Beijer.uk

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist

User Tools

Site Tools


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile


Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, Proz.com, Lilt, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

wordbook:analyse-van-op-fijn-stof-gesorbeerde-toxische-organische-micropolluenten-wim-geeraerts

Analyse van op fijn stof gesorbeerde toxische organische micropolluenten (Wim Geeraerts)

Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in de bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

Source: https://adoc.pub/queue/analyse-van-op-fijn-stof-gesorbeerde-toxische-organische-mic.html (2021-01-26)

Lijst van afkortingen

 • 1-NP: 1-nitropyreen
 • 2-NF: 2-nitrofluorantheen
 • Act: acenafteen
 • Acy: acenaftyleen
 • Alkyl-PAK: gealkyleerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen
 • Ant: antraceen
 • Ant-9,10: antraceen-9,10-dion
 • Ant-9o: antraceen-9-on
 • APCI: atmosferische druk chemische ionisatie
 • APPI: atmosferische druk foto ionisatie
 • ASE: versnelde solvent extractie
 • B[a]-d10: benzo[a]pyreen-d10
 • B[a]-d12: benzo[a]antraceen-d12
 • B[g]-d12: benzo[ghi]peryleen-d12
 • Ben[a]a: benzo[a]antraceen
 • Ben[a]p: benzo[a]pyreen
 • Ben[b]: benzo[k]fluorantheen
 • Ben[ghi]: benzo[ghi]peryleen
 • Ben[k]: benzo[b]fluorantheen
 • Ben-7,12: benzo[a]antraceen-7,12-dion
 • Ben-7: 7H-benzo[de]antraceen-7-on
 • Ben-9F: 9-fluorobenzo[k]fluorantheen
 • Bi-4F: 4-fluorobiphenyl
 • Bi-d10: biphenyl-d10
 • C12: dodecaan
 • C13: tridecaan
 • C14: tetradecaan
 • C15: pentadecaan
 • C16: hexadecaan
 • C17: heptadecaan
 • C18: octadecaan
 • C19: nonadecaan
 • C20: eicosaan
 • C21: heneicosaan
 • C22: docosaan
 • C23: tricosaan
 • C24: tetracosaan
 • C25: pentacosaan
 • C26: hexacosaan
 • C27: heptacosaan
 • C28: octacosaan
 • C29: nonacosaan
 • C30: triacontaan
 • C31: hentriacontaan
 • C32: dotriacontaan
 • C33: tritriacontaan
 • C34: tetratriacontaan
 • C35: pentratriacontaan
 • C36: hexatriacontaan
 • C37: heptatriacontaan
 • C38: octatriacontaan
 • C39: nonatriacontaan
 • C40: tetracontaan
 • CAS: chemical abstracts service
 • Chry: chryseen
 • Chry-3F: 3-fluorochryseen
 • CI: chemische ionisatie
 • Cmax: alkaan met de meest voorkomende ketenlengte
 • COPD: chronische obstructieve pulmonaire ziekte
 • CPI: koolstof preferentie index
 • DCM: dichloormethaan
 • Dib[a,h]: dibenzo[a,h]antraceen
 • D-PAK: deuterium gelabelde polycyclische aromatische koolwaterstoffen
 • DTD: directe thermische desorptie
 • EI: elektron ionisatie
 • ESI: electrospray ionisatie
 • Fen: fenantreen
 • Fen-3F: 3-fluorofenantreen
 • Fen-9,10: fenantreen-9,10-dion
 • Fen-9c: fenantreen-9-carboxaldehyde
 • Fen-d10: fenantreen-d10
 • FID: vlam ionisatie detectie
 • FluA: fluorantheen
 • Fluo: fluoreen
 • Fluo-2: fluoreen-2-carboxaldehyde
 • Fluo-9: 9H-fluoreen-9-on
 • F-PAKs: fluor gelabelde polycyclische aromatische koolwaterstoffen
 • GC: gas chromatografie
 • Gem: gemiddelde
 • GFF: glasvezel filter
 • HAC: heterocyclisch aromatische component
 • HPLC: hoge performantie vloeistof chromatografie
 • HRGC: hoge resolutie gas chromatografie
 • HRMS: hoge resolutie massa spectrometrie
 • hydroxy-PAK: gehydroxileerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen
 • Ind: indeno[1,2,3-cd]pyreen
 • IT MS: ion trap massa spectrometrie
 • LC: vloeistof chromatografie
 • LOD: detectielimiet
 • LOQ: kwantificatielimiet
 • MIRA-T: milieurapport-toestand
 • MM: molaire massa
 • MS: massa spectrometrie
 • MAE: microgolf ondersteunde solvent extractie
 • Naf: naftaleen
 • Naf-1,4: naftaleen-1,4-dion
 • Naf-1,8: 1,8-naphtaleenzuuranhydride
 • Naf-1: naftaleen-1-carboxaldehyde
 • Naf-1F: 1-fluoronaftaleen
 • Naf-5,12: naftaceen-5,12-dion
 • Naf-d8: naftaleen-d8
 • NB: niet beschikbaar ng: nanogram
 • NICI: negatieve ion chemische ionisatie
 • NIST: nationaal instituut voor standaarden en technologie
 • Nitro-PAK: genitreerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen
 • Oxy-PAK: geoxideerde polycyclische aromatische koolwaterstoffen
 • PA: piekoppervlak
 • PAK: polycyclische aromatische koolwaterstoffen pg: picogram
 • PICI: positieve ion chemische ionisatie
 • PLE: verhoogde druk vloeistof extractie
 • PM0,1: fijn stof met een aërodynamische diameter van minder dan 0,1 μm
 • PM10: fijn stof met een aërodynamische diameter van minder dan 10 μm
 • PM2.5: fijn stof met een aërodynamische diameter van minder dan 2,5 μm
 • Pyr: pyreen
 • Pyr-1: pyreen-1-caroboxaldehyde
 • Pyr-1F: 1-fluoropyreen
 • Pyr-d10: pyreen-d10
 • QFF: kwartsvezel filter
 • QP MS: quadrupool massa spectrometrie
 • QuEChERS: snel gemakkelijk goedkoop efficiënt betrouwbaar en veilig
 • RT: retentie tijd
 • RZS: reactieve zuurstof species
 • RSD: relatieve standaardafwijking
 • S/N: signaal/ruis
 • SIM: selectieve ion monitoring
 • SPE: solid phase extraction
 • SRM: standaard referentie materiaal stdev: standaardafwijking
 • SVOS: semi vluchtige organische stof
 • TIC: totale ion monitoring
 • TOF MS time of flight MS
 • UPLC: ultra performantie vloeistof chromatografie
 • USE: ultrasone solvent extractie
 • USEPA: United States environmental protectency agency
 • VMM: Vlaamse Milieumaatschappij
 • VOS: vluchtige organische stof
 • WHO: Wereld Gezondheidorganisatie
wordbook/analyse-van-op-fijn-stof-gesorbeerde-toxische-organische-micropolluenten-wim-geeraerts.txt · Last modified: 2021/06/21 17:50 by michaelbeijer