Beijer.uk

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist

User Tools

Site Tools


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile


Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, Proz.com, Lilt, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

wordbook:techniek_dut-eng.xlsx:part-1

Techniek dut eng.xlsx (in 11 parts: Part 1) (Proverb.nl, Hans Visser)

DutchEnglishNotes
(aard)korst crust hard top layer, especially the top layer of the surface of the earth … environment
(aartjes-)steel pedicel
(ader)laatkop cup medical equipment
(ader)laatkop cupping glass medical equipment
(adjudant-) inspecteur chief inspector military rank
(AE slang: blindganger bomb
(AE) bommenrichtapparaat bombardier
(AE) galerij balcony
(AE)exercitieplein/drilplaats armo(u)ry
(AE)patroon shell
(af)dakje rooflet building
(af)dektegel coping tile
(af)schuifhoek shear strain
(af)vuren/schieten/afgaan fire army
(af)zuigcurette aspirating curette medical equipment
(afdeling) fraudebestrijding fraud squad police
(afdeling) stomazorg stoma care (department) medical specialities
(afdeling) wondzorg wound care (department) medical specialities
(afvoer / toevoer)buis / pijp conduit
(afvoer / toevoer)kanaal / luchtkanaal conduit
(alg.) bombardement stonk (BE)
(algemeen medisch) onderzoek checkup medical treatments
(algemeen) kuil/groef fovea (centralis)
(alle hens) op plaats rust ship's stand at ease navy
(alles op) luchtvaartgebied aviation field airforce
(als medisch student) kliniek lopen, co-schappen lopen, medicijnen studeren walk the hospitals/wards medical
(als) van spit lumbaginous medical
(Amerikaanse) stopcontacttester socket tester mechanical engineering
(artsen)praktijk connection
(atom bomb) atoombom A-bom airforce
(atomic, biological and chemical weapons) NBC-wapens ABC-weapons airforce
(baan)drempel threshold (of runway) airforce
(BE) brigadegeneraal Brigadier army
(BE) eerste luitenant Lieutenant
(BE) flatgebouw mansion
(BE) korporaal bij de artillerie bombardier
(BE) lid van grondpersoneel aircraft woman airforce
(BE) lid van grondpersoneel air woman
(BE)luitenant-generaal/luchtmaarschalk Air Marshal/air marshal airforce
(be)rekenen calculate building
(be)schilderen / verven paint building
(bedienings)paneel bank
(beeld)scherm scope airforce
(beeld)scherm view
(behang)afstoomaaparaat wallpaper-stripping machine building
(bep. type) gladde spier visceral muscle anatomy
(beton)vlechter steel bender building
(beton)wapening reinforcement
(beugel)lijmtang G-clamp / cramp building
(bevelvoerend) officier Commanding Officer airforce
(bewekte) bindsteen parpen(d) building
(bewerkte) bindsteen perpend / perpent building
(bij defibrilleren) switchen switch electrical
(bij luchtgevechten) recht achter de vijand angle of zero airforce
(bij militaire toestellen) zonder extra uitwendige lasten clean
(bij uitbr.) raamlijst / kozijn window
(bij)tanken refuel airforce
(bij)tanken tank airforce
(bloed)bezinkingssnelheid/(bloed)bezinking/BSE erythrocyte sedimentation rate medical
(bloed)lichaampje/corpusculum corpuscule/corpusculum medical
(bloed)plasma plasm(a)
(bloed)transfusielaboratorium blood transfusion lab medical specialities
(bloed)transfusielaboratorium transfusion lab medical specialities
(bn) de zenuwen beïnvloedend, betreffend/(i.h.b.) zenuwstillend nervine medical
(bn)amnestisch/amnesie… amnesiac/amnes(t)ic medical
(body)scanner body scanner medical equipment
(bolle)geschutskoepel ball turret airforce
(Boor) kern Core A vertical cylindrical sample of the bottom sediments from which the nature and stratification of the bottom may be determined. … hydraulics
(bouw)perceel / stuk bouwgrond / bouwterrein building plot building
(bouw)steiger / stellage / stelling scaffold
(bouw)steiger / stellage / stelling scaffolding
(boven)bramsteng top gallant mast navy
(brandstof)tank tank airforce
(Britse woord voor) sonar anti-submarine device investigation committee (ASDIC) airforce
(buigzame) buis inbrengen in/via intuberen intubate medical treatments
(bureau) opname admissions unit medical specialities
(centrale) post/zusterpost nurse’s station
(chemisch) afbreekbaar degradable which can be broken down: eg degradable plastics … environment
(cockpit)bovenruit cockpit ceiling shield airforce
(cockpit-)stemrecorder cockpit voice recorder airforce
(commando) het geweer onder de oksel dragen met de loop naar beneden secure arms army
(commando) presenteer het geweer present arms army
(commando)het geweer met de kolf naar boven houden reverse arms army
(constructie van de) motorophanging engine mount (structure) airforce
(contractie)wee uterine contraction medical
(dak)helling / schuinte pitch building
(dak)lei slate building
(dak)spar / de tussenspoor common rafter building
(de moordenaar) op het spoor zijn be on to (the killer) police
(delivery/supply) pump (the odd of a suction pump)
to perform a play (perfomance of a play)
tune 1
(denkbeeldige) as axis airforce
(dicht)koken caulk
(dicht)stuiken caulk
(Diepte) lijnen Contour A line on a map or chart representing points of equal elevation with relation to a DATUM. It is called an ISOBATH when connecting points of equal depth below a datum. Also called DEPTH CONTOUR. … hydraulics
(div.) pantservoertuigen armo(u)r
(doel)verkenner pathfinder airforce
(doen) supineren supinate
(door mist) vertraagd socked in
(draaiende) radarantenne scanner airforce
(druk)luchtschip blimp
(druppel)infuus/infusievloeistof drip medical equipment
(dubbele) steeksleutel open end(ed) spanner building
(duik)remklep dive braking flap airforce
(duik)remklep dive flap airforce
(dunne) tang / nijptang pincers
(dunne) traproede stairwire building
(dwars)balk / bint / (horizontale) steunbalk / legger / draagbalk / vloerbalk joist
(een gat) boren bore
(een) kauwspier/kaakspier masseter (muscle) anatomy
(een)hendelkraan lever kitchen tap building
(elektriciteits)buis conduit
(elektrische) afkortzaag electric cross-cut saw building
(elektrische) boormachine electric drilling machine building
(elektrische) schaafmachine electric surface plane® building
(elektro)myografie electromyography medical specialities
(elektronische) afschietlijst target priority list airforce
(erg) laag vliegen hedge-skimming airforce
(erg) laag vliegen/scheervlucht hedge-hop(ping) airforce
(erkend) apotheker RPh (pharmacist) medical professions
(fig.) doelmatig medicijn treacle (vero.)
(fig.) overladen / protserig rococo
(fijne) streep/lijn/groef/rib striation/striature
(fysieke) inspanningsbelasting exercise stress medical
(ge)heel entire
(gebogen) groefvijl / kattenstaart riffler building
(gebrande / ongebluste) kalk / calciumoxide lime
(gecombineerde) lucht-landoperaties air-land battle airforce
(gedeeltelijk) kraakbeenachtig subcartilaginous
(gediplomeerd) verpleegkundige graduate nurse (AE) medical professions
(gekantrecht) bouwhout scantlings building
(gelegen) bij de oorspeekselklier/parotis parotid (bn) medical
(geleide) raket missile airforce
(gemeente)raad council group of people who are elected or appointed to make decisions or give advice, or run a particular organization, e.g. a town … environment
(generaliserende term voor) rotor rotary wing airforce
(geschut)toren of geschutskoepel turret navy
(getande) lijmkam spreader
(getuigen)confrontatie line-up police
(geweer)kijker riflescope army
(gezichts)masker mask medical equipment
(Graafse) follikel ovisac anatomy
(grens)baken marker
(grijze) hersenschors/hersenmantel/pallium cerebral cortex anatomy
(grijze) hersenschors/schors van de grote hersenen/pallium cortex cerebralis/cerebri anatomy
(groep vliegtuigen in) wachtgebied (i.v.m landing op vliegveld stack airforce
(grond)aanvalsradar strike radar airforce
(grond)schuiver / grondverzetmachine / bulldozer / schuiftrekker bulldozer building
(grond)stamper tamper building
(groot rond) botuitsteeksel tuberosity anatomy
(grootte van ) bouwterrein / bouwgebied building area building
(grote) botschaar bone shears medical equipment
(grote) fabriek plant very large factory … environment
(grote) klep valva (L.) anatomy
(grote) spijker spike building
(grote) stad city
(hak)bijl ax(e) building
(hand)palm palm (of the hand) anatomy
(hand)palm… palmar (bn) medical
(hang)kast hanging cupboard building
(hecht)pleister patch
(het geven/voorschrijven van) medicijnen medication
(het maken van een ) booghelft haunching
(het maken van een) pengat haunching
(het) carcinogeen carcinogen pharmaceutical
(het) declaratoir certificate medical
(het) kruisen crossing
(het) zog rotor wash airforce
(hete)luchtballon hot air balloon airforce
(hijs)kraan crane building
(hist.) kannonier/schutter bombardier
(hoekje bij de) haard fireside building
(hoge) snelheid rate of knots airforce
(hogere) luchtmachtofficier Air Officer airforce
(hogere) soldij in oorlogstijd combat pay army
(hoofd)haar hair
(hoog explosieve) gasbom fuel-air explosive airforce
(hout)skelet timber frame building
(huid)plooi plica anatomy
(huis)gereedschap hardware building
(huis)schilder painter building
(huizen)blok block
(in grond gedreven) paal / heipaal pile building
(in)clinometer/inclinatiemeter inclinometer airforce
(inf.) bouwvakker hardhat
(inf.) schedelpan/hersenen skull
(inf.) slokdarm/keelgat swallow anatomy
(injectie)naald/spuit hypo/hypodermic medical equipment
(injectie)spuit syringe
(interceptie)vliegtuigradar/(onderscheppings)vliegtuigradar air interception radar airforce
(interne) verbrandingsmotor internal combustion engine airforce
(keel)amandelen/tonsillen tonsils computers
(kerk)toren / pinakel spire building
(klei)schalie shale building
(klein) villa, (groter) eengezinswoning detached house building
(kleine) luchthaven air station
(kunnen) verdragen tolerate medical
(kunstmatige) beademing artificial respiration medical treatments
(laat)koppen zetten/aderlaten (d.m.v. laatkoppen)/koppen cup medical treatments
(land)mijn mine army
(landings)ski skid
(last)dragend load-bearing building
(laten) opnemen in een ziekenhuis hospitalize medical
(laten) verdampen vaporize (v) to turn a liquid into vapour (either by heating or by blowing it into the air in the form of particles … environment
(leder)huid dermis anatomy
(leger)dienst military service army
(leger)korps corps army
(leiding)snoer / (elektriciteits)kabel flex building
(letterlijk vanaf het begin) ab initio-training/elementaire ab initio airforce
(levens)onderhoud subsistence condition of just having enough food to stay alive … environment
(lichaams)beweging exercise medical
(lichaams)houding carriage
(lichamelijk) zwak/gebrekkig infirm medical
(lijm)spatel / lijmkam notched spreader building
(loco)motorisch/bewegings…/m.b.t. de voortbewegingsorganen locomotor(y)
(lood)slab weather moulding
(lucht)aanval strike airforce
(lucht)aanval/aanvalsgolf raid airforce
(lucht)afweergeschut flak
(lucht)drukregeling pressurisation
(lucht)havenmeester airport commandant airforce
(lucht)havenmeester airport manager airforce
(lucht)snelheid/vliegsnelheid/snelheid ten opzichte van de lucht air speed airforce
(lucht)verkeer traffic airforce
(lucht)verkeersgeleidingscommunicatie air traffic control communications airforce
(lucht)verkeersleider air control man airforce
(lucht)verkeersleider air traffic controller airforce
(lucht)verkeersleider air traffic control officer airforce
(lucht)verkeersleider air controller
(lucht)verkeersstroombeheer flow management airforce
(lucht)vochtigheid humidity the amount of water vapour present in the air … environment
(lucht)weerstand drag airforce
(luchtdoel)mitrailleur chatterbox army
(luchtvaart)elektronica/avionica avionics airforce
(luchtvaart)kerosine aviation turbine fuel airforce
(luchtvaart)show display
(luchtvaartterrein)vluchtinformatiedienst aerodrome (flight) information service airforce
(luchtverdediging) in dieptecirkels layered (air defence) airforce
(luchtverkeers)stroombeheerspositie flow management unit airforce
(luchtwaardig bevonden) vliegtuig air carrier
(maquilleer)stift pencil medical equipment
(mechanische) metaalzaag hacksaw
(medisch) analist/laborant medical laboratory technician medical professions
(medisch) onderzoek/keuring exam(ination)
(medisch) onderzoek/keuring medical
(medisch) specialist/consulterend geneesheer/consulent/consultant/adviseur consultant medical professions
(meervoudige) schoorsteen chimney stack / stalk building
(meestal) cockpit crew station airforce
(meestal) hals neck
(meestal) schroef of bout fastener
(meestal) straatverbod restraining order police
(meestal) therapeut counselor medical professions
(melk)wei/melkserum plasm(a)
(menselijk) lijk/kadaver cadaver medical
(menstruatie)periode/ongesteldheid/maandstonden period medical
(met de neus) naar beneden nose-down airforce
(met de neus) omhoog nose-up airforce
(metaal)buigen form mechanical engineering
(metaal)cirkelzaag buzz saw building
(metaal)steken mortise
(metsel)laag course building
(metsel)laag / rollaag course (of bricks) building
(meubel)beslag / hang- en sluitwerk furniture fixings building
(middelste kussentje van) voetzool intermediate pad anatomy
(mil. hist.)brandkogel/vuurkogel fireball army
(milieu )beheer, behoud conservation the planning and management of resources so as to secure their wise use and continuity of supply … environment
(militair) transportvliegtuig air transport
(minerale) kunstmest inorganic fertilizer fertilizer made from inorganic substances such as sulphur, nitrogen and phosphorus … environment
(minimum take-off safety speed) minimale veilige startsnelheid V2 min airforce
(mitrailleur)schutter machine gunner airforce
(moffel)lak japan building
(mondelinge) verklaring verbal building
(motor)aggregaat power unit airforce
(natuur)plavuis quarry tile
(neuro)glia glia medical
(of the arm) biceps(spier)/tweehoofdige armspier biceps anatomy
(olie)sump sump automobiles
(onder)buik/abdomen abdomen anatomy
(onder)ruim of kim bilge navy
(onder)steek bedpan medical equipment
(onderhouds)hangaar/vliegtuigloods air dock airforce
(onderlinge) stoelafstand (in verkeersvliegtuigen)/beenruimte seat pitch airforce
(onderofficier) vertalen met 'monteur' Chief Electrician navy
(onderste) boordschutter ball turret gunner airforce
(ong.) adjudant-onderofficier warrant officer
(ong.) gezondheidscentrum/medisch centrum health maintenance organization/HMO medical specialities
(ong.) Huisartsenvereniging American Academy of Family Physicians medical
(ong.) medisch opvoedkundig bureau child guidance clinic medical specialities
(ong.) rommelkamer / zolder boxroom building
(ong.) ziekenverzorger/ziekenverzorgster state-enrolled nurse medical professions
(ong.) zolder / rommelkamer lumber room building
(ongebluste) kalk lime calcium oxide made from burnt limestone and used to spread on soil to increase the pH level … environment
(ongeleide) vliegtuigraket aircraft rocket airforce
(ongewild) wegrollen roll divergence airforce
(ongewilde) radarstoring radar interference airforce
(oog)bindvlies/conjunctiva conjunctiva (mv: conjunctivae) anatomy
(oog)kas socket
(oog)wimper lash anatomy
(ook) keuringscommissie medical (examining) board medical specialities
(oor)lel lobula/lobule
(oor)lel lobe
(op de) plaats rust, gemak! stand at ease! military commands
(op)gezwollen/opgeblazen turgid medical
(op)gezwollen/opgeblazen turgescent
(op)zwellen/uitzetten intumesce medical
(op)zwellend turgescent
(op)zwellend/uitzettend/gezwel… intumescent chemistry
(open) haard fireplace
(operatie)scalpel operating knive medical equipment
(operationeel) plafond (van een vliegtuig)/hoogtegrens ceiling
(orgaan)holte/ventrikel ventricle
(oriënterend) onderzoek pilot
(over)erfelijk inheritable medical
(over)erfelijkheid/overerving inheritability medical
(overloop)goot spout civil engineering
(pas) gestolen/pas gejat hot
(persoon zonder rang) vertalen met 'monteur' chief electrician's mate navy
(plaatselijke) verkeersleiding aerodrome control airforce
(planken) vloer deck building
(plat) dak rooftop
(pleister)troffel / metselaarstroffel / metseltroffel mason's trowel building
(politie)dossier file police
(politie)optreden crackdown police
(politie)register blotter
(praktische) hoogtegrens service ceiling airforce
(prefontale) leukotomie/lobotomie leucotomy
(privé-)kliniek clinic
(proto)plasma… plasmatic electrical
(quanta) bestek / kostenraming begroting bill of quantitites building
(raam)kozijn / raamlijst window frame automobiles
(raam)uitzetijzer casement stay building
(radar)koersgeleiding radar vectoring airforce
(radar)verkeersleiding radar approach control airforce
(radar)verkeersleiding radar control airforce
(radio)verbindingen communcations
(rang van) hoofdofficier field rank army
(richt)vizier gun sight airforce
(rotor)naaf hub
(rubber)dopje stopper building
(ruggen)wervel vertebra anatomy
(scharnierende)voorrandklep leading edge flap airforce
(scherpe) neustang nasal cutting forceps medical equipment
(schroef)oogje screw eye building
(schroeven)uitdraaier stud extractor building
(sier)knopje / beslagnagel stud
(sleep)tractor/trekker tractor army
(slot)bout bolt building
(Smaak)drempel Threshold beer
(smalle) handzaag padsaw building
(soms ook) de ulna/ellepijp/elleboog cubitus
(soms) boor drive
(soort) gebit/tandstelsel/karakter van het gebit dentition medical
(soort) granaat shrapnel
(soort) slijpsteen diamond stone building
(soort) verfkrabber skarsten scraper building
(specie)baard burr
(spier)pees sinew anatomy
(spier)pees tendon anatomy
(spijker)dop washer
(sproetachtig) vlekje freckle
(start- of landings)baan tarmac airforce
(steen)verband / metselverband bond building
(stel) landingsseinschijven bat airforce
(stempel)kram cramp iron building
(sterk) laxatief/purgatief cathartic medical
(stevig) verhoor third degree police
(stevig) verhoor/scherpe ondervraging grilling police
(stift)geheng strep hinge building
(straat-, vloer-, trottoir-)steen / (vloer)tegel / plaveisel pavier
(stuk) elektrisch / gemotoriseerd gereedschap power tool(s) building
(stuk) gereedschap tool building
(stuk) handgereedschap handtool building
(stuur)knuppel stick
(stuw)straalmotor streamjet
(tegen de pokken) inenten variolate medical treatments
(terrein)ophoging landfill
(terug)verstrooiing backscattering sending back of radiation, thus increasing albedo … environment
(timmer)hout timber trees which have been felled and cut into logs … environment
(timmermans)potlood pencil
(toeren)regelaar/regulateur governor airforce
(tong)spatel spatula
(trap)boom stringer
(trap)randje / trapneusprofiel nosing
(troepen)transportschip/transportvaartuig troopship army
(tuin)tegel / flagstone / stapsteen flagstone
(uit)gerokken stretched
(uit)harden / hard laten worden cure building
(uit)harding curing
(uit)schuifladder extension ladder building
(uit)spoelen rinse (out) medical treatments
(uit)spoelen wash (out) medical treatments
(uitgegraven) geschutstelling gunpit army
(uitschuivende)voorrandklep leading edge slat aerospace
(uitstekend) raakpunt van gewelfbogen cusp building
(uitwendige) neus nasus (externus) (L.) anatomy
(urine)blaas vesica urinaria anatomy
(vaak ook) patiënt user medical
(vaak) de kinderbescherming child care
(val)luik trapdoor building
(van de placenta) gedeeltelijk gevormd uit decidua deciduate
(vanuit vliegtuig gelanceerde) kruisraket air-launched cruise missile airforce
(vast)klinken rivet
(vast)lijmen glue building
(vast)nieten stapling building
(vast)schroeven screw building
(veen)moeras bog soft wet land, usually with moss growing on it, which does not decompose, but forms a thick layer of acid peat … environment
(veld)schans fieldwork army
(veld)slag/strijd battle army
(venster)luik / blind window shutter building
(venster)ruit windowpane building
(ver)gisting, fermentatie fermentation process whereby carbohydrates are broken down by enzymes from yeast and produce heat and alcohol; method to break down organic waste … environment
(verf)afbijtmiddel paint strip(per) building
(verf)afbijtmiddel paint remover
(verf)krabber scraper
(verf)roller roller
(vermoedelijk) kabelgat paint shop navy
(vermoedelijk) lage-drukregelaar LP cock
(vermoedelijk) Russische tank BMP army
(vero.) (hand)granaat bomb
(vero.) (met fakkels) verlichte landingsbaan/startbaan flare-path airforce
(vero.) gebouw fabric mechanical engineering
(vero.) gezagvoerder master airforce
(vero.) gezichtsorgaan optic anatomy
(vero.) pees nerve
(vero.) skelet/geraamte atomy
(vero.) slijm…/slijmafscheidend/slijmig pituitary (bn)
(vero.) woonstee / woonplaats / woning mansion
(verplaatsbare)vliegtuigtrap/aviobrug ramp
(verrijdbaar) onderstel van de operatietafel carriage of the operating table medical equipment
(verrijdbare) torenkraan / bouwkraan tower crane building
(verstelbare) moersleutel square-jawed adjustable spanner building
(vertical take-off and landing aircraft) V/STOL-vliegtuig V/STOL aircraft airforce
(verwerings)puin detritus any organic waste from plants or animals … environment
(VFG-)aanvullingslijst supplement aerospace
(vierdelige) uitvouwladder multipurpose ladder building
(vleugel)klep flap airforce
(vleugel)stijl strut civil engineering
(vlieg)bereik/grenzen van een vliegtuig flight envelope airforce
(vlieg)ticket ticket airforce
(vliegtuig)handboek aircraft manual airforce
(vliegtuig)koers/vector/richting vector airforce
(vliegtuig)spotter spotter (plane)
(vliegtuig)trekker ground tug airforce
(vliegtuig)vleugel airplane wing airforce
(vloer)deel/vloerplank floor board airforce
(vloer)tegel paving tile
(vlucht)commandant Flight Commander airforce
(vnl. BE) ontstoken/geïnfecteerd/besmet/rottend septic medical
(voorste/middelste/achterste) schedelgroeve cranial fossa (anterior/medial/posterior) anatomy
(VS) baksteen block
(VS) mansardekap gambrel roof building
(vuil)verbrandingsoven incinerator device which burns waste … environment
(vuilnis)stortkoker garbage chute building
(waaiervormig) bovenlicht / waaiervenster fanlight building
(waarschijnlijk) infanterie green troops army
(wal)gracht / slotgracht / kasteelgracht / vestinggracht moat building
(weefsel)poliep polyp(us) medical
(weers)verwachting forecast airforce
(weg)draaien turn airforce
(Wiel)Vlucht - hoek Camber angle De hoek (in graden) waaronder de voorwielen staan ten opzichte van verticaal, gezien vanaf de voorkant van de wagen. Positieve wielvlucht geeft aan, uitgedrukt in graden, hoeveel de wielen aan de bovenzijde naar buiten wijzen. … automobiles
(wond)gaas gauze medical equipment
(zeer) scherpe draai/bocht bat turn airforce
(zelf) bewegen motor medical
(zich) aanpassen adjust (v) to change to fit in with new circumstances … environment
(zich) vervlechten mat
(zich) verzamelen stack airforce
(ziekenhuis)afdeling/zaal ward medical specialities
(ziekenhuis)bestuur board of trustees medical
(zijwaarts) slippen sideslip airforce
(zijwaartse) slip/slipvlucht sideslip airforce
(zomer)sproeten ephelids medical
(zonne)waranda dek building
(zuil)schacht trunk building
(zwaar) geschut/artillerie/kanonnen ordnance
(zwakzinnigen)inrichting institution for the mentally handicapped medical specialities
) radioloog shadow gazer (slang medical professions
… aanvoelen feel … ergane
… evenmin neither … ergane
… geleden … ago ergane
… leren spelen learn ((AE) music
… niet don't … ergane
… terug … ago ergane
…alg alg medical
…algisch algic medical
…cefaal cephalous medical
…ectomie ectomy (achtervoegsel) medical
…emie/…aemia emia (achtervoegsel) medical
…en halt!! stand still! military commands
…gezwel/tumor cele (achtervoegsel) medical
…grafie …graphy medical
…gram gram medical
…itis …itis medical
…lyse lys(is) (achtervoegsel) medical
…lytisch/oplossend lytic medical
…oma/…oom oma/ome medical
…opie opia (achtervoegsel) medical
…opsie opsy (achtervoegsel) medical
…ose/…osis osis medical
…penie penia (achtervoegsel) medical
…plastie plasty medical
…plegie pleg(ia) medical
…pneu/…pnoe pnea medical
…poëse/…poët poie(sis) medical
…ree/…rhoe rhe medical
…scoop scope medical
…scopie scopy medical
…tomie tomy medical
…urie uria
/B Bravo airforce
? precamber ? … unknown … civil engineering
\het ontsteken\'' detonation
\I live\' first person of the verb 'to live'.' 0 general
` übergeordnete zwei ` stimmigkeit two-voice/two-part framework music
` dactylus dactyl music
` diskant treble music
` kwintvalse ` quens circle/cycle music
` omstemmen retune music
` organum organum music
` proprium proper music
` tacet tacet music
` taptoe tattoo music
` tritonus tritone music
` ursatz fundamental structure music
`Emmer`tuimelaar Bucket tappet Een emmervormig onderdeel dat in sommige motoren wordt gebruikt om de draaiende beweging van de nokkenas om te zetten in op- en neer-beweging, om de kleppen te openen. … automobiles
`Levende` As Live axle Een as waardoor de aandrijving wordt overgebracht naar de (achter) wielen. … automobiles
= voordek (bak)buiten drukhuid flooded foredeck navy
0 hydraulics
0 hydraulics
0 hydraulics
0 hydraulics
0 hydraulics
0 hydraulics
0
0 education
0
0
0
0 chemistry
0.2% rekgrens Rp0.2
0-leiding neutral (service) wire building
0-series 0-series plastics
10 general
10 general
10 chemistry
100 voet (hoogteaanduiding, alles onder de 1000 voet cherubs
10cm-kanon 100 mm gun turret navy
120-voltcircuit 120-volt circuit building
127mm-geschutstoren 127 mm gun with turret navy
144 kubieke duim board foot building
144 kubieke duim board foot PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP … PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
144 kubieke duim board foot
1e verdieping First floor
1e verdieping 2nd floor In Engeland en de VS heet de begane grond de eerste verdieping. … In many european countries the first floor is called ground level. The counting of floors starts with the first elevated level.
1e verdieping 1st floor letterlijke vertaling … literal translation
2/3D CAD / CAM 2/3D CAD / CAM plastics
24 uurs-ECG/Holter-ECG ambulatory EKG medical treatments
24 uurs-ECG/Holter-ECG Holter EKG medical treatments
240-voltcircuit 240-volt circuit building
24-uursbombardement around the clock bombardment/bombing airforce
2k spuitgieten 2k injection moulding
380-volt-voedingskabel 380-volt feeder cable building
3D frezen 3D milling plastics
40mm-dubbelloopskanon 40 mm twin anti-aircraft gun navy
40mm-luchtdoelkanon 40 mm anti-aircraft gun navy
45 graden-knie 45 degree elbow building
45 graden-knie 45 degree elbow schroef
45 graden-knie 45 degree elbow monster paneel
76mm-dubbelloopsluchtdoelgeschut in toren twin 76 mm anti-aircraft gun turret navy
76mm-toren 76 mm all purpose gun with turret navy
9 inch-steensmuur 9\ brick wall / 9 inch brick wall' building
90-95 procents alcohol rectified spirit
a a…/an… medical
a an… medical
a posteriori a posteriori Gebaseerd op redenering vanuit feiten naar een algemeen principe of van effect naar oorzaak … involving reasoning from facts or particulars to general principals or from effects to causes
a prima vista at sight music
a prima vista at first sight
a prima vista at first glance
a priori a priori Gebaseerd op deductieve redenering vanuit een algemeen principe; niet gebaseerd op feiten … Involving deductive reasoning from a general principle to a necessary effect; not supported by fact.
a van de hobo oboe A music
a van de stemvork tuning music
à terme at term medical
à vue at sight music
a.c./voor de maaltijd ac (ante cibum) medical
a.g.v./opterdend na hepatitis posthepatitic medical
a.s. next aanstaande … forthcoming
a.u.b. please ergane
A/D conversie analog-to-digital conversion
èta eta ergane
één one ergane
één keer once
één keer one time
één per keer singly
één per keer one at a time
éénpolig unipolar medical
éénzijdig ingeklemde balk cantilever beam
überhaupt generally
überhaupt on the whole
überhaupt as a whole
überhaupt altogether
übermensch superman
aa aa Leverworst … general
Aäron Aaron
A-acht First eight rowing
A-acht First varsity rowing
aai three-toed sloth
aai ai
aai sloth
aaien caress
aaien stroke
aaien chuck
aaien fondle
aak boat mechanical engineering
aak Rhine-barge
aak barge
aak maple
aak sycamore
aakschipper bargemaster ergane
aal elver
aal muck-water
aal eel
aal stale
aal liquid manure
aal ale
aalachtig eel-like ergane
aalbes currant-bush
aalbes currant
aalbes red currant
aalbes currant bush
aalbesseblad currant-leaf
aalbesseboom currant bush
aalbesseboom currant
aalbesseboompje currant-bush
aalbesseboompje currant bush
aalbesseboompje currant
aalbessenjam currant-jam
aalbessenjenever black currant gin ergane
aalbessenvla currant custard
aalbessesap currant juice ergane
aalbessestruik currant bush
aalbessestruik currant
aalduiker grebe
aalfuik eel-trap
aalfuik eel-pot
aalgeer eelspear ergane
aalglad slippery as an eel ergane
aalmoes alms
aalmoes charity
aalmoezenier padre
aalmoezenier chaplain
aalmoezenier army chaplain
aalmoezeniershuis almshouse
aalmoezeniershuis workhouse
aalmoezeniershuis almonry
aalpastei eel-pie ergane
aalschaar eelspear ergane
Aalscholver Great Cormorant birds
aalscholver cormorant
aalspeer eelspear ergane
Aalst Alost
aalsvel eelskin ergane
aalsvel eel-skin
aalt muck-water
aalt stale
aalt liquid manure
aaltje nematode botanics
aaltje eelworm
a-al-tolletje teetotum
a-al-tolletje put-and-take top
aalvork eelspear ergane
aalvormig eel-shaped
aalvormig anguilliform
aalwaardig morose
aalwaardig simple
aalwaardig fretful
aalwaardig straightforward
aalwaardig sullen
aalwaardig peevish
aalwarig sullen
aalwarig fretful
aalwarig morose
aalwarig simple
aalwarig straightforward
aalwarig peevish
aam aum ergane
aambeeld anvil
aambeeld(sbeentje)/incus incus anatomy
aambeeldstijgbeugelgewricht incudostapedial joint anatomy
aambei haemorrhoid
aambei hemorrhoid
aambei pile
aambeien haemorhoids
aamborstig asthmatic
aamborstig wheezy
aamborstigheid asthma
aamborstigheid wheeziness
aamborstigheid shortness of breath
aan at
aan beside
aan by
aan to
aan toward
aan towards
aan upon
aan besid
aan on
aan over
aan above
aan concerning
aan about
aan behind
aan after
aan with
aan through
aan by means of
aan within
aan per
aan into
aan inside
aan in
aan a
aan since
aan of
aan from
aan next to
aan near to
aan nearby
aan near
aan up to het is \aan\' jou' … it's \up to\' you'
aan één kant ingebalkt zijn tail building
aan één stuk door on end
aan één stuk door for … together
aan één stuk door at a strech
aan één zijde geaard circuit single-ended circuit
aan alle kanten on every side ergane
aan banden leggen tether
aan beide einden ingeklemde balk fixed-fixed beam
aan bod komen get a chance
aan bod komen be given a chance
aan boord aboard
aan boord on board
aan boord onboard
aan boord gaan embark
aan boord van aboard ergane
aan de to the
aan de achterkant at the back
aan de achterkant behind
aan de andere kant on the other hand ergane
aan de bak komen in the race
aan de basis staan be at the base
aan de basis staan van be at the base of
Aan de boorden, tillen gelijk, nu Hands on, ready to lift, and lift rowing
aan de dunne zijn have the trots
aan de ene kant on the one hand general
aan de grond socked in
aan de grond houden/grounden ground
aan de grond lopen strand
aan de grond raken sink
aan de grond zetten/met vliegtuigen ter plaatse brengen airland airforce
aan de grond zetten/met vliegtuigen ter plaatse brengen airland airforce
aan de hand what happened? Wat is er aan de hand? … What heppened
aan de hand van in view of, on the basis of, in the light of
aan de hand zijn occur
aan de hand zijn happen
aan de hand zijn come about
aan de hoge frequentiekant at the high frequency side
aan de kust ashore
aan de lage frequentiekant at the low frequency side
aan de lijn on hold
aan de maat zijn be size
aan de maat zijn be to size
aan de ontvangerzijde at the receiver end
aan de ontvangerzijde at the receiving end
aan de ontvangstzijde at the receiver end
aan de ontvangstzijde at the receiving end
aan de orde applicable
aan de orde stellen bring on the carpet
aan de orde stellen discuss
aan de orde stellen moot
aan de orde zijn be in order
aan de orde zijn be under discussion
aan de overkant opposite
aan de overkant across
aan de overkant van across music
aan de overkant van opposite
aan de overkant van on the other side of
aan de overkant van beyond
aan de piano at the piano music
aan de praat krijgen turn on
aan de praat krijgen switch on
aan de praat krijgen start
aan de praat krijgen put on
aan de punt at the heel music
aan de rand peripheral medical
aan de randen at the edges
aan de rechterkant on the right ergane
aan de rechterzijde on the right ergane
aan de rol zijn debauch
aan de rugzijde liggend neural
aan de scharrel zijn flit
aan de scharrel zijn flirt
aan de scharrel zijn flutter
aan de schouder brengen level
aan de slag away we go
aan de slof at the frog music
aan de voet geweer! rifle down!
aan de wandel zijn stroll
aan de wandel zijn go for a walk
aan elkaar connected
aan elkaar connected
aan elkaar groeien/hechten conglutinate medical
aan elkaar lijmen agglutinate ergane
aan elkaar vastmaken connect
aan elkaar vastmaken join
aan flarden gescheurd tattered
aan getijwerking onderhevig tidal
aan haar her
aan hem him
aan het einde behind
aan het einde in the rear
aan het einde at the back
aan het einde komen come to a close
aan het front front
aan het licht brengen reveal
aan het licht komen appear general
aan het net leggen connect the mains
aan het net leggen connect to the mains
aan het uiteinde omhooggekomen upend
aan hun them
aan je thee
aan jou thee
aan jullie you
aan komen lopen tackle
aan komen lopen deal with
aan komen lopen approach
aan land gaan land
aan loodvergiftiging lijdend saturnic medical
aan te raden advisable
aan wal onshore ships
aan wal gaan be washed ashore ergane
aan wal komen land ergane
aan weerskanten van on each side of
aan weerskanten van on both sides of
aan weerskantenvan on both sides of
aan wie whom ergane
aan zijn shine
aan zijn burn
aanaarden fill hydraulics
aanaarden earth
aanaarden hill
aanaarden hill up
aanaarden earth up
aanaarding fill hydraulics
aanbakken fur ergane
aanbalzing blasting (van hoogovens of blaasovens)
aanbeeld anvil
aanbeeld anvil building
aanbeeldbeentje incus
aanbeeldbeentje anvil
aanbeeldbeitel hardy ergane
aanbeeldblok anvil block
aanbeeldhoorn anvil beak
aanbeeldsbeentje incus
aanbeeldsbeentje anvil
aanbeeldvogel small woodpecker ergane
aanbehorend accessory ergane
aanbelanden end up ergane
aanbelang concern ergane
aanbelangen relate
aanbelangen concern
aanbellen ring the bell
aanbellen ring
aanbellen give a ring
aanbesteden call for tender hydraulics
aanbesteden call for tenders hydraulics
aanbesteden put out to tender
aanbesteden invite tenders for
aanbestedende dienst tendering party
aanbesteder tenderer building
aanbesteder promotor
aanbesteder client
aanbesteding contract hydraulics
aanbesteding tender
aanbesteding submission
aanbesteding public tender
aanbesteed werk submitted work
aanbetaling down payment
aanbetaling instalment
aanbetaling initial deposit
aanbetaling first instalment
aanbevelen recommend
aanbevelen commend
aanbevelenswaard recommendable ergane
aanbevelenswaardig recommendable
aanbeveling recommendation
aanbevelingen recommendations
aanbevelingen references (van personen)
aanbevelingsbrief letter of recommendation
aanbevelingsbrief letter of introduction
aanbevolen recommended
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid/ADH RDA (recommended daily/dietary allowance) medical
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid/ADH recommended daily/dietary allowance (RDA) medical
aanbevolen grenskwaliteit preferred average quality level
aanbevolen werkwijzen recommended practices airforce
aanbiddelijk adorable
aanbidden adore
aanbidden worship
aanbiddenswaardig adorable
aanbidding worship
aanbidding adoration
aanbidster adorer
aanbidster worshipper
aanbidster female worshipper
aanbidster female adorer
aanbieden bid
aanbieden propose
aanbieden sacrifice
aanbieden present with
aanbieden offer
aanbieden make an offer of
aanbieden, aanbesteden tendering
aanbieder provider
aanbieding presentation
aanbieding suggestion
aanbieding tender
aanbieding offer
aanbiedingen offers
aanbiedingsprijs offered price building
aanbiedingsprijs tender price
aanbinden moor
aanbinden begin
aanbinden commence
aanbinden start
aanbinder ledger (tube) building
aanblaffen bark at
aanblaffen bay at
aanblazen blow (blew, blown) music
aanblazen blow
aanblazen fan
aanblijven stay on
aanblijven remain in office
aanblijven continue in office
aanblik aspect
aanblik exterior
aanblik look
aanblik view
aanblik sight
aanblik appearance
aanbod supply the amount of products that is made available for people to buy … environment
aanbod labour supply
aanbod offer
aanbod submission
aanbod suggestion
aanbod tender
aanboren bore
aanboren broach
aanboren tap
aanboren strike
aanboren sink
aanboren drilling
aanboren broach
aanbotsen collide
aanbouw building extension building
aanbouw under construction hydraulics
aanbouw in erection hydraulics
aanbouw construction
aanbouw building
aanbouw / aangebouwd / uitbouw extension
aanbouw, uitbouw extension
aanbouwen add ergane
aanbouwen (een nieuw gedeelte vastbouwen) / uitbouwen build extension building
aanbouwen / bijbouwen build on
aanbouwen / uitbouwen / (nieuw gedeelte) vastbouwen aan / uitbreiden extend
aanbranden render cement building
aanbranden render cement slurry building
aanbranden stick to the pan ergane
aanbranden burn
aanbranden / met mortel bestrijken cement-render building
aanbrandlaag rendering slurry building
aanbreken start
aanbreken commence
aanbreken begin
aanbreken cut into
aanbreken broach
aanbreken break into
aanbreken van de dag daybreak
aanbreken van de dag dawn
aanbrengen fit
aanbrengen mount
aanbrengen apply
aanbrengen applicate
aanbrengen install
aanbrengen fix
aanbrengen denounce
aanbrengen recruit
aanbrengen report
aanbrengen give an account
aanbrengen accuse
aanbrengen fetch
aanbrengen bring
aanbrengen retrofit
aanbrengen provide
aanbrengen van schaalverdeling calibration
aanbrenggereedschap application equipment
aanbrenggereedschap applicator
aanbrengpincet voor microclips suture clip applying forceps medical equipment
aanbrengpincet/aanbrengtang applying forceps medical equipment
aanbrengroller applicator roll
aanbrengtangen voor hoofdhuidklem applying and removing forceps for scalp hemostasis clip medical equipment
aandacht attention
aandacht advertency
aandacht advertence
aandacht acuity
aandacht attention
aandacht / oplettendheid attention / concentration
aandacht besteden aan pay attention to
aandacht besteden aan give attention to
aandacht schenken aan pay attention to
aandacht schenken aan take into account
aandacht schenken aan take account of
aandacht trekken to draw attention
aandacht vragend signaal emergency signal
aandachtig attentive
aandachtig attentively
aandachtsgebied area of interest
aandachtspunt concern general
aandachtspunt point of interest
aandachtspunt point of particular interest
aandachtspunt point of special interest
aandeel share
aandeel aan toonder share to bearer
aandeel aan toonder bearer share
aandeel in de winst profitsharing
aandeel in de winst profit sharing
aandeel op naam registered share ergane
aandeelhouder shareholder
aandeelhouderschap shareholdership
aandelen stocks
aandelen shares
aandelenkapitaal Equity capital economical
aandelenkapitaal capital stock
aandelenkapitaal share capital
aandelenkapitaal share-capital
aandelenkapitaal equity
aandelenopties Stock options economical
aandelensplitsing Stock split economical
aandelenvermogen Paid-in capital economical
aandenken keepsake
aandenken memento
aandenken souvenir
aandenken recollection
aandenken memory
aandienen advertise
aandienen announce
aandienen give notice
aandikken heighten
aandikken thicken
aandikken blow up
aandoen affect
aandoen turn on
aandoen switch
aandoen put on
aandoen move
aandoen agitate
aandoen give rise to
aandoen cause
aandoen activate
aandoen call at
aandoening affliction medical
aandoening affection
aandoening disease
aandoening emotion
aandoening illness
aandoening ailment
aandoenlijk moving
aandoenlijk seized with emotion
aandoenlijk touching
aandoenlijk affecting
aandraaien switch on
aandraaien switch
aandraaien turn on
aandraaien turn
aandraaien tighten
aandraaien fasten
aandraaimoment tightening moment building
aandragen fetch
aandragen bring
aandrang congestion
aandrang impulse
aandrang insistence
aandrang urgency
aandrang crush
aandrang rush
aandrang pressure
aandrang impetus
aandrang access
aandrift instinct
aandrift impulse
aandrift impetus
aandrift access
aandrijf propel
aandrijfas half shaft automobiles
Aandrijfas Driveshaft Term, meestal gebruikt om de as (meestal met inbegrip van een universeelkoppeling of homokineet) aan te duiden, die de aandrijving verzorgt van het differentieel naar 1 wiel. Meestal betreft dit voorwielaangedreven auto`s. … automobiles
Aandrijfas Half-shaft Een aandrijfas, gebruikt om de aandrijving over te brengen van het differentieel naar een (achter)wiel … automobiles
aandrijfas propulsion shaft hydraulics
aandrijfas drive spindle
aandrijfas drive shaft
aandrijfas driving axle
aandrijfas drive shaft Term, meestal gebruikt om de as (meestal met inbegrip van een universeelkoppeling of homokineet) aan te duiden, die de aandrijving verzorgt van het differentieel naar 1 wiel. Meestal betreft dit voorwielaangedreven auto`s.
aandrijfas gear shaft airforce
aandrijfas, cardanas propeller shaft general
aandrijfbeugel drive bracket
aandrijfbus drive bush
aandrijfeenheid drive unit
aandrijfeenheid actuating device
aandrijfeenheid drive
aandrijfimpuls driver pulse
aandrijfkast gearbox
aandrijfketting drive chain
aandrijfknop drive knob
aandrijfkoord drive cord
aandrijfkoppel drive torque
aandrijflijn power train het geheel van motor transmissie etc … automobiles
aandrijfmechanisme operating mechanism hydraulics
aandrijfmechanisme drive mechanism
aandrijfmechanisme drive
aandrijfmoment drive torque
aandrijfmotor drive motor
aandrijfpen drive pin
aandrijfpuls driver pulse
aandrijfriem drive belt
Aandrijfriemen rubber Driving belts, rubber plastics
aandrijfriemschijf drive pulley
aandrijfring drive ring
aandrijfrol driving pulley
aandrijfrol capstan
aandrijfrol drive roll
Aandrijfrollen kunststof Pulleys, plastic plastics
Aandrijfrollen rubber Pulleys, rubber plastics
aandrijfschijf driving disc
aandrijfsignaal driver signal
aandrijfsnaar drive belt
Aandrijfsnaren kunststof Driving belts, plastic plastics
Aandrijfsnaren rubber Driving belts, rubber plastics
aandrijfstang drive rod
aandrijfsysteem actuation system airforce
aandrijfsysteem drive system
aandrijftandwiel sprocket wheel building
aandrijftechniek drive technology
aandrijftechniek propulsion technology
aandrijftrap driver stage
Aandrijftrein Drive train Een collectieve term voor het samenstel van koppeling/versnellingsbak/transmissie en bijbehorende componenten, bedoeld om de wielen aan te drijven. … automobiles
aandrijfwerk drive gear
aandrijfwerk drive
aandrijfwiel sprocket wheel chemistry
aandrijfzijde propulsion side
aandrijven control
aandrijven shoo
aandrijven be washed ashore
aandrijven drive
aandrijven actuate
aandrijven impel
aandrijven drive on
aandrijven chase
aandrijvend driving
aandrijvend element driving element
aandrijvend tandwiel driving gear
aandrijver actuator
aandrijver driver
aandrijver/werkcilinder actuator
aandrijving drive gear
aandrijving driving
aandrijving actuation
aandrijving drive
aandrijving actuator
Aandrijving oliepomp Oil pump drive gear automobiles
aandrijving, transmissie power train automobiles
Aandrijvingen Drives plastics
aandrijvingssysteem actuating system
aandringen insist
aandroging initial drying
aandroging setting up
aandroging setting
aandroging setting-up
aandruk press
aandrukbeugel pressure bracket
aandrukgereedschap hold-down tool
aandrukgereedschap press-on tool
aandrukken press home
aandrukken squeeze
aandrukken press on
aandrukken press firmly
aandrukken press
aandrukkracht press-home force
aandrukkracht hold-down force
aandrukkracht press-on force
aandrukkussen hold-down pad
aandrukkussen pressure pad
aandrukplaat hold-down plate
aandrukplaat pressure plate
aandrukring pressure ring
aandrukrol pinch roller
aandrukrol pressure roller
aandrukrol pinch wheel
aandrukrol paper roller building
Aandrukrollen kunststof Pressure rollers, plastic plastics
Aandrukrollen rubber Pressure rollers, rubber plastics
aandrukveer hold-down spring
aandrukveer pressure spring
aandrukviltje pressure felt
aanduiden designate
aanduiden denoting
aanduiden indicate
aanduiden suggest
aanduiden show
aanduiden point out
aanduiden, aanwijzen denote
aanduiding indication
aanduiding designation
aanduiding index
aanduiding evidence
Aanduiding voor de UK-gallon ter onderscheiding van de US-gallon Imperial gallon beer
aanduidingskenmerk indicator automobiles
aanduidingssysteem designation system
aandurven venture
aandurven dare
aandurven stand up to
aandurven dare to fight
aanduwen push (on)
aanduwen push on
aanduwen push
aaneen co-
aaneen fellow
aaneen on end
aaneen for … together
aaneen at a strech
aaneen together
aaneen- co-
aaneen- fellow
aaneenbouwen build together building
aaneengegroeide tweeling conjoined twins medical
aaneengeschakelde aandrijver joined actuator
aaneengesloten compact botanics
aaneengesloten netwerk continuous network
aaneengesloten netwerk closed network
aaneenklinken rivet together
aaneenlassen weld together
aaneenlijmen bond together
aaneennaaien sew together ergane
aaneenpassen fit together
aaneenschakelen concatenate
aaneenschakelen interlink
aaneenschakelen link together
aaneenschakelen link up
aaneenschakeling order ergane
aaneenschakeling concatenation
aaneensluitend joining
aaneensmelten melt together
aaneensmelten fuse together
aaneensolderen solder together
aaneenspijkeren nail together
aaneenspijkeren / vastspijkeren nail together building
aaneenvoegen unite
aaneenvoegen join
aanflitsen catch
aanflitsen take fire
aanflitsen strike
aanflitsen flash on
aanflitsen burn
aanfloepen catch
aanfloepen take fire
aanfloepen strike
aanfloepen flash on
aanfloepen burn
aanfluiting mockery
aangaan catch
aangaan form
aangaan shape
aangaan relate
aangaan concern
aangaan make a contract
aangaan take fire
aangaan strike
aangaan flash on
aangaan burn
aangaan make a noise
aangaan bij call on
aangaande concerning
aangaande as regards
aangaande as to
aangaande upon
aangaande on
aangaande about
aangapen gawk
aangapen gape at
aangapen gape
aangebedene adored one ergane
aangeboden offered
aangeboden given
aangeboren congentital
aangeboren inbred
aangeboren native
aangeboren congenital
aangeboren inborn
aangeboren innate
aangeboren aandoening congenital disorder medical
aangeboren ziekte congenital disease
aangeboren/congenitaal connatal/connate medical
aangeboren/congenitale ziekte/stoornis congenital disease/disorder medical
aangebracht put up
aangebracht applied
aangebracht fixed
aangebracht mounted
aangebracht placed
aangebrand burnt
aangebroken verpakkingseenheid broken packing unit
aangedaan affected
aangedaan seized with emotion
aangedraaid fastened aangedraaid … fastened
tighentend
aangedragen supplied
aangedreven driven
aangedreven wiel driven wheel
aangedrukt adpressed botanics
aangedrukt appressed botanics
aangedrukt held-down
aangedrukt squeezed
aangedrukt pressed-on
aangeduid indicated
aangeduid denoted
aangeduid designated
aangegaan incurred general
aangegane volumeprestatie confirmed volume performance: CVP
aangegane volumeprestatie committed volume performance
aangegeven indicated
aangegeven koers specified vector airforce
aangegeven snelheid knots indicated airspeed airforce
aangegoten cast-on
aangegoten grouted #NAME? … #NAME?
aangegrepen affected
aangegrepen seized with emotion
aangehamerd peened
aangehouden continued
aangehouden order retained order
aangehouden toon sustained tone
aangejaagd supercharged airforce
aangeklaagde accused
aangeklaagde defendant
aangekleed vested
aangekomen gain computers
aangeleerd acquired
aangeleerd learnt
aangelegd constructed
aangelegde spanning impressed voltage
aangelegde spanning applied voltage
aangelegenheid affair
aangelegenheid business
aangelegenheid case
aangelegenheid concern
aangelegenheid matter
aangelegenheid interest
aangelegenheid business deal
aangeleverd supplied
aangeleverde delivered
aangelopen flushed botanics
aangelopen tinged botanics
aangemaakt prepared
aangemaakt produced
aangemaakt made
aangemaakt mixed (bereiding)
aangemaakt mixed (beton)
aangemaakt lit (aangestoken)
aangemaakt kindled (aangestoken)
aangemeerd moored ships
aangemeld signed in computers
aangemoedigd encountered
aangenaam comfortably
aangenaam nice
aangenaam pleasant
aangenaam agreeable
aangenaam enjoyable
aangenaam pleasantly
aangenaam agreeably
aangenaam lovely
aangenaam hedonic
aangenaamheid pleasantness ergane
aangenomen job-
aangenomen adopted
aangenomen adoptive
aangenomen atoomafstand assumed atomic spacing
aangenomen dat supposing that ergane
aangenomen gemiddelde assumed mean
aangenomen kind adoptive child
aangenomen waarde assumed value
aangenomen worden affiliate ergane
aangepast fitted
aangepast adapted
aangepast matched
aangepast costum unieke variant
aangepast paar matched pair
aangepaste adjusted
aangepaste fitted to
aangepaste suited
aangepaste adapted
aangepaste belasting matched load
aangepaste programmatuur adapted software
aangepaste woning adapted dwelling building
aangepaste woning specially adapted dwelling building
aangeraden advised general
aangeschoten winged
aangeschoten wounded
aangeschoten tipsy
aangeschreven notified
aangeslagen excited (kernfysica) bijv. aangeslagen elektron … (nuclear physics) e.g. exited electron
aangeslagen struck
aangesloten connected
aangesloten joined
aangesloten branched
aangesloten plugged
aangespen gird
aangespoten steker moulded-on plug
aangespoten steker integral plug
aangesproken addressed general
aangesproken element partially switched cell
aangesproken element disturbed cell
aangesproken geheugenelement partially switched cell
aangesproken geheugenelement disturbed cell
aangesprongen toon tone/ note approached/reached by leap music
aangesteld appointed
aangestoken worm-eaten
aangestoken unsound
aangestuurd controlled by
aangetast affected
aangetast harmed
aangetast attacked
aangetast eroded
aangetast assailed
aangetast seized
aangetast injured
aangetast encroached (van de kust door de zee)
aangetast corroded (van metalen)
aangetast door leverbotziekte rotten medical
aangetast door sclerose sclerosed medical
aangetast door sclerose/verhard sclerosed medical
aangetast door toxemie toxemic
aangetekend registered
aangetekende brief registered letter
aangetoond has been shown
aangetoond has been proven
aangetoond demonstrated
aangetoond proven
aangetoonde capaciteit demonstrated capacity
aangetrouwd related by marriage
aangetrouwd by marriage
aangetrouwd #NAME?
aangeven designate
aangeven mention
aangeven denoting
aangeven register
aangeven convey
aangeven denounce
aangeven indicate
aangeven suggest
aangeven pass
aangeven hand over
aangeven hand
aangeven show
aangeven point out
aangeven spend
aangeven give
aangeven accuse
aangeven state
aangeven declare
aangeven cue music
aangeven/aanduiden indicate, pinpoint computers
aangever feeder
aangevoerd transported
aangevoerd fed
aangevoerd door het bloed blood-borne medical
aangevraagd requested general
aangevraagd applied for general
aangevuld tamped earth Sciences
aangevuld filled up
aangevuld worden become complete ergane
aangewezen appropriate computers
aangewezen indicated
aangewezen proper
aangewezen obvious
aangewezen correct
aangewezen right
aangewezen (lucht)snelheid indicated airspeed airforce
aangewezen snelheid indicated speed
aangeworven persoon recruited person
aangezet enabled Iets aan zetten … To turn something on … electrical
aangezet wetted
aangezet sharpened
aangezicht face ergane
aangezichtsbot face bone anatomy
aangezichtsligging face presentation medical
aangezichtspijn face-ache
aangezichtspijn tic douloureux
aangezichtsskelet maxillofacial skeleton anatomy
aangezichtsspier face muscle anatomy
aangezichtsspier/gelaatsspier facial muscle anatomy
aangezichtszenuw/nervus facialis/hersenzenuw VII facial nerve anatomy
aangezien because
aangezien for
aangezien since
aangezien as
aangezien for the reason that
aangezogen aspirated verplaatst door middel van zuigen … chemistry
aangieten grout vullen met specie … civil Engineering
aangifte statement computers
aangifte accusation
aangifte proclamation
aangifte declaration
aangiftebiljet tax form ergane
aangorden gird
aangrenzen adjoin
aangrenzend adjacent
aangrenzend adjoining
aangrenzend neighbouring
aangrenzend nearby
aangrenzend adjacent medical
aangrenzend kanaal adjacent channel
aangrenzend spoor adjacent track
aangrenzend vet grease adjacency
aangrenzende domeinen adjacent domains
aangrenzende kanaalgevoeligheid adjacent channel selectivity
aangrenzende kanaalinterferentie adjacent channel interference
aangrenzende knooppunten adjacent nodes
aangrenzende toewijzing contiguous allocation
aangrenzende winding adjacent coil
aangrenzende winding adjacent turn
aangrijpen act hydraulics
aangrijpen affect
aangrijpen seize
aangrijpen attack
aangrijpen grab
aangrijpen grasp
aangrijpen move
aangrijpen stir
aangrijpen agitate
aangrijpen grip
aangrijpen clutch
aangrijpen assault
aangrijpend touching
aangrijpend moving
aangrijpend affecting
aangrijping point of application punt waarin een kracht of de resultante van verschillende krachten gedacht wordt op een lichaam te werken … point of putting one thing to another … mechanical engineering
aangrijpingslijn line of action
aangrijpingspunt point of action hydraulics
aangrijpingspunt taking point
aangrijpingspunt point of application
aangrijpingspunt point of collision
aangrijpingspunt zwaartekracht center of gravity
aangrijppunt pivot mathematics
aangrijppunt point of activity Punt waar de aanwezige kracht aangrijpt. … mechanical engineering
aangroei increase
aangroei growth
aangroei accretion
aangroeien increase
aangroeien grow
aangroeien augment
aangroeien accrue
aangroeiend accumulative ergane
aanhaakketting coupling chain
aanhaalmoment tightening moment (voor bouten schroeven en moeren) … general
aanhaalmoment torque ships
aanhaken couple
aanhaken attach
aanhaken hook on
aanhaken hitch on
aanhaken hook on airforce
aanhalen tightening Aanhalen of vastzetten … mechanical engineering
aanhalen fondle
aanhalen caress
aanhalen chuck
aanhalen cite
aanhalen quote
aanhalen stroke
aanhalen attract
aanhalig affectionate
aanhalig caressing
aanhalig cuddlesome
aanhalig cuddly
aanhaling quotation
aanhaling citation
aanhalingsteken quote
aanhalingsteken quotation mark
aanhalingsteken inverted comma
aanhalingstekens quotes
aanhalingstekens quotation marks
aanhalingstekens inverted commas
aanhameren peen
aanhang disciples
aanhang followers
aanhang party
aanhang supporters
aanhang adherents
aanhang following
aanhang party members
aanhangen tag
aanhangen stick
aanhangen adhere to
aanhanger member
aanhanger supporter
aanhanger adept
aanhanger acolyte
aanhanger adherent
aanhanger trailer airforce
aanhanger van een rechtse partiright-hander right-hander
aanhangig pending
aanhangig maken take up
aanhangig maken lay before
aanhangig maken bring before
aanhangsel appendage botanics
aanhangsel accessorie
aanhangsel appendix
aanhangsel codicil
aanhangsel rider
aanhangsel side-issue
aanhangsel adjunct
aanhangsel addition
aanhangsel accessory
aanhangsel uvula
aanhangsel appendage ships
aanhangwagen trailer
aanhankelijk selfless
aanhankelijk devoted
aanhankelijk affectionate
aanhankelijkheid attachement
aanhankelijkheid attachment
aanhankelijkheid affection
aanhankelijkheid adherence
aanharken rake
aanhebben wear ergane
aanhechten attach
aanhechten affix
aanhechten/inplanten attach medical
aanhechten/inplanten insert medical
aanhechting attachment
aanhechting/inplanting attachment medical
aanhechtingslengte grip length hydraulics
aanhechtingslengte bond length hydraulics
aanhechtingspunt join medical
aanhechtingspunt juncture medical
aanhechtingspunt origin medical
aanhechtingspunt origin (of muscle) medical
aanhechtingspunt point of attachment medical
aanhechtsel affix
aanhechtspanning bond stress hydraulics
aanhechtweerstand bond resistance hydraulics
aanhef beginning music
aanhef header
aanhef start
aanhef commencement
aanhefdeel header part
aanheffen strike (struck, struck) music
aanhelen repair bijwerken … bring back to original shape … civil engineering
aanhelen recover aansterken, beter worden, herstellen. … getting better, healing. … general
aanhoren listen
aanhouden adhere to
aanhouden respect
aanhouden observe
aanhouden apprehend, arrest
aanhouden continue
aanhouden endure
aanhouden persist
aanhouden postpone
aanhouden procrastinate
aanhouden keep … burning
aanhouden delay
aanhouden adjourn
aanhouden persevere
aanhouden stop
aanhouden halt
aanhouden last
aanhouden keep on
aanhouden hold
aanhouden arrest
aanhouden sustain music
aanhouden/aresteren detain police
aanhouden/arresteren hold police
aanhoudend abiding
aanhoudend lasting
aanhoudend sustained
aanhoudend constant
aanhouding apprehension, arrest
aanhouding detention
aanhouding apprehension
aanhouding arrest
aanjaagdruk/extra vermogen boost airforce
aanjagen supercharge airforce
Aanjager Fan automobiles
aanjager/startraket/hulpdraagraket booster airforce
aankaarten serve
aankaarten bring up
aankiezen access
aanklacht indictment
aanklacht accusation
aanklacht complaint
aanklacht charge
aanklacht accusal
aanklagen accuse
aanklagen accusation
aanklager accuser
aanklampen board
aanklampen address
aanklampen accost
aankleden Dress up diving
aankleden clothe
aankleden dress
aankleden furnish
aankleding furnishing
aankleuring colouring
aanklevend adhesive ergane
aankloppen rap at the door
aankloppen knock at the door
aankloppen bij apply to ergane
aanknopen tie on ergane
aanknopingspunt starting point ergane
aanknopingspunt high key area airforce
aanknopingspunt high key point airforce
aankoeken get incrusted
aankoeken clog
aankoeking incrustation
aankoeking clogging
aankomen fly in airforce
aankomen arrive
aankomen touch
aankomen put on weight
aankomen gain
aankomend future
aankomend young
aankomend junior
aankomend next
aankomende upcoming
aankomst arrival ergane
aankomstbericht arrival notice
aankomstdatum arrival date
aankomsthal arrivals airforce
aankomsthal arrival lounge airforce
aankomsthal arrival(s) hall airforce
aankomstprocedure arrival procedure airforce
aankondigen advise
aankondigen counsel
aankondigen advertise
aankondigen announce
aankondigen notify
aankondigen inform
aankondigen let know
aankondigen acquaint
aankondigen give notice
aankondigen annunciate
aankondiging ad
aankondiging notification
aankondiging advertisement
aankondiging announcement
aankondiging notice
aankondiging van te voren vereist prior notice required airforce
aankondiging, in kennisstelling notification
aankoop purchase
aankoop acquisition
aankoopprijs purchase price
aankopen buy
aankopen purchase
aankopen acquire
aankoppelen connect
aankrijten / merken met krijt halk building
aankruisen tick off
aankruisen check off
aankruisen put a cross against
aankruisen mark with a cross
aankunnen be able to do
aankunnen be able to cope with
aankunnen be stronger than
aankunnen be able to match with
aankunnen/kunnen omgaan met cope medical
aankweken grow
aankweken cultivate
aanlading loading
aanlanden end up
aanlanden land
aanlanding accretion Build up of material solely by the action of the forces of nature through the deposition of waterborne or airborne material. … hydraulics
aanleercurve learning curve
aanleg construction hydraulics
aanleg under construction hydraulics
aanleg disposition mathematics
aanleg lay screen printing
aanleg aptitude
aanleg tendency
aanleg predisposition
aanleg talent
aanleg sketch
aanleg outline
aanleg design
aanleg turn
aanleg voor muziek a talent music
aanlegconstructie berthing structure hydraulics
aanlegdiepte construction depth hydraulics
aanleggen berth hydraulics
Aanleggen Docking rowing
Aanleggen Landing rowing
aanleggen berthing aanleggen van een schip … berthing of a ship … ships
aanleggen apply
aanleggen guide against
aanleggen hold against
aanleggen rest against
aanleggen push against
aanleggen aim
aanleggen construct
aanleggen build
aanleggen install
aanleggen level
aanleggen take aim
aanleggen layout
aanleghaven port of call ergane
aanlegkade berthing quay hydraulics
aanlegkracht mooring force ships
aanlegnok, aanlegstift stop pin screen printing
aanlegplaats berth, berthing place hydraulics
aanlegplaats landing-stage
aanlegplaats quay
aanlegplaats pier
aanlegplaats wharf
aanlegplaats platform
aanlegsteiger jetty hydraulics
aanlegsteiger pier
aanlegsteiger landing-stage
aanlegvlak datum surface
aanlegvlak reference surface
aanlegvlak guiding surface
aanleiding motive
aanleiding occasion
aanleiding immediate cause
aanleiding inducement
aanleiding in order als gevolg van
naar aanleiding van
aanleiding in consequence of
aanleiding with reference to
aanleiding in connection with
aanleiding geven give cause for
aanlengen thin
aanlengen dilute
aanlengen weaken
aanleren learn
aanleunen tegen lean against ergane
aanleunwoning sheltered accommodation building
aanleunwoning supported housing for the elderly building
aanleveren deliver aanleveren van lading … deliver for shipment
aanleveren delivery
aanleveren present
aanleveren supply
aanleveren deliver aanleveren voor transport … deliver for shipment
aanlevering submission submission of documents … general
aanlevering deliverance general
aanlevering delivery delivery of goods
aanligeigenschappen conformability
aanliggen bear on
aanliggen bed down on
aanliggen butt (against)
aanliggen lie against
aanliggen mate
aanliggen rest against
aanliggen seat on
aanliggend accumbent botanics
aanliggend body-following
aanliggend conformal
aanliggend adjacent
aanliggend butting
aanliggend abutting
aanliggend mating
aanliggend neighbouring
aanliggend nearby
aanliggend adjoining
aanliggend vlak adjacent surface
aanliggend vlak abutting surface
aanliggend vlak butting surface
aanliggend vlak mating surface
aanliggende adjacent mechanical engineering
aanlokkelijk alluring
aanlokkelijk enticing
aanlokkelijk tempting
aanlokkelijk attractive
aanlokken attract
aanlokken draw
aanloop take-off run airforce
aanloop run ergane
aanloop learning period
aanloop approach
aanloop running-in
aanloop start
aanloop ramp up
aanloopband leader tape
aanloopband starting belt
aanloopkleur temper colour
aanloopkoppel starting torque
aanloopkosten running-in costs
aanloopkosten start-up costs
aanloopkosten start-up cost
aanloopkosten initial costs
aanloopkosten initial cost
aanloopmodel starting model
aanloopmodel initial model
aanlooppatroon running-in pattern
aanlooppeiler radiogoniometer airforce
aanloopperiode initial stage ergane
aanloopserie starting series
aanloopserie starting run
aanloopspanning starting voltage
aanloopstroom starting current electronics
aanloopstuk leader
aanlooptijd running-in time
aanlooptijd starting time
aanlooptrap starting stage
aanloopverlies initial loss
aanloopverlies starting loss
aanloopweerstand starting resistance
aanloopwikkeling starting winding
aanlopen be out of centre
aanlopen rub against
aanlopen interfere with
aanlopen tarnish
aanlopen colour
aanlopen start
aanloper jack rafter hydraulics
aanmaak manufacture
aanmaak makeup
aanmaak preparation
aanmaak making
aanmaak manifacture
aanmaakvloeistof mixing liquid
aanmaken prime hydraulics
aanmaken fabricate
aanmaken kindle
aanmaken light
aanmaken prepare
aanmaken do
aanmaken manufacture
aanmaken perform
aanmaken make
aanmaken act
aanmaken achieve
aanmanen dun
aanmanen admonish
aanmanen scold
aanmanen dun for payment
aanmaning exhortation
aanmaning warning
aanmaning fit
aanmaning attack
aanmaning admonition
aanmatigend arrogant
aanmatiging arrogance
aanmatiging assumingness
aanmatiging overbearingness
aanmatiging pretence
aanmatiging presumption
aanmatiging high-handedness
aanmelden log-on
aanmelding entry
aanmelding accession
aanmelding accession
aanmelding application (for a study programme); registration (for a test or course) education
aanmeldingcijfers registration figures education
aanmeldingsformulier application form
aanmenging extension
aanmeren moore ships
aanmeren berthing aan een kade
aanmerkelijk considerable
aanmerkelijk sizable
aanmerken to remark
aanmerken als consider ergane
aanmerking criticism
aanmerking observation
aanmerking remark
aanmerking reproof
aanmerking comment
aanmerking take inconsideration
aanmerking take into consideration
aanmerkingen remarks
aanmeten take one's measure for ergane
aanmoedigen encourage ergane
aanmoedigen foster
aanmoediging encouragement
aanmoedigingsprijs incentive general
aanmunten stamp
aanmunten mark
aannaaien sew
aannaaien sew on
aanname assumption
aanname van een gesloten wereld closed world assumption
aanname van unieke namen unique names assumption
aannamen assumptions
aannames assumptions
aanneembaar acceptable - plausible general
aanneembuis pick-up tube
aanneemsom building sum building
aanneemsom contract sum building
aanneemsom contracted price building
aannemelijk acceptable
aannemelijk plausible
aannemen contract for hydraulics
aannemen recruit
aannemen undertake
aannemen assume
aannemen confirm
aannemen affiliate
aannemen employ
aannemen hire
aannemen receive
aannemen take
aannemen surmise
aannemen suppose
aannemen presume
aannemen guess
aannemen take in
aannemen accept
aannemen van take my word for it
aannemer contractor
aannemer building enterprise
aannemer construction firm
aannemer builder
aannemer master builder
aannemer building contractor
aannemer / bouwondernemer building contractor building
aannemer zijn build
aannemersbedrijf contracting firm hydraulics
aannemersbegroting builder`s estimate
aannemersvak contracting trade hydraulics
aanneming recruitment
aanneming assuming
aanneming enlisting
aanneming engagement
aanneming contracting
aanneming acceptance
aanneming adoption
aanneming confirmation
aanneming admission
aannemingsovereenkomst / bouwcontract building contract building
aannemingssom contract price
aanpak technique mechanical engineering
aanpak approach
aanpak verkeersongevallenconcentraties approach to road accident concentrations
aanpakken advance
aanpakken tackle
aanpakken deal with
aanpakken approach
aanpakken come on
aanpakken address
aanpappen strike up an acquaintance
aanpappen pick up
aanpappen chum up
aanpasbaar adaptable
aanpasbaar bouwen construction of adaptable housing mathematics
aanpasbaar renoveren adaptable renovation building
aanpasbaar service-onderdeel customizable service item
aanpasbaarheid adaptability
aanpasbare gebruikersinterface adaptable user interface
aanpasbus adapter bush
aanpasbus adaptation bush
aanpasfout matching error
aanpashoorn matching horn
aanpassen edit
aanpassen accommodate
aanpassen accomodate
aanpassen adapt
aanpassen adjust
aanpassen fit
aanpassen try on
aanpassen try
aanpassen attempt
aanpassen tune
aanpassen attune
aanpassen update
aanpassen adjusting
aanpassen resize
aanpassen adapting
aanpassen modify
aanpassen attempt proberen
aanpassen aan adjust oneself to
aanpassen aan match to
aanpassen aan fit
aanpassen aan adapt to
aanpassende regeling adaptive control
aanpassing curve fitting
aanpassing matching
aanpassing editing
aanpassing adaptation
aanpassing modification
aanpassing accommodation
aanpassing adapt oneself
aanpassing accommodate oneself
aanpassing adjustment
aanpassing aan het metrieke stelsel metrification
aanpassingen adaptations
aanpassingen adjustment
aanpassingen accomodations
aanpassingen confirmations
aanpassingen assimilations
aanpassingen verrichten op wens van de klant customization
aanpassingsdeel interface
aanpassingseenheid adaptor
aanpassingseenheid adapter
aanpassingsgegevens adaptation data
aanpassingshulpstuk adapter kit
aanpassingsleiding matching stub
aanpassingsparameter adaptation parameter
aanpassingssectie matching stub
aanpassingsspoel matching coil
aanpassingsstuk adapter
aanpassingstransformator matching transformer
aanpassingsvermogen powers of adjustment
aanpassingsvermogen adaptability
aanpassingsvermogen adjustability
aanpassingsvlucht introductory flight airforce
aanpassingsweerstand matching resistor
aanpasstuk matching piece
aanpasstuk adaptor
aanpasstuk adapter
aanplakbiljet notice
aanplakbiljet poster
aanplakbiljet placard
aanplakbord bulletin board
aanplakbord notice board
aanplakbord bill-board
aanplakbord notice-board
aanplakken paste
aanplakken placard
aanplakken post
aanplakken post up
aanplakken paste up
aanplakzuil advertising pillar ergane
aanplant plantation ergane
aanplanten plant ergane
aanplanting planting
aanplanting plantation
aanplempen fill up laag gelegen terrein, sleuven, enz. ophogen of aanvullen door materiaal in het water te storten … hydraulics
aanporren stir up
aanporren stimulate
aanporren rouse
aanpoten work hard ergane
aanpraten palm off on ergane
aanprijzen recommend
aanraakbaar exposed
aanraakbaar touchable
aanraakbaarheid exposedness
aanraakbaarheid touchability
aanraakgevoelig scherm touch-sensitive display
aanraakscherm touch screen
aanraden advise
aanraden counsel
aanraken touch ergane
aanraken be in contact
aanraken touch (each other)
aanraking touch
aanraking contact
aanraking van een toonsoort tonicizing music
aanrakingsgevaar risk of touching
aanrakingsgevaar risk of contacting
aanrakingsoppervlak area of contact
aanrakingsoppervlak contact area
aanrakingsoppervlakte surface of contact
aanrakingsoppervlakte contact surface
aanrakingspunt point of contact
aanranden violate
aanranden assault
aanrander assaulter
aanrander assailant
aanranding assault ergane
aanranding violation
aanrecht dresser ergane
aanrecht kitchen sink
Aanrechtbladen Countertops plastics
aanrechtmodel sink model
aanreiken convey
aanreiken hand
aanreiken pass
aanreiken hand over
aanreiken spend
aanrekenen blame
aanrekenen hold against
aanrichten arrange
aanrichten give rise to
aanrichten cause
aanrichten activate
aanrichten fix up
aanrijbeveiliging anti-collision system automobiles
aanrijbeveiliging anti-collision system beveiliging tegen de aanrijen
aanrijdbeveiliging collide saftey
aanrijdbeveiliging collide safety
aanrijden collide
aanrijden run
aanrijden run into
aanrijden tegen collide with ergane
aanrijding collision
aanrijgen thread
aanrijtijd voor ambulances en politie e.d. response time police
aanroep call
aanroepen invoke
aanroepen appeal to
aanroeping invocation
aanroepopdracht call instruction
aanroepprogramma calling sequence
aanroeppunt point of invocation
aanroeren touch upon ergane
aanrukken march on
aanrukken advance
aanschaf procurement
aanschaf purchase
aanschaf acquisition
aanschaffen procure
aanschaffen get
aanschaffen buy
aanschaffen purchase
aanschaffen, verwerven, verkrijgen procure
aanschaffing procurement
aanschaffing purchase
aanschaffingskosten initial cost
aanschafkosten purchase costs
aanschafprijs price of purchase
aanschafwaarde acquisition price
aanschakelniveau trigger level
aanscherpen point
aanscherpen sharpen
aanscherpen invigorate
aanscherper sharpener
aanschieten wound
aanschieten wing
aanschijn exterior
aanschikken sit down to table
aanschikken draw up to the table
aanschouwelijk graphic
aanschouwelijk clear
aanschouwelijk pictorial
aanschouwing examination ergane
aanschrijven summon
aanschrijven notify
aanschrijven instruct
aanschrijving writ
aanschrijving warrant
aanschroeven screw home ergane
aanschuinen chamfer
aanschuinen chamfer
Aanschuinmachines Slanting machines plastics
aanschuiven sit down to table
aanschuiven draw up to the table
aanschuiven shove on
aanschuiven push on
aanslaan prime hydraulics
aanslaan key
aanslaan fire
aanslaan blacken
aanslaan tarnish
aanslaan start
aanslaan touch
aanslaan tax
aanslaan alarm
aanslaan root
aanslaan salute
aanslaan rebound
aanslaan dim
aanslaan get blurred
aanslaan strike
aanslaan bark
aanslaan give tongue
aanslaan sound the alarm
aanslaan raise the alarm
aanslaan strike (struck, struck) music
aanslaande versiering ornament music
aanslag support of a gate hydraulics
aanslag stroke
aanslag blackening
aanslag incrustation
aanslag tarnish
aanslag scale
aanslag settlement
aanslag deposit
aanslag stop
aanslag assessment
aanslag moisture
aanslag assault
aanslag fur
aanslag incrustation aanslag
aanslag incrustation
aanslag stop stuur aanslag
aanslag touch music
aanslagbeugel stop bracket
aanslagblok stop block
Aanslagblokken Stopping blocks plastics
aanslagen strokes zie aanslag
aanslaggevoeligheid touch response music
aanslaghouder stop holder
aanslaginrichting stopping device Een constructie (vaak met een veer) die een bewegende massa opvangt. Een voorbeeld van een aanslaginrichting is de buffer van een trein. … A device (usually containing a spring) to stop a moving mass. An example of a stopping device is the buffer of a train.
aanslaglijst supporting frame hydraulics
aanslagnok stop boss
aanslagnok stop
aanslagpen stop pin
aanslagplaat stop plate
aanslagpunt lifting means
aanslagring stop collar
aanslagring stop ring
Aanslagrubber Bump stop Een hard stuk rubber, dat bij veel veersystemen gebruikt wordt om te voorkomen dat bewegende delen het koetswerk raken/beschadigen bij hevige veerbewegingen. … automobiles
aanslagschroef stop screw
aanslagspanning starting voltage
aanslagspleet stop slot
aanslagsponning rabbeted stop building
aanslagsponning rabbet
aanslagstift connecting pin
aanslagstroom starting current electronics
aanslagstuk stop piece
aanslagstuk stopper
aanslagvinger finger stop
aanslepen dragging
aanslibben silt up ergane
aanslibbing accretion ergane
aanslibbing silting hydraulics
aanslibbingskust accretion coast hydraulics
aansluit connects
aansluit fits
aansluit joins
aansluitbaarheid connectivity
aansluitblok terminal block
aansluitblok connecting block
aansluitbout connecting bolt
aansluitbus terminal socket computers
aansluitcontact terminal contact
aansluitdemping connection damping
aansluitdemping terminal attenuation
aansluitdemping terminal damping
aansluitdoos junction box
aansluitdoos terminal box
aansluitdoos outlet socket
aansluitdoos outlet
aansluitdop connecting cap
aansluitdop terminal cap
aansluitdraad connecting lead
aansluitdraad connecting wire
aansluiteenheidinterface attachment unit interface: AUI
aansluiten abut
aansluiten branch
aansluiten close up
aansluiten hook up
aansluiten fit
aansluiten associate
aansluiten pool
aansluiten tie up
aansluiten tie
aansluiten join
aansluiten connect
aansluiten bind
aansluiten correspond
aansluiten come together
aansluiten plug in
aansluiten connect up
aansluiten interfacing
aansluiten connect airforce
aansluiten connect music
aansluiten bij join connect … general
aansluiten op connect on ships
aansluitend abutting
aansluitend adjacent
aansluitende adressering stepped addressing
aansluitende adressering implied addressing
aansluitende adressering one-ahead addressing
aansluitende vlucht connecting flight airforce
aansluitflens connecting flange
aansluiting power connection terminal electrical
aansluiting link hydraulics
aansluiting interface
aansluiting connection
aansluiting joining
aansluiting junction
aansluiting connection music
aansluiting electriciteitsnet connections electricity grid
aansluiting, verbinding connection building
aansluitingen connections airforce
aansluitingsbevestiging handshaking
aansluitingsbevestiging handshake
aansluitkaart interface board
aansluitkabel connecting cable
aansluitkast joining chamber hydraulics
aansluitkast junction box
aansluitkast terminal box
aansluitklem terminal electrical
aansluitkosten connection costs
aansluitleiding hook up line general
aansluitlip tag
aansluitmateriaal connecting material
aansluitmoer terminal nut
aansluitmoer connecting nut
aansluitmof coupling sleeve
aansluitmof coupling box
aansluitmogelijkheid provision for connection
aansluitnippel connecting nipple
aansluitoog connecting eyelet
aansluitpen pin
aansluitpen connecting pin
aansluitpen terminal pin
aansluitpen terminal
aansluitplaat terminal plate
aansluitplaat connecting plate
aansluitpoort port ergane
aansluitpunt connection point building
aansluitpunt power connection terminal electrical
aansluitpunt terminal
aansluitpunt connecting point
aansluitschema connecting diagram
aansluitschema wiring diagram
aansluitslang connecting hose
aansluitsnoer connecting cord
aansluitsnoer connecting flex
aansluitsnoer connecting lead
aansluitspanning supply voltage
aansluitspanning supply voltage
aansluitstomp nozzle general
aansluitstrip tagstrip
aansluitstrip connecting strip
aansluitstrip terminal strip
aansluitstrip terminal
aansluitstuk connector
aansluitstuk connecting piece
aansluittijd session
aansluittijd connecting time
aansluitventiel connecting valve
aansluitvlak contact area
aansluitwaarde connected load
aansmelten seal to
aansmelten weld to
aansmeren palm off on ergane
aansnijden cut into
aansnijden bring up
aansnijding chamfer
aansolderen solder on
aanspannen put
aanspannen yoke
aanspannen tensioning
aanspoelen wash ashore hydraulics
aanspoelen be washed ashore
aansporen admonish
aansporen encourage
aansporen scold
aansporen urge
aansporen instigate
aansporen stir up
aansporen stimulate
aansporen rouse
aansporen spur on
aansporen impel
aansporing exhortation
aansporing incitement
aansporing stimulus
aansporing impetus
aansporing admonition
aansporing incentive
aanspraak claim
aanspraak pretence
aanspraak presumption
aanspraak maken op claim
aanspraak maken op presume
aansprakelijk responsible
aansprakelijk accountable
aansprakelijk liable (liability)
aansprakelijk stellen hold responsible ergane
aansprakelijk zijn be responsible
aansprakelijk zijn be liable
aansprakelijk zijn be answerable
aansprakelijk zijn account for
aansprakelijkheid liability
aansprakelijkheid responsibility
aansprakelijkheidsverzekering liability insurance ergane
aanspreekbaar approachable
aanspreekbaar communicative
aanspreekbaar get-at-able
aanspreekdiepte reaction depth
aanspreekgevoeligheid discrimination
aanspreekimpuls pre-read disturb pulse
aanspreekimpuls disturb pulse
aanspreekimpuls post-write disturb pulse
aanspreekpunt contact person
aanspreekpunt, gesprekspartner contact
aanspreekstroom reaction current electronics
aanspreektijd reaction time
aanspreektijd operate time
aanspreektijd pull-in time
aanspreektijd pick-up time
aanspreken be energized
aanspreken pull-in
aanspreken pick-up
aanspreken operate
aanspreken address to
aanspreken sue
aanspreken break into
aanspreken address
aanspreken accost
aanspreken speak (spoke, spoken)
aanspreken respond
aansprekend attractive
aanspringende wisseltoon incomplete neighbor music
aanspuitboom runner
aanspuitbus sprue bush
aanspuitbus feed bush
aanspuitbusaanpassingsstuk nozzle adapter
aanspuiting sprue general
aanspuiting gate
aanspuitingafsnijder gate
aanspuitingskanaal runner
aanspuitingsuitstoter sprue ejector
aanspuitingsuitstoterpen sprue-ejector pin
aanspuitinguittrekker sprue puller
aanspuitkanaal runner
aanspuitkegel sprue
aanspuitopening gate
aanspuitpoort gate
aanspuitpunt gate (kunststoffen) … (plastics)
aanspuitrest sprue mark
aanspuitrest transfer pull
aanstaan be ajar
aanstaan please
aanstaand prospective general
aanstaand near
aanstaand next
aanstaand following
aanstaand nearby
aanstaand close
aanstaande upcoming aanstaande of (weldra) verwachte … am. eng.: next or following … general
aanstaande week next week
aanstampen tread
aanstampen trample on
aanstampen step on
aanstampen tamp
aanstaren stare
aanstaren gaze
aanstaren peer
aanstekelijk catching
aanstekelijk contagious
aanstekelijk infectious
aansteken infect
aansteken kindle
aansteken light
aansteken turn on
aansteken switch
aansteken illuminate
aansteken communicate
aansteker lighter
aansteker striker building
Aanstelgist Pitching yeast beer
aanstellen appoint
aansteller attitudinizer
aansteller poseur
aanstellerig affected ergane
aanstellerij affectation
aanstellerij pose
aanstelling appointment
aanstelling appointment to office
aanstelling- tijdelijke temporary appointment education
aanstelling- vaste permanent appointment education
aanstellingsdatum date of appointment education
Aanstelwort Pitching wort beer
aansterken convalesce
aansterken recuperate
aansterken grow stronger
aansterken get stronger
aanstichter instigator ergane
aanstippen dab medical treatments
aanstippen touch on
aanstippen touch lightly on
aanstoken provoke
aanstoken rouse
aanstoken stimulate
aanstoken stir up
aanstoken incite
aanstoken excite
aanstoken abet
aanstoker instigator
aanstoker firebrand
aanstonds right now
aanstonds right away
aanstonds just
aanstonds immediately
aanstonds at once
aanstoot scandal
aanstoot commotion
aanstoot offence
aanstoot geven shock
aanstoot geven give offence
aanstoot geven create a scandal
aanstoot nemen take offence
aanstoot nemen take exception
aanstoot nemen resent
aanstoot nemen take offense
aanstoot nemen aan resent
aanstoot nemen aan take offence at
aanstoot nemen aan take exception to
aanstootfrequentie excitation frequency
aanstorten gasket
aanstotelijk aggravating ergane
aanstoten strike the stop
aanstoten excite
aanstoten impact
aanstoten strike against
aanstoten jog
aanstoten nudge
aanstreepmethode mark scanning
aanstreepmethode mark sensing
aanstrepen check off
aanstrepen tick off
aanstrijken bow music
aanstrijken plaster
aanstrijken rub
aanstromen flow towards hydraulics
aanstroming entering flow hydraulics
aanstroming approaching flow hydraulics
aansturen drive
aansturen aim at, give guidance to
aansturen op make for
aansturen op head for
aansturing control
aansturing control circuit Een elektronische aansturing … An electronical control circuit
aantal number of
aantal absolute frequency
aantal quantity
aantal number
aantal amount
aantal count
aantal fouten defects per unit
aantal fouten number of defects
aantal foutieve exemplaren number of defects
aantal gangen number of starts
aantal gangen van de samenlopende vorm number of starts in mating worm
aantal gangen van de samenlopende vorm number of start in mating worm
aantal instel-items set-up quantity
aantal inzittenden number aboard airforce
Aantal kiemen Contamination count beer
aantal lijnen number of lines
aantal per verpakking quantity per package
aantal per verpakking number per package
aantal stuks quantity
aantal stuks number of pieces
aantal stuks pieces
aantal trillingen per seconde number of cycles music
aantal vage logica conclusies per seconde fuzzy logic inferences per second: FLIPS
aantal waarnemingsuitkomsten number of observed values
aantal windingen number of coils
aantal windingen number of turns
aantal witte bloedcellen white count
aantallen numbers
aantasten affect
aantasten infringe
aantasten violate
aantasten impair
aantasten assault
aantasten corrode
aantasten attack
aantasten compromise
aantasting attack
aantasting violation
aantasting affection
aantasting infringement
aantasting impairment
aantasting damage
aantasting van de ozonlaag stratospheric ozone layer depletion environment
aantekenboekje notebook ergane
aantekenen record, to botanics
aantekenen jot down
aantekenen register
aantekenen record
aantekenen write down
aantekenen make a note
aantekenen note
aantekening memo
aantekening memorandum
aantekening record
aantekening note
aantekening annotation
aantekening entry
aantekening endorsement education
aantekeningen notes
aantijging imputation
aantikken finish
aantikken tap at
aantippen palpate lightly medical treatments
aantonen prove
aantonen demonstrate
aantonende wijs indicative
aantonende wijs indicative mood
aantoonbaar demonstrable
aantoonbaar provable
aantoonbaar ponderable
aantoonbaar tangible
aantrede tread
aantrede / (trap)trede tread building
aantrede / bloktrede bottom step building
aantreden line up
aantreden form up
aantreden fall into line
aantreden fall in
aantreden fall in!
aantreffen encounter
aantreffen find
aantreffen see
aantreffen meet
aantreffen come across
aantrekkelijk attractive
aantrekkelijk pleasing
aantrekkelijk appetizing
aantrekkelijk appealing
aantrekkelijke kant amenity those natural or man made qualities of the environment from which people derive pleasure and enrichment … environment
aantrekkelijkheid attraction
aantrekkelijkheid attractiveness
aantrekkelijkheid charm
aantrekkelijkheid, gerieflijkheid, leefbaarheid amenity
aantrekken enlist
aantrekken pull-in
aantrekken engage
aantrekken pick-up
aantrekken enlightenment
aantrekken operate
aantrekken tighten
aantrekken put on
aantrekken draw tighter
aantrekken attract
aantrekken draw
aantrekking engagement earth Sciences
aantrekking pulling
aantrekking enlistment
aantrekking attraction
aantrekking pull-in
aantrekking operate
aantrekking pick-up
aantrekkingskracht attraction ergane
aantrekkingskracht attractive force
aantrekkingskracht force of attraction
aantrekspanning pull-in voltage
aantrekspanning pick-up voltage
aantrekstroom pull-in current electronics
aantrekstroom pick-up current
aantrekstroom pick-up current
aan-uit-bewerking on-off operation
aan-uit-schakelaar on-off switch
aan-uit-verhouding on-off ratio
aanvaard accepted
aanvaard accept/accepted
aanvaard worden be accepted ergane
aanvaardbaar acceptable
aanvaardbaar legitimate
aanvaardbaar kwaliteitsniveau aql acceptable quality level
aanvaardbaar kwaliteitsniveau acceptable quality level
aanvaardbare dagelijkse inname Acceptable Daily Intake (ADI) quantity of an additive which a person can safely consume each day … environment
aanvaarden accept
aanvaarden take
aanvaarden receive
aanvaarden take in
aanvaarden accept/accepted
aanvaarding acceptance
aanvaarding accession
aanvaarding admission
aanvaarhoofd fender pile hydraulics
aanval offensive army
aanval attack
aanval aggression
aanval access
aanval fit
aanval charge
aanval offensive airforce
aanval van achteren tail attack airforce
aanval/bestorming assault army
aanval/interceptie/onderschepping intercept airforce
aanval/interceptie/onderschepping interception airforce
aanvallen attack
aanvallen assault
aanvallen commit aggression
aanvallen charge
aanvallen/onderscheppen intercept airforce
aanvallend offensive
aanvallend aggressive
aanvaller aggressor
aanvaller assailant
aanvaller attacker
aanvaller forward
aanvalligheid sweetness
aanvalligheid charm
aanvalsartillerie assault artillery army
aanvalsmacht strike force airforce
aanvalsoorlog war of aggression ergane
aanvalsperiscoop attack periscope navy
aanvalsschip assault ship navy
aanvalssector attack sector army
aanvalsspits attacker
aanvalsspits avant-garde
aanvalsvliegkampschip attack carrier navy
aanvalswapens aggressive weapons airforce
aanvalswapens offensive weapons airforce
aanvang beginning
aanvang commencement
aanvang start
aanvangen commence
aanvangen begin
aanvangen start
aanvangen begin operations airforce
aanvangen start up airforce
aanvangen, beginnen commence
aanvangs- initial
wordbook/techniek_dut-eng.xlsx/part-1.txt · Last modified: 2021/07/20 16:41 (external edit)