Beijer.uk

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist

User Tools

Site Tools


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile


Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, Proz.com, Lilt, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

terms:aandachtsbegeleider

aandachtsbegeleider

See also: aandachtsbegeleiding, aandachtspersoon [= de bewoner], aandachtscliënt [= de bewoner], aandachtsgever [= de zorgkundige/woningassistent]

Dutch

  • aandachtsbegeleider

English

  • ???

Quotations

Sinds kort werken we met een aandachtsbegeleider per jongere. De taak van de aandachtsbegeleider is om te zorgen dat alle begeleiders elke individuele jongere goed opvolgen, dat de jongere inspraak heeft bij de opmaak van de documenten, dat hij voldoende individuele begeleiding krijgt van het team, …. De aandachtsbegeleider is verantwoordelijk voor de opvolging van het handelingsplan. Daarnaast is deze begeleider samen met de jongere aanwezig bij de besprekingen van het handelingsplan en het evolutieverslag.

http://www.dewalhoeve.be/?p=1090

In WZH Ambroos krijgt elke zorgkundige en woningassistent één of twee bewoners toegewezen waar men extra voor verantwoordelijk is. Men behartigt de belangen van deze bewoners (aandachtspersonen). De zorgkundige (aandachtsgever) vraagt aan haar aandachtspersoon wat zij graag nog eens zou doen. “Ik wil eigenlijk liever niet op uitstap gaan, ik ben naar het rusthuis gekomen om te rusten.” “Willen we dan eens naar jouw foto-album kijken?” Haar ouderlijk huis, de school waar ze les volgde, de fabriek waar ze concièrge was… mooie herinneringen. Een mooie trouwfoto deed haar een traan wegpinken. Ze had een lieve man gehad en denkt er nog dagelijks aan terug. Een uurtje van 'verbondenheid', ook dat is 'What Matters To You'. #WMTY18

https://www.facebook.com/wzhambroos/posts/2095948897349926/

Aandachtsbegeleider

Doel

Kennis en inzicht verwerven over de praktische werking van en met aandachtsbegeleiders.

Inhoud

Tijdens deze vorming staan we stil bij de filosofie achter het werken met aandachtsbegeleiders.

  • Wat is het doel van werken met aandachtsbegeleiders?
  • Is er een verschil tussen aandachtspersonen en aandachtsbegeleiders?
  • Hoe beginnen we eraan?
  • Hoe gaat alles concreet in zijn werk?
  • Welke afspraken moeten er gemaakt worden?
  • Wie wordt erbij betrokken?
  • We staan ook stil bij de valkuilen van deze manier van werken en hoe we dit dynamisch proces kunnen volhouden.

https://www.ankerconsult.be/onze-diensten/vormingen/inhouse-aanbod/aandachtsbegeleider

individuele begeleiding
Iedere persoon brengt een eigen levensverhaal mee en heeft eigen noden en wensen. “Ik ben bang als iemand kwaad wordt. Ik wil een vriend. Waar kom ik terecht als mijn ouders niet meer voor me kunnen zorgen?” zijn vragen die we niet uit de weg gaan. We proberen op diverse levensterreinen de cliënt te ondersteunen en proberen dit te vatten in een individueel dienstverleningsovereenkomst dat regelmatig wordt geactualiseerd.
Elke cliënt krijgt een aandachtsbegeleider met wie hij een vertrouwensrelatie kan opbouwen en die hem helpt bij het opvolgen van praktische zaken. Hij is voor de cliënt een eerste aanspreekpunt, iemand die met hem meedenkt en meevoelt.

Indien nodig zoeken we aansluiting bij andere diensten en organisaties die een aanbod doen naar o.a. vrije tijd, kortopvang,….

http://www.omegawetteren.be/Home/clientbegeleiding/watenhoe.aspx

Aandachtsbegeleider
Elke bewoner heeft een aandachtsbegeleider. Naast zorg voor alle bewoners van de leefgroep heeft hij/zij bijzondere aandacht voor de opvolging van de noden en wensen van zijn aandachtscliënten.

Een aandachtsbegeleider fungeert als aanspreekpunt en heeft een brugfunctie, zowel intern als extern. Hij/zij neemt het initiatief voor een cliëntoverleg en bereidt samen met zijn cliënt een POP-bespreking voor.

https://www.onstehuisbrabant.be/woonaanbod

Michael Beijer 20:18
a list of possibly relevant job titles:

resident advocate
resident representative
residential support worker
(residential) care coordinator
care advocate
dedicated key worker1)
dedicated care manager
dedicated care coordinator
personal carer2) https://www.proz.com/kudoz/flemish-to-english/medical-health-care/6984871-aandachtsbegeleider.html

1)
“Planning a pathway The key to the right support We want to help people progress along a pathway. This is very much a partnership, with the staff member and service user working together. What is important is that the service user is in the most appropriate type of accommodation with the right level of support for them at any one time. This can change and they can move up and down the pathway accordingly. All our service users are assigned a *dedicated key worker*, whatever their level of need. Key workers are there to provide practical, emotional, social support and advice, to help our clients regain or develop the skills needed to live a fully independent life. Together we’ll create a support plan that forms the basis of the level and kind of support both key worker and service user think is required. Needs change, so this plan is regularly reviewed and any relevant changes relayed to the support staff. While we hope that our tenants will eventually move on, either within our tenancies or independently, we place no limit on the length of time people can receive any particular level of support.” src:https://www.echc.org.uk/services/planning-a-pathway/
2)
“By building a deep personal relationship it is frequently possible to understand the whole person and develop activities accordingly. […] The homes provide a wide range of activities tailored to residents’ needs and as well as being able to use communal areas, residents have their own rooms with en-suite facilities, and their own television. Each resident is allocated a *personal carer* who will provide a key point of contact for friends and relatives. All employees in the home also have training in EMI [Elderly Mentally Infirm] related conditions.” src: https://www.parkhomesuk.co.uk/about-us/a-guide-to-care/
terms/aandachtsbegeleider.txt · Last modified: 2021/07/21 16:31 by michaelbeijer