle inkomende data kunnen verwerken of routeren. Packet loss is bij het spreken via een VoIP-telefoon herkenbaar als een echo. Uw gehoste VoIP PBX zou niet meer dan 1 of 2% pakketverlies moeten toestaan, en uiteraard geldt: hoe minder, hoe beter.

Packet Switching
Een manier om data economisch te verzenden/ontvangen via alternatieve, meerdere netwerkkanalen. Het uitgangspunt voor packet switching is de packet, een kleine bundel informatie die de payload en routeringsinformatie bevat. Packet switching neemt data, verdeelt het in packets, verzendt de packets en doet het omgekeerde aan de andere kant. Pakketten kunnen in een bepaalde volgorde worden verzonden en in een andere volgorde worden ontvangen, om vervolgens binnen enkele seconden in de juiste volgorde te worden teruggezet. Er zijn langzame packet switching-netwerken, zoals de oude SNA-netwerken, en er zijn snelle packet-netwerken gebaseerd op Frame Relay en ATM. Hoewel packet-netwerken traditioneel gebruikt worden voor data, worden ze (vooral goed beheerde netwerken) steeds meer geschikt voor realtime overdracht van spraak en video.

PBX of Private Branch Exchange
Een privé-telefoonschakelsysteem waarmee externe telefoonlijnen van een telecommunicatieprovider verbinding kunnen maken met extensies binnen het kantoor of gebouw. Ze hebben meestal meerdere functies, zoals doorschakeling, rollover, paging en voicemail.

POE of Power over Ethernet
Een systeem voor levering van elektriciteit via een standaard twisted pair Ethernet-kabel.

POP of Point of Presence
Point of Presence, het equivalent van het hoofdkantoor van een lokaal telefoonbedrijf. De plek waar de carrier uw langeafstandslijnen beëindigt, net voordat die lijnen worden verbonden met de lijnen van uw lokale telefoonmaatschappij of met uw eigen directe aansluiting.

POTS of Plain Old Telephone System (Simpel Oud Telefoonsysteem)
Het vertrouwde één telefoonlijn-één telefoonnummer-systeem, dat al vele jaren bestaat.

Presence (Aanwezigheidsinformatie)
In computer- en telecommunicatienetwerken is presence (aanwezigheidsinformatie) een statusindicator die weergeeft of een potentiële communicatiepartner (bijv. een gebruiker) in staat en bereid is om te communiceren. De client van een gebruiker levert presence-informatie (aanwezigheidsstatus) via een netwerkverbinding aan een presence-service. Daarnaast wordt deze informatie opgeslagen in zijn/haar persoonlijke beschikbaarheidsdossier, om zijn/haar beschikbaarheid voor communicatie inzichtelijk te maken. Dit dossier kan door andere gebruikers (“watchers”) worden ingezien. Presence-informatie wordt veel toegepast in communicatiediensten en is een van de innovaties die de drijvende kracht zijn achter de populariteit van instant messaging en recente spraak-implementaties via IP-clients.

PRI of Primary Rate Interface
De Primary Rate Interface maakt gebruik van een T-1-lijn en bestaat uit 23 B-kanalen en één 64 Kpbs D-kanaal en kan qua service maximaal 1.544 Mbps aan. Doorgaans is het een dynamisch circuit dat zowel spraak als data levert, waarbij spraak de voorkeur heeft. Als een kanaal geen spraak overdraagt, wordt het automatisch aan data toegewezen.

PSTN of Public Switched Telephone Service
De combinatie van lokale, interlokale en internationale carriers die samen het wereldwijde telefoonnetwerk vormen.

QoS of Quality of Service
De vermogen van een netwerk (inclusief applicaties, hosts en infrastructuurapparatuur) om data door te geven met minimale vertraging en maximale beschikbaarheid.

Router
Een router is een apparaat dat verbonden is met ten minste twee netwerken, die het volgende netwerkpunt bepalen waar een packet naar moet worden doorgestuurd. De beslissing over waar elk informatie-packet naartoe wordt gestuurd is gebaseerd op het huidige begrip van de netwerken waarmee het is verbonden.

RTP of Realtime Transport Protocol
Een internetprotocol voor end-to-end netwerkverbindingen van toepassingen die audio of video gebruiken.

SIP of Session Initiation Protocol
Een signaleringsprotocol voor internetconferencing, telefonie en instant messaging. Het is een request-response (verzoek-antwoord) protocol, voor het afhandelen van verzoeken van klanten en antwoorden van servers. Het initiëren van een interactieve gebruikerssessie.

SIP Trunking
Het gebruik van VoIP om (meestal) een PBX met internet te verbinden, waarbij het internet de conventionele telefoonlijn vervangt, waardoor een bedrijf wereldwijd met traditionele PSTN-telefoonabonnees kan communiceren door verbinding te maken met een ITSP (Internet Telephony Service Provider). SIP trunking kan geld besparen en diensten leveren aan een IP-PBX.

Softphone
IP-telefoniesoftware waarmee eindgebruikers via internet op de computer of een PDA (handheld pc device) kunnen bellen en gebeld worden. Er zijn veel gratis beschikbare softphones, welke meestal worden gebruikt in combinatie met een headset en microfoon.

Soft switch
Dit is een softwaretoepassing die wordt gebruikt om verbindingen op het kruispunt tussen circuit- en packet-netwerken te overzien, te monitoren of te reguleren. Deze software is geladen in computers en vervangt nu hardware-switches op de meeste telecomnetwerken.

Switch
Een switch is een apparaat dat de MAC-adressen van alle aangesloten apparaten bijhoudt en vervolgens de via een van de invoerpoorten inkomende data kan doorsturen naar de specifieke uitvoerpoort die de data naar de beoogde bestemming zal brengen.

T-1
Noord-Amerikaanse digitale standaard voor transmissie van telefonie en datacommunicatie met hoge capaciteit. Voor telefonie levert T-1 een verbinding van 1,544 Mbps, die wordt onderverdeeld in 24 gescheiden, 64 Kpbs spraakkanalen. In datacommunicatie worden T-1-koppelingen gebruikt om CPE-routers (Customer Premises Equipment) rechtstreeks aan te sluiten op internet en voor Private Data Network- of VPN-circuits.

Unified Communications of UC
De integratie van realtime communicatiediensten, zoals instant messaging (chat), presence-informatie, telefonie (inclusief IP-telefonie), videoconferencing, gegevensuitwisseling (inclusief web-connected elektronische whiteboards, ook wel IWB’s of Interactive White Boards genoemd), call control en spraakherkenning, met non-realtime communicatiediensten, zoals unified messaging (geïntegreerde voicemail, email, sms en fax). UC is niet noodzakelijkerwijs een enkel product, het is een reeks producten die zorgt voor een consistente, uniforme gebruiksinterface en gebruikservaring op meerdere apparaten en mediatypen.

Unified Messaging
Unified Messaging is de integratie van verschillende elektronische messaging- en communicatietechnologieën (email, SMS, fax, voicemail, videoberichten, etc.) in een enkele interface, toegankelijk vanaf verschillende soorten apparaten. Traditionele communicatiesystemen leveren berichten op verschillende manieren af, bijv. via voicemailsystemen, emailservers en stand-alone faxmachines. Bij Unified Messaging worden daarentegen alle berichttypes in één systeem opgeslagen. Voicemailberichten kunnen rechtstreeks in de inbox van de gebruiker worden afgeleverd en worden afgespeeld via een headset of computerspeaker. Dit vereenvoudigt de gebruikservaring (berichten zijn tenslotte op één plaats te checken) en levert nieuwe mogelijkheden op voor workflow, zoals het toevoegen van notities of documenten aan doorgestuurde voicemails.

Virtueel Callcenter
Het concept van het tot één geheel samenvoegen van netwerk- en medewerker-resources die zich op verschillende fysieke locaties bevinden. Zo is het net of alle resources zich op één plek bevinden.

VoIP of Voice over IP of Voice over Internet Protocol
Het verzenden van spraak via internet als digitale packets in plaats van de traditionele circuit-gecommitteerde protocollen van PSTN. VoIP maakt gebruik van realtime protocol (RTP) om ervoor te zorgen dat de packets tijdig worden afgeleverd. Ga voor meer informatie naar ‘Wat is VoIP?‘.

VoIP Gateway
Een netwerkapparaat dat spraak- en faxoproepen in realtime converteert van het openbare telefoonnetwerk (PSTN) naar een IP-netwerk.


Source:
https://www.evolveip.nl/ondersteuning/cloud-computing-woordenlijst

Underlying sources:
Evolve IP
cloudtimes.org
webopedia.com
Cloudglossary.com
Patton’s VoIP-woordenlijst
VoIPmechanic.com’s Woordenlijst voor VoIP-gerelateerde Termen

cloud-computing-woordenlijst.txt · Last modified: 2021/06/06 16:26 by michaelbeijer