Beijer.uk

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist

User Tools

Site Tools


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile


Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, Proz.com, Lilt, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

terms:tijdsverloop

tijdsverloop

Dutch

 • tijdsverloop

English

 • course of time, lapse of time, time span, term
 • (periode) period of time, time interval, time frame, space of time, interval (of time)
 • lag 1) 2)
 • time period3)
 • time evolution4)

Van Dale

tijdsverloop, het

1. verloop van tijd
synoniem: tijdruimte (space of time)

1. na, binnen een tijdsverloop van drie maanden
1. in hetzelfde tijdsverloop
in dezelfde tijd

Usage examples

 • in hetzelfde tijdsverloop = during / in the same period / interval (of time)
 • na / binnen een tijdsverloop van drie maanden = after (a lapse / period / an interval of) / within (a period / space of) three months
 • tijdsverloop tussen bestelling en goederenontvangst = lead time
 • tijdsverloop tussen boeking bij de bank en kennisgeving aan cliënt [Financiering; financieel management] = information float
 • tijdsverloop tussen een beslissing en de eerste effecten daarvan = impact lag
 • tijdsverloop tussen een gebeurtenis en latere causale effecten = lag time
 • tijdsverloop tussen het vestigen van een schuld en de voorziene betaaldag [Financiering; financieel management] = tenor
 • tijdsverloop tussen ontvangst van voorraaditems en de verkoop ervan inventory = turnover
 • tijdsverloop tussen opdracht en uitvoering = lag time, time lag
 • tijdsverloop tussen opdracht tot start van fabricageproces en gereedkomen van producten manufacturing = lead time
 • tijdsverloop tussen productidee en lancering van product op de markt = time to market
 • tijdsverloop tussen vervreemding van een activum en herinvestering van de opbrengst = reinvestment period
 • tijdsverloop van het verbruiken van een partij = batch consumption time
 • tijdsverloop voor aanvulling van voorraad = replenishment time
 • tijdsverloop voordat een promesse betaalbaar wordt [Financiering; financieel management] = tenor
 • tijdsverloop tot het bereiken van een duurzaam bestaan = slippage
1)
Comprehensive Dictionary of Industry and Technology, Graham P. Oxtoby
2)
IATE : Definition of “lag”: the relative measure of the time delay between two events,states,or mechanisms / Definition of “tijdsverloop”: tijdsverloop tussen twee gebeurtenissen
3)
IATE: interval of time between two related phenomena or in which a complete cycle is accomplished
4)
IATE: variatie in het tijdsverloop vd stroom = time evolution of the power
terms/tijdsverloop.txt · Last modified: 2021/06/22 17:57 (external edit)