Beijer.uk

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist

User Tools

Site Tools


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile


Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, Proz.com, Lilt, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

wordbook:techniek_dut-eng.xlsx:part-2Techniek dut eng.xlsx (in 11 parts: Part 2) (Proverb.nl, Hans Visser)

DutchEnglishNotes
beeldingangstransformator frame input transformer
beeldinhoud picture content
beeldinstelling framing
beeldinstelspoel picture control coil
beeldinterferentie image interference
beeldkaart bit map
beeldkaart bit plane
beeldkanaal video channel
beeldkanaal vision channel
beeldkanaal picture channel
beeldkleur picture colour
beeldkwaliteit picture quality
beeldlijn video line
beeldlijn picture line
beeldmasker picture tube mask
beeldmateriaal pictures pictures, drawings, photos, i.e. no written description
beeldmengpaneel video mixer
beeldmengpaneel video monitoring and mixing desk
beeldmengpaneel vision mixer
beeldmerk logo
beeldmidden centre of picture
beeldmodulatie vision modulation
beeldmodulator vision modulator
beeldomkeringsbuis converter tube medical equipment
beeldomvormbuis image converter tube
beeldonderdrukking vision suppression
beeldonderdrukkingsimpuls vertical blanking pulse
beeldopname video recording
beeldorthicon image orthicon
beeldoscillatorspoel frame oscillator coil
beeldoverdracht image transfer
beeldoverdracht video transmission
beeldoverdracht vision transmission
beeldoverdracht image transmission
beeldoverdracht picture transmission
beeldpartij image area screen printing
beeldplaat optical disc
beeldpotentiaal image potential
beeldpunt picture element
beeldpunt picture point
beeldranden edges of picture
beeldregistratie video recording
beeldrijk full of images ergane
beeldscheiding picture reparation
beeldscherm screen ergane
beeldscherm display screen
beeldscherm viewing screen
beeldscherm visual display
beeldscherm picture screen
beeldscherm monitor
beeldschermbeheerder display manager
beeldschermmidden screen centre
beeldschermranden screen edges
beeldscherpte picture sharpness
beeldschommeling image drift
beeldschoon lovely ergane
beeldschoon gorgeous heerlijk, zalig, goddelijk, verrukkelijk, hemels, paradijselijk, beeldschoon … Beauty beyond beautiful, the defiant step of something beautiful, delicious etc. … general
beeldschrift picture writing ergane
beeldsegment image segment
beeldsignaal video signal
beeldsignaal picture signal
beeldsignaal vision signal
beeldspecificatie picture specification
beeldspoel frame coil
beeldspoor video track
beeldspraak metaphor
beeldspraak imagery
beeldsprong bouncing
beeldsprong jumping
beeldstabiliteit steadiness of picture
beeldstation visual display unit: VDU
beeldstation display unit
beeldstoring picture breakdown
beeldstroom picture current
beeldsuperpositie superposition
beeldsuperpositie overlay
beeldsynchronisatie frame synchronization
beeldsynthese picture synthesis
beeldtechnicus video engineer
beeldtechnicus vision control supervisor
beeldtelegrafie facsimile
beeldterugslag frame flyback
beeldtijd frame duration
beeldtijd picture duration
beeldtijdbasis frame time base
beelduitgangstransformator frame output transformer
beelduitzending image transmission
beelduitzending picture transmission
beeldveldkromming curvature of the field
beeldverdubbeling intermediate multiple image
beeldverdubbeling ringing
beeldverdubbeling split image
beeldverhouding aspect ratio
beeldverschuiving image shift
beeldverschuiving hunting
beeldversterker image intensifier medical equipment
beeldversterker video amplifier
beeldversterkers/helderheidsversterkers image intensifying equipment airforce
beeldvervorming image distortion
beeldvervorming picture distortion
beeldverwachting image expected
beeldverwerker graphic processor
beeldverwerking image processing
beeldverwerkingssysteem image processing system
beeldvlak display screen
beeldvorming image formation
beeldvorming imaging
beeldweergave image reproduction
beeldweergave picture reproduction
beeldwerk imagery
beeldwisselfrequentie frame frequency
beeldzender video transmitter
beeldzuil ornamented column building
beeltenis portrait
beemd meadow
been lower extremity anatomy
been bone
been leg
been paw
been arm
been flange
been limb
been lower extremity been lengte
been leg airforce
been / flens leg electrical
beenachtig/benig bony medical
beenader leg vein anatomy
beenbot leg bone anatomy
beenbreuk fracture of the leg ergane
beencel/beenlichaampje/osteocyt osteocyte medical
beenderbeschrijving osteography medical specialities
beendergestel/beenderstelsel osteology medical
beenderholte/lichaamsholte/holte/antrum antrum anatomy
beenderlijm bone glue
beendermeel bone-dust ergane
beenderstelsel bony system anatomy
beenderstelsel skeletal system anatomy
beenholte bone cavity anatomy
beenhouder/beensteun leg support medical equipment
beenkap legging
beenkap gaiter
beenmerg bone marrow medical
beenmergbiopsie bone marrow biopsy medical treatments
beenmergbiopsiecanule bone marrow biopsy canula medical equipment
beenmergbiopsienaald bone marrow biopsy needle medical equipment
beenmergcel/myelocyt myeloblast medical
beenmergtransplantatie bone marrow transplantation medical treatments
beennaad synostosis anatomy
beenpijp hollow bone anatomy
beenruimte legroom airforce
beenruimte leg room
beenruimte leg space
beenschilfers bone chips medical
beenspier leg muscle anatomy
beensplintertang/snijdende beentang bone cutting forceps/bone cutter(s) medical equipment
beentje bonelet anatomy
Beentrap Drive rowing
Beentrap Leg Drive rowing
beenvattang traction bar medical equipment
beenvlies periosteum ergane
beenvliesbindweefsel periodontal ligament anatomy
beenvlieselevatorium/periost-elevatorium periosteal elevator medical equipment
beenvorming/ossificatie bone formation medical
beenweefsel bone
beenwindsel puttee ergane
beer but tree hydraulics
beer abutment
beer boar
beer bear
beerput cess pit hydraulics
beerput cesspool
beerput cesspit
beërven inherit
beest beast
beest head of cattle
beest animal
beest wild animal
beest brute
beestachtig brute
beestachtig harsh
beestachtig brutish
beestachtig brutal
beestachtig bestial
beestachtig beastly
beestachtig mens wild animal
beestachtig mens brute
beestachtig mens beast
beet bite
beethebben have got hold of ergane
beetje bit ergane
beetkrijgen capture
beetkrijgen grapple
beetkrijgen catch
beetnemen hoax
beetnemen capture
beetnemen grapple
beetnemen mystify
beetnemen take in
beetnemen trick
beetnemen fool
beetnemen catch
beetnemen clutch
beetpakken grapple
beetpakken clutch
beetpakken grasp
Beetsjoeanaland Botswana
Beetsjoeanaland Bechuanaland
beetsuiker beetroot sugar
beetsuiker beet sugar
beetwortel beet
bef bands ergane
befaamd famous
befaamdheid fame
befaamdheid hearsay
befaamdheid repute
befaamdheid rumor
befaamdheid rumour
befaamdheid renown
beffen eat cunt
beffen eat
Beflijster Ring Ouzel birds
begaafd gifted, talented music
begaafd talented
begaafd gifted
begaafdheid gift, talent music
begaafdheid talent
begaafdheid aptitude
begaafdheid disposition
begaafdheid turn
begaan walk upon
begaan walk
begaan tread
begaanbaar practicable
begaanbaar passable
begane grond ground floor
begane grond ground level
begane grond first floor
begane grond / benedenverdieping first floor
beganegrond ground floor general
begeerd desired
begeerlijk desirable ergane
begeerte want
begeerte wish
begeerte desire
begeerte greediness
begeerte eagerness
begeerte covetousness
begeerte avidity
begeerte alacrity
begeleid accompanied music
begeleid rijden accompanied driving
begeleide landing carrier-controlled approach: CCA
begeleide programmering lead-through programming
begeleide solfège accompanied music
begeleiden conduct building
begeleiden accompany
begeleiden escort
begeleidend accompanying music
begeleidend schrijven attachmend general
begeleidend schrijven attachmend general
begeleidende geluidsdraaggolf associated sound carrier
begeleider accompanist music
begeleider companian
begeleider supervisor education
begeleiding accompaniment
begeleiding care and feeding
begeleiding nursing
begeleiding support
begeleiding escort
begeleiding supervision education
begeleidingsfiguur accompaniment music
begenadigen pardon
begenadigen forgive
begenadigen amnesty
begenadiging amnesty
begenadiging act of grace
begeren desire
begeren wish
begeren covet
begerenswaardig desirable ergane
begerig avid
begerig greedy
begerig eager
begerig acquisitive
begerigheid greediness
begerigheid eagerness
begerigheid covetousness
begerigheid avidity
begerigheid alacrity
begeven to be
begeven to find one self
begeven collapse
begeven buckle
begeven fail
begieten irrigate
begieten water
begieting watering ergane
begiftigen endow
begijn beguine ergane
begijnhof beguinage ergane
begin onset earth Sciences
begin beginning
begin commencement
begin leading end
begin logical leading end
begin start
begin inception
begin initiation
begin outset
begin opening
begin- initial ergane
begin- of eindsymbool mark
begin- of eindsymbool marker
begin van de romp fuselage origin airforce
beginadres starting address
beginadres origin
beginblok header
begindatum start date general
beginisolatie initial insulation
beginletter initial
beginmutatie initial music
beginneling beginner
beginnen begin
beginnen commence
beginnen start
beginnen set in
beginnen come on
beginnen commencing
beginnen met tackle
beginnen met deal with
beginnen met approach
beginnen te blaffen bark
beginnen te blaffen give tongue
beginnen te schelden become abusive ergane
beginnen te snijden cut into ergane
beginnend junior
beginnend future
beginnend young
beginnend met de bovensecunde starting on the upper note/neighbor music
beginnend met de hoofdnoot starting on the main note music
beginnend/in een vroeg stadium/in het eerste stadium incipient medical
beginnende storing incipient failure
beginner beginner
beginner novice
beginopdracht begin instruction
beginopdracht entry instruction
beginpunt origin
beginpunt starting point
beginsalaris commencing salary ergane
beginsel element
beginsel principle
beginselverklaring platform
beginselverklaring statement of policy
beginselverklaring declaration of policy
beginsnelheid initial speed
beginsnelheid initial velocity
beginstand starting position
begint starts
begintaxibaan apron taxiway airforce
begintoestand initial state
begintoestand initial condition
begintoonsoort home/starting key music
beginuitloper initial lead-out
beginuitloper start lead
beginvoorraad initial stock
beginvoorraad opening stock
beglazen, glazuur, verglazen glaze building
beglazing glazing bijvoorbeeld: dubbele beglazing … for example: double glazing … architecture
Beglazing, anti-inbraak- Glass, burgler proof plastics
Beglazing, balkon- Glass units for balcony plastics
Beglazing, kunststof Plastic glazing plastics
Beglazingskaders Frames for glazing rubber plastics
Beglazingspanelen Glass panels plastics
begluren spy upon
begluren spy
begluren peep at
begluren peep
begluren peep upon
begonia begonia ergane
begoochelen delude
begoochelen bewitch
begoocheling illusion
begoocheling spell
begoocheling delusion
begraafplaats graveyard
begraafplaats cemetery
begrafenis interment
begrafenis funeral
begrafenis burial
begrafenisondernemer undertaker
begrafenisondernemer mortician
begrafenisonderneming undertaker's business ergane
begrafenisstoet funeral procession ergane
begraven buried general
begraven bury
begraven inter
begraven entomb
begraven laag buried layer
begrensd confined
begrensd limited
begrensd restricted
begrensde integrator limited integrator
begrensde kennis boundary knowledge
begrensde ruimte restricted space
begrensde variabele bound variable
begrenst limited
begrenzen clip
begrenzen separate
begrenzen border
begrenzen restrict
begrenzen abridge
begrenzen confine
begrenzen limit
begrenzen bound
begrenzend bounding
begrenzer limiter
begrenzerdiode limiter diode
begrenzerschakelaar limit switch
begrenzertrap limiter stage
begrenzing boundary
begrenzing limiting
begrenzing circumscription
begrenzing limitation
begrenzing outline
begrenzing boundary (-ies)
begrenzing restriction
begrenzing delineation
begrenzingsbeugel stop bracket
begrenzingsrepresentatie boundary representation
begrenzingsteken delimiter
begrenzingsweerstand limiting resistor
begrepen copy (that) airforce
begrepen roger airforce
begrepen understood ergane
begrepen appreciated
begrijp understand
begrijpbaar perceptual
begrijpelijk perceptual begrijpbaar, behapbaar, te begrijpen, te behappen … general
begrijpelijk comprehensible, understandable
begrijpelijk understandable
begrijpelijk comprehensible
begrijpelijk intelligible
begrijpelijk conceivable
begrijpelijk natural
begrijpelijk obvious
begrijpelijk clear
begrijpelijk perceptual
begrijpelijke overspraak intelligible cross talk
begrijpelijkerwijs of course
begrijpelijkerwijs understandably
begrijpelijkerwijs for obvious reasons
begrijpelijkheid Understandability economical
begrijpelijkheid intelligibility
begrijpelijkheid comprehensibility
begrijpen realize
begrijpen realise
begrijpen understand
begrijpendheid comprehension
begrip concept
begrip conception
begrip idea
begrip notion
begrip understanding
begrippen terms
begrippenkader definitions and explanation framework
begrippenlijst list of definitions
begrippenlijst list of terms in: list of terms and conditions
as in: terminology
begripsverwarring confusion of ideas ergane
begroeid overgrown
begroeid grown over
begroeid covered
begroeide heuvel holt botanics
begroeien overgrow ergane
begroeiing vegetation ergane
begroeten greet
begroeten salute
begroeten welcome
begroeting salutation
begroeting greeting
begroten rate mathematics
begroten appraise
begroten estimate
begroting estimate, cost estimate hydraulics
begroting estimate
begroting construction budget
begroting cost estimate
begroting budget
begroting estimates
begroting, stelpost estimate building
begrotingstekort budgetary deficit ergane
begunstigde beneficiary general
begunstigde beneficiary
begunstigde beneficiary
begunstigen favour
begunstigen favor
begunstiger patron
begunstiging favor
begunstiging favour
begunstiging protection
begunstiging support
begunstiging patronage
begunstiging auspices
beha bra
behaagelijk snug
behaaglijk pleasing
behaaglijk agreeable
behaaglijk enjoyable
behaaglijk lovely
behaaglijk nice
behaaglijk pleasant
behaaglijkheid pleasantness ergane
behaaglijkheid comfort (human …)
behaagziek coquettish
behaagzucht coquetry ergane
behaald acquired
behaard hairy botanics
behaard pilose botanics
behaard pilous botanics
behaard hirsute
behaard, fijn puberulous botanics
behaard, kort en zacht pubescent botanics
behaarde lichaamshuid pelage medical
behagen pleasure
behagen please
behalen acquire
behalen attain
behalen reach
behalen win
behalen accomplish
behalen earn
behalen get
behalen gain
behalen achieve
behalen obtain
behalen achieve
behalve alongside
behalve except for
behalve except
behalve besides
behalve apart from
behalve next to
behalve beside
behalve other than
behalve but
behandel treat
behandelaar handler
behandeld dealt with
behandeld processed
behandeld manipulated
behandeld treated
behandeld managed
behandeld handled
behandeld worden als be treated as ergane
behandelen attend to medical treatments
behandelen treat screen printing
behandelen process
behandelen cure
behandelen handle
behandelen deal with
behandelen discuss
behandelen care for
behandelen treat, deal (dealt music
behandelen als treat as ergane
behandelen van klantenorders customer order servicing: COS
behandelen/een behandeling geven treat medical treatments
behandelend arts attending (physician)
behandelend specialist attending (physician)
behandeling treatment the way you behave towards or deal with something; way of processing sewage … environment
behandeling treatment
behandeling handling
behandeling processing
behandeling treatment music
behandeling van uitzonderingen exception handling
behandeling/behandelingstechniek management medical
behandelkamer treatment room medical specialities
behandelkamer surgery
behandelsysteem treatment sytem medical equipment
behandeltafel treatment table medical equipment
behang paperhanger's brush building
behang tapestry
behang wallpaper
behang wall covering
behangafstomer steam stripper building
behangafstomer steam wallpaper stripper building
behangafstomer wallpaper steamer building
behangafstomer wallpaper stripper building
behangafstomer stripper
behangborstel paperhanging brush building
behangen paper hanging building
behangen wallpapering building
behangen paper ergane
behangen paperhanging building
behangen papering building
behanger paperhanger building
behanger wallpaperhanger building
behanger paper-hanger
behanger paperer
behangersborstel dry brush building
behangersborstel wallpaperhanger's brush building
behangersborstel wallpaperhanging brush building
behangerslijm paste building
behangersschaar bull-nosed scissors building
behangersschaar paperhanger's scissors building
behangersschaar papering scissors building
behangersschaar wallpaperhanger's scissors building
behangerstrap paperhanger 's trestles building
behangperforator perforator building
behangresten shredded lining paper building
behangselplak / behangerslijm wallpaper paste building
behangvernis gloss finish
behapbaar perceptual
beharen rehair music
beharing body hair ergane
behartigen look after ergane
behartiging care ergane
beheer management organized use of resources or materials … environment
beheer conduct
beheer control
beheer management
beheer administration
beheer conduct beheer bedijf
beheer management education
beheer van de gezamenlijke voorraad aggregate inventory management
beheer van systeemelementen resource management
beheerde managed
beheerde administered
beheerder administrator
beheerder manager
beheerder moderator
beheerder moderator
beheersaspect control aspect
beheersaspect management aspect
beheersbaar manageable which can be controlled … environment
beheersbaarheid Controllability economical
beheersbare kosten Controllable costs economical
beheersdienst executive services department education
beheersen control (v) to make something behave exactly as you want it to behave … environment
beheersen control
beheersen controlling
beheersen know how
beheersen know
beheersen be master of
beheersen have (had, had) music
beheersen van drijfvermogen Buoyancy control diving
beheersen, beheren manage (v) to control; to be in charge of … environment
beheerser sovereign
beheerser ruler
beheersfunctie management function
beheersing control
beheersing containment
beheersing mastery music
Beheersing in de recover Slide control rowing
beheersmaatregelen control measures
beheersplan control plan
beheerssysteem voor dynamische gegevensuitwisselingen dynamic data exchange manager
beheerssysteem voor gebruikersinterfaces user interface management system: UIMS
beheerst self-possessed
beheerst restrained
beheerst composed
beheerst proces controlled process
beheerst proces process in control
beheerst proces process under control
beheerstaak management task
beheerstechniek management technique
beheerstructuur management structure education
beheksen delude
beheksen bewitch
behelst contains
behelst encompasses
behelzen contain
behelzen include
behelzen comprise
behendig clever
behendig dexterous
behendig skillful
behendig adroit
behendige manipulator dexterous manipulator
behendigheid dexterity
behept met subject to
behept met afflicted with
behept met affected with
beheren controlling
beheren control
beheren administer
beheren manage
beheren keep house
behoeden protect
behoeden shelter
behoeden save
behoeden preserve
behoeden guard
behoedzaam cautious
behoedzaam careful
behoedzaamheid caution ergane
behoeft requires
behoefte want
behoefte need
behoefte requirement
behoefte requirements
behoefte requisite
behoefte imperative standard
behoefte, benodigdheden needs, necessaries
behoefteberekening requirements calculation
behoeftedatum need date
behoeftedefinitiemodel requirements definition model
behoefte-explosie requirements explosion
behoeftepatroon requirements pattern
behoefteplan requirement schedule
behoefteplanning requirement scheduling
behoeftewijziging requirements alteration
behoeftig needy
behoeftig miserable
behoeftigheid penury
behoeftigheid need
behoeftigheid indigence
behoeftigheid distress
behoeftigheid destitution
behoeve on behalf of general
behoeve in aid of
behoeve behalf ten behoeve/voordele van … in behalf of
behoeven need
behoeven require
behoorlijk duly
behoorlijk decently
behoorlijk proper
behoorlijk properly
behoorlijk fitting
behoorlijk suitable
behoorlijk decent
behoorlijke decent
behoort belongs
behoort toe entitled general
behoren befit
behoren must
behoren should
behoren ought to
behoren have to
behoren be fitting
behoren belong to
behoren tot be one of
behoren tot belong to
behorend pertaining
behorend belonging belonging to
behorend bij belonging to
behorend tot of m.b.t. de Chordata chordate (bn) medical
behorende belonging general
behorende bij belonging to general
behoud retention computers
behoud recovery
behoud salvation
behoud salvage
behoud preservation
behoud maintenance
behoud conservation
behoud van functie preservation of function medical
behoud van impuls momentum, conservation of
behouden retain
behouden save
behouden conserve
behouden rescue
behouden safe
behouden secure
behouden keep
behouden preserve
behouden maintain
behouden blijven remain
behoudend conservative
behoudens without prejudice
behoudens subject to
behoudens except for
behoudens barring
behoudens bar
behuisd housed ergane
behuizing housing general
behuizing body general
behuizing cartridge
behuizing enclosure
behuizing package
behuizing thermowell
behuizing met eenzijdige rij contacten single in-line package: SIP
Behuizingen Housings plastics
behulp help
behulpzaam helpful
behulpzaam accommodating
behulpzaam serving
behulpzaamheid readiness to help
behulpzaamheid helpfulness
behuwd #NAME?
behuwd by marriage
beiaard chimes
beiaard carillon
beiaard carillon music
beiaardier carillonist music
beiaardier carillonneur
beide both
Beier Bavarian
Beieren Bavaria
beieren peal
beieren ring
Beiers Bavarian ergane
beige beige
beijzing/ijsvorming/ijsafzetting icing
beinvloed influenced
beinvloedbaar influenceable general
beinvloeding impact, effect
Beiroet Beirut
Beiroet Beyrout
Beiroet Beyrouth
beitel chisel general
beitel cutter
beitel tool
beitel chisel medical equipment
beitel blade
beitelboor chisel auger building
beitelbreuk tool breakage
beitelen chip
beitelen chisel
beitelen carve
beitelen / afhakken chisel
beitelgreep chisel handle building
beitelhamer demolition hammer building
beitelhamer demo hammer building
beitelhouder cutter holder
beitelhouder toll holder
beitelhouder tool holder building
beitelkop tool holder
beitelpunt tool bit
beitelpunt tool tip
beitelschacht tool shank
beitelslede tool slide
beitelslijpmachine tool grinder
beitelslijtage tool wear
beitelstaal tool steel
beitelsupport toolpost
beitelvormig scalpriform medical
beits pickle
beits mordant
beits stain
beits wood-stain
beits wood-dye
beitsautomaat automatic pickling equipment
beitsbad pickling bath
beitsbad pickling dip
beitsbad pickling solution
beitsbak pickle container
beitsbak pickling tank
beitsbewerking pickling action
beitsblazen pickling blistering
beitsblazen pickling blisters
beitsen pickling architecture
beitsen pickle mechanical engineering
beitsen stain
beitsen bite
beitserij pickling department
beitserij pickling shop
beitsfout pickling defect
beitsinstallatie pickling equipment
beitsinstallatie pickling installation
beitskorf pickling basket
beitsmiddel caustic
beitsoplossing pickling solution
beitsporidn pickling pits
beitsrem inhibitor
beitssnelheid rate of pickling
beitstrommel pickling barrel
beitsvertrager inhibitor
beitsvloeistof pickling liquid
beitsvloeistof pickling acid
beitszuur pickling acid
bejaard old
bejaarde old man
bejaarden elderly people / the elderly
bejaardenwoning flat for the elderly building
bejaardenwoning old people's flat building
bejagen hunt
bejagen chase
bejammeren begrudge
bejammeren regret
bejammeren mourn
bejammeren be sorry about
bek jaws
bek nose
bek frame
bek maw
bek muzzle
bek beak
bek bill
bek mouth
bek curved jaw building
bek bit
bek jaw
bek/muil jaw
bekabeling cable ducting
bekabeling cabling
bekabelingsschema cabling diagram
bekaf worn out
bekaf tired out
bekaf exhausted
bekapping roofing (material)
bekeerling proselyte
bekeerling convert
bekeken watched
bekeken monitored
bekend known general
bekend well-known
bekend familiar
bekend maken announce
bekend met familiar with general
bekend raken met get acquainted with ergane
bekend worden transpire
bekend zijn well known
bekend zijn met know
bekend zijn met be acquainted with
bekende acquaintance
bekenden acquaintances
bekendheid knowledge
bekendheid acquaintance
bekendheid familiarity
bekendheid conversance
bekendmaken notify
bekendmaken advise
bekendmaken counsel
bekendmaking report
bekendmaking notice
bekendmaking message
bekendmaking communication
bekendmaking announcement
bekendmaking advice
bekendmaking proclamation
bekendmaking notification
bekendste most famous
bekendste best known
bekennen confess
bekennen profess
bekennen admit
bekennen acknowledge
bekentenis confession
bekentenis admission
bekentenis acknowledgement
Beker Jug KruikKan … beer
beker chalice
beker goblet
beker pewter
beker bell music
bekeren convert
bekerglas beaker
bekering conversion
bekerkraakbeentje/bekervormig kraakbeen arytenoid (cartilage) anatomy
bekermenger blender
bekermenger liquidizer/grinder
Bekers Beakers plastics
Bekers, drinkéénmalig cups, disposable plastics
bekervormig cup-shaped botanics
bekervormig scyphiform botanics
bekervormig arytenoid (bn) medical
Bekesy-audiometrie Bekesy audiometry medical specialities
bekeuren give a ticket
bekeuring fine
bekeuring minutes
bekeuring protocol
bekijken watch
bekijken view
bekijken regard
bekijken look at
bekijken look
bekijken viewing
bekijken - zoeken kijk beschrijving looking Looking op zichzelf is moeilijk te vertalen. To look for (zoeken naar) to look on ( bekijken) to look in (\inloeren\', komen kijken), look at (kijken naar) to look out (oppassen met betekenis van \'pas op\' enz enz'
bekisten form
bekisting falsework architecture
bekisting shuttering architecture
bekisting formwork building
bekisting concrete forms civil Engineering
bekisting mould civil Engineering
bekisting form civil Engineering
bekisting en wapening formwork and reinforcement building
bekistingsdeel shuttering board building
bekistingsdeel shutter board
bekistingsdelen lining board
bekistingsolie mould oil hydraulics
bekistingspanner thumb nut building
bekistingspanner nut
bekistingsplaat sheathing board
bekistingsplaat form board
bekistingsplaatvloer predalle floor
bekistingsplaatvloer predalle flooring Breedplaatvloer of bekistingsplaatvloer is een plaatvloer bestaande uit ca. 50 mm dik gewapend, geprefabriceerde betonplaat die op het werk voorzien wordt van een betonlaag ter verkrijging van de juiste dikte om een monoliete volle betonvloer te verkrijgen. Voordeel is ook dat de mogelijkheid bestaat een \naadloze\' aansluiting te hebben wat een fraaier resultaat oplevert.
bekistingsvloer bottom lining building
bekistingsvloer bottom shuttering building
bekistingvloer soffit board(s) building
bekistinsligger service girder building
bekkaliber snap gauge
bekkaliber snap
bekken basin
bekken bowl
bekken pelvis
bekken cymbal
bekken sound right music
bekkenabcestrocart pelvic abscess trocar medical equipment
bekkenader pelvic vein anatomy
bekkenbodem pelvic floor anatomy
bekkenbodemspier pelvic floor muscle anatomy
bekkendiameter conjugate diameter medical
bekkenfoto pelvic x-ray medical treatments
bekkengordel hip girdle anatomy
bekkengordel pelvic arch anatomy
bekkengordel pelvic girdle anatomy
bekkengordel limb girdle
bekkenholte pelvic cavity anatomy
bekkeningang pelvic inlet anatomy
bekkenist cymbalist ergane
bekkenkam crest of (the) ilium anatomy
bekkenkam/crista iliaca iliac crest anatomy
bekkenonderzoek pelvic (exam/examination) medical treatments
bekkenorgaan pelvic organ anatomy
bekkenpasser pelvimeter medical equipment
bekkenslag cymbal music
bekkenslagader pelvic artery anatomy
bekkenspier pelvic muscle anatomy
bekkenuitgang pelvic outlet anatomy
bekkenwervel pelvic vertebra anatomy
beklaagde accused
beklaagde defendant
bekladden stain
bekladden spot
bekladden soil
beklag complaint ergane
beklag appeal the right of appeal/appeal something
beklagen pity
beklagen have compassion on
beklagenswaardig pitiful
beklagenswaardig poor
beklagenswaardig miserable
beklagenswaardig dismal
bekleden line (v) to cover the inside of a container to prevent the contents escaping … environment
bekleden line hydraulics
bekleden revet hydraulics
bekleden face hydraulics
bekleden clad
bekleden coat
bekleden clothe
bekleden occupy
bekleden dress
bekleden overlay
bekleden cover
bekleden take
bekleden sheathe (with) building
bekleden face (with)
bekleden line
bekleden met clad
bekleden met coat (with)
bekleden met cover with
Bekleden met kunststof Coating with plastic plastics
Bekleden met PUR Coating with PUR plastics
Bekleden met rubber Coating with rubber plastics
bekleden, isoleren lag
bekleding indumentum botanics
bekleding liner material (such as synthetic sheets) used to line something … environment
bekleding revetment hydraulics
bekleding coating
bekleding cladding
bekleding covering
bekleding facing
bekleding lining
bekleding upholstery
bekleding protective cover
bekleding cover
bekleding sheathing van een (hout)skelet
bekleding cladding A metal coating bonded onto another metal under high pressure and temperature, the process of forming such a coating or a protective or insulating layer fixed to the outside of a building or another structure.
bekleding lining medical
bekleding veneer
bekleding met tegels / tegels leggen tile covering building
Bekleding, klepkunststof Valve covering, plastic plastics
Bekleding, kleprubber Valve covering, rubber plastics
Bekleding, scheepsas, rubber Propeller shaft protectors, rubber plastics
bekleding/beplating cowling airforce
bekleding/beplating (vaak van de motor cowling airforce
Bekledingen kunststof verwijderen Coverings, plastic remove plastics
Bekledingen PE Coverings, PE plastics
Bekledingen pomphuis kunststof Pump housing covering, plastic plastics
Bekledingen pomphuis rubber Pump housing covering, rubber mechanical engineering
Bekledingen PUR Coverings, PUR plastics
Bekledingen rubber Coverings, rubber plastics
Bekledingen rubber verwijderen Coverings, rubber remove plastics
Bekledingselement Armour unit A relatively large quarrystone or concrete shape that is selected to fit specified geometric characteristics and density. It is usually of nearly uniform size and usually large enough to require individual placement. In normal cases it is used as primary wave protection and in case of rock it is placed in layers that are at least two units thick. … hydraulics
bekledingsmaterialen lining materials hydraulics
bekledingsmaterialen facing materials hydraulics
bekledingsmuur chemise hydraulics
bekleed clad
bekleed coated
bekleed covered
bekleed faced
bekleed sheathed
bekleed lined
bekleedsel cover ergane
beklemd oppressed ergane
beklemde breuk strangulated hernia ergane
beklemmen obsess
beklemmend oppressing ergane
beklemming anguish
beklemming fear
beklemming oppression
beklemming depression
beklemming dejection
beklemming agony
beklemtonen accent
beklemtonen accentuate
beklemtonen stress
beklemtoning stress music
beklierd glandular botanics
beklierd glandular-pubescent botanics
beklijven endure
beklijven last
beklijven keep on
beklijven continue
beklimbaar mountable
beklimmen scale
beklimmen climb
beklimmen ascend
beklimming mounting
beklimming climbing
beklimming ascent
bekneld stuck
beknellen pinch ergane
beknellen/afklemmen/beklemmen strangulate ships
beknelling jam to be jammed, pinched
beknelling jam
beknopt concise
beknopte succinctly
beknopte code brevity code
beknopte lijst brevity list
beknoptheid conciseness
beknoptheid briefness
beknoptheid brevity
beknorren scold
beknorren reprove
beknorren reproach
beknorren rebuke
beknorren blame
beknotten confine
beknotten limit
beknotten abridge
beknotten restrict
bekocht taken in ergane
bekoelen abate
bekoelen subside
bekoelen cool down
bekoelen cool
bekoeling cooling ergane
bekogelen bombard
bekokstoven invent
bekomen deserve als in toekomen, verdiend hebben
bekommerd anxious ergane
bekommernis concern
bekommernis care
bekonkelen intrigue
bekoorlijk charming
bekoorlijk pleasing
bekoorlijk lovely
bekoorlijkheid charm ergane
bekoren attract
bekoren draw
bekoren tempt
bekoren charm
bekoren entice
bekoring charm ergane
bekorten abbreviate
bekorten shorten
bekorten abridge
bekorting abbreviation ergane
bekostigen finance
bekostigen pay the expenses of
bekostigen defray the cost of
bekostigen bear the cost of
bekrachtigd servo-assisted bekrachtigde besturing … servo-assisted control
bekrachtigd power-assisted bekrachtigde besturing … power-assisted control
bekrachtigd ratified (oficieel erkend) … (oficially acknowlegded)
bekrachtigd confirmed (oficieel erkend) … (oficially acknowlegded)
bekrachtigd passed (wet) … (law)
bekrachtigd confirmed (bevestigd)
bekrachtigd circuit load
bekrachtigde aandrijving servo-actuating mechanism airforce
bekrachtigen certify
bekrachtigen conform
bekrachtigen energize
bekrachtigen excite
bekrachtigen sanction
bekrachtigen corroborate
bekrachtigen ratify
bekrachtigen confirm
bekrachtigen acknowledge
bekrachtigen assert
bekrachtiger exciter
bekrachtiging confirmation
bekrachtiging energizing
bekrachtiging ratification
bekrachtiging certification
bekrachtiging excitation
bekrachtiging sanction
bekrachtiging empowerment
bekrachtiging reinforcement medical
bekrachtigingsdraad drive winding
bekrachtigingsdraad drive wire
bekrachtigingsimpuls drive pulse
bekrachtigingsspoel exciter coil
bekrachtigingsstroom exciter current
bekrassen scratch over
bekrassen scratch all over
bekritiseren critisize
bekrompen narrow
bekronen crown
bekronen award a prize
bekroning coronation
bekroond crowned
bekruipen come over ergane
bektang nose pliers
bekvechten wrangle
bekvechten squabble
bekwaam able
bekwaam capable
bekwaam competent
bekwaam skilled
bekwaam clever
bekwaam dexterous
bekwaam skillful
bekwaam adroit
bekwaam ably
bekwaam skilled
bekwaamheid competence
bekwaamheid capability
bekwaamheid expertness
bekwaamheid skill
bekwaamheid ability
bekwame meid pro
bekwame vent pro
bekwijdte width between jaws
bekwijdte size of jaw
Bel Starter's bell rowing
bel alarm
bel bel
bel bell
bel bubble
bel inclusion
bel little bell
bel bubble hydraulics
bel canto bel canto music
bel het reanimatieteam call the code medical treatments
bel het reanimatieteam/crashteam call the triple medical
bel verlaten leave a thermal airforce
belabberd wretched
belabberd miserable
belabberd meager
belabberd dismal
belabberd abject
belachelijk ludicrous
belachelijk ridiculous
belachelijk maken ridicule ergane
beladen burden
beladen load
beladen gewicht laden weight
belading load
beladingsgraad load factor
belagen threaten
belagen beset
belagen set a trap for
belagen set a trap
belager enemy
belager attacker
belanden arrive
belang interest
belang concern
belang benefit
belang advantage
belang profit
belang gain
belang hebben bij have an interest in
belang hebben bij be interested in
belang inboezemen interest
belang stellen in take an interest in
belang stellen in be interested in
belangeloos disinterested ergane
belangen goods
belangen interests
belangen concerns
belangenbehartiging advocacy medical
belangengemeenschap community of interests ergane
belangensfeer sphere of interests
belanghebbende stakeholder general
belanghebbende interested party
belanghebbende party interested
belanghebbende party concerned
belanghebbenden concerned interested general
belanghebber stakeholder
belangrijk serious
belangrijk important
belangrijk up-front
belangrijk consequential brengt veel gevolgen (consequences) met zich mee
belangrijk constructiedeel principal structural element airforce
belangrijke gebeurtenis event
belangrijkheid concern ergane
belangrijkheid importance
belangrijkste most important ergane
belangrijkste product main product environment
belangstellend interested
belangstellend gripped
belangstelling interest
belangstelling interest
belangwekkend interesting
belast in charge of
belast loaded
belast stressed
belast load bearing
belastbaar subject to tax ergane
belastbaar inkomen/winst Taxable income economical
belastbaarheid load-taking capacity electrical
belastbaarheid power handling capacity
belaste loaded aerospace
belasten burden
belasten tax
belasten load
belasten met entrust
belasten met tell
belastend carrying
belastend loaded with
belasteren slander
Belasting Taxes beer
belasting loading, load environment
belasting tax
belasting taxation
belasting load
belasting loading
belasting tax, burden, pressure
belasting toll
belasting heffen op tax ergane
belasting toegevoegde waarde: BTW value added tax: VAT, TVA
belasting verplaatsing diagram load displacement diagram
belasting wisselingen load cycles
Belasting, gehalte Load The quantity of sediment transported by a current. It includes the suspended load of small particles and the bed load of large particles that move along the bottom. … hydraulics
belasting, heffing tax an amount of money that you have to pay to the government so that it can pay for public services … environment
belastingaangifte tax return
belastingaangifte return
belastingaanslag assessment
belastingadviseur tax consultant ergane
belastingaftrek tax deduction ergane
belastingbetaler taxpayer
belastingbetaler ratepayer
belastingdienst tax department
belastingdruk tax burden ergane
belastingdruk burden of taxation
belastingen taxations
belastingen loads
belastingen charges
belastingen taxes
belastingen loadings
belastingfactor load factor
belastingjaar fiscal year ergane
belastingkantoor tax-collector's office ergane
belastinglast in resultatenreke­ning Income tax expenses economical
belastingsbuis load tube
belastingscapacitantie load capacitance
belastingscircuit load circuit
belastingsfactor load factor
belastingsfout loading error
belastingsgeval manner of loading
belastingsgrens load limit
belastingsimpedantie load impedance
belastingslijn load line
belastingsspanning load voltage
belastingsstroom load current
belastingstelsel tax system
belastingstelsel system of taxation
belastingstelsel fiscal system
belastingsvariaties load variations
belastingsvermogen load power
belastingsvlak load plane building
belastingsweerstand load resistance
belastingsweerstand load resistor
belastingswikkeling load winding
belastingverhoging tax increase
belastingverhoging tax hike
belastingverlaging tax relief
belastingverlaging tax reduction
belastingverlaging tax abatement
belastingvrij tax-free
belastingvrij duty-free
belastingvrij/taxfree duty free airforce
belazeren swindle
belazeren fool
belazeren defraud
belazeren cheat
beledigd offended
beledigd insulted
beledigd aggrieved
beledigd affronted
beledigen insult
beledigen offend
beledigen abuse
beledigend abusive
beledigend nasty
beledigend opprobrious
beledigend offensive
beledigend insulting
belediging abuse
belediging insult
beleefd well-mannered
beleefd polite
beleefd courteous
beleefdheid politeness
beleefdheid courtesy
beleefdheidshalve out of politeness
beleefdheidshalve out of courtesy
beleg siege
beleg siege
belegen ripe
belegen mature
belegeraar besieger ergane
belegeren siege airforce
belegeren lay siege to army
belegeren besiege
belegering siege
belegeringsartillerie siege artillery army
belegeringshouwitser siege howitzer army
belegeringskanon siege gun army
belegeringsmortier siege mortar army
belegeringsoorlog siege war(fare) army
beleggen cover
beleggen cause to take place
beleggen cause
beleggen invest
belegger investor
belegging investment ergane
belegsel trimming ergane
beleid policy general set of ideas and plans used by a person or group of persons to achieve certain goals … environment
beleid control
beleid policy
beleid tact
beleid politics
beleid musical time
beleid prudence
beleid generalship
beleid discretion
beleid policies
beleid policies
beleid policy education
beleidsbeslissing policy decision
beleidscriterium policy criterion
beleidsdoelstelling policy goals, targets
beleidsfactor policy factor
beleidsformulering policy formulation
beleidsinstrument policy instrument
beleidslijn policy
beleidsmaatregel policy measure
beleidsmakers policy makers
beleidsmatig policy
beleidsmedewerker policy officer education
beleidsmedewerker / junior communicatieadviseur policy officer / junior communications officer education
beleidsmedewerker AO policy officer labour conditions education
Beleidsmedewerker informatiebeleid Information/data management policy officer education
Beleidsmedewerker informatievoorziening Policy officer information/data management education
beleidsmedewerker onderwijs en internationalisering policy officer education and internationalisation education
beleidsmedewerker onderwijs en studenten policy officer education and students education
beleidsmedewerker onderzoek policy officer research education
beleidsmedewerker organisatieontwikkeling policy officer organisational development education
beleidsmedewerker overlegzaken policy officer consultative matters education
beleidsmedewerker planning en control policy officer planning and control education
beleidsmedewerker sociale zaken policy officer social services education
beleidsmedewerker Strategie O&O en kwaliteitszorg policy officer education and research strategy and quality assurance education
beleidsnorm policy standard
beleidsnota policy paper
beleidsombuiging policy change, - review
beleidsorganisatie policy organization
beleidsplan policy plan
beleidsplanning policy planning
beleidsrealisatie policy implementation
beleidsregel policy rule
beleidsruimte scope for policy making
beleidsverklaring policy statement
beleidsvoornemen policy proposal
beleidsvorming policy making
belemmeren hinder, obstruct
belemmeren disturb
belemmeren bar
belemmeren bother
belemmeren hinder
belemmeren obstruct
belemmeren oppose
belemmeren trouble
belemmeren stand in the way of
belemmeren impede
belemmeren hamper
belemmeren prevent
belemmeren inhibit
belemmeren shackle
belemmeren, in de groei .. dwarf, to botanics
belemmering obstruction
belemmering impediment
belemmering hindrance
belemmering obstacle
belemmering handicap
belenden abut
belenden adjoin
belenden be next to
belendend neighbouring
belendend adjoining
belendend adjacent
belending adjacency building
belending / aangrenzing abutment
belendingen adjacencies building
belendingen adjacencies
belenen pawn
belenen borrow money on
belening pawning ergane
belet hindrance ergane
bel-etage ground floor
beletsel obstacle
beletsel hindrance
beletten hinder
beletten inhibit
beletten prevent
beletten bar
belettering lettering screen printing
belettering lettering
beleven survive
beleven live to see
beleven go through
beleven live through
beleven experience
belevenis experience
beleving experience
belevingswaarde perception
belevingswaarde scenic value
belezen well-read ergane
belfort bell tower
belfort belfry
Belg Belgian ergane
België Belgium
Belgisch Belgian
Belgische Belgian woman
Belgische Belgian
Belgische bij hoge temperatuur geroosterde caramout Special B malt, Belgian Kleurindicatie: 500 EBCAanbevolen maxstorting: 10%Een moutsoort die veel smaak en kleur aan bier geeft … beer
Belgische broeimout Aromatic malt, Belgian De korrelinhoud is meelachtig en niet glazigKleurindicatie: 50 - 150 EBCAanbevolen maxstorting: 10% van de totale storting mout/granen. … beer
Belgische caramout Caravienne malt, Belgian Kleurindicatie: 45 EBCAanbevolen maxstorting: 10%. … beer
Belgische caramunichmout Caramel munich malt, Belgian Kleurindicatie: 115 EBCAanbevolen maxstorting: 10%. … beer
Belgische chocolademout Chocolate malt, Belgian Een donker gebrande mout, geeft veel smaak en kleurKleurindicatie: 900 - 1000 EBCAanbevolen maxstorting: 7%. … beer
Belgische geroosterde mout Black roast malt, Belgian beer
Belgische lichtgekleurde caramout Cara-pils malt, Belgian Kleurindicatie: 15 EBCWordt gebruikt ter verbetering van schuimhoudbaarheid en volmondigheidAanbevolen maxstorting: 20%. … beer
Belgische lichtgekleurde mout Pale malt, Belgian Kleurindicatie: 7 EBCKan tot 100% van de storting worden gebruikt … beer
Belgische lichtgekleurde mout Pils malt, Belgian Kleurindicatie: 3,5 EBCKan tot 100% van de storting worden gebruikt … beer
Belgische op de eest licht geroosterde mout Biscuit malt, Belgian Vergelijkbare mout wordt in België en Nederland aangeboden als ambermoutKleurindicatie: 55 EBCAanbevolen maxstorting: 15%. … beer
Belgische première / creatie first performance in Belgium, Belgian premiere music
Belgische speciaalmout van het munich type Munich malt, Belgian Kleurindicatie: 15 - 25 EBCAanbevolen maxstorting: 60%Te gebruiken bij alt, bock en dobbelbockKan bij lichtgekleurde bieren in kleine hoeveelheden gebruikt worden ter versterking van de moutige smaak … beer
Belgische tarwemout Wheat malt, Belgian Kleurindicatie: 3,5 EBCAanbevolen maxstorting: 80% … beer
Belgrado Belgrade
belhamel bell-wether ergane
belichaamd embodied
belichaamt embodied
belichamen embody
belichaming embodiment
belicht illuminated
belichten expose screen printing
belichten exhibit
belichten shine upon
belichten light up
belichten light
belichten illuminate
belichten demonstrate
belichten exhibit exhibit
belichten exhibit exhibit
belichter lighting technician music
belichting lighting music
belichting exposure
belichting impression
belichtingskast exposure box
belichtingsmeter lightmeter screen printing
belichtingsmeter exposure meter
belichtingsraam exposure frame
belichtingstijd exposure time
belijdenis confession ergane
belijning lining
Belizaan Belizian ergane
Belizaans Belizian
Belizaanse Belizian woman
Belizaanse Belizian lady
Belizaanse Belizian
Belize Belize
belknop bell-push
belknop bell-button
Bell geïntegreerde optische eenheid Bell integrated optical device
Bell modem Bell modem
belladonna belladonna ergane
Belle Bailleul
bellen ring
bellen ring the bell
bellen give a ring
bellenkaart bubble chart
belletje bell
belletje little bell
bellettrie belles-lettres
Bellona Bellona ergane
beloeren spy
belofte promise
belofte affirmation
belonen reward
belonen compensate
beloning compensation
beloning reward
beloning rewarding
beloofd promised
beloond rewarded general
beloop slope schuine kant (talud) van een ophoging (bijv. een dijk) of uitgraving … hydraulics
beloop aftekenen mark out
beloop aftekenen marking out
belopen amount to ergane
beloven promise
belroos erysipelas ergane
belroos/wondroos/erysipelas erysipelas medical
beltegoed phone-credit
belteken bell character
belucht aerated
belucht slib activated sludge hydraulics
Beluchten Aeration beer
beluchten aerate (v) to put air into a substance; e.g. worms aerate the soil … environment
beluchten ventilate hydraulics
beluchten aerate hydraulics
beluchter ventilator hydraulics
beluchter aerator hydraulics
Beluchting Aerating beer
beluchting aeration the process of exposing material to air … environment
beluchting ventilation hydraulics
beluchtinginstallatie aeration plant hydraulics
beluchtingsbekken aeration basin hydraulics
beluchtingstank aeration tank hydraulics
beluisteren listen to
beluisteren listen
belust avid
belust greedy
belust eager
belust acquisitive
bemachtigen clutch
bemachtigen grab
bemachtigen grasp
bemachtigen grip
bemachtigen seize
bemalen pump waterstand in een polder regelen door een gemaal … general
bemalen drain
bemaling pumping hydraulics
bemaling ground-water lowering hydraulics
bemalingsinrichting pumping station hydraulics
bemalingswerktuig waterlirting machine hydraulics
bemannen man ergane
bemannen, bemensen staff
bemanning complement navy
bemanning crew
bemanning staffing
bemanningscentrum crew block airforce
bemanningscentrum crew centre airforce
bemanningscentrum crew section airforce
bemanningslid crew member airforce
bemanningsruimte crew compartment airforce
bemanningsruimte crew room airforce
bemanningsverblijven living quarters navy
bemanningszuurstof crew oxygen airforce
bemantelen mask
bematen dimension general
bemating dimensioning
bemerken notice
bemerken perceive
bemerken find
bemesten manure, to botanics
bemesten manure (v) to spread animal dung on land as fertilizer … environment
bemesten fertilize
bemesten, bevruchten fertilize (v) (1) put fertilizer on land;(2) (of a sperm) to join with an ovum … environment
bemesting manuring
bemesting fertilization
bemesting dressing
bemeten dimension
bemeting sizing
bemiddelaar agent ergane
bemiddeld well-to-do
bemiddeld in easy circumstances
bemiddelen act as agent
bemiddelen mediate
bemiddelen mediate education
bemiddeling procurement
bemiddeling mediation
bemiddeling mediation education
bemiddelingsfunctie bijverzoeken van en aan objecten object request broker: ORB
bemind beloved
bemind loved
beminde well-beloved
beminde sweetheart
beminde lover
beminde loved one
beminde beloved
beminnelijk dainty
beminnelijk lovable
beminnelijk pretty
beminnelijk nice
beminnelijk kind
beminnelijkheid sweetness
beminnen love
beminnenswaardig lovable
bemodderd mud-stained
bemodderd muddy
bemoederen mother ergane
bemoedigen encourage ergane
bemoediging encouragement
bemoeial meddler
bemoeial bushbody
bemoeien interfere
bemoeienis efforts ergane
bemoeienis involvement
bemoeilijken thwart
bemoeilijken hinder
bemoeilijken hamper
bemoeilijkt impaired
bemoeiziek meddlesome
bemoeizorg assertive outreach medical
bemoeizucht meddlesomeness
bemonsteren sample (v) to take a small quantity of something for testing … environment
bemonsteren sample
bemonstering acceptance sampling
bemonstering bulk sampling
bemonstering sampling
bemonsterings frequentie sampling frequency
bemonsteringscircuit sensing circuit
bemonsteringsgegevens sample data
bemonsteringsinterval sampling interval
bemonsteringsoscilloscoop sampling scope
bemonsteringsschema voor ontvangstkeuring acceptance sampling plan
bemonsteringssnelheid sampling rate
bemonsteringsvoorschrift sampling specification
ben basket
benadelen harm
benadelen prejudice
benadelen injure
benadelen hurt
benadeling tort
benaderen access
benaderen estimate
benaderen approximate
benaderen approach
benaderend approximate ergane
benadering approach
benadering approximation
benadering estimate
benadering estimation
benaderingsschakelaar detection switch electrical
benaderingsschakelaar proximityswitch
benaderingsschakelaar approach switch
benadrukken highlight
benadrukken emphasize
benadrukken accentuate
benadrukken accent
benadrukken underscore
benadrukt emphasized
benaming denomination
benaming designation
benaming appellation
benaming name
benaming voor vlieger van vliegtuig System Operator airforce
benaming voor vlieger van vliegtuig waarin alles elektronisch geregeld is System Operator
benard in distress
benard straitened
benardheid perplexity
benardheid abashment
benardheid embarrassment
benauwd cramped
benauwd stale
benauwd sultry
benauwd stiffling
benauwd oppressive
benauwd airless
benauwd close
benauwdheid fear
benauwdheid anguish
benauwdheid tightness of the chest
benauwdheid agony
benauwen alarm
benauwen agitate
benauwend onerous
benauwend burdensome
benchmark benchmark
bende horde
bende troop
bende band
bende gang
bende bevy
bene ` fietconcert benefit music
beneden downstairs
beneden under
beneden below
beneden beneath
beneden underneath
benedenarm lower-arm ergane
benedenbuur neighbour on the lower storey
benedendek (tussendek lower deck
benedendeur tail gate hydraulics
benedengrens lower limit
benedenhuis first-floor appartment building
benedenhuis ground-floor flat building
benedenloop lower course ergane
benedenloop lower part of a river hydraulics
benedenpand lower reach hydraulics
benedenspoor bottom track
benedenstrooms downstream hydraulics
benedenstroomse snelheid velocity of retreat hydraulics
benedentoeleidingskanaal tailbay hydraulics
benedenverdieping ground-floor
benedenwaarts compatibel downward compatible
benedenwaartse compressie downward compression
benedenwaterstand downstream waterlevel hydraulics
benedictijn Benedictine monk
benedictijn Benedictine
Benedictijner monnik Benedictine
benedictijner monnik Benedictine monk
benedictijner monnik Benedictine
benedictus Benedictus music
Benedictus Benedict
Benedictus Ben
beneficie benefit performance ergane
benefiet benefit performance ergane
benefietvoorstelling benefit performance ergane
Benelux Benelux
benen legs
benepen timid
benepen afraid
benepen small-minded
benepen petty
benepen in distress
benepenheid small-mindedness
benepenheid pettiness
beneveld tipsy ergane
benevelen dim
benevelen cloud
benevelen befog
benevens together with ergane
Bengaals Bangladesh
Bengaals Bengal
Bengaals vuur bengal-light
Bengaals vuur bengal-lights
Bengalees Bangladeshi ergane
Bengalen Bengal
Bengalese Bangladeshi woman
Bengalese Bangladeshi
bengel clapper
bengel pickle
bengel naughty boy
bengelen swing ergane
bengelen dangling
benieuwd inquisitive
benieuwd curious
benieuwd agog
benig bony ergane
benig bekken/bekkenbeenderen bony pelvis anatomy
benig labyrint labyrinthus osseus anatomy
benig labyrint osseous labyrinth anatomy
benig/knokig angular
benige oogkas bony orbit(a) anatomy
benigne/goedaardig benign/benignant medical
benijden envy
Benin Benin
Beniner Beninese ergane
Benins Beninese
Beninse Beninese woman ergane
Benjamin Benjamin ergane
benodigd needed general
benodigd required
benodigd necessary
benodigd needed
benodigde wanted
benodigde necessary
benodigde required
benodigde capaciteit required capacity
benodigde energie energy requirement environment
benodigdheden requisites
benodigdheden necessaries
benodigdheden materials
benodigdheid requisite ergane
benodigdheid imperative standard
benoemd appointed
benoemen declare
benoemen appoint
benoemen call
benoemen nominate
benoemen identify music
benoeming appointment
benoeming nomad
benoeming nomination
benoeming appointment to office
benoorden above
Bent u klaar, af! Ready, Go! rowing
benthaal, v.d. zeebodem benthic (of organism) that lives and feeds on the bottom of the sea … environment
Bentoniet Bentonite Een kleisoort die gebruikt wordt als klaringsmiddel. … beer
bentoniet bentonite hydraulics
benul idea
benul realization
benul sense
benul notion
benut used
benut utilised
benutten take advantage of
benutten utilization
benutten make use of
benutten use
benutten employ
benutten utilize
benutten turn to good account
benutten turn to account
benutting utilization
benzeen benzene simple aromatic hydrocarbon, produced from coal tar, and very carcinogenic … environment
benzeen benzene
benzine gas(oline) (AE) liquid derived from petroleum, used as a fuel for car engines … environment
benzine petrol (BE) liquid, made from petroleum, used as a fuel in internal combustion engines … environment
benzine gasoline
benzine patrol
benzine gas
benzine petrol [USA = gas]
benzine gasolene
benzine petrol
benzineblik petrol can ergane
benzinefilter fuel filter/strainer biking
benzinekraan fuel shut-off valve biking
Benzineleiding Fuel line or pipe automobiles
benzineleiding fuel pipe biking
Benzinemeter Fuel gauge automobiles
benzinemeter fuel gauge
benzinemeter petrol gauge
benzinemotor gasoline engine airforce
benzinemotor petrol engine ergane
benzinepomp fuel pump aerospace
benzinepomp petrol pump automobiles
Benzinepomp Fuel pump automobiles
benzinepomp filling station ergane
benzineslang fuel line biking
benzinestation filling station ergane
benzinestation petrol station
benzinetank fuel tank
benzinetank petrol tank
benzinetank gas tank
benzinetank vullen filling up with gas (petrol) biking
benzing gereedschap benzing tool
benzodiazepinen) benzodiazepine (mv pharmaceutical
benzol benzene
Benzoliteplaat Benzolite sheet
benzoylperoxyde benzoyl peroxide
beoefenaar adept
beoefenaar supporter
beoefenaar practitioner
beoefend exerted
beoefenen exert
beoefenen practice
beoefening practice ergane
beogen intend
beogen aim
beoogd desired
beoogd intended
beoogd gebruik intended use
beoogde desired bv: het beoogde resultaat … the desired result is …. … general
beoogde koers intended track airforce
beoordeel judge
beoordeeld judged
beoordelaar judge ergane
beoordelen assessing general
beoordelen assess
beoordelen evaluate
beoordelen rate
beoordelen asses
beoordelen criticize
beoordelen judge
beoordelen censure
beoordelen assessing
beoordelen assess education
beoordelen verkeersveiligheid weginfrastructuur road safety audit
beoordeling judgement
beoordeling assessment
beoordeling evaluation
beoordeling rating
beoordeling review
beoordeling assesment
beoordeling criticism
beoordeling van de systeemeisen system requirements review: SRR
beoordeling van een voorlopig ontwerp preliminary design review: PRD
beoordeling van het eisenpakket requirements review
beoordeling van software-eisen software requirements review: SRR
beoordeling van testvoorbereidingen test readiness review: TRR
beoordelingsgesprek assessment meeting
beoordelingsgesprek performance review
beoordelingskosten Appraisal costs economical
Beoordelingsrichtlijn directive of judgement building
beoorlogen wage war on
beoorlogen wage war against
beoorlogen make war on
beoorlogen make war against
beoosten the east of
beoosten eastward of
beoosten east of
Beotië Beotia ergane
bepaal stipulate
bepaald determind vastgesteld … general
bepaald undoubtedly
bepaald certainly
bepaald no doubt
bepaald without fail
bepaald definitely
bepaald absolutely
bepaald definite
bepaald determined
bepaald determinate
bepaalde certain
bepaalde definite
bepaalde vorm van anesthesie winnie block medical treatments
bepaalt decides bepaalt is de derde persoon enkelvoud van bepalen (to determine, to decide)
bepalen prescribe
bepalen stipulate
bepalen settle
bepalen fix
bepalen define
bepalen fasten
bepalen secure
bepalen qualify
bepalen make fast
bepalen affix
bepalen determine
bepalen attach
bepalen establishing
bepalen determinate
bepalen define
bepalen van de reciproque reciprocation ships
bepalen van de waarde validate
bepalen, taxeren assess (v) look at something closely and evaluate it … environment
bepalend determining
bepalend defining
bepalend lidwoord definite article ergane
bepalende determining de bepalende factor … the determining factor
bepalende qualifying
bepaling stipulation condition which is stated clearly and precisely so it has the force of a rule which must be followed … environment
bepaling provision, ordinance, regulation general
bepaling definition
bepaling determination
bepaling fixing
bepaling prescription
bepaling clause
bepaling condition
bepaling terms
bepaling regulation
bepaling adjunct
bepaling van de seriegrootte lot sizing
Bepaling van het aantal cellen Cell counting beer
bepalingen definitions
bepalingen determinations
bepalingen fixings
bepalingen prescriptions
bepalingen stipulations
bepalingen clauses
bepalingen conditions
bepalingen terms
bepalingen regulations
bepalingen adjuncts
bepalingen provisions
bepalingen ordinances
bepalingen purview juridisch
bepanserd plated
bepantseren armour ergane
bepantsering armor
bepantsering armour
bepantsering/pantserplaat armour plating airforce
beperk limit
beperken constrain
beperken limit
beperken abridge
beperken confine
beperken restrict
beperken shackle
beperkend restrictive ergane
beperkende factor limiting factor an environmental factor (e.g. temperature, rainfall) that determines whether an organism can survive in a given ecosystem … environment
beperkende maatregel restrictive measure
beperkende regel constraint rule
beperking restriction something that limits you to do something or that limits the amount or size of something … environment
beperking limitation
beperking constraint
beperking restriction
beperking limitation, restriction
beperking op nachtvluchten night limit(s) airforce
beperkingen constraints
beperkingen opleggen aan restrict
beperkingen opleggen aan limit
beperkingen opleggen aan confine
beperkingen opleggen aan abridge
beperkingen, randvoorwaarden constraints
beperkt meagre, limited, restricted
beperkt confined
beperkt limited
beperkt restricted
beperkt coulomb energienetwerk restricted coulomb energy network: RCE
beperkt gebied restricted area airforce
beperkt privevliegersbrevet restricted ppl aerospace
beperkt prototype limited prototype
beperkt vliegbrevet restricted PPL airforce
beperkt zicht limited visibility airforce
beperkt zicht zero airforce
beperkte aftasting limited scanning
beperkte bandbreedte bandwidth limited
beperkte doorstroom (system of) limited transfer / transfer quota (system) education
beplakken met cover with
beplakt karton lined board
beplanken board
beplanking / beschot / latwerk board
beplanking / betimmering / lambrisering / beschot boarding
beplanten plant ergane
beplanting plantation
beplanting planting
beplating sheeting hydraulics
bepleisteren plaster ergane
bepleiten plead
bepleiten advocate
beploegen plough
bepoederen powder
bepoting planting hydraulics
bepraten discuss
bepraten persuade
beproefd well-tried
beproefd tried
beproefd approved
beproeven grieve
beproeven afflict
beproeven try
beproeven attempt
beproeven test
beproeven van programmas program testing
beproeving test general
beproeving proving
beproeving testing
beproeving affliction
beproeving attempt
beproeving trial
beproeving ordeal
beproevingsapparaat test equipment
beproevingsapparaat test apparatus
beproevingsapparaat tester
beproevingsinstallatie voor VOR-boordapparatuur VOR airborne equipment test facility airforce
beproevingsmethode test method
beproevingsomgeving test environment
beproevingsomstandigheden test conditions
beproevingsprogramma test plan
beproevingsprogramma test program
beproevingsprogramma test routine
beproevingsresultaat test result
beproevingsruimte test chamber
beproevingsruimte test room
beproevingstijd proving time
beproevingstijd test time
beproevingsvoorschrift test instructions
beproevingsvoorwaarden test conditions
beraad deliberation
beraad consideration
beraadslagen deliberate
beraadslaging deliberation
beraadslaging consultation
beramen plan
beramen make a project of
berapen render building
beraping render / rendering building
Berards object- en klassespecificatiesysteem Berard object and class specifier: BOCS
Berber Berber
berberis barberry ergane
berechten judge
berechting trial
berechting adjudication
bereden mounted
bereden politie ranger police
bereden politie troopers
bereden politie/politie te paard mounted police/unit police
beredeneerde aanname reasoned assumption
beredeneren reason upon
beredeneren reason about
beredeneren discuss
beredeneren argue
beregenen sprinkle general
beregening sprinkling hydraulics
beregenings installatie sprinkling plant hydraulics
bereid willing
bereid prepared
bereid produced
bereid made up
bereid zijn willing, to be prepared
bereiden make up
bereiden prepare
bereiden finish
bereidheid readiness ergane
bereiding make up
bereiding preparation
bereidingswijze procedure
bereidingswijze process
bereidingswijze method of preparation
bereidvaardig obliging
bereidvaardig willing
bereidvaardig ready
bereidvaardig kind
bereidwillig obliging
bereidwillig kind
bereik range difference between lowest and highest values in a series of data … environment
bereik coverage (building -) environment
bereik scope
bereik reach
bereik envelope
bereik compass
bereik tether
bereik envelope electrical
bereik kruishoogte reach cruising altitude airforce
bereik/actieradius sphere of action airforce
bereik/actieradius sphere of influence airforce
bereik/actieradius range
bereik/reikwijdte range army
bereikbaar accessible ergane
bereikbaar attainable
bereikbaar contactable
bereikbaar kleurgebied colour gamut
bereikbaarheid attainability
bereikbaarheid attain-ableness
bereikbaarheid accessibility
bereikbaarheid patency
bereikbaarheid attainability je moet het plaatsen op een plek die goed bereikbaar is
bereikbaarheidsdienst on call
bereiken accomplish
bereiken reach
bereiken get
bereiken attain
bereiken achieve
bereiken, verkrijgen attain
bereikte betrouwbaarheid achieved reliability
bereisd widely-travelled
bereisd travelled
bereken calculate
bereken compute
berekend calculated
berekend gebruik calculated usage
berekende capaciteit rated capacity
berekende tijd van opstijgen calculated take-off time airforce
berekende waarde van F calculated value of F
berekenen calculate (v) find out by using arithmetic … environment
berekenen calculate
berekenen compute
berekenen charge
berekenen work out
berekenen figure
berekenen count
Berekening Computation beer
berekening calculation
berekening computation
berekening van algemene eigenschappen mass-properties calculation
berekeningsregen design rainfall hydraulics
berekenkaart operation card
bereklauw acanthus
bereklauw hogweed
bereklauw cow parsnip
beremuts bearskin cap
beremuts bearskin
Bereneiland Bear Island ergane
berg mountain
bergachtig mountainous ergane
bergafwaarts down the slope
bergafwaarts downhill
bergamot bergamot ergane
bergamotolie bergamot ergane
bergartillerie mountain artillery army
bergbeek torrent general
bergbeklimmer mountaineer
bergbeklimmer mountain climber
bergbeklimmer climber
bergbeklimmer Alpinist
bergbeklimming hill climbing
bergbeklimming mountaineering
bergboezem storage basin hydraulics
bergbries mountain breeze airforce
bergdivisie mountain division army
Bergeend Shelduck birds
bergen salvage
bergen dump
Bergen Mons
bergen conserve
bergen rescue
bergen save
bergen stow
bergen keep
bergen preserve
bergen maintain
bergen store
bergen put away
bergengte gorge hydraulics
bergengte mountain pass
bergengte defile
berggeit chamois
berggeschut mountain gun army
berghelling mountain slope ergane
berghok shed ergane
berghout wood fender hydraulics
berghoutsgang sheer strake Bovenste gang van scheepsbeplating … Top strake of side shell plating … ships
berghouwitser mountain howitzer army
berghut mountain hut
berghut Alpine hut
berging custody bewaarplaats … general
berging storage hydraulics
berging salvage
berging store, storage
berging recovery
berging salvation
bergingsmaatschappij salvage company ergane
bergingsschip salvage ship navy
bergingsvaartuig salvor
bergingsvaartuig salvage vessel
bergkam mountain ridge
bergketen rand
bergketen mountain range
bergketen mountain chain
bergketen chain of mountains
bergkloof gorge earth Sciences
bergkloof ravine
bergkloof gully
bergkloof cleft
bergkloof chasm
bergkristal rock-crystal ergane
bergleer / bergkurk rock leather building
bergleger mountain army army
berglegerkorps mountain corps army
bergloon salvage money
bergloon salvage
berglucht mountain air ergane
bergmuis lemming ergane
bergpaadje mountain path ergane
bergpad mountain path ergane
bergpas pass
bergpas mountain pass
bergpas defile
bergplaats depository
bergplaats storage room
bergplaats box-room
bergplaats van gestolen goederen plant
bergreservoir reservoir hydraulics
bergrug mountain ridge
bergruimte storeroom building
bergruimte storage space
bergruimte storage room
bergruimte box-room
bergruimte storage
bergruimte/bergvak stowage
bergschoen mountaineering boot ergane
bergstroom volley
bergstroom torrent
bergtop pinnacle
bergtop mountain top
bergtop mountain peak
bergtroepen/bergleger mountain troops army
Bergum Bergum
bergvijver storage pond hydraulics
bericht message
bericht ad
bericht advertisement
bericht report
bericht notice
bericht communication
bericht announcement
bericht advice
bericht errand
bericht account
bericht information
bericht aan luchtvarenden/NOTAM notice to airmen airforce
bericht met meervoudige bestemming book message
bericht met vraag over frequentie request on frequency message airforce
bericht van start van overdracht transfer initiation message airforce
bericht­geving/verslaggeving Accounting economical
berichtbeëindiging ending
berichten communicate
berichten inform
berichten report
berichten acquaint
berichtenprogramma message handler
berichtgevingssysteem Accounting system economical
berichtindeling message format
berichtnummer message number airforce
berichttype message type airforce
berijdbaar practicable
berijdbaar passable
berijden ride over
berijden drive over
berijken accumplish typisch kip en het ei verhaal … how to fuck-up a language? … general
berijken attchive
berijmen rhyme
berijpt pruinose botanics
berijpt hoar
berijpt frosted
beril beryl ergane
berilsteen beryl ergane
berin she-bear ergane
Beringstraat Bering Strait ergane
Beringzee Bering Sea
berispen reproach
berispen reprove
berispen scold
berispen rebuke
berispen blame
berisping observation
berisping remark
berisping reproach
berisping reproof
berispt worden be censured, to medical
berispt worden be censured medical
berk birk
berk birch
berkeboom birch
Berkel Berkel
Berkeley brondistributie Berkeley source distribution: BSD
berkelium berkelium ergane
berken birch
berken birchen
Berlijn Berlin
Berlijner Berliner
Berlijns Berlin ergane
Berlijns blauw Prussian blue
Berlijnse Berlin woman
Berlijnse Berlin lady
Berlijnse Berliner
berm bank botanics
berm berm hydraulics
berm bench hydraulics
berm banquette hydraulics
berm shoulder
berm verge of a road
berm verge
Berm Berm \1) Relative small mound to support or key-in an ARMOUR LAYER.
bermbeveiligingsconstructie roadside safety construction / crash barrier
bermplank, bebakening marker post
Bermuda Eilanden Bermudas
Bern Bern
Bern Berne
Berner Bernese
Bernoulliverdeling Bernoulli distribution
beroemd famous
beroemd glorious
beroemd maken put on the map ergane
beroemd persoon celebrity
beroemdheid celebrity
beroemdheid glory
beroemdheid renown
beroemdheid fame
beroep vocation
beroep handicraft
beroep occupation
beroep profession
beroep trade
beroep appeal
beroep doen call upon
beroep doen op make an appeal to
beroep doen op appeal to
beroep van onderwijsgevende teaching profession education
beroepenclassificatie job classification
beroepengids careers guide
beroepenstandaard occupational title standard
beroepenveld professional field/occupational field education
beroeps pro
beroeps vocational
beroeps- professional
beroeps- pro
beroepsgeheim doctor patient confidentiality medical
beroepsgericht onderwijs professional education (hbo) education
beroepsgoederenvervoer / beroepsvervoer road transfer and haulage
beroepsgroep/stand faculty medical
beroepskeuzevoorlichting vocational guidance
beroepsmanager professional manager
beroepsmusicus professional musician, (inf.) music
beroepsonderwijs supplementary secondary vocational education education
beroepsonderwijs vocational education education
beroepsopleiding vocational training
beroepsopleidings- instituut vocational training institution environment
beroepsvereniging van / voor musici professional association of/for musicians music
beroepsvlieger commercial pilot airforce
beroepsziekte occupational disease music
beroerd bad
beroerd poor
beroerd nasty
beroerd miserable
beroeren touch
beroeren touch lightly
beroering commotion
beroering turmoil
beroering flutter
beroering excitement
beroering disturbance
beroering agitation
beroering impingement
beroerte stroke of apoplexy
beroerte stroke
beroerte seizure
beroerte apoplectic fit
beroerte fit
berooid needy
berooid miserable
berouw repentance
berouw remorse
berouw contrition
berouw compunction
berouw hebben repent
berouw hebben van repent of
berouw hebben van repent
berouw hebben van regret
berouw hebben van feel sorry for
berouwen repent of
berouwen repent
berouwen regret
berouwvol repentant
berouwvol penitent
berouwvol contrite
beroven deprive … of
beroven deprive
beroven rob
beroving robbery ergane
beroving hold-up police
berrie stretcher ergane
berstdrukproef bursting test
Berubberen weefsel Coating fabric with rubber plastics
berucht of ill repute ergane
beruiken sniff at
beruiken smell at
berust in vested in
berusten resign oneself
berusten acquiesce
berusten rest
berusten be in the keeping
berusten be deposited
berusting resignation
berusting submission
berusting acquiescence
berusting rezignation
beryllium beryllium
berylliumkoper beryllium copper
berylliumkoperband beryllium copper strip
bes bacca botanics
bes berry botanics
bes B&#9837
bes currant
besbas /B-flat bass
besbas BB&#9837
beschaafd gentlemanlike
beschaafd courteous
beschaafd polite
beschaafd well-mannered
beschaafd ladylike
beschaafd civilized
beschaafd accomplished
beschaafdheid refinement
beschaafdheid good breeding
beschaamd ashamed
beschaamd maken put to shame ergane
beschaamd maken abash
beschaamd staan be ashamed ergane
beschaamdheid shame ergane
beschadigd of defect bent airforce
beschadigd/verzwakt impaired
beschadigde damaged
beschadigen spoil
beschadigen injure
beschadigen damage
beschadigen damaging
beschadiging damage
beschadigingen damages
beschaduwde plek shade
beschaduwen cast a shadow ergane
beschaduwen shade
beschaduwen shadowing
beschamen put to shame ergane
beschamen abash
beschamend humiliating
beschaven civilization
beschaven civilize
beschaven grow
beschaven cultivate
beschaving civilization
beschaving culture
bescheid paper
bescheid reply
bescheid answer
bescheid document
bescheiden modest
bescheiden reasonable
bescheiden discrete
bescheiden moderate
bescheiden modestly
bescheidenheid modesty
bescherm protect general
beschermbril safety goggles
beschermbuis protection tube general
beschermd protected
beschermd gebied protected zone airforce
beschermde woonvorm halfway house medical
beschermeling protégé
beschermelinge protégée ergane
beschermen protect
beschermen shelter
beschermen act as patron
beschermen screen
beschermen tegen protect against bescherming geven tegen iets … to give protection against something … general
beschermen, afschermen shield (v) to protect … environment
beschermend protective medical
beschermend protective
beschermend protective Protecting, equipped with protection
beschermende bias protective bias
beschermende kleding protective clothing
beschermengel guardian angel
beschermengel familiar
beschermer patron ergane
beschermfolie covering foil screen printing
beschermgeest genius
beschermgeest familiar
beschermheer patron
beschermheilige patron
beschermhoes cover
beschermhuls protection case
bescherming protection the action of keeping something safe from harm … environment
bescherming protection
bescherming shelter
bescherming shield
bescherming support
bescherming patronage
bescherming auspices
bescherming guard
bescherming tegen infrarood infrared mirroring airforce
bescherming van vitale delen protection to vitals navy
bescherming/beveiliging guard
beschermingsdek protective deck navy
beschermingsexceptie protection exception
beschermingsgeld racket police
beschermingsgraad degree of protection
beschermingsklasse protection class
Beschermingsplaat Guard plate building
beschermingsring file protection ring
beschermingssleutel protection key
beschermkap protective cap general
beschermkap cover
beschermkap chassis, guard
beschermkap / beveiligingskap safety guard building
Beschermkappen Protective hoods plastics
Beschermkappen ABS ABS protective covers plastics
Beschermkappen PE Safety caps, PE plastics
Beschermkappen PMMA Safety caps, PMMA plastics
Beschermkappen rubber Safety caps, rubber plastics
Beschermkappen thermohard Safety caps (thermoset) plastics
beschermkast guard
Beschermkasten GVK Safety caps, GFRP plastics
beschermlaag protective coating building
beschermlaag protective layer
beschermlaag protective coat
beschermmiddel protective agent
beschermmiddel protective medium
beschermplaat protection plate
beschermtule protective grommet
beschermweerstand protective resistor
beschieten bombard
beschieten fire upon
beschieten fire at
beschieten wainscot
beschieten board
beschieten (van gronddoelen)/salvo afvuren strafe airforce
beschieting firing ergane
beschieting / beschoeiing finishing
beschijnen shine upon
beschijnen light up
beschikbaar available
beschikbaar disposal (at)
beschikbaar materiaal available material
beschikbaar om toe te zeggen available to promise: ATP
beschikbaar product available product
beschikbaar stellen make available ergane
beschikbaar werk available work
beschikbaarheid availability
beschikbaarheid disposal
beschikbaarheid van onderdelen component availability
beschikbaarheidsfactor availability ratio
beschikbare aanlooplengte take-off run available airforce
beschikbare afgebroken startafstand rejected take-off distance available airforce
beschikbare afgebroken startafstand helikopter rejected take-off distance available helicopter airforce
beschikbare afstand t.b.v. afgebroken start accelerate-stop distance available airforce
beschikbare baanlengte take-off distance available airforce
beschikbare capaciteit available capacity
beschikbare landingsbaanlengte landing distance available (helicopter) airforce
beschikbare lijnlengte available line length
beschikbare ruimte available space
beschikbare toestand available state
beschikbare voorraad available stock
beschikbare voorwaardelijke route-bericht conditional route available message airforce
beschikken dispose
beschikken over have disposition over general
beschikken over absorb
beschikking disposition
beschikking have at ones disposal
beschikt comprises
beschikt over controls Van beschikken. De eigenaar van een object kan erover beschikken (verkopen of vernietigen). De eigenaar kan ook een ander met zijn toestemming erover laten beschikken. … general
beschilderen paint over ergane
beschimmeld mouldy ergane
Beschimmelde geur en -smaakindruk Mouldy flavour impression beer
beschimmelen get mouldy ergane
beschimpen taunt
beschimpen jeer at
beschimpen jeer
beschoeiing bulkhead hydraulics
beschoeiing campshot
beschoeiing campshedding
beschoeiing campsheeting
beschonken drunk
beschonken intoxicated
beschonkenheid inebriety
beschonkenheid drunkenness
beschot panel
beschot dash-board
beschot wainscot
beschot wall
beschouw consider
beschouwd deemed
beschouwd considered
beschouwd contemplated
beschouwd regarded
beschouwd looked upon
beschouwd esteemed
beschouwd viewed
beschouwde considered
beschouwelijk contemplative ergane
beschouwen consider
beschouwen regard
beschouwen deem
beschouwen view
beschouwen look at
beschouwen envisage
beschouwen contemplate
beschouwen take into account
beschouwen esteem
beschouwen account
beschouwen take into account nemen we in beschouwing
beschouwend contemplative ergane
beschouwer spectator ergane
beschouwing examination ergane
beschreven described general
beschrijft describes general
beschrijfting description general
beschrijven describe
beschrijven write upon
beschrijvend describing
beschrijvend descriptive
Beschrijvende analyse Descriptive analysis Het gebruik van beschrijvende termen voor het evalueren van de smaak van een bier … beer
beschrijvende anatomie descriptive anatomy medical specialities
beschrijvende lijn generating line
beschrijving discription general
beschrijving description
beschrijving account
beschrijving van de verklaring vanafstand waiver description
beschrijvingstaal van gedragsmodellen behavioural modelling language
beschroomd timid
beschroomd afraid
beschuit bicuit
beschuldigde defendant
beschuldigde accused
beschuldigen accuse
beschuldigen blame
beschuldigen accusation
beschuldigen van tax with
beschuldigen van indict for
beschuldigen van impeach of
beschuldigen van charge with
beschuldigen van accuse of
beschuldigend accusatory
beschuldiger accuser
beschuldiging charge
beschuldiging indictment
beschuldiging accusation
beschuldiging complaint
beschuldiging accusal
beschut snug
beschutten protect
beschutten shelter
beschutting protection
beschutting shelter
besef awareness
besef consciousness
besef realization
besef sense
besef notion
besef van tijd en plaats situational awareness airforce
beseffen realise
beseffen understand
beseffen realize
beseffen be conscious of
beseffen be aware of
beses B&#9837
besje old woman
besje gammer
besklarinet /B-flat clarinet
besklarinet B&#9837
beslaan become misted
beslaan cover
beslaan plate
beslaan become blurred
beslaan comprise
beslaan garnish
beslaan occupy
beslaan trim
beslaan get dim
beslaan get covered with
beslaan become steamy
beslaan take
beslaan dim
beslaan get blurred
beslaan shoe
beslaan fit out
beslaan take up
beslaan fill
beslaat covers
beslag covering bodembescherming bestaande uit een laag rijshout of riet, bezet met tuinen, of soms met ijzerdraden aan paaltjes … hydraulics
beslag fittings
beslag furniture
beslag decorative trim
beslag dough
beslag paste
beslag studs
beslag mounting
beslag ironwork
beslag seizure
beslag attachment
beslag mortar bed
beslag / hang- en sluitwerk furniture
beslag leggen op seize
beslag leggen op lay a distress upon
beslagen damped
Beslagkuip Mashing vessel beer
Beslagkuip Mashtun Bij de decoctiemethode de ketel waarin het deelbeslag gekookt wordt … beer
beslaglegger seizing party
beslaglegging seizure
beslaglegging attachment
beslaglegging levy
beslapen sleep on ergane
beslechten settle
beslechten dispatch
beslechten conclude
beslechten compose
beslis decide
besliskunde decision science
beslissen decide
beslissend decisive
beslisser decision-maker
beslissing decision
beslissingen decisions
beslissingen decisions
beslissingen-ondersteunend systeem decision support system: DSS
beslissingsanalyse decision analysis
beslissingsboom decision tree general
beslissingscentrum decision center
beslissingscircuit decision circuit
beslissingsconditie decision condition
beslissingsfunctie decision function
beslissingshoogte decision altitude/height airforce
beslissingsinstructie decision instruction
beslissingslogica decision logic
beslissingsmatrix decision matrix
beslissingsmoment decision instant
beslissingsniveau decision level
beslissingspatroon decision pattern
beslissingsprobleem decision problem
beslissingspunt decision point
beslissingspunt decision
beslissingsrecht right of decision
beslissingsregel decision rule
beslissingsresultaat decision outcome
beslissingssectie decision section
beslissingssnelheid decision speed airforce
beslissingsspel decision game
beslissingsspel business game
beslissingssymbool decision box
beslissingssysteem decision system
beslissingstabel decision table
beslissingstheorie decision theory
beslissingstheorie van Bellman-Zadeh Bellman-Zadeh decision theory
beslissingstoestand decision condition
beslissingsvariabele decision variable
beslissingswedstrijd play-off
beslissingswedstrijd decider
beslist absolutely
beslist without fail
beslist definitely
beslist resolute
beslist peremptory
beslist firm
beslist determined
beslist niet definitely not ergane
beslist noodzakelijk absolute ergane
beslistheid resolution
beslistheid peremptoriness
beslistheid firmness
beslistheid decision
beslommeringen worries ergane
besloot decided
besloten cloistered
besloten private
besloten determined
besloten abonneegroep closed subscriber group
besloten circuit closed circuit
besloten communicatie dedicated communication
besloten communicatiedienst dedicated communication service
besloten gebruikersgroep closed user group
besloten gebruikersgroep met toegang naar buiten closed user group with outgoing access
besloten netwerk closed network
besloten ruimte enclosed space
besloten ruimte confined space
besloten type private type
besloten vennootschap limited liability
besloten vennootschap company
besluipen stalk ergane
besluit decision
besluit resolution
besluit ending
besluit end
besluit decree
besluit administratieve bepalingen wegverkeer decision administrative regulations road traffic
Besluit geluidwering gebouwen Decree on sound insulation of buildings building
Besluit geluidwering kantoorgebouwen Decree on sound insulation of office buildings building
besluit rijonderricht motorrijtuigen motor vehicle driver instruction order
besluit, wet act
besluiteloos indecisive
besluiteloos undecided
besluiteloos irresolute
besluiteloosheid irresolution
besluiteloosheid indecision
besluiteloosheid infirmity of purpose
besluiten decide
besluiten induce
besluiten infer
besluiten gather
besluiten abstract
besluiten terminate
besluiten finish
besluiten end
besluiten accomodate
besluiten nemen dicision-making
besluiten nemen dicision-making besluitvaardig zijn
besluitvorming decision-making ergane
besluitvorming decision making
besluitvorming decision-making, decision process
besluitvormingsstijl van de (bedrijfs)leiding management decision-making style
besluitvormingssysteem decision-making system
besluitvormingstheorie decision-making theory
besmeren anoint
besmeren smear
besmeren spread
besmet infected
besmet contaminated
besmet tainted
besmet(telijk)/overdraagbaar contagious
besmettelijk contractable medical
besmettelijk contagious
besmettelijk catching
besmettelijk infectious
besmettelijk/overdraagbaar/infectueus infectious medical
besmettelijkheid infectiousness medical
besmetten infect
besmetten communicate
besmetten taint
Besmetting Contamination beer
besmetting infection
besmetting contamination
besmetting contagion
besmettingscorrosie contamination corrosion
besmettingshaard source of infection ergane
besmeurd befouled
besnaring stringing music
besneeuwd snowy
besnijden circumsize medical treatments
besnijden circumcise
besnijdenis circumcision ergane
besnijdenis/circumcisie circumcision medical treatments
besnijdenisinstrumenten circumcision instruments medical equipment
besnijdenisklem circumcission clamp medical equipment
besnoeiing retrenchment
wordbook/techniek_dut-eng.xlsx/part-2.txt · Last modified: 2021/07/20 16:42 (external edit)