Beijer.uk

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist

User Tools

Site Tools


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile


Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, Proz.com, Lilt, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

wordbook:rijksbegroting.nl-bijlage-lijst-met-afkortingen

Rijksbegroting.nl: BIJLAGE – LIJST MET AFKORTINGEN

AC = Aanmeldcentrum
ADLIS = Accoustic Detection Localizing and Identification System
AGB = Algemeen Goederen Bedrijf
AH = Apache-helikopter
AIVD = Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
AO = Algemeen Overleg
AOCS = Air Operations Control Station
ASE = Aircraft Survivability Equipment
AWACS = Airborne Early Warning and Control System
BBM = Brigade Buitenland Missies
BE = Bijstandseenheid
BES = Bonaire, Sint Eustatius en Saba
BG = Battle Group/Bedrijfsgroep
BGGZ = Bedrijfsgroep Gezondheidszorg
BINUB = Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi
BMC4I = Battlefield Management Command, Control, Communication, Computerisation and Intelligence
BMS = Battlefield Management System
BPB = Beleids-, plannings- en begrotingsprocedure
BPV = Beroepspraktijkvorming
BS = Bestuursstaf
BSB = Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten
BTW = Belasting Toegevoegde Waarde
BVO = Bruto Vloeroppervlak
BZK = Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
C2 = Command and Control
C4ISR = Command & Control, Communications, Computers & Information and Intelligence, Surveillance & Recognation
CAB = Change Advisory Board
CARIB = Caribisch Gebied
CBOPS = Crisisbeheersingsoperaties
CBRN = Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair
CCF = Course Correcting Fuses
CDC = Commando DienstenCentra
CE = Chemische Energie
CERT = Computer Emergency Response Team
CFMCC = Combined Force Maritime Component Command
CFSP = Common Foreign and Security Policy
C-IED = Counter Improvised Explosive Devices
CIMIC = Civil-Military Cooperation
CIS = Communicatie- en informatiesysteem
CKMAR = Commando Koninklijke marechaussee
CLAS = Commando landstrijdkrachten
CLSK = Commando luchtstrijdkrachten
CMBA = Civiel-Militaire Bestuursafspraken
CMF = Combined Maritime Forces
CMH = Centraal Militair Hospitaal
COID = Centrale Organisatie Integriteit Defensie
COMPATRIOT = Communication Patriot
CRO = Crisis Response Operations
CSTC = Combined Security Transition Command
CTF = Commander Task Force
CV = Commandovoertuig
CVHOPS = Crisis-, Vredes- en Humanitaire Operaties
CUP = Capability Upgrade Programme
CZMCARIB = Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied
CZSK = Commando zeestrijdkrachten
3D = Diplomacy, Defence and Development
DARS = Deployable Air Control Centre, Recognised Air Picture, Production Centre, Sensor Fusion Post
DBFMO = Design, Build, Finance, Maintenance and Operate
DCDI = Dienstencentrum Documentaire Informatievoorziening
DCDV = Dienstencentrum Dienstverlening
DCIOD = Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie
DCMO = Datacommunicatie Mobiel Optreden
DDG = Duik- en Demonteer Groep
DDN = Defensie Duurzaamheidnota
DEFCERT = Defensiebreed Computer Emergency Response Team
DGI = Defensie Gerelateerde Industrie
DHC = Defensie Helikopter Commando
DI = Documentaire Informatie
DIS = Defensie Industrie Strategie
DLBE = District Landelijke en Buitenlandse Eenheden
DMO = Defensie Materieel Organisatie
DMP = Defensie Materieel Proces
DPD = Defensie Personele Diensten
DR&D = Defence Research and Development
DRC = Democratische Republiek Congo
DTO = Defensie Telematica Organisatie
DVD = Dienst Vastgoed Defensie
DVO = Dienstverleningsovereenkomst
EASBRIG = East-African Stand-by Brigade
EATC = European Air Transport Command
EDA = Europees Defensie Agentschap
EDISON TB = Edison Travel Documents Systeem
EGF = Europese Gendarmerie Eenheid
EHS = Ecologische Hoofdstructuur
EKMS = Electronic Key Management System
EOD (D) = Explosievenopruimingsdienst (Defensie)
EOV = Elektronische Oorlogsvoering
EPA = Energie Prestatie Adviezen
ERP = Enterprise Resource Planning
EU = Europese Unie
EUBAM = EU Border Assistance Mission
EUBG = EU Battle Group
EUFOR = European Force
EULEX = European Union Rule of Law Mission (Kosovo)
EUMM = European Union Monitor Mission
EUNAVFOR = EU Naval Force
EUPM = European Union Police Mission (Bosnië)
EUPOL = EU Police (Afghanistan)
EUSEC = EU Communications Security and Evaluation Agency
EVC = Erkenning van Verworven Competenties
EVDB = Europees Veiligheids- en Defensiebeleid
EZ = Economische Zaken
EZB = Enkel Zij Band
FBUH = Fysieke Bescherming en Uitrusting Hulpverleners
FES = Fonds Economische Structuurversterking
FGBADS = Future Ground Based Air Defence System
FINAD = Financiële administratie
FMS = Foreign Military Sales
FMW = Faculteit Militaire Wetenschappen
FOC = Full Operational Capability
FPS = Flexibel Personeelssysteem
FRISC = Fast Raiding, Interception and Special Forces Craft
GLA = Geweer Lange Afstand
GPW = Groot Pantserwielvoertuig
HBS = Home Base Services
HDIO = Hoofd Directie Informatie en Organisatie
HDP = Hoofd Directie Personeel
HDV = Hogere Defensie Vorming
HF = High Frequency
HGIS = Homogene Groep Internationale Samenwerking
HPF = Herinrichting Personele Functiegebied
HQ = Headquarter
HR = Human Resource
HRF(L) = High Readiness Forces (Land)
HRM = Human Resource Management
HV = Helderheid Versterkend
IAPV = Infantry Armoured Patrol Vehicle
ICMS = Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking
ICT = Informatie- en Communicatietechnologie
ID = Identification
IDL = Instituut Defensie Leergangen
IDP = Internaly Displaced Person
IDR = Instituut Samenwerking Defensie Relatieziekenhuizen
IDS = Indringer Detectie Systeem
IED = Improvised Explosive Device
IFF = Identification Friend or Foe
IG = Innovation Game
IGK = Inspecteur-Generaal Krijgsmacht
IGV = Infanterie Gevechtsvoertuig
IISS = Initial In Service Support
ISAF = International Security Assistance Force
ISTAR = Intelligence Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance
IV = Informatie Voorziening
IVENT = Informatievoorziening en -technologie
JCG = Joint CIS Group
JIP = Joint Investment Programs
JISTARC = Joint ISTAR Commando
JSF = Joint Strike Fighter
JSS = Joint Support Ship
KFOR = Kosovo Force
KIM = Koninklijk Instituut Marine
KKW = Klein Kaliber Wapen
KLPD = Korps Landelijke Politiediensten
KMA = Koninklijke Militaire Academie
KMOO = Krijgsmacht en Operationele Ondersteuning
KPU = Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting
KTOMM = Koninklijk Tehuis voor Oud-Millitairen en Museum Bronbeek
KWNA&A = Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba
LCF = Luchtverdedigings- en Commandofregat
LCW = Logistiek Centrum Woensdrecht
LFD = Lokaal Facilitaire Dienst
LGP = Laser Guide Projectile
LOKKMAR = Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum KMar
LOT = Liasion and Observation Team
LTD = Leergang Topmanagement Defensie
LTP = Langetermijnplanning
M&F = Materieel & Financiën
MARIN = Maritiem Research Instituut Nederland
ME = Mobiele eenheid
MECHBRIG = Gemechaniseerde Brigade
MF = Materieel en Financieel
MIA-V = Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid
MILSATCOM = Military Satellite Communications
MIVD = Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MJEOG = Marine Joint Effect Observer Group
MK = Medische Keuringen
MKB = Midden- en Kleinbedrijf
MLU = Midlife Update
MOU = Memorandum of Understanding
MP = Militaire Politie
MPA = Maritime Patrol Aircraft
MPO = Materieelprojectenoverzicht
MRAT = Medium Range Anti-Tank
MTADS = Modernized Target Acquisition and Designation Sight
MTBMD = Maritime Tactical Ballistic Missile Defence
MTF = Maritime Task Force
MTV = Mobiel Toezicht Vreemdelingen
MVKK = Maritiem Vliegkamp De Kooy
NAFIN = Netherlands Armed Forces Integrated Network
NATO = North Atlantic Treaty Organization
NAVO = Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NDMC = Nationale Datalink Managementcel
NEC = Network Enabled Capabilities
NGO = Non-Gouvernementele Organisaties
NHI = NATO Helicopters Industrie
NIDV = Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid
NIMH = Nederlands Instituut voor de Militaire Historie
NL = Netherlands
NLDA = Nederlandse Defensie Academie
NLMARFOR = Netherlands Maritime Force
NLR = Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
NLTC = Netherlands Liaison Team CENTCOM
NMM = Nationaal Militair Museum
NRF = NATO Response Force
NTM-I = NATO Training Mission – Iraq
OAD = Operationele Aanpassingen Diemanco
OD = Operationele doelstelling
OGRV = Object Grondverdediging
OIV = Operationele Informatievoorziening
OIVD = Onderzoeksgroep Inlichtingen en Veiligheid Defensie
OMLT = Operational Mentoring and Liaison Team
OOCL = Operationeel Ondersteuningscommando Land
OPCO = Operationeel Commando
OZD = Onderzeedienst
P&O = Personeel en Organisatie
PA = Palestijnse Autoriteit
PALS = Project Aanpassingen Legacy Speer
PAM = Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit
PAS = Psychologisch Advies en Selectie
PGHK = Permanent Gezamenlijk Hoofdkwartier
PGM = Precision Guided Ammunition
PI = Prestatie-Indicator
PPS = Publiek-Private Samenwerking
PRT = Provincial Reconstruction Team (Afghanistan)
PRTL = Pantserrupsvoertuig tegen luchtdoelen
PSFD = Production, Sustainment and Follow-on-Development
PSO = Peace Support Operations
PTSS = Post Traumatisch Stress Syndroom
PZH = Pantserhouwitser
QRA = Quick Reaction Alert
R&D = Research and Development
RAL = Restant Aanpassing Legacy Systemen
RAZEB = Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen
RC = Regionaal Commando
RCA = République Central Africaine
RCC = Regional Control and Coordination
RDTF = Redeployment Taskforce
RGD = Rijksgebouwendienst
RHB = Rijkshoofdboekhouding
RIVM = Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROC = Regionale opleidingscentra
RPE = Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek en Beleidsinformatie
RPG = Rocket Propelled Grenade
RWT = Rechtspersoon met een wettelijke taak
RZO = Raad van toezicht Zorg en Onderzoek
SAR = Search and Rescue
SBIR = Small Business Innovation Research
SBK = Sociaal Beleidskader
SDD = System Development and Demonstration
SHF = Super High Frequency
SHIRBRIG = Stand-by High Readiness Brigade
SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel/Aanwijsbaar, Realistisch, Tijdgebonden
SNMCMG1 = Standing NRF Mine Counter Measures Group 1
SNMG = Standing NATO Reaction Force Maritime Group
SPEER = Strategic Process and Enterprise Resource Planning Enabled Reengineering
SPLM = Sudan People Liberation Movement
SSC = Short-range air-defence Shooter Capability
SSR = Security Sector Reform
STARS = Sensor Technology Applied in Reconfigurable Systems for Sustainable Security
STG = Staatsgeheim
SWDD = Secure Werkplekdienst Defensie
SZVK = Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
TACTIS = Tactische Indoor Simulation
TFU = Task Force Uruzgan
TITAAN = Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network
TNO = Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
UAV = Unmanned Aerial Vehicle
UIM = Unit Interventie Mariniers
UN = United Nations
UNAMID = United Nations African Union Mission in Darfur
UNDOF = United Nations Disengagement Observer Force
UNIFIL = United Nations Interim Force in Lebanon
UNMIS = United Nations Mission in Sudan
UNTSO = United Nations Truce and Supervision Organization
USCENTCOM = United States Central Command
V&V = Veiligheid en Vakmanschap
VAO = Voorbereiding Algemeen Overleg
VBTB = Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording
VHF = Very High Frequency
VIP = Very Important Person
VN = Verenigde Naties
VOSS = Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem
VROM = Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VTE = Volletijdsequivalent
WDD = Werkplekdiensten Defensie
WGO = Wetgevingsoverleg
WIV = Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
WVO = Wet Veiligheidsonderzoeken
WWI = Wonen, Werken en Integratie
YPR = Pantserrupsvoertuig, type Y
ZBO = Zelfstandig Bestuursorgaan
ZVW = Zorgverzekeringswet
wordbook/rijksbegroting.nl-bijlage-lijst-met-afkortingen.txt · Last modified: 2021/07/20 16:28 by michaelbeijer