Beijer.uk

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist

User Tools

Site Tools


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile


Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, Proz.com, Lilt, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

wordbook:techniek_dut-eng.xlsx:part-11Techniek dut eng.xlsx (in 11 parts: Part 11) (Proverb.nl, Hans Visser)

DutchEnglishNotes
waarin wherein
waarin in which
waarlijk truly
waarlijk really
waarlijk indeed
waarlijk genuinly
waarlijk absolutely
waarlijk in fact
waarlijk actually
waarmaken prove ergane
waarmee whereby ergane
waarna after which
waarna whereupon
waarneembaar noticeable
waarneembaar perceptible
waarneembaar appreciable
waarneembaarheid perceptibility
waarneembaarheidsgrens limit of perceptibility
waarnemen deputize
waarnemen act temporarily
waarnemen hold office for
waarnemen utilize
waarnemen turn to good account
waarnemen make use of
waarnemen perceive
waarnemen notice
waarnemen find
waarnemen observe
waarnemen mind
waarnemen keep
waarnemend interim
waarnemend deputy
waarnemend ad interim
waarnemend acting
waarnemend hoofd interim manager education
waarnemend voorzitter acting chairperson education
waarnemer military observer army
waarnemer observer
waarnemer air controller
waarnemer monitor
waarnemersstoel observer's seat airforce
waarneming temporary performance of duties
waarneming perception
waarneming observation
waarneming perception / observation
waarneming en stuursysteem sensing and steering system
Waarnemingsdrempel Detection threshold De minimale hoeveelheid smaakstof die waargenomen kan worden … beer
waarnemingsformulier tally-sheet
waarnemingsformulier tally sheet
waarnemingsfout error of observation
waarnemingsfout observational error
waarnemingsheuvel/waarnemingshoogte observatory hill army
waarnemingsschip surveying ship hydraulics
waarnemingsuitkomst observed value
waarom why
waarom wherefore
waarom what for
waarom? why?
waaromtrent whereabouts ergane
waaronder under what
waaronder what … under
waaronder among what
waaronder under which
waaronder among which
waaronder including
waaronder under whatever
waarop upon which
waarop wherein
waarop in which
waarover about which
waarover about which
waarschijnlijk likely
waarschijnlijk plausible
waarschijnlijk probable
waarschijnlijk probably
waarschijnlijk presumably
waarschijnlijk significant probably significant
waarschijnlijke fout probable error
waarschijnlijkheid likelihood
waarschijnlijkheid probability
waarschijnlijkheid probability of failure
waarschijnlijkheid plausibility
waarschijnlijkheid van foutieve blokaflevering block misdelivery probability
waarschijnlijkheidsdichtheid probability density
waarschijnlijkheidsgrenzen probability limits
waarschijnlijkheidsleer theory of probability hydraulics
waarschijnlijkheidsleer laws of chance
waarschijnlijkheidsleer theory of probabilities
waarschijnlijkheidspapier logarithmic paper
waarschijnlijkheidspapier probability paper
waarschijnlijkheidsrekening calculus of probabilities
waarschijnlijkheidsrekening probability calculus
waarschijnlijkheidsschaal probability scale
waarschijnlijkheidstheorie probability theory
waarschijnlijkheidsverdeling probability distribution
waarschijnlijkheidswet law of chance
waarschuwen notify
waarschuwen caution
waarschuwen warn
waarschuwen scold
waarschuwen admonish
waarschuwing notice
waarschuwing caution
waarschuwing notification
waarschuwing warning
waarschuwing caveat
waarschuwing exhortation
waarschuwing admonition
waarschuwing voor te hoge snelheid over-speed warning airforce
waarschuwings- en besturingssysteem voor vliegtuigen aircraft control warning system
waarschuwingsbaken anti-collision beacon airforce
waarschuwingsbord warning sign
waarschuwingsfunctie warning function airforce
waarschuwingsgrenzen warning limits
waarschuwingsindicator pilot's warning system airforce
waarschuwingslabel warning label
waarschuwingslampje signal light
waarschuwingslampje warning light
waarschuwingslampje pilot light
waarschuwingslicht aircraft strobe airforce
waarschuwingslicht anti-collision light(s) airforce
waarschuwingslicht anti-smash airforce
waarschuwingslicht warning light airforce
waarschuwingsplaatje warning plate
waarschuwingsradar anti-collision radar airforce
waarschuwingsradar collision warning radar
waarschuwingsstrook warning slip
waarschuwingssysteem engine and crew alarm display airforce
waarschuwingssysteem warning system hydraulics
waaruit from which
waarvan whose
waarvan of which
waarvandaan whence
waarvandaan from where
waarvoor why
waarvoor wherefore
waarvoor what for
waarzeggen prophesy
waarzeggen foretell
waarzeggen forecast
waarzegger fortune teller
waarzegster fortune teller
waas bloom botanics
waas fog
waas haze
waas down
waas fluff
waasvormig hazing
waasvormig blooming
wacht guard
wacht sentry
wacht hebben serve
wacht hebben be on duty
wachtbaan holding queue airforce
wachtbaan parking orbit airforce
wachtcentrum watch office airforce
wachtdeur tide gate hydraulics
wachtdienst guard duty army
wachtdienst guard mount(ing)
wachten abide
wachten await
wachten expect
wachten wait
wachten wait for
Wachten voor Hang rowing
wachter guard ergane
wachtfiguur holding pattern airforce
wachtfiguur pattern (VS) (zie ook circuit) airforce
wachtgelegenheid waiting accommodation hydraulics
wachthal/wachtruimte waiting room airforce
wachthal/wachtruimte/lounge/restaurant lounge airforce
wachthuis anteroom
wachthuis waiting room
wachthuis watch house
wachthuis guardhouse building
wachthuisje guard house army
wachthuisje guard room army
wachtkamer waiting-room
wachtkamer waiting room
wachtlijst queue
wachtlijst waiting list
wachtlijst waiting-list
wachtplaats holding point airforce
wachtpost post ergane
wachtrij queue
wachtrijtheorie queuing theory
wachtruimte waiting area medical specialities
wachtschip accommodation hulk navy
wachtstand-groenregeling green stand-by position
wachtstation wait station
wachttijd queue time
wachttijd latency
wachttijd queue
wachttijd waiting time
wachttijd bij reparatie repair delay time
wachttijd van de onderhoudsploeg maintenance stand-by time
wachttijd voor reparatie awaiting repair time
wachttijdtheorie theory of queues
wachttijdtheorie queuing theory
wachttijdverhouding queue ratio
wachttoren watchtower building
wachturen waiting hours
wachtwoord password
wachtwoordprotectie password protection
wad tidal
wadden mud flats general
wadden mud flats
waden wade
wafel wafer
wafel waffle
wafelen stipple
wafelen stipple planish
wafelpen stippled punch
wafelpen wafered punch
wafelproductie wafer fabrication
wafelstempel stipple planishing tool
wafelstructuur honeycomb structure
wafeltje wafer
wafeltje cone
wagen carriage
wagen lorry
wagen van
wagen vehicle
wagen wagon
wagen trolley
wagen truck
wagen car
wagen dare
wagen cart
wagen chariot
wagen typewriter carriage
wagen venture
wagen risk
wagen hazard
wagen be bold
wagen jeopardize
wagenbesturing carriage control
wagenbesturingsbandje carriage-control tape
wagenbestuurder driver
wagenbestuurder conductor
wagenkap bonnet
wagenkap hood
wagenkraan / mobiele kraan / verrijdbare kraan mobile crane building
wagenpark fleet
wagenschot wainscot
wagenschot panel
wagenschot dash-board
wagenspoor trail
wagenterugloop carriage return
waggelen waggle airforce
waggelen waver
waggelen hesitate
Wagner-Whitin algoritme Wagner-Whitin algorithm
wagon waggon
wagon railway carriage
wagon coach
wagon carriage
waken keep watch
waken over watch over
waken over look after
waken over keep
waken over guard
wakend awake
waker watchman
wakerdijk primary dike hydraulics
waking freeboard hydraulics
wakker awake
wakker keen
wakker brisk
wakker alert
wakker agile
wakker adroit
wakker maken arouse
wakker maken awaken
wakker maken wake
wakker maken wake up
wakker worden wake up
wakker worden wake
wal edge
wal quay
wal rampart
wal ring
wal shore
wal wharf
wal platform
wal border
wal bank
wal rampart building
Walachije Walachia
Walachije Wallachia
Wales Wales
walg disgust
walg nausea
walgelijk nauseous
walgelijk nasty
walgelijk disgusting
walgelijk alien
walgelijk abominable
walgelijk abhorrent
walgen be nauseated ergane
walging disgust
walging nausea
walging horror
walging abomination
walging abhorrence
walgracht moat
Walhalla Valhalla
Walhalla Walhalla
walküre Valkyrie
walküre Walkyrie
walkant shore
walkant edge
walkant border
walkant bank
walkie-talkie walkie-talkie
walkie-talkie/portofoon walkie-talkie army
wallen pouches general
Wallonië Wallonia
walm smoke
Walnoot Walnut Van deze plant is bekend dat in het verleden de blaadjes gebruikt zijn voor het aankruiden van bierSmaak: bitter met een prettig aroma … beer
walnoot walnut
walnoot walnut-tree
Walnootgeur en -smaak Walnut flavour beer
walnoteboom walnut-tree
wals rolling machine building
wals tamping roller building
wals roller gate hydraulics
wals waltz
wals road roller
wals roll
wals roller
wals roller mill
wals rolling mill
wals roll
wals roller
Walsbekleding kunststof Roll covering, plastic plastics
Walsbekleding PUR Roll covering, PUR plastics
Walsbekleding rubber Roll covering, rubber plastics
walsbewerking rolling operation
walsdeur caterpillar gate hydraulics
walsdeur roller gate hydraulics
walsdruk roll pressure
walsen roll
walsen rollers
Walsenmolen Roll mill beer
walsenmolen rollermills Molen die maalt door het product te laten vallen tussen twee draaiende, gekartelde walsen die dicht tegen elkaar staan. … Mill which grinds by dropping the product between two riffled, rotating rollers which are close together. … mechanical engineering
walserij rolling mill
walsers rollers (arbeiders bij een wals)
walshuid rolling skin
walshuid mill scale
walshuid rolling scale
walshuid verwijderen descaling
walshuid verwijderen descale
walshuid verwijderen scale removal
walshuidverwijderingsbad scale remover
walshuidverwijderingsbad descaling bath
walshuidverwijderingsbad descaling solution
walslager roll bearing
walslager roll neck bearing
Walsontrubbering Roll rubber stripping plastics
walspolijsten mill finishing
walspolijsten roll polishing
walsproduct rolled product
walsprofiel rolled section
walsrichting direction of grain
walsrichting direction of rolling
walsrichting rolling direction
walsrol roll
walsrol roller
walsschuurmachine drum sander building
walsspleet roll gap
walstro bedstraw ergane
walsvoeding roll feed
walvis whale
Walvisbaai Walvis Bay ergane
wan ventilator
wan electric fan
wan ullage
wanbeheer bad management
wanbeheer mismanagement
wanbeheer malversation
wanbeleid mismanagement
wanbof bad luck ergane
wanboffen have bad luck ergane
wand wall
wand wall medical
wand(been)kwab/pariëtaalkwab parietal lobe anatomy
wandaad outrage ergane
wandaansluiting wall connection medical equipment
wandafwerking finish of walls
wandbeen os parietale anatomy
wandbeen parietal bone anatomy
wandbekleding tapestry
wandboormachine wall drilling machine
wandcontactdoos convenience outlet building
wandcontactdoos earthed socket building
wandcontactdoos plug point box building
wandcontactdoos surface-mounted socket building
wandcontactdoos wall outlet building
wandcontactdoos wall socket plug point building
wandcontactdoos electrical receptical stopcontact … general
wandcontactdoos wall plug afkorting: wcd … general
wandcontactdoos wall socket
wandcontactdoos socket outlet
wandcontactdoos outlet
wandcontactdozen sockets
wanddikte wall thickness
wandeffectelementen wall attachments elements
wandel behaviour
wandel deportment
wandel conduct
wandel behavior
wandelaar stroller
wandeldek promenade
wandeldreef promenade
wandelen stroll
wandelen go for a walk
wandelen walk
wandeling stroll
wandeling walk
wandelplaats promenade ergane
wandelwagen stroller general
wandelweg promenade ergane
wanden bulkheads ships
wanden walls
wanden sides
wanden partitions
wanden skin
wanden shell
wanden faces
wandgoot raceway electrical
wandkast wall cabinet
wandkist perceptual
wandluis bedbug
wandluis bug
wandmontage wall-fitting
wandmontage wall-mounting
wandoneffenheid wall roughness hydraulics
wandoneffenheid surface irregularity hydraulics
wandplaat / schakelplaat mounting box building
wandrozet wall rosette building
wandruwheid wall roughness hydraulics
wandruwheid roughness height hydraulics
wandschildering wall-painting
wandschildering mural painting
wandschildering mural
wandtapijt tapestry
wandtapijt wall covering
wandtegel wall tile
wandventilator wall fan
wandwrijving wall friction hydraulics
wanen fancy ergane
wang cheek
wang flange
wangedrocht monster ergane
wangen cheeks
wangklier buccal gland anatomy
wangklier cheek gland anatomy
wangunst envy ergane
wangunstig envious ergane
wanhoop despair ergane
wanhopen despair
wanhopig desperate
wanhopig despairingly
wanhopig abysmal
wankant wany edge
wankant bad level
wankant dull edge
wankant wane edge
wankel indecisive
wankelbaar indecisive ergane
wankelen stagger general
wankelen sway
wankelen reel
wankelen waver
wankelen hesitate
wankelend staggered zigzag
wankelfrequentie turn-over frequency
wankelfrequentie turnover frequency
wankelmoedig indecisive ergane
wankelmoedigheid irresolution
wankelmoedigheid indecision
wankelmoedigheid infirmity of purpose
Wankelmotor Rotary engine automobiles
Wankelmotor Wankel engine Een draaizuigermotor, die een driehoekige draaizuiger heeft de de functie vervult van de zuigers in een conventionele motor, en die draait in een huis met de vorm van een 8 met een brede taille. Vrij weinig auto`s gebruiken dit type motor. … automobiles
wankelmotor wankel engine
wanklank jarring note
wanklank dissonance
wanklank note of discord
wanneer if
wanneer when
wanneer provided that
wanneer? when?
wannen aerate
wannen fan
wannen ventilate
wanorde disorder
wanorde confusion
wanordelijk untidy
wanordelijk disarranged
wanordelijk disordered
wanordelijk disorderly
wanprestatie failure
wanprestatie non-performance
wansmaak bad taste music
want shrouds (scheepsterm) … ships
want since
want for
want because
want as
wanten mitten building
wantij meeting of two tidal waves running in opposite direction hydraulics
wantrouwen suspicion
wantrouwen suspect
wantrouwen distrust
wantrouwig suspicious
wanverhouding disproportion
wapen piece army
wapen gun In het Engels is elk wapen dat patronen afvuurt een 'gun'. In het Nederlands maakt men onderscheid: Tot kaliber 12,7 mm spreekt men van mitrailleurs. Grotere kalibers zijn kanons (meervoudsvorm bij marine) … navy
wapen weapon
wapen badge
wapen insignia
wapen arm
wapen- en navigatie-expert Radar Intercept Officer airforce
wapenarsenaal armo(u)ry
wapenbalk stripe
wapenbalk strip
wapenbalk ray
wapenbeheersing arms control army
wapendetector weapon detector airforce
wapenelektronica weapons control system airforce
wapenen arm
wapenen/oorlogswapens/bewapening arms
wapenfabriek armo(u)ry
wapenindustrie armament industry army
wapenindustrie arms industry army
wapening reinforcement mechanical engineering
wapeningskorf reinforcement cage stalen wapeningsstaven voor een betonconstructie, samen gevlochten tot een korf, klaar om ingestort te worden. … steel reinforcement bars for a concrete structure, bended and combined to a cage, ready to be cast in … building
wapeningskorf reinforcement cage Wapening toegepast bij diepwanden … Reinforcement applied to diaphragm walls … building
Wapeningsmaterialen Reinforcing materials plastics
wapeningsnet steel mesh
wapeningsstaaf reinforcement
wapeningsstaaf rebar in beton … concrete reinforcing bar
wapeningsstaaf reinforcing bar building
wapeningsstaaf reinforcing rod building
wapeningsstaven steel-bar reinforcement building
wapeningssysteem reinforcing system
wapeningssysteem reinforcing system verankerings lengte
wapenkamer gunroom (BE) army
wapenkamer armo(u)ry navy
wapenkamer arms room police
wapenkamer arsenal
wapenkamer armoury
wapenkamer/wapenmagazijn armo(u)ry
wapenkop/oorlogskop warhead navy
wapenkop/oorlogskop/explosieve kop war head
wapenkop/oorlogskop/springkop/koplading/explosieve kop warhead army
wapenkunde heraldry ergane
wapenlast weapon load airforce
wapenmagazijn arsenal
wapenmagazijn armoury
wapenmeester armourer army
wapenophangpunt weapon station airforce
wapenrek armrack army
wapenruim weapon bay airforce
wapenspreuk slogan
wapenspreuk watchword
wapenspreuk motto
wapenstilstand armistice army
wapenstilstand truce ergane
wapensysteem air weapon system airforce
wapensysteem gun system airforce
wapensysteem weapons platform airforce
wapensysteem weapon system airforce
wapensysteem (verzamelnaam voor alle militaire vervoermiddelen terrain based weaponsystems
wapensysteem ('weapon system' kan soms ook weapon system airforce
wapensysteemsimulator (als het om een vliegtuig gaat, weapon system simulator airforce
wapentechnicus weapon(s) technician airforce
wapentechnologie weapons technology airforce
wapentuig/oorlogstuig armament
wapiti wapiti
wapiti elk
wapperen flutter
wapperen flit
wapperen flirt
wapperen flare up
wapperen flare
wapperen flaunt
wapperen wobble music
war disorder
war confusion
War Department / Ministerie van Oorlog WD army
warande park ergane
warboel chaos
warboel tangle
ware aarde true ground
ware grootte true size
ware grootte actual size
ware grootte full scale
ware hoek true bearing hydraulics
ware kies/kies/maaltand molar(tooth) anatomy
ware koers true heading airforce
ware noorden true north hydraulics
ware noorden geographic north hydraulics
ware peiling true bearing airforce
ware rib/lange rib true rib anatomy
ware stembanden vocal ligaments anatomy
ware tijd physical system time
ware tijd problem time
ware tijd real time: RT
ware tijd real time
warempel in fact
warempel actually
warempel absolutely
waren wander general
waren merchandise
waren commodities
waren goods
waren wares
waren products
waren roam
warenhuis bazaar ergane
warenhuis chain store
warenhuis department store
warenhuis discount store
warenhuis warehouse
warenlijst invoice
warenlijst bill
warenlijst account
Warenwet Food en drug act beer
waringin banyan ergane
warm Warm diving
warm warm
warm hot
warm warm
warm warmly
warm aandrukken hot pressing
warm aandrukken press-on hot
warm buigen hot bending
warm buigen hot bend
warm gefelst hot riveted
warm gewalst hot rolled
warm ingebrand hot burned
warm ingedrukt hot impressed
warm ingedrukt hot-foil printed
warm ingedrukt hot pressed-in
warm ingedrukt roll-leaf stamped
warm omleggen heat seal
warm ponsen hot blanking
warm ponsen hot punching
warm ponsen hot piercing
warm ponsen hot punch
warm ponsen hot pierce
warm ponsen hot blank
warm ponsen hot stamp
warm ponsen hot stamping
warm ponsen hot-stamp
warm ponsen hot-stamping
warm pregen hot embossing screen printing
warm spoelbad hot rinse
warm water Warm water diving
warmbad verzinken hot bath galvanizing quickly dunking steel or iron into a hot bath of zinc … general
warmbeitel hot chisel
warmbewerking hot working
warmdompelbedekkingsproces hot dip coating process
warmdraaien become overheated
warmdraaien warm up
Warmdrukmachines Hot stamp equipment plastics
warme droge bewaarproef hot dry storage test
warme isolatie heat isolation
warme las hot junction
warme vochtige bewaarproef hot humid storage test
warmeluchtkam hot-air comb
warmer hotter general
warmer worden van de aarde global warming environment
warmpersen hot pressing
warmpersen hot press
warmpjes warmly ergane
warmstampen hot blanking
warmstampen hot punching
warmstampen hot piercing
warmstampen hot punch
warmstampen hot pierce
warmstampen hot blank
warmstampen hot stamp
warmstampen hot stamping
warmstampen hot-stamp
warmstampen hot-stamping
warmstansen hot blanking
warmstansen hot punching
warmstansen hot piercing
warmstansen hot blank
warmstansen hot pierce
warmstansen hot punch
warmstansen hot-stamp
warmstansen hot-stamping
warmstansen hot stamp
warmstansen hot stamping
warmte warmth ergane
warmte heat
warmte afgifte heat supply screen printing
warmte afvoer heat dissipation
warmte kracht koppeling co generation the simultaneous production and use of electricity and heat from one fuel source … environment
warmte uitzetting heat expansion screen printing
warmte vereffeningscoefficient heat diffucivity coefficient
warmte wisselaar heat exchanger
warmteafgever heat emitter
warmteafgifte heat emission
warmteafvoer heat dissipation
warmteafvoer heat removal
warmteafvoereenheid heat remover
warmtebehandeling heat treatment
warmtebehandelingshuidje heat-treat skin
warmtebelasting heat tax
warmtebenutting utilization of heat
warmtebesparing heat economy
warmtebestendig heat-resistant
warmtebestendigheid heat resistance
warmtebron heat source
warmtecapaciteit heat capacity joule per kelvin - J/K … environment
warmte-eenheid thermal unit
warmte-effect thermal effect
warmte-energie thermal energy
warmte-energie heat energy
warmte-evenwicht thermal equilibrium
warmtefront warmfront weather
warmtegeleidbaarheid thermal conductivity
warmtegeleidend thermally conductive
warmtegeleidend heat-conducting
warmtegeleider thermal conductor
warmtegeleiding heat conduction
warmtegeleidingscoëfficiënt thermal conductivity
warmtegeleidingscoëfficiënt heat conductivity
warmtegeleidingscoëfficiënt coefficient of thermal conductivity
warmtegeleidingsklem heatsink
warmtegeleidingsklem heat-conducting clamp
warmtegeleidingsklem heat sink
warmtegeleidingsvermogen thermal conductivity
warmtegeleidingsvermogen heat conductivity
warmtegevend heat-producing
warmtegevend heat-giving
warmtegevoelig heat-sensitive
warmtegradiënt heat gradient
warmtehardend heat-cure
warmtehuishouding thermal control
warmtehuishouding thermal management
warmteisolatie thermal insulation environment
warmte-isolatie thermal insulation
warmtekrachtkoppeling cogeneration Gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte. Bij de opwekking van elektrische energie komt warmte vrij, deze warmte wordt gebruikt voor bijv. stadsverwarming … Combined heat and power (CHP)or cogeneration plant is using heat as byproduct of electricity generation. Mostly heat is used on large scale (district heating) … electrical
warmtelamp heat lamp
warmteleer theory of heat hydraulics
warmteleer thermodynamics
warmtemeter calorimeter
warmtemeter thermometer
warmtenet district heating environment
warmteontwikkeling heat dissipation mechanical engineering
warmteontwikkeling generation of heat
warmteontwikkeling development of heat
warmteontwikkeling evolution of heat
warmteopnemer heat absorber
warmteopneming heat absorption
warmteopwekking heat generation
warmteoverdracht heat transmission
warmteoverdracht heat transfer
warmte-overdracht heat transfer hydraulics
warmtepomp heat pump earth Sciences
warmteproef heat test
warmteput heat sink place which can absorb extra heat … environment
warmtereceptor thermal receptor medical
warmteregeling heat regulation
warmteregeling heat control
warmterendement thermal efficiency the ratio of heat used to total useful energy generated … environment
warmterendement heat efficiency
warmteschok thermal shock
Warmtesterilisatie Heat sterilization beer
warmtestroom heat flow
warmtetegel hot-plate
warmtetegel heat-retaining tile
warmtetegel hot plate
Warmteterugwininstallaties Heat recovery equipment plastics
warmteterugwinning heat recovery collecting heat from substances heated during a process and using it to heat further substances, so as to avoid heat loss … environment
warmtetoevoer heat supply
warmtetraagheid heat lag
warmteuitstraling emission of heat
warmteuitstraling heat radiation
warmteuitwisselaar heat exchanger
warmteuitzetting thermal expansion
warmteuitzettingscoëfficiënt thermal coefficient of expansion
warmtevast heat-resistant
warmtevastheid heat resistance
warmteverlies loss of heat
warmteverlies heat loss
Warmtevoorziening Heat supply beer
warmteweerstand thermal resistance
warmteweerstand heat resistance
warmteweerstand thermalresistance
warmtewiel thermal recovery wheel regenerative heat exchanger
heat wheel
thermal recovery wheel
… electrical
Warmtewisselaar Heat exchanger beer
warmtewisselaar heat exchanger device which exchanges heat from one source and gives it to another (as in a heating system where a hot pipe goes through a water tank to heat it) … environment
Warmtewisselaars Heat exchangers plastics
warmtezoekend heat seeking airforce
warmtezoekende raket heat seeking missile airforce
warmvervormbaar hot formable
warmvervormbaarheid suitability for hot forming
Warmvervormen Thermoforms plastics
warmvervormen thermoforming
warmvervormen hot forming
warmwater heat water hydraulics
warmwaterkraan hot tap building
warmwaterroller heat-retaining roller
warmwatertoestel instantaneous water heater building
warmwatertoestel warm water heater building
warmwatertoestel water heater building
warnet tangle
warrelen whirl
warrelen swirl
warrelwind whirlwind ergane
warren randomization
warrig entangled
Warschau Warsaw
wartaal abracadabra
wartel union automobiles
wartel tension sleeve electrical
wartel cable gland electrical
wartel screw shackle hydraulics
wartel turn buckle hydraulics
wartel swivel
wartel gland nut
wartel gland
wartel swivel
wartel metal swarf
wartel gland nut
wartelbalk bolted frame timber building
wartelbalk bolted yoke building
wartelbalk yoke building
warteldraden reinforcement binding building
wartelmoer swivel nut
wartelmoer coupling nut
wartelmoer union nut
wartelring female union nut building
warteltang screw wrench building
warwinkel tangle
warwinkel chaos
was laundry
was wax
wasautomaat automatic clothes washer
wasautomaat automatic washing machine
wasautomaat washing automatic
wasbak sink medical equipment
wasbak / fonteintje basin building
wasbeer washing-bear
wasbeer racoon
wasbeer raccoon
wasbenzine dry-cleaning naphta
wasbeweging twin-tub combination
wascompartiment washing compartment
wasdoek oilcloth
wasdom growth
wasdroger tumble drier
wasem steam
wasem vapour
wasem vapor
Wasemulsies Wax emulsions plastics
wasfles bubbler
wasfles wash bottle
wasgang washing run
wasgelegenheid washing accommodation
wasgelegenheid lavatory accommodation
wasgelegenheid washroom
wasgoed laundry
washok washroom
wasinrichting washing device hydraulics
wasinrichting washroom
waskaars wax candle
waskaars taper
wasknijper clothespin
wasknijper clothespeg
Waskommen Wash basins plastics
waslijnhaak washing line hook building
wasmachine washing machine chemistry
wasmachine washer
wasmerkje laundry mark ergane
wasmiddel detergent a surface active agent used to remove dirt and grease from a surface … environment
wasmiddel detergent
wasmiddelconcentratie detergent concentration
waspapier waxed paper
waspapier wax paper
wasplaats washing place
waspoeder detergent
waspoeder washing powder
wasproces washing process
wasprogramma washing program
wasruimte laundry room building
wasruimte utility room building
wasruimte / waslokaal washroom
Wassen Washing beer
Wassen Waxes plastics
wassen launder
wassen bathe
wassen wash
wassen shuffle
wassen mix
wassen mingle
wassen blend
wassen arise
wassen rise
wassen lift
wassen go up
wassen get up
wassen ascend
wassen grow
wassen accrue
wasser washer wasapparaat … washing machine … aerospace
wasser washer reiniger … cleaner … aerospace
wasserij laundry
Wassermannreactie Wasserman test/reaction medical
Wassers/drogers Washers/dryers plastics
wassing ablution
wastabel washing table
wastafel wash basin building
Wastafels Washing stands plastics
wastafeltang round-nose pliers
wastemperatuur washing temperature
wastijd washing time
wastrog sluice hydraulics
wastrommel tub
wastrommel washing drum
wasverdeling wax spread
wasverdeling wax distribution
wasvermogen washing capacity
wasverzachter fabric conditioner
wasvoorschrift washing instructions
wasvrouw laundress
waswater wash water
waswerking washing action
wat what
wat that
wat how
wat some
wat a few
wat any
wat some extent
wat somewhat
wat rather
wat a little
wat betreft concerning
wat betreft about
wat dan ook whatever
wat dat betreft for that matter
wat dat betreft as far as that concerns me
wat een what kind of
wat een what sort of
wat een what a
wat voor what sort of
wat voor what kind of
wat voor een what sort of
wat voor een what kind of
wat voor een what sort of wat voor een bewerking
wat voor soort what sort of
wat voor soort what kind of
wat? what?
water- aquatic
water- water-
water water hydraulics
water stream hydraulics
water afloat hydraulics
water…, in het water levend aquatic botanics
wateraantrekkend water absorbing hydraulics
wateraanvoer water supply
wateraarde water ground
waterabsorptie water absorption
Waterachtig Aqueous beer
waterafscheider water separator
waterafstotend water repelling hydraulics
waterafstotend water repellent
waterafstotend middel water repellent
waterafvoer water extraction
waterafvoer drain
waterafvoer drainage
waterafvoer water outlet
wateranalyse water analysis hydraulics
waterbad water bath
waterbak water tank
waterbalans water balance hydraulics
waterballast water ballast hydraulics
waterbatterij water battery
waterbehandeling water treatment
waterbeheer water management building
waterbeheersing water control hydraulics
waterbehoefte water demand hydraulics
waterbehoefte water requirement hydraulics
waterbeits water stain
waterbekken water basin hydraulics
waterbeloop under-water slope hydraulics
waterberging water storage hydraulics
Waterbesmetting Water contamination beer
waterbestendig waterproof
waterbestendig water-resistant
waterbeweging flow hydraulics
waterbezwaar surplus water water dat door diverse oorzaken de polder instroomt, en door spuien of bemaling verwijderd moet worden … hydraulics
waterbodem bed civil engineering
waterbodem channel bed civil engineering
waterbodem waterbottom
waterbord weatherbord building
waterbouw hydraulic engineering building
waterbouwhout hydraulic-engineering wood hydraulics
waterbouwkunde hydraulic engineering hydraulics
waterbouwkunde coastal engineering hydraulics
waterbouwkunde marine engineering hydraulics
waterbouwkunde fluvial engineering hydraulics
waterbouwkunde river engineering hydraulics
waterbouwkundige hydraulic engineer hydraulics
waterbouwkundige constructie hydraulic structure civil engineering
waterbouwkundige werken hydraulic engineering works hydraulics
waterbron water well hydraulics
waterbron water source hydraulics
waterbron water resource hydraulics
waterbuffel water-buffalo
waterbuffel water buffalo
water-cement factor water-cement ratio hydraulics
watercirculatie water circulation hydraulics
watercloset water-closet
watercondensator water capacitor
waterdamp vapour ergane
waterdamp water vapour
waterdampdicht water vapour proof
waterdampdicht water-vapour proof
waterdampdoorlaatbaarheid water vapour transmission: WVTR
waterdampdoorlaatbaarheid water-vapour permeability
waterdampdoorlaatbaarheid water-vapour transmission: WVTR
waterdampdoorlaatbaarheid water vapour permeability
waterdampdoorlaatbaarheid water-vapour transmission
waterdeeltjes water particle hydraulics
waterdicht waterproof
waterdicht watertight
waterdicht compartiment watertight compartment navy
waterdicht maken stanch building
waterdicht maken staunch building
waterdicht schot bulkhead gate building
waterdichte deur watertight door navy
waterdichte kabel van kunststof thermoplastic moisture-proof cable building
waterdichte laag waterproofing building
waterdichte laag waterproofing layer building
waterdichte mortel waterproof mortar building
waterdichte ring rust-proof zinc cup building
waterdichte ruimte caisson navy
waterdichte ruimte cofferdam navy
waterdichte scheidingswand bulkhead building
waterdichtend middel waterproof agent building
waterdichtend middel waterproofer building
waterdichtheid water density
waterdichtheid waterproofness
waterdichtheid watertightness
waterdichtheid water resistance
waterdichtheidsproef hydraulic test hydraulics
waterdichtmaking waterproofing building
waterdoorlatend pervious hydraulics
waterdoorlatend permeable to water medical
Waterdrieblad syn Bog bean bitterklaverVan deze plant is bekend dat in het verleden de blaadjes gebruikt zijn voor het aankruiden van bierSmaak: bitter. … beer
waterdruk Water pressure diving
waterdruk water pressure hydraulics
waterdruk water pressure
waterdrukmeter water gauge / gage building
waterdrukmeter piezometer hydraulics
waterdruppel drop
waterdruppel drop of water
wateren urinate
wateren water
wateren irrigate
waterfiets water cycle
waterfiets pedalo
waterfiets pedal boat
waterfilm / waterlaag water film building
watergang watercourse kanaal voor de afvoer van polderwater … hydraulics
watergedragen water based
watergehalte percentage of water
watergehalte water content
watergekoeld water-cooled
watergekoeld/vloeistofgekoeld liquid cooled airforce
watergekoelde motor water-cooled engine airforce
watergeleider water guide
watergevulde prothese saline implant (borstvergroting in siliconen gevuld met oplossing van fysiologisch zout) … medical equipment
waterglas sodium silicate hydraulics
waterglas waterglass hydraulics
waterglas water-glass
waterglas met automatisch vulsysteem automatically filled water glass medical equipment
waterglas met automatisch vulsysteem water glass filled automatically medical equipment
watergolf water wave hydraulics
watergoot water chute hydraulics
watergordijn water curtain
waterhardend water-hardening
Waterhardheid Water hardness Een eenheid voor de hardheid van water … beer
waterharding water hardening
waterharding water-hardening
Waterhoen Crake birds
Waterhoen Moorhen birds
waterhoen moorhen
waterhoogte water level hydraulics
waterhoos water spout hydraulics
waterhoos waterspout weather
waterhoudend water containing hydraulics
waterhoudend hydrous
waterhoudend of water
waterhoudend water-
waterhoudend water
waterhoudend aquatic
waterhuishouding water management
waterhuishouding water control
waterig aqueous
waterig of water
waterig water-
waterig water
waterig aquatic
waterinlaat water intake hydraulics
waterjuffer dragonfly
waterkanaal water channel
waterkanon hydraulic giant hydraulics
waterkanon hydraulic ejector hydraulics
waterkant waterfront hydraulics
waterkant shore
waterkant edge
waterkant border
waterkant bank
waterkerend dampproof building
waterkerend water-repellent civil Engineering
Waterkering Embankment An artificial bank such as a mound or dike generally built to retain (hold back) water or to carry a roadway. An embankment is generally higher than a DIKE. … hydraulics
waterkering breakwater navy
waterkering manger board (VS) navy
waterkering raised edges Opstaande randen bij bijv. een aanrecht … Raised edges of a kitchen counter for example.
waterkering barrier
waterkering washboard
waterkering flood defence
waterkering dike
waterkering water-retaining structure building
waterkering flood control hydraulics
waterkers watercress ergane
waterketel cauldron
waterketel kettle
waterketel boiler
waterklepje water key music
waterkoeling water cooling automobiles
waterkoeling water jacket
waterkoeling/vloeistofkoeling fluid cooling airforce
waterkoeling/vloeistofkoeling liquid cooling (system) airforce
waterkoker boiler
waterkoker water boiler
waterkolom water column hydraulics
waterkolom head of water
waterkraan plug valve hydraulics
waterkraan water tap
waterkraan pillar tap building
waterkracht hydro(electric) power electricity produced in turbines powered by running water … environment
waterkracht water power
waterkrachtcentrale hydroelectric power plant power plant which generates energy from running water … environment
waterkrachtcentrale water-power station hydraulics
waterkrachtinstallatie water-power plant hydraulics
waterkrachtprojekt hydro-electro scheme hydraulics
waterkrachtprojekt water power scheme hydraulics
waterkrachtstation hydroelectric power station
waterkrachttechniek water-power engineering hydraulics
waterkrachtwerk water-power station hydraulics
waterkussen water cushion hydraulics
waterkuur/watergeneeswijze water cure medical treatments
Waterkwaliteit Water quality beer
waterleiding water pipe
waterleiding water line
waterleiding water main
waterleiding water works
waterleiding water supply
waterleiding water works hydraulics
waterleiding water pipe hydraulics
waterleidingnet water (supply) system building
waterleidingnet hydraulic network hydraulics
waterleidingnet water supply
waterleidingtechniek waterworks engineering hydraulics
waterlek water leak
waterlelie waterlily
waterlelie white waterlily
waterlijm water glue
waterlijn waterline hydraulics
waterlijn water line navy
waterlijn WL (water line) navy
Waterlijn Waterline rowing
waterlinie inundation zone hydraulics
waterloop watercourse hydraulics
waterloop stream hydraulics
waterloopkundig hydraulic hydraulics
waterloopkundig hydrological hydraulics
waterloopkundig onderzoek hydraulic research hydraulics
waterloopkundiglaboratorium hydraulics laboratory hydraulics
waterlozing discharge of water hydraulics
Waterman Aquarius
watermantel water jacket
watermassa water mass hydraulics
watermeloen water-melon
watermerk watermark screen printing
watermeter water meter building
watermolen water wheel hydraulics
watermonster water sample hydraulics
waternimf naiad
waterniveau water level
waterniveauregelaar water-level control
Waterontgassing Water degassing beer
waterontharder watersoftener waterontharder … watersoftener … general
waterontharding water softening
wateronthardingsmiddel water softener
Waterontsmetting Water decontamination beer
waterontspannend middel surface tension reduction agent
wateronttrekking withdrawal of water hydraulics
Waterontzuring Water deacidification beer
wateroplosbaar water soluble
wateropname water absorption
wateroppervlak water surface hydraulics
wateroppervlakte water area hydraulics
wateropvoerinstallatie pumping station hydraulics
wateropvoerwerktuig water-lifting machine hydraulics
wateroverlast water trouble hydraulics
wateroverlast water inundation
waterpas builder's level building
waterpas line level building
waterpas spirit level building
waterpas level
waterpas horizontal
waterpas level (bn)
waterpas plummet (level)
waterpas plumb level
waterpas water level
waterpas level hydraulics
waterpas horizontal hydraulics
waterpas carpenters level mathematics
waterpas stellen level
waterpasbaak levelling staff hydraulics
waterpasbaak levelling rod hydraulics
waterpasinstrument levelling instrument hydraulics
waterpassen level
waterpassen level hydraulics
waterpassen levelling hydraulics
waterpasser leveller hydraulics
waterpassing levelling
waterpastoestel engineers level hydraulics
waterpastoestel dumpy level hydraulics
waterpastoestel hydrostatic level
waterpaszetting levelling
waterpeil water level hydraulics
waterpeil / waterhoogte water level
waterpers hydraulic press hydraulics
waterplant water plant hydraulics
waterplas lake
waterplas pond
waterplas loch
waterpokken chicken pox ergane
Waterpomp Water pump automobiles
waterpomp water pump
waterpomp tang monkey wrench
waterpomptang multiple pliers building
waterpomptang waterpump plier(s) building
waterpomptang / pijpentang pipe wrench building
waterproef waterproof hydraulics
waterput water well hydraulics
waterrad water wheel hydraulics
waterram water ram hydraulics
waterram hydraulic ram hydraulics
waterreiniging water purification
waterrem water brake
waterreostaat water rheostat
Waterreservoir Water reservoir automobiles
waterrijk abounding in water ergane
waterrijk watery hydraulics
waterschade water damage hydraulics
waterschap water board hydraulics
waterschap Water Board
waterscheiding water parting civil engineering
waterscheiding watershed hydraulics
waterscheiding, neerslaggebied watershed land area drained by a given stream or river … environment
waterschuwheid hydrophobia
waterslag water hammer hydraulics
waterslag / helling / verkanting / schuine kant cant
waterslang hose / hosepipe building
waterslang water hose
Waterslot Airlock beer
Waterslot Bubbler beer
Waterslot Fermentation lock beer
Waterslot Fermentation valve beer
Waterslot Water lock beer
Waterslot Water seal beer
waterslot trap hydraulics
waterslot trap
Watersnijden Water jet cutting plastics
Watersnip Snipe birds
watersnood flood ergane
watersnood flood disaster hydraulics
watersnood inundation
waterspiegel waterlevel hydraulics
waterspiegel water level
Waterspreeuw Dipper birds
watersprong hydraulic jump hydraulics
waterspuit water nozzle hydraulics
waterspuwer gargoyle building
waterstaat dept. of hydraulic-engineering works hydraulics
waterstaatkundig hydraulic engineering (adjective) hydraulics
waterstand stage hydraulics
waterstand water level
waterstand water level
waterstandsmeter water-level recorder hydraulics
waterstandsmeting water-leyel measurement hydraulics
waterstof hydrogen (H) chemical element, a gas which combines with oxygen to form water, with other elements to form acids, and is present in all animal tissue … environment
waterstof hydrogen
waterstof peroxide peroxide (H2 O2) screen printing
waterstofatoom hydrogen atom
waterstofbom H-bomb
waterstofbom hydrogen bomb
waterstofbrosheid hydrogen brittleness
waterstofbrosheid hydrogen embrittlement
waterstofperoxide peroxide pharmaceutical
waterstofperoxide hydrogen peroxide
waterstofvrij gegloeid hydrogen-free annealed
Waterston-shunt Waterston shunt medical equipment
waterstraal water jet
waterstraalpomp water jet pump medical equipment
waterstraalsnijden waterjetcutting Het snijden van materialen dmv van een hoge druk waterstraal … cutting of materials with the use of a high pressure waterjet … general
waterstroming water flow
waterstroom water current hydraulics
watersuppletie water supply hydraulics
watersysteem water system airforce
Watertanks PE Water tanks, PE plastics
Watertanks PP Water tanks, PP plastics
Watertanks rubber Water tanks rubber plastics
watertap water tap hydraulics
watertherapie/hydrotherapie water therapy medical treatments
watertoestel water appliance building
watertoevoer water supply
watertoevoer / waterinlaat water inlet building
watertoevoerslang water inlet hose
watertoren water tower hydraulics
waterturbine water turbine hydraulics
waterturbine hydro turbine hydraulics
waterval fall hydraulics
waterval cataract hydraulics
waterval cascade hydraulics
waterval waterfall
watervalmodel waterfall model
watervang intake hydraulics
watervang headworks hydraulics
watervang prise d'eau hydraulics
watervast water-resistant
watervast waterproof
watervaste inkt waterproof ink screen printing
waterverbruik water consumption
waterverdringend dewatering chemistry
waterverdringend water-displacing
waterverdringer waterdip lacquer
waterverdringer dewatering fluid
waterverdringer water-displacing
waterverdringer water displacer
waterverdringer water displacing liquid
waterverfschilderij water-colour
waterverftekening water-colour ergane
waterverlies water loss hydraulics
waterverontreiniging water pollution
waterverplaatsing displacement hydraulics
watervervuiling water pollution
waterverzadiging waterlogging water saturation of soil that fills all air spaces and causes plants roots to die from lack of oxygen … environment
watervliegtuig hydro plane hydraulics
watervliegtuig sea plane navy
watervliegtuig/drijvervliegtuig floatplane airforce
watervliegtuig/drijvervliegtuig float seaplane airforce
watervliegtuig/drijvervliegtuig hydroplane airforce
watervloed flood ergane
watervoerend water bearing hydraulics
watervoerend kunstwerk flow structure hydraulics
Watervoerende armaturen Water tranport equipment plastics
watervoerende laag aquifer hydraulics
watervogels water-fowl botanics
watervoorziening water supply
watervrij anhydrous
watervrij water-free
waterweegbree water-plaintain ergane
waterweerstand water resistor
waterweg waterway hydraulics
Waterweken Submerged steeping beer
waterwerk hydraulic structure hydraulics
waterwiel water wheel hydraulics
waterwinning water extraction hydraulics
waterzijdig watersided
waterzucht dropsy ergane
waterzuchtig oedematose/oedematous medical
waterzuchtig dropsical
waterzuchtig/hydropisch hydropic (vero.) medical
Waterzuivering Water purification beer
waterzuivering water purification hydraulics
waterzuiveringsinstallatie purification plant hydraulics
wat-indien analyse what-if analysis
watje piece of cotton wool
watje piece of wadding
watje wimp
watt watt ergane
watt watt: W
watt watt
watt Watt
wattage wattage
watt-decibelconversie watt-decibel conversion
watten cotton wool ball medical equipment
watten wadding
watten cotton-wool
wattendoos swab dispenser medical equipment
wattendrager cotton applicator
wattenpot container for cotton wool medical equipment
wattenpot cotton wool container medical equipment
wattenprop/wattenstaafje swab medical equipment
wattenprop/wattenstaafje/tampon cooton swab medical equipment
wattenstaafje q-tip medical equipment
wattenstaafje cotton applicator
wattenstokje throat swab medical equipment
wattmeter wattmeter
wattmeter voor gereflecteerd vermogen reflected power meter
wattseconde watt-second
Wattsnikkelbad Watts-type bath
Wattsnikkelbad watts nickel solution
Wattsnikkelbad Watts solution
wattstroom watt current
wattuur watt-hour
wattverbruik wattage
wazig blurry general
wazig vague
wazig fuzzy
wazig blurred
wazig cloudy
wazig foggy
wazig hazy
wazig indistinct
WC water-closet
wc toilet
WC-borstel toilet brush ergane
wc-bril / closetbril / toiletzitting seat building
wc-bril / toiletzitting toilet teats building
wcd receptacle wandcontactdoos,stopcontact … power point … electrical
WC-papier toilet-paper
we we
we us
We hebben ze weggepaald Housed 'em rowing
We hebben ze weggepaald Thrashed 'em rowing
web spiderweb
webbing webbing airforce
weber weber
websek web site earth Sciences
website website
webstek web site computers
wedde wages
wedde wage
wedde salary
wedden bet
wedden wager
weddenschap wager
weddenschap bet
weder weather
weder once more
weder again
weder afresh
wederdoperij anabaptism ergane
wederhelft spouse ergane
wederkeer return ergane
wederkeren return
wederkeren come back
wederkerig mutual
wederkerig reciprocal
wederkomen return
wederkomen come back
wederkomst return ergane
wederom once more
wederom again
wederom afresh
wederom anew
wederom all over again
wedervaren experience ergane
wedervergelden reward
wedervergelden compensate
wederverkoper retailer
wederverkoper reseller Tussenhandelaar; detailhandelaar; voor publiek toegankelijke winkel.
wederverkoper reseller
wederwaardigheid experience
wederwaardigheid adventure
wederwoord reply
wederwoord answer
wederzijds reciprocal
wederzijds mutual
wederzijds uitsluitende projec­ten Mutually exclusive projects economical
wederzijdse beantwoording reciprocation
wedijver competition
wedijver rivalry
wedijveren rival
wedijveren compete
wedijverend leren competitive learning
wedstrijd contest
wedstrijd competition
wedstrijd competition, contest music
Wedstrijd, Kamp, Regatta Regatta rowing
Wedstrijdboot Racing boat rowing
weduwe widow
weduwnaar widower
wee woe
wee pain
wee ache
wee contraction
weef crank automobiles
weefas crank shaft automobiles
weefgetouw loom
weefsel fab(ric) anatomy
weefsel texture
weefsel tissue
weefsel fabric
weefsel web
weefsel woven fabric
weefsel textile
weefsel material
weefsel cloth
weefselbiologie tissue biology medical specialities
weefselcel tissue cell medical
weefselinbedmedium Paraplast medical equipment
weefselkleefband adhesive-fabric tape
weefselkluwen glomerule/glomerulus
weefselkweek/cultuur tissue culture medical treatments
weefsellaag panniculus medical
weefselmonster tissue sample medical
weefselpaktang slimline tissue holding forceps medical equipment
weefselpaktang tissue grasping forceps medical equipment
weefselpaktang tissue holding forceps medical equipment
weefselpaktang/paktang/korentang holding forceps medical equipment
weefselpincet non-traumatic vessel forceps medical equipment
Weefsels berubberd Fabrics, rubbered plastics
Weefsels PA Fabrics, PA plastics
Weefsels PE Fabrics, PE plastics
Weefsels PET Fabrics, PET(P) plastics
Weefsels PP Fabrics, PP plastics
weefselstrook strip of sheet metal building
weefseltypering tissue typing medical treatments
weefselvocht interstitial fluid medical
weeg weigh
Weegapparatuur Weighing equipment building
weegbaar ponderable
weegbaar weighable
weegbree plaintain ergane
weegbrug weighbridge a machine used to weigh large objects such as vehicles. Used to weigh the quantity of waste received at a landfill site … environment
weegbrug platform scale
weegbrug weigh bridge
weegfactor weighing factor
weegfactor, gewicht weighting environment
weegfles weighing bottle
weegflesje weighing bottle
weegglas weighing bottle environment
weegglas areometer
weegmachine weighing machine
weegplatform weighing platform medical equipment
weegschaal scales
weegschaal balance
weegt weighs general
weegtoestel weighing apparatus
weeheid nausea
weeheid disgust
week soak
week soft
week week
Weekbak Steeping vat beer
Weekbak in een mouterij Cistern beer
Weekbeluchten Steeping aeration beer
weekdag / door-de-weekse dag weekday (Monday to Friday)
weekdier mollusc any of many animals with soft bodies such as snails and mussels, usually living in shells … environment
weekeinde weekend
weekeinde week-end
weekend week-end
weekendhuis weekend house building
weekhartigheid tenderness ergane
weekheid mellowness
weekheid softness
weekheid tenderness
weekijzer soft iron
weekijzermeter moving-iron meter
weekijzermeter soft-iron meter
weeklagen wail
weeklagen lament
weekloon weekly wages
weekloon weekly wage
weekmaken plasticize
weekmaken soften
weekmaken soak
weekmaken soften up
weekmaker plasticizer
weekmaker plasticized
weekmaker softener
Weekmakers Plasticizers plastics
Weekmakers aromatisch Plasticizers, aromatic plastics
Weekmakers brandvertragend Plasticizers, fire retarding plastics
Weekmakers ester/polyester Plasticizers, ester/-polyester plastics
Weekmakers ftalaten Plasticizers, phtalates plastics
Weekmakers naftenisch Plasticizers, naphtenic plastics
Weekmakers polymere Plasticizers, polymeric plastics
Weekmakers synthetisch Plasticizers, synthetic plastics
weekpatroon weekly traffic pattern
weekplan week plan
weekproductie weekly output
weekproductie weekly production
weeksoldeer soft solder
weekstempel week mark
weelde luxury
weeldeartikel luxury
weelderig deluxe
weelderig luxurious
weelderig de luxe
weelderigheid luxury
weemoed melancholy ergane
weemoedig melancholy
weemoedig gaunt
weemoedig dreary
weemoedig dismal
weemoedig bleak
Weens Viennese
Weens Vienna
Weens rondo seven-part rondo music
Weense Viennese woman ergane
Weense school Viennese music
Weense wals Viennese waltz music
weer once more
weer again
weer weather
weer defence
weer defense
weer afresh
weer anew
weer all over again
weer- re-
weer gaan return
weer gaan go back
weer goed maken repair ergane
weer te binnen brengen recall ergane
weerbalansvlak spring tab airforce
weerbericht airep airforce
weerbericht weather forecast airforce
weerbericht weather report ergane
weerbericht/weerrapport weather report airforce
weerberichten weather report ergane
weerbestendig weatherproof
weerbestendig weather-resistant
weerbestendig / waterdicht / winddicht weatherproof building
weerbestendig maken weatherproof building
weerbriefing weather brief/briefing airforce
weerdienst Airmet (UK) airforce
weergaas devilish
weergaas diabolical
weergalm reverberation
weergalm resonance
weergalm echo
weergalmen echo
weergalmen resound
weergang crennelation building
weergang parapet walk building
weergave display
weergave reproduction
weergave playback
weergave rendition
weergave rendering music
weergavebrom playback hum
weergavegetrouwheid fidelity of reproduction
weergavegetrouwheid quality of reproduction
weergavekarakteristiek reproducing characteristic
weergavekarakteristiek playback characteristic
weergavekarakteristiek playback response
weergavekromme reproducing characteristic
weergavekromme playback characteristic
weergavekromme playback response
weergavekwaliteit quality of reproduction
weergavepoort view port
weergaveroutine trace routine
weergavespanning playback voltage
weergave-uitgangsvermogen playback output
weergaveversterker playback amplifier
weergeefapparaat reproduction device
weergeefbuis kinescope
weergeefbuis cathode ray tube
weergeefbuis cathode ray tube: CRT
weergeefbuis picture tube
weergeefdraaitafel transcription turntable
weergeefkanaal playback channel
weergeefkarakteristiek reproducing characteristic
weergeefkarakteristiek playback characteristic
weergeefkarakteristiek playback response
weergeefkop playback head
weergeefkwaliteit quality of reproduction
weergeeftoets play button
weergeeftoets playback key
weergeefverliezen playback losses
weergegeven played back audio
weergegeven reflected weerspiegeld
weergegeven displayed via een beeldscherm
weergegeven reproduced van beeld, kleur od geluid
weergegeven beeld reproduced picture
weergeven list
weergeven playback
weergeven represent
weergeven restore
weergeven state
weergeven reflect
weergeven render
weergeven reproduce
weergeven return
weergeven give back
weergeven to display
weergeven display
weergeven render computers
weergever reproducer
weergeving rendering automobiles
weergeving restoration
weergeving return
weergeving statement
weergeving playback
weergeving representation
weergeving reproduction
weergeving reflection
weerglans reflection
weerhaak barb
weerhaakje barb mechanical engineering
weerhouden retain
weerhouden hold back
weerhouden detain
weerkaart weather chart airforce
weerkaart weather map airforce
weerkaart significant weather chart airforce
weerkaatsen reflect ergane
weerkaatsen rebound
weerkaatsen reflect (off/from/against), reverberate music
weerkaatsing rebound
weerkaatsing reflection
weerkaatsing reflection/reverberation music
weerklank resonance
weerklank echo
weerklassen weather categories airforce
weerklinken resound
weerklinken echo
weerkunde meteorology
weerleggen refute
weerlicht lightning airforce
weermacht army
weerman met man airforce
weerom back ergane
weeromkomen return
weeromkomen come back
weerradar airborne weather radar airforce
weerradar weather radar airforce
weerradar colour weather radar airforce
weerradar/regenradar weather radar airforce
weerradarantenne weather radar antenna airforce
weersgesteldheid weather conditions airforce
weersinformatie weather information airforce
weersinvloed influence of the weather
weerskanten on each side of
weerskanten on both sides of
weersomstandigheden weather conditions
weersomstandigheden weather
weerspiegelen reflect
weerspiegelend reflective
weerstaan withstand
weerstaan resist
weerstaan stand up to
weerstaan confront
weerstand resistance aerospace
weerstand resistor automobiles
weerstand fuse electronics
weerstand drift
weerstand drag hydraulics
weerstand in een gediffundeerde laag diffused-layer resistor electrical
weerstand tegen vermoeiing fatigue resistance
Weerstand van de huid Drag rowing
Weerstand van de huid Skin friction rowing
weerstanden resistances
weerstand-liftverhouding drag-lift ratio airforce
weerstandsbank decade resistance instrument
weerstandsbrug Wheatstone bridge
weerstandsbrug resistance bridge
weerstandscoefficiënt drag coefficient hydraulics
weerstandsdekadenbank decade resistance instrument
weerstandsdiode resistor diode
weerstandsdraad resistance wire
weerstandseenheid unit of resistance
weerstandsformule resistance formula hydraulics
weerstandsformule drag formula hydraulics
weerstandskromme resistance curve
weerstandslasmachine resistance welder
weerstandslassen resistance welding
weerstandslegeringen resistance alloys
weerstandsmatrix impedance matrix
weerstandsmetaal resistance metal
weerstandsmeten R-measuring
weerstandsmeten resistance measurements
weerstandsmeter ohmmeter
weerstandsmoment section modulus mechanical engineering
weerstandsmoment moment of resistance ships
weerstandsregelaar trimmer electrical
weerstandsspanning resistive voltage
weerstandsstroom resistive current
weerstandsval resistance drop
weerstandsverhouding ratio of resistance
weerstandsvermogen resistivity
weerstandsvermogen v.h. menselijk lichaam human tolerance
weerstandsvervanger substitution resistor
weerstandsvervanger dummy resistor
weerstandswaarde resistance value
weerstandszuil resistance pillar
weerstand-transistor logica resistor-transistor logic: RTL
weerstreven oppose ergane
weerszijde both sides
weerszijden either side
weervast / weerbestendig weather tight building
weerverkenner weather reconnaissance aircraft airforce
weerverkenning weather reconnaissance airforce
weerverkenningsvlucht weather reconnaissance flight airforce
weervlek / verweerde plek weather stain building
weerwoord geven retort
weerzien see again ergane
weerzin nausea
weerzin disgust
weerzin horror
weerzin abomination
weerzin abhorrence
weerzinwekkend nauseous
weerzinwekkend nasty
weerzinwekkend disgusting
weerzinwekkend alien
weerzinwekkend abominable
weerzinwekkend abhorrent
weerzinwekkend obnoxious
wees orphan ergane
wees zo goed please
weesgegroetje Hail Mary ergane
weesjongen orphan ergane
weet know
weetgierig inquisitive
weetgierig agog
weetgierigheid curiosity
weetje fact feit, wetenswaardigheid … for your information, for your knowledge … general
weetjes petty facts
weg path mathematics
weg road
weg distance
weg away
weg way
weg route
weg travel
weg resources
weg remedy
weg means
weg- en waterbouwkunde civil engineering hydraulics
weg met éénrichtingsverkeer one way street
weg met gescheiden rijbanen dual carriageway (US = divided road)
weg van clear of
weg van away from
weg voor grondpersoneel service road airforce
weg/tijd-diagram space/time diagram
weg/tijd-diagram space-time diagram
wegafzetting road block
wegas lane marking
wegbebakening signage
wegbeheerder road authority
wegbergen store away
wegbergen shut up
wegbergen lock up
wegbergen stow
wegbergen put away
wegberm roadside botanics
wegberm shoulder
wegblazen blow away
wegblijven absent oneself ergane
wegblijver absentee
wegborstelen brush off
wegbrengen carry away
wegbrengen bring away
wegcijferen leave out of account
wegcijferen ignore
wegcontact roadholding
wegdampen evaporate
wegdeel stretch of road
wegdek road surface
wegdek pavement
wegdek van betonplaten concrete slab surface building
wegdekreflector road surface reflector (cats eyes)
wegdoen vend
wegdoen sell
wegdoen dispose of
wegdoen remove
wegdoen get rid of
wegdoen do away with
wegdraaien turn away
wegdragen carry away
wegdragen bring away
wegdrijven expel
wegdrijven drive away
wegdrijven chase away
wegdrijven swim away
wegdrukken push aside
wegdrukken push away
wegdrukken van speling eliminate the play
wegen weighing factor, wheight environment
wegen weigh
wegen buiten de bebouwde kom rural roads
wegen tot op een gram nauwkeurig weigh the nearest gram
wegen tot op een gramnauwkeurig weigh to the nearest gram
wegenasfalt paving asphalt building
wegenbouw road-building building
wegenbouw road construction hydraulics
wegenbouw road construction / civil engineering
wegenclassificatie road classification
wegennet road network
wegenpuin hardcore hydraulics
wegens due to
wegens in consequence of
wegens on account of
wegens through
wegens owing to
wegens for sake of
wegens for
wegens because of
Wegenverkeersreglement traffic regulations
Wegenverkeerswet Road Traffic Act
wegenwacht motoring association (AA, RAC) biking
wegenwacht road-side repair biking
wegfrezen mill
weggaan leave
weggaan go away
weggaan depart
weggaan absent onself
weggaan start out
weggebruiker road user
weggelaten omitted
weggelaten left out
weggelaten ommitted
weggesneden cut-away
weggespoelde weg wash out civil Engineering
weggewerkt concealed
weggeworpen discarded
weggooien throw away ergane
weggooien, afdanken discard (v) to throw something away or stop using something that is no longer useful … environment
Weggooifles Non-returnable bottle beer
weggooiverpakking disposable package
weggooiverpakking throw-away package
weggraven level
weggraven dig off
weghalen take away
weghalen abstract
weghameren hammer off building
weghameren hammer out
weghouden keep at bay
weghouden keep at a distance
weghouden restrain
weghouden abstract
weging loading
weging weighing
weging weighting
wegingsfactor weighing factor
weginrichting road design
wegjagen expel
wegjagen drive away
wegjagen chase away
wegklappen to fold away
wegkrabbing abrasion ergane
wegkruising cross roads ergane
wegkruising intersection
wegkwijnen abort ergane
weglaten omit
weglaten overlook
weglaten leave out
weglaten drop
weglaten release
weglating ellipsis
weglatingsteken apostrophe ergane
wegleggen store
wegleggen put away
wegleiden divert ergane
weglengte path length
weglengte road length
wegligging roadholding
weglokken entice
weglokken seduce
weglopen abscond
weglopen flow off
weglopen flow down
wegmaken drug
wegmaken liquidate
wegmarkering / bebakening road marking / carriageway marking
wegmarkering, geprofileerde - rumble strip
wegmeubilair fixed roadside objects, road furniture
wegneembaar removable
wegnemen deduct
wegnemen take away
wegnemen abstract
wegnemen/wegsnijden/amputeren ablate medical treatments
wegneming amputation
wegomlegging diversion (road)
wegontwerp road design
wegoppervlak road surface
wegpompen pump out
wegpunaise road stud
wegraken get lost
wegraken be lost
wegrennen abscond
wegrijden drive off
wegrijden drive away
wegschaaf / nivelleermachine grader building
wegscheuren tear off
wegscheuren pluck
wegscheuren pick
wegschieten launch
wegschieten shoot
wegschrapen scrape away
wegschrijven write wegschrijven naar disk … write to disk … computers
wegschrijven write away
wegschroeien fulgurate medical treatments
wegschuiven move ergane
wegslaan strike off
wegslaan knock off
wegslaan beat off
wegslag absorbtion (of ink) screen printing
wegslepen ground-off
wegslijpen grind off
wegsluiten shut up
wegsluiten lock up
wegsmelten thaw
wegsmelten melt
wegsnijden amputate
wegsnijden cut off
wegsoort type of road
wegspoelen wash off ergane
wegspoelen flush away hydraulics
wegspoelen wash out
wegspuiten hydraulicking hydraulics
wegsterven decay
wegsterven die down
wegsterven die out
wegsterven fail
wegsterven die away
wegsterven decay, fade (out) music
wegstrepen cross out Iets doorhalen, verwijderen (van bijvoorbeeld een lijst) … to stike out, cross out (from e.g. a list) … general
wegstrepen cross out Iets doorhalen, verwijderen (van bijvoorbeeld een lijst) … to stike out, cross out (from e.g. a list) … general
wegsturen turn away
wegsturen dismiss
wegtracé alignement
wegvagen delete
wegvak road section, road stretch
wegvallen be omitted
wegvallen be left out
wegvallen break off
wegvallen cease to exist
wegvallen drop out
wegvallen cease exist
wegvallen van de draaggolf carrier dropout
wegvegen delete ergane
wegverharding road metal hydraulics
wegverkeer road traffic
wegverlichting street lighting
wegversmalling road narrowing
wegvervoer haulage vervoer over de weg … general
wegvervoer road transport
wegvlak road surface
wegvliegen fly away ergane
wegvloeien flow off
wegvloeien flow down
wegvoeren divert ergane
wegvoering discharge
wegvoering carrying off
wegvreten corrode ergane
wegvreten/invreten canker
wegwerken eliminate ergane
wegwerkzaamheden / werk in uitvoering roadworks / road-up
wegwerp throwaway which can be thrown away after use … environment
wegwerp disposable which can be thrown away after use … environment
wegwerp(injectie)naald disposable (hypodermic) needle medical equipment
wegwerp… disposable … medical
wegwerpafval waste
wegwerpartikelen disposables articles which can be thrown away after use … environment
wegwerpen throw away ergane
wegwerpen trash
wegwerppatroon throw-away cartridge
wegwerppatroon disposable cartridge
wegwerppatroon expendable cartridge
wegwerpspuit disposable syringe medical equipment
wegwerpstofzak disposable dust bag
Wegwerpverpakkingsmateriaal Throw-away packaging material beer
wegwijzer signpost
wegwissen delete ergane
wegzakken sink
wegzakken go down
wegzakken descend
wegzenden turn away
wegzenden dismiss
wegzetten store
wegzetten put away
wehnelt wehnelt
wehnelt control grid
wehneltcilinder modulator electrode
wehneltcilinder wehnelt cylinder
wehneltuitsturing wehnelt drive
wei meadow
wei serum
wei whey Wei is de vloeistof die overblijft van de melk, van welk dier dan ook, na de kaasbereiding … Whey is the fluid that remains of the milk of any animal after cheesemaking.
Weichsel Vistula ergane
weide meadow
weide, weiland pasture botanics
weidegrond meadow ergane
weiden graze
weiden feed
weiden pasture, to botanics
weiderecht herbage botanics
weids resplendant
weifelen hesitate ergane
weifeling hesitation
weifeling wavering
weigeren fail work
weigeren fail
weigeren fail to work
weigeren refuse to act
weigeren refuse act
weigeren reject
weigeren refuse
weigeren misfire
weigering refusal
weigering dissension
weigering discord
weigering disagreement
weiland pasture land covered with grass or other small plants, used by farmers as a feeding place for animals … environment
weiland meadow
weinig few
weinig little
weinig actieve kool low-active carbon
Weinig koolzuur bevattend Under-carbonated beer
weit wheat
weitrede top step building
weivlies/sereus vlies serous membrane anatomy
wekamine amphetamine ergane
Weke harsen Soft resins Hopharsen die voornamelijk bestaan uit alfa- en betazuren … beer
wekelijks once a week
wekelijks every week
wekelijks weekly
weken soak
Weken Steeping ships
wekken arouse
wekken awaken
wekken wake
wekken wake up
wekker alarmclock
wekker alarm
wekmechanisme alarm mechanism
weksignaal alarm signal
wel nose building
wel boil plek waar water (meestal verticaal) met enige snelheid geconcentreerd uit de bodem komt stromen … hydraulics
wel blow plek waar water (meestal verticaal) met enige snelheid geconcentreerd uit de bodem komt stromen … hydraulics
wel although
wel well-being
wel now
wel source
wel surely
wel though
wel probably
wel well then
wel well
wel rather
wel indeed
wel certainly
wel spring
wel fountain
wel degelijk certainly
wel eens ever
wel eens sometimes
wel eens several times
wel eens sometime
wel eens at some time
wel of niet yes or no
welaan well then
welaan well
welaan now
welbehaaglijk comfortable ergane
welbehagen pleasure ergane
welbekend famous ergane
welbekend well known
welbeschouwd tell the truth ergane
welbewust aware
welbewust conscious
weldra soon ergane
weledel honorary
weledelgeboren honorary
weledelgeleerd honorary ergane
weleer previously
weleer formerly
weleer ahead
welfsel hollow core slab building
welfsel vault
welgemanierd polite
welgemanierd well-mannered
welgemanierd courteous
welgemanierdheid politeness
welgemanierdheid refinement
welgemanierdheid good breeding
welgemutst merry
welgemutst gay
welgemutst cheerful
welgesteld well-to-do
welgesteld in easy circumstances
welgevallen pleasure ergane
welgevallen complacency
welgevallig pleasing ergane
welgezind favourable
welgezind advantageous
welhaast nearly
welhaast almost
welhaast soon
welig luxuriant botanics
weligheid abundance ergane
weliswaar admittedly ergane
welk which
welk who
welk? who?
welke which
welke who
welke that
welke which een witte muur die het uitzicht blokkeerde
welke which
welke? who?
welkom welcome ergane
welkom heten welcome ergane
welkomstgroet salutation
welkomstgroet greeting
welks whose
welkstuk run building
wellen weld
wellen well up
wellen spring
wellevend courteous
wellevend polite
wellevend well-mannered
wellevendheid politeness ergane
wellicht possibly
wellicht perhaps
wellicht perchance
wellicht mayhap
wellicht maybe
welluidend harmonious music
welluidend euphonious
wellust sexual pleasure
wellust lust
wellustig voluptuous
wellustig sensual
wellustig sensuous
welnu well then
welnu well
welnu now
welopgevoed accomplished ergane
weloverwogen deliberately
weloverwogen conscious
weloverwogen deliberate
weloverwogen mature
weloverwogen well-considered
weloverwogen considered
welput source
welput spring
welput fountain
Welriekend Fragrancant beer
welriekend good-smelling
welriekend nutty
welriekend fragrant
Wels Welsh
Wels Welsh language
Welse taal Welsh language
Welse taal Welsh
Welshman Welshman
welslagen success
welslagen achievement
welsprekend eloquent
welstaal wrought steel
welstaal wrought iron
welstand prosperity
welstand success
welstand well-being
welstandscommissie planning authority civil engineering
welstandstoezicht (planning authority)
welstandstoezicht architectural advisory services
welstuk end step building
welstuk nosing piece building
welterusten good night ergane
welvaart success
welvaart prosperity
welvaart well-being
welvaren prosper
welvaren be succesful
welvaren well-being
welvarendheid success
welvarendheid prosperity
welving vault anatomy
welving vault medical
welvoeglijk suitable
welvoeglijk proper
welvoeglijk fitting
welvoeglijk decent
welwillend obliging
welwillend kind
welwillendheid favour
welwillendheid favor
welwillendheid affection
welzijn well-being
welzijn good
welzijn welfare
wemelen swarm
wemelen abound
Wendapparatuur Turning equipment beer
wendbaar manoeuvrable
wendbaar maneuverable
wendbaar agile airforce
wendbaarheid manoeuvrability hydraulics
wenden endorse
wenden turn round
wenden turn around
wenden turn
Wender Turner Gereedschap om het kiemende gerst te keren … beer
wending turn
Wenen Vienna
wenen weep
wenen cry
Wener Viennese ergane
Wener kalk French chalk
wenk suggestion
wenk token
wenk signal
wenk sign
wenk mark
wenk character
wenkbrauw eye brow anatomy
wenkbrauw supercilium anatomy
wenkbrauw brow
wenkbrauw eyebrow
wenkbrauwboog superciliary arch anatomy
wennen get used
wennen accustom oneself
wennen accustom
wens want
wens wish
wens desire
wensbotje wishbone kippenbotje
wensdroom daydream
wensdroom dream
wenselijk desirable
wenselijkheid eligibility
wensen wish
wensen desire
wensen wishes
wensprijs wanted reference price
wensvoorraad standard stock
wentel lichaam rolling element
wentelen turn round
wentelen turn around
wentelen turn
wentelen roll
wenteling rotation ergane
wentellager roller bearing
wentellager rolling bearing
wentellichaam rolling element
wentelraam vertical pivoting window building
wenteltrap open-newel staircase building
wenteltrap spiral staircase building
wenteltrap spiral staircase (with open newels) building
wenteltrap winding staircase (with open newels) building
wenteltrap spiral stairs
werd became verleden tijd van worden … simple past of become
werden were past tense of 'zijn' which means ' to be'
wereld world
Wereldbank World Bank ergane
wereldbol worldglobe
wereldbol globe
wereldcentrum voor gebiedsweersverwachtingen world area forecast centre airforce
wereldcoördinaten world coordinates
wereldcreatie first performance, world premiere music
werelddeel continent
werelddeel mainland
wereldlijk lay ergane
wereldlijke muziek secular music
wereldluchtvaartkaart (ICAO) (1 world aeronautical chart airforce
wereldmuziek world music music
Wereldnatuurfonds World Wildlife Fund ergane
wereldomvattend global referring to the whole earth … environment
wereldoorlog worldwar
wereldpremière world(’s) first performance, world premiere music
wereldreiziger globe-trotter
wereldruim room
wereldruim space
wereldruimte outer space ergane
werelds mundane
wereldstad city
wereldstad metropolis
wereldwijd worldwide
wereldwijd global
wereldwijd lucht/grond communicatiesysteem air-ground worldwide communication system
wereldwijd lucht-grondcommunicatiesysteem air-ground worldwide communication system airforce
wereldwijd navigatiesatellietsysteem global navigation satellite system airforce
wereldwijde puls earth-wide pulse
wereldzee ocean
weren repulse
werend keeping out
werend resistant
werf site building
werf site building
werf shipyard
werf yard
werfinrichting constructionsite arrangement
werfinrichting constructionsite arrangement
wering bulwark ships
werk job
werk employment
werk work
werk action
werk work education
werk in uitvoering road works
werk zonder opusnummer work without opus music
werk zonder opusnummer work without opus
werk(programmatuur)bestand object (software) file
werkadres operand
werkautorisatie work authorization
werkautorisatie-identificatiecode work authorization identification
werkbaar workable
werkbaas foreman
werkbad working bath
werkbak treating tank
werkbak bin
werkbak container
werkbalk toolbar
werkbank work bench
werkbank bench
werkbank workbench
werkbank tressle
werkbank easel
werkbank work bench Wordt gebruikt om allerlij houtbewerking uit te voeren.
werkbankgereedschappen bench tools building
werkbankslijpmachine power grinder
werkbare possible Van werkbaar. Als in \werkbare situatie\': mogelijk om (in) te werken, toepasbaar
werkbegroting work budget general
werkbelasting workload
werkbelasting working load
werkbereik working range
werkbesparend work-saving
werkbesparend labour saving
werkbesparend labour-saving
werkbesparing economy of labour
werkbesparing saving of labour
werkbespreking toolbox meeting
werkbestand work file
werkbezetting work load
werkbezetting workload
werkbezoek working visit
werkbias operating bias
werkblad worktop building
werkboek workbook music
werkbon work slip
werkbon job card
werkbon job ticket
werkbriefje job ticket
werkbril safety goggles
werkbril industrial goggles
werkbril industrial spectacles
werkcel work cell
werkcel cell
werkcollege seminar education
Werkcylinder Clutch slave cylinder automobiles
werkdadig efficacious
werkdadig effectual
werkdadig effective
werkdadig in action
werkdadig active
werkdadigheid vigour
werkdadigheid activity
werkdag work day
werkdag working-day
werkdag weekday (Monday to Friday)
werkdiepte working depth
werkdruk operating pressure
werkdruk working pressure
werkdrukmeter working pressure gauge building
werkduur run duration
werkduur work duration
werkeenheden units of work
werkeenheid unit of labour
werkeiland construction island hydraulics
werkelijk actual
werkelijk real
werkelijk factual
werkelijk genuinely
werkelijk really
werkelijk truly
werkelijk indeed
werkelijk genuinly
werkelijk absolutely
werkelijk practical
werkelijk in fact
werkelijk actually
werkelijk adres actual address
werkelijk contactopp real contact area
Werkelijk extract Real extract beer
werkelijk gegeven literal
werkelijk procesgemiddelde true process average
werkelijk risico actual risk an accurate measure of the hazard posed by a certain technology or action … environment
werkelijk vermogen active power
werkelijk volume actual volume
werkelijke actual
werkelijke aankomsttijd actual time of arrival airforce
werkelijke bewerkingstijd running time
werkelijke capaciteit demonstrated capacity
werkelijke code actual code
werkelijke klank actual sound music
werkelijke kosten actual costs
werkelijke maat true size
werkelijke maat actual size
werkelijke maatafwijking actual deviation
werkelijke overdrachtssnelheid actual transfer ratio
werkelijke paardenkracht true horsepower navy
werkelijke productie actual volume
werkelijke snelheid true speed
Werkelijke vergistinggraad Real attenuation beer
werkelijke vertrektijd actual time of departure airforce
werkelijke voorraad actual stock
werkelijke vraag actual demand
werkelijke waarde actual value
werkelijke/echte vertrektijd in Zulu departure time act. airforce
werkelijke/ware luchtsnelheid true airspeed airforce
werkelijkheid actuality ergane
werkelijkheid reality
werkeloos idle
werkeloos inactive
werkeloos unemployed
werkeloosheid unemployment the number of people in a country or area who do not have jobs; situation of not having a job … environment
werkeloosheid unemployment
werkeloosheid unemployment werkloosheid … the number of people in a country or area who do not have jobs; situation of not having a job
werkeloosheidssteun welfare (unemployment benefit)
werkeloosheidsuitkering welfare (unemployment benefit)
werken become warped education
werken comprehend general
werken maritime structures hydraulics
werken operate
werken warp
werken vary
werken ferment
werken works
werken work
werken run
werken function
werken have effect
werken be effective
werken act
werken aan be engaged on
werken aan work on
werken in staand bad still plating
werken met dubbele woordlengte double-precision working
werken met dubbele woordlengte double-length working
werken met meervoudige woordlengte multiple-precision arithmetic
werken met meervoudige woordlengte multiple-length arithmetic
werken met meervoudige woordlengte multiple-length working
werken met meervoudige woordlengte multiple-precision working
werken op act on
werken op stir up
werken op rouse
werken op excite
werken op agitate
werken op batterijen be battery-powered
werken op batterijen be battery-operated
werkend active
werkend in action
werkend distorting vervormend
werkend running
werkend employed
werkend settling
werkend taking effect
werkend warping vervormend
werkend functioning
werkend operating
werkend working
werkend acting
werkend/in werking operative airforce
werkende working in operation, operating … general
werkende bevolking working population
werkende delen working parts
werkende delen moving parts
werkende stand working classes
werkende stand working class
werkenveloppe workspace envelope
werker worker
werker laborer
werker labourer
werker operative
werker workman
werker working man
werker hand
werker in de gezondheidszorg/zorgverlener health care worker/professional medical professions
werkers workmen
werkers workers
werkers labourers
werkers laborers
werkervaring work-experience ervaring opgedaan door arbeid … experience gained from work … general
werkfase object phase
werkfase target phase
werkfase operating phase
werkfase working phase
werkfase running phase
werkfase run phase
werkfrequentie operating frequency
werkfunctie workfunction this is the (minimal) energy needed to remove an electron from a solid to a point immediately outside the solid surface (or energy needed to move an electron from the Fermi energy level into vacuum). 5 you remove it from the solid but you put it at the same place in space.
werkgebied working store
werkgebied working area
werkgebied field of activity
werkgebied operative range
werkgebied working space
werkgebied scope
werkgebied service area airforce
werkgeefster employer
werkgeheugen working store
werkgeheugen working storage
werkgelegenheid employment
werkgelegenheidspolitiek employment policy
werkgever employer
werkgevers organisaties employers' organization general
werkgevers organisaties employers' association
werkgevers organisaties employers' federation
werkgevers organisaties employers' organisation Brits Engels
werkgeversverklaring check valve
werkgroep work group
werkgroep working group
werkgroep tutorial / seminar / study group education
werkgroep clinic medical
werkhandschoen working glove
werkhandschoenen working gloves building
werkhaven construction harbour hydraulics
werkhouding posture
werkindeling layout of work building
werkindeling operation layout
werkindeling operation lay-out
werking effect
werking action
werking functioning
werking operation
werking warping
werking warpage
werking working
werking act
werking achievement
werking activity
werkingsbeginsel operating principle
werkingsbeginsel working principle
werkingsprincipe working principle
werkingsprincipe principle of operation
werkingsprincipe principle of action
werkingsprincipe mechanism
werkinhoud work content
werkinhoud job content
werkinstructie job instruction
werkinstructie workinstruction
werkje design
werkje drawing
werkkapitaal working capital
werkkapitaal Working capital economical
werkkarakteristiek curve
werkkarakteristiek characteristic
werkkast locker
werkkleding working clothes
werkkracht working power
werkkracht capacity for work
werkkracht hand
werkkracht worker
werkkracht operative
werkkracht laborer
werkkracht labourer
werkkracht workman
werkkracht working man
werkkrachten manpower
werkkrachten labour
werkkrachten workers
werkkring field of work
werkkring occupation
werkkring position
werkkring post
werkkring sphere of action
werkkring scope
werkkring employment
werkkring office
werkkring job
werkkring function
werkkwalificatie labour grade
werklamp desk lamp buraulamp
werklamp inspection lamp
werklast work load
werklastbeheersing balancing work load: BW
werklengte load length
werklied work song music
werklijn line of action hydraulics
werklijst work list music
werkloon pay
werkloon wages
werkloos inactive
werkloos idle
werkloos unemployed
werkloos out of work
werkloos out of a job
werkloosheid inactivity
werkloosheid idleness
werkloosheid inaction
werkloosheid unemployment
werkloosheidssteun welfare
werkloosheidsuitkering welfare
werkloosheidsuitkering welfare
werklucht smelling vapor from people at work building
werklust activity ergane
werkmaatschappij subsidiary Onderdeel van een onderneming
werkmaatschappij subsidiary company Onderdeel van een onderneming
werkmaatschappij contractor Maatschappij tot het uitvoeren van werk
werkmachine object configuration
werkmachine object computer
werkmachine working machine
werkmachine target computer
werkmachine target configuration
werkman labourer
werkman worker
werkman workman
werkman laborer
werkman operative
werkman working man
werkman hand
werkmast lattice mast navy
werkmeester foreman
werkmethode procedure
werkmethode method of working
werkmethode working method
werkmethode work method
werkmier worker
werkmier working man
werkmier operative
werkmier labourer
werkmier laborer
werkmier hand
werkmodule object module
werkmodus working mode
werkmotivatie work motivation
werknemer employee
werkomgeving working environment
werkomgeving/tafereel workscape
werkomschrijving job description
werkomstandigheden working conditions
werkomvang scope of work
werkontleding job analysis
werkopdeling work-breakdown
werkopdracht work order
werkopdrachtprioriteit order priority
werkoppervlak working area
werkoverleg work meeting
werkpakket work package general
Werkplaats Boatyard rowing
Werkplaats Shop rowing
werkplaats workshop
werkplaats workplace
werkplaatsbeheer shop floor control: SFC
werkplaatsbesturing shop floor control: SFC
werkplaatsbesturingssysteem shop floor control system
werkplaatschef workshop supervisor Leidinggevende in de werkplaats; … mechanical engineering
werkplaatschef chief mechanic
werkplaatsindeling workshop layout
werkplaatsinrichting shop lay-out
werkplaatskalender shop calender
werkplaatskaliber workshop inspection gauge
werkplaatsmicroscoop workshop microscope
werkplaatspakket shop packet
werkplaatsplanning shop planning
werkplaatstechniek workshop practice
werkplaatsuitrusting workshop equipment
werkplan plan of working
werkplan operating plan
werkplan plan of action
Werkplan BOL Bill of Labour: A structured listing resembling a bill of materials, but instead showing the standard work hours needed to produce all components in a key work centre.
werkplek work area
werkplek workplace
werkplek workstation
werkplek job
werkplek place of work
werkplek aan boord aircraft station
werkplekbehoefte the amount of time a workplace is needed
werkploeg working shift
werkploeg gang of workers
werkpositie operative position
werkproces workflow general
werkproces work process
werkprogramma object program
werkprogramma action program
werkprogramma working program
werkpunt operating point
werkpunt working point
werkpunt point of operation
werkrooster time table
werkruimte working space
werkschakelaar disconnecting switch
werkschakelaar isolation switch
werkschakelaar closed circuit switch
werkschakelaar work switch
werkschakelaar make switch
werkset working set
werksfeer work climate
werksituatie terms of employment ergane
werkslag working stroke
werkslag power stroke
werkspanning working voltage
werkspanning operating voltage
werkstaat operation master list
werkstaking strike ergane
werkstand operating position
werkstand working position
werkstation work station
werkstation workstation
werkstationbesturingsapparaat workstation controller
werksteiger work platform building
werksteiger working platform building
werkstof material germanisme: materiaal … derived from German \Werkstoff\', e.g. \'Werkstoff-nummer\' as used in the German steel-encyclopedia \'Stahlschlüssel\'' … general
werkstofnummer material certification code voor materiaalsamenstelling
werkstroom workflow
werkstroombeheersing workflow management
werkstroomvoorspelbaarheid workflow predictability
werkstructurering job enrichment
werkstructurering work structuring
werkstudent student with a (part-time) job education
werkstuk part
werkstuk work piece
werkstuk work
werkstuk assignment, paper education
werkstukdetector part detector
werkstukfeeder part feeder
werkstukhouder partholder
werkstukhouder workholder
werkstukkabel earth lead building
werkstukprogramma part program
werkstukprogrammering met behulp van de computer computer part programming
werkt works general
werkt in de lengte op acts endwise on
werkt niet not functioning general
werkt niet not functioning general
werktaak task
werktaak appointed work
werktafel bench
werktafel work table
werktafel desk
werktank plating tank
werktekening shop drawing building
werktekening paste-up screen printing
werktekening working drawing
werktekening detailed drawing
werktekening engineering drawing
werktekeningen detail drawing
werktekeningen working drawing / plan
werktemperatuur service temperature
werktemperatuur operating temperature
werktemperatuur working temperature
werktempo pace
werktempo tempo of work
werkterrein work area building
werkterrein sphere of actions
werkterrein field of operations
werktijd work-time
werktijd operating time
werktijd working hours
werktijden working hours
werktijdverkorting shortening of working hours
werktijdverkorting reduced hours
werktuig implement
werktuig apparatus
werktuig instrument
werktuig tool
werktuig means
werktuig agent
werktuig utensil
werktuigbesturingsprogramma machine tool control program
werktuigbouw machine-tool industry this is obviously (to me at least) a contracted \germanism\' borrowed from Werkzeugmaschinenbau with the -maschinen- component omitted.' … mechanical engineering
werktuigbouw machine construction
werktuigbouw mechanical engineering
werktuigbouw linkpagina mechanical engineering link page
werktuigbouw linkpagina mechanical engineer linkpage
werktuigbouw linkpagina's mechanical link pages
werktuigbouw nieuwsgroepen engineering newsgroups general
werktuigbouwkunde mechanical engineering
werktuigbouwkundig mechanical
werktuigbouwkundige mechanical engineer
werktuigbouwkundige mechanical engineer
werktuigkunde mechanical engineering
werktuigkunde mechanics
werktuigkundig mechanical
werktuigkundige mechanical engineer
werktuigkundige engineer
werktuigkundige mechanic
werktuigkundige installaties hvac
wordbook/techniek_dut-eng.xlsx/part-11.txt · Last modified: 2021/07/20 16:42 (external edit)