Beijer.uk

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist

User Tools

Site Tools


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile


Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, Proz.com, Lilt, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

wordbook:techniek_dut-eng.xlsx:part-9Techniek dut eng.xlsx (in 11 parts: Part 9) (Proverb.nl, Hans Visser)

DutchEnglishNotes
standaard lichtbron luminator for colorimetry
standaard lichtbron standard source
standaard lopende passing normal running fit
standaard maat standard gauge
standaard maat standard measure
standaard maat standard size
standaard methode method standard
standaard microfoon standard microphone
standaard monster reference sample
standaard monster standard sample
standaard ontwerp standard design
standaard pakket standard package
standaard plaat standard disc
standaard plaat standard record
standaard prijs standard price
standaard product standard product
standaard product stock product
standaard product off-the-shelf product
standaard regionale routefrequenties standard regional route transmitting frequencies airforce
standaard schakeling standard circuit
standaard seriegrootte standard batch quantity: SBQ
standaard snelheid standard speed
standaard systeemactie standard system action
standaard tijd standard time
standaard tolerantie standard tolerance
standaard toonhoogte standard pitch
standaard transmissie-interface standard transmission interface
standaard type standard type
standaard uitrusting standard equipment
standaard uren standard hours
standaard vergelijkingsapparaat standard comparison apparatus
standaard verpakkingseenheid standard packing unit
standaard voorschrift standard specification
standaard voorstelling standard form
standaard waarnemer standard observer
standaard waterverplaatsing normal displacement navy
standaard waterverplaatsing standard displacement navy
standaard wit standard white
standaardafleiding standard deviation
standaardafmeting standard dimension
standaardafwijking SD (standard deviation) medical
standaardafwijking standard deviation
standaardartikel stock item
standaardasmethode standard-shaft practice
standaardbadoplossing standard-bath solution
standaardbakenbenadering standard-beam approach airforce
standaardband standard tape
standaardbetekenis v.e. woord acceptation
standaardcel standard cell
standaardcel ontwerptechniek standard cell design technique
standaardcommunicatieplan voor de luchtpatrouilles aircraft communication standard plan
standaarddosis standard dosing medical
standaarden standard
standaard-gatmethode standard-hole practice
standaardinstrumentaankomst standard instrument arrival airforce
standaardinstrumentvertrek standard instrument departure airforce
standaardisatie standardization
standaardisatie standardisation
standaardiseren standardize
standaardiseren standardize medical
standaard-kanalenkiezer standard channel selector
standaard-kleurenpatroon standard colour pattern
standaardkostencentrum Engineered expense center economical
standaardmaat norm
standaardmaat standard
Standaardnederlands standard Dutch education
standaardomstandigheden standard temperature and pressure Onder standaardomstandigheden verstaat men in de scheikunde een atmosferische druk van 1 atmosfeer en een temperatuur van 25°C.
standaardomstandigheden stp Onder standaardomstandigheden verstaat men in de scheikunde een atmosferische druk van 1 atmosfeer en een temperatuur van 25°C. … standard temperature and pressure
standaard-PAL standard-PAL
standaardprocedure standard operating procedure army
standaardproduct met varianten standard product with variants
standaardrepertoire standard repertoire music
standaard-seriegroottebesturing standard batch control
standaardwerkprocedure/standaardbedieningsprocedure standard operating procedure airforce
standalone stand-alone
Standard mash Standard mash Een brouwsel gemaakt op een voorgeschreven wijze met een specifieke hoeveelheid water en mout ten behoeve van analysedoeleinden … beer
standard operating procedure SOP army
standardisatie instituten standardisation institutes Algemeen erkend instituten dat standaards opzet en bewaakt.
Meervoud van: standaardisatie instituut
Ook: Normalisatie instituut (Normen) … Acknowledged institutes that provides Standards.
Plural form of: standardisation institute
Also: Normalisation Institute (Norms) … general
standbeeld statue
standbouw stand building
standby alert (on alert) airforce
standby standby
standby redundantie standby redundancy
standby van ontvangststation listening silence
stand-by/paraat on alert airforce
stand-by…/reserve/nood… stand by (bn) airforce
stand-bybericht stand-by message airforce
stand-bypassagier stand by
stand-byticket stand by
standen positions
standen states
standen heights
standen levels
stander stand
stander support
stander workbench
stander tressle
stander easel
stander bench
standhouden withstand
standhouden stand up to
standhouden confront
standhouden last
standhouden keep on
standhouden endure
standhouden continue
standhouden, voortduren persist (v) to remain active for some time … environment
standje observation
standje remark
standje reproach
standje reproof
standkachel short-stop heater automobiles
standkoers attitude heading airforce
standkoersreferentiesysteem attitude-heading reference system airforce
standleiding vertical supply header
standleiding horizontal supply header
standleiding stand pipe
standmelder position notifier
standmelding position-indication een positie aangegeven door middel van een standmelder. … a position transmitted uing a position- indicator. … general
standolie bodied oil
standolie stand oil
standpijp stand pipe building
standpijp vertical pipe building
standplaats habitat botanics
standpunt point of view
standpunt standpoint
standpunt position
standpunt viewpoint
standtijd tool life mechanical engineering
standtijd life
standtijd standing time
standvastig sustained
standvastig permanent
standvastig continual
standvastig constant
standvink queen post building
standvink trusspost building
standvink stud
standvink stile
standvlucht/stilhangen hovering airforce
standzekerheid stability hydraulics
stang rod
stang bar
stang stanchions
stang pole
stang bar
stang bar
stangafdrukeenheid bar printer
stangeind rod end
stangen bars dunne, langwerpige objecten of voorwerpen … thin, long objects
stangen rods
stangen needle iemand stangen … to needle someone
stangen nettle iemand stangen … to nettle someone
stangen rattle iemand stangen … to rattle someone
stangen rile iemand stangen … to rile someone
stangen staves
stangen rails
stangen poles
stangenmechanisme bar mechanism
stangenmechanisme link mechanism
stangenstelsel linkage
stangenveelhoek polygon linkage
stangkop rod eye general
stangkop rod head
stangkop rod end
stangoverbrenging linkage
stank odour unpleasant smell … environment
stank bad smell
stank smell
stank stench
stank voor dank get small thanks for ones pains
stankafsluiter trap hydraulics
stankafsluiter stench trap
stankbestrijding deodorisation removal of noxious gases and odours … environment
stankloos inodorous
stankloos odourless
stankoverlast odour nuisance discomfort caused by unpleasant smells … environment
stanleymes box cutter building
stanleymes cardboard cutter building
stanleymes Stanley knife building
stannaat stannate
stannaatbad stannate bath
stannaatbad stannate solution
stanniet stannite
stannigehalte stanni content
stanniool tin foil
stannogehalte stanno content
stanolester stanol ester medical
stans punch medical equipment
stans dictionary
stansdegel platen
Stansen Die cutting plastics
stansen blank
stansen die cut
stansen gangpunching
stansen cut
stansen punch
stansmachine diecutting machine screen printing
stansmachine blanking machine
stansmachine cutting machine
stansmachine die cutter
stansmachine gang punch
stansmachine punching machine
Stansmachines, gebruikt punching machines, used plastics
stansmes dinking punch
stansmes dinking die
stansmodel punch pattern
stanspers punch press
stansproduct die-cutting
stansproduct blank
stansproduct stamping
stap step
stap stride
stap pace
stap step Step one
stap in de levenscyclus life cycle stage/step environment
stapel heap
stapel stack
stapel pile
stapel nuts
stapel mad
stapel insane
stapel crazy
stapel multitude
stapel mass
stapel crowd
stapel accumulation
stapel sound post music
stapel papier pile of paper
stapel… drystone building
stapelaanwijzer stack pointer
Stapelaar Palletiser beer
stapelaar stacker screen printing
stapelbaar stackable
stapelbak stackable container
stapelbed bunk bed
stapelbord pallet
stapeldiagram compound bar chart
Stapelen Stacking beer
stapelen pile
stapelen amass
stapelen stack
stapelen pile up
stapelen heap
stapelen accumulate
stapelen stack, super(im)pose music
stapelfout stacking fault
stapelgeheugen cellar
stapelgeheugen nesting store
stapelgeheugen push-down store
stapelgeheugen running accumulator
stapelgeheugen stack
stapelhoogte stacking height
stapeling piling
stapeling stacking
stapeling stacking, super(im)position music
Stapelinstallaties Piling equipment plastics
stapelmal piling jig
stapelmal stacking jig
stapelmuurtje drywall building
stapelpijp piling trough
stapelpijp stacking trough
stapelplaat piling plate
stapelplaat stacking plate
stapelplank piling board
stapelplank stacking board
stapelproef piling test
stapelproef stacking test
stapelput soakaway hydraulics
stapelrooster stacking grid
stapelschakelaar disc built-up switch
stapelsteker adapter
stapelwachttijd stacking waiting time
stapelwagen stacking cart
stapelwolk heap cloud airforce
stapelwolk woolpack cloud airforce
stapgrootte step size electrical
stapler staple gun/stapler medical equipment
stappen pace
stappen step
stappen tread
stappen stride
stappen stalk
stappen vamp
stappencircuit step circuit
stappenmotor stepping motor
stappenplan flowchart Stap voor stap in plan verwerken … computers
stappenplan sequence
stappenrelais stepping relay
stappenverzwakker step attenuator
stapsgewijs in steps
stapsgewijs stepwise
stapsgewijs successively
stapsgewijs in stages
stapsgewijze bewerking single-step operation
stapsgewijze bewerking step-by-step operation
stapsgewijze verfijning stepwise refinement
stapvoets walking pace
stapvoets rijden slow driving
stap-voor-stap-verwerking one-shot operation
stap-voor-stap-verwerking single-shot operation
stap-voor-stap-verwerking single-step operation
stap-voor-stap-verwerking step-by-step operation
star rigid
star fixed
star stiff
star onvervormbaar lichaam rigid body
staren peer
staren gaze
staren stare
starheid rigidity
Starre as Dead axle (beam axle) De simpelste vorm van as, bestaande uit een horizontale verbinding, bevestigd aan het koetswerk met veren. Deze soort as wordt als achteras toegepast bij sommige voorwielaangedreven auto`s. … automobiles
starre ordergrootte fixed order size
starre verkeerslichtenregeling fixed-time signals
start start
start lift-off
start take-off
start met extra raketmotor assisted take-off airforce
start met extra raketmotor jet-assisted take-off airforce
start met extra raketmotor rocket-assisted take-off(from the ground) airforce
start met extra raketmotor (from the ground) airforce
start op vol vermogen full dry power take-off airforce
start van de aanval initial point airforce
start van overdracht transfer initiation airforce
startbaan departure runway airforce
startbaan take-off runway airforce
startbaan runway hydraulics
startbaantussenruimte runway spacing airforce
startbaanuitloop stopway airforce
startbaanuitlooplicht stopway light(s) airforce
Startbootje Stakeboat rowing
startcontainer voor geleidewapens missile launching house navy
startdatum start date
startduur time to take-off
starten initiate
starten trigger
starten start
starten start off
starten commencing
starten launch a glider airforce
startende ondernemers starting entreprenneurs
startende ondernemers starting entreprenneurs
starter starter
starterkrans starter ring gear A starter ring gear, sometimes called a starter ring or ring gear, is a medium carbon steel ring with teeth that is fitted on the periphery of a flexplate or flywheel of an internal combustion engine, mostly for automotive applications. … automobiles
starterkrans starter gear ring
Starterrondsel Starter gear automobiles
starterslot starter lock
startgewicht launch weight civil engineering
starthoogte take-off screen height typically 50ft above the runway … aerospace
startinrichting starter ergane
Startinstallatie Starting installation rowing
Startkabels Jump leads Zware elektrische kabels met klemmen om het mogelijk te maken dat een accu verbonden wordt met een andere accu om in een noodgeval te starten. … automobiles
startklaar ready to go automobiles
startknop start button
startkoppel starting torque
startlengte/startafstand take-off distance airforce
startmantel skirt army
startmoter starter motor automobiles
Startmotor Starter motor automobiles
startmotor starter motor biking
startmotor starter
startmotor starting motor
startmotor starter startonderbreker
Startmotorrotor Armature automobiles
startofficier duty pilot airforce
startonderbrekingsrelais starting circuit cut-off relais Relais waarmee voorkomen wordt dat een al gestarte motor opnieuw gestart wordt of onder onveilige omstandigheden gestart wordt. Te denken valt aan niet-ingetrapte voetrem of niet-ingeknepen remhendel, of bij uitgeklapte zijstandaard. … A cut-off device for engine starting systems. The cut-off device has a cut-off relay unit and prevents electric current of a storage battery from being applied to the magnetic switch of an activated starter motor, thus positively preventing the activated starter motor from being restarted carelessly … automobiles
startpen starting pin
startplaats launch point airforce
startprogramma start (-up) programme (Sustainably-Safe)
startpunt starting point
startsnelheid take-on speed airforce
startsnelheid/ loskomsnelheid/aanloopsnelheid take-off speed airforce
startstrip starting strip
starttijd starting time
starttoets start button
starttoets start key
Starttoren Starter's tower rowing
startvermogen take-off power airforce
startvermogen take-off rating airforce
Startvlag Starter's flag rowing
startvolgorde launch sequence
startwagen air start unit airforce
startwagen compressed air starting unit airforce
stase/stilstand stasis medical
statampère statampere
statcoulomb statcoulomb
statement statement
staten states
staten conditions
staten generaal states general
Staten-Generaal States General
state-of-the-art state of the art
statfarad statfarad
stathenry stathenry
statica statics
statie stop
statie station
statie stage
statief stand
statief support
statief tripod
statief/standaard stand medical equipment
statiefring retort ring environment
Statiegeld Deposit money beer
statiegeld deposit sum of money you pay for the use of something, which you get back if you return it … environment
statiegeld deposit
Statiegeldfles Returnable bottle beer
statieven tri-pod
statig ceremonious
statig majestic
statig solemn
statigheid majesty
statigheid solemnity
statigheid ceremony
statine statin(s) pharmaceutical
station station
station stop
station stage
station dat een constante bewaking verzorgt constant-watch station
stationair idle automobiles
stationair motionless ergane
stationair stationary
stationair idle airforce
stationair draaien/lopen idle airforce
stationair sproeier slow jet biking
stationaire bevolking zero population growth condition in which population is not increasing … environment
stationaire beweging stationary motion hydraulics
stationaire beweging steady motion hydraulics
stationaire daalsnelheid equilibrium rate of descent airforce
stationaire/statische slag stationary/static stroke canoeing
Stationairsproeier Slow idling jet automobiles
stationcar station wagon
stationcar estate car
stationeren place
stationeren locate
Stations voor flexibele containers containers plastics
stationschef station-master
stationsgebouw station
stationsgebouw railway station
stationsnamenschaal sial
stationsnamenschaal station scale
stationwagen Station wagon automobiles
stationwagen estate car automobiles
stationzeeschip ocean station vessel airforce
statisch static
statisch analysegereedschap static analyzer
statisch bepaald perfect hydraulics
statisch bepaald isostatic hydraulics
statisch bepaald statically determinate
statisch breekpunt static breakpoint
statisch draaggetal static load rating
statisch moment first moment hydraulics
statisch onbepaald redundant hydraulics
statisch onbepaald hyperstatic hydraulics
statisch onbepaald statically indeterminate
statisch overbodig statical redundant
statisch overbodige beperking constraint redundant
statische analyse static analysis
statische belasting static load
statische binding static binding
statische collector static collector
statische compliantie static compliance
statische convergentie static convergence
statische druk static pressure
statische dump static dump
statische eenheid static device
statische eigenschap static characteristic
statische elektriciteit static
statische elektriciteit static electricity
statische fout static error
statische klasse static class
statische lading static charge
Statische mengers Mixers, static plastics
Statische mengers Static mixers plastics
statische methode static method
statische ontlader electrostatic conductor airforce
statische ontlading static discharge
statische ontladingsweerstand static discharge resistor
statische oplading static buildup
statische oplading static charging
statische opvoerhoogte static discharge head hydraulics
statische tijdverificatie static timing verification
statische voltmeter static voltmeter
statische zuighoogte static suction head hydraulics
statiseerder staticiser
statisticus statistician
statistiek statistics
Statistiek Statistics education
statistisch statistical
statistisch statistical medical
statistisch testen statistical testing
statistische controle statistical check
statistische kwaliteitsbeheersing statistical quality control
statistische kwaliteitscontrole statistical quality control
statistische patroonherkenning statistical pattern recognition
statistische voorspelling statistical forecasting
statmho statmho
statoersted statoersted
statohm statohm
Stator Stator automobiles
stator stator
stator stator building
statorblik stator lamination
statorkern stator core
statorpakket stator packet
statorplaat stator plate
statorplaat stator vane
statorspoel stator coil
statorstrip biscuit
statorstrip stator strip
status rate electrical
status O chart medical equipment
status patient’s chart medical equipment
status state
status status
status rank
status grade
status standing
status chart medical equipment
status van de leveringsopdracht supply order status
status/lijst/dossier chart medical
status/stand/toestand status medical
statuscode status code
statusconsistentie state consistency
statusindicator van een document status indicator of a document
statusintegriteit state integrity
status-modificatieverzoek state modifying request
status-quo status quo
statusrapport status report
statussen compile a clinical/medical record medical
statutair statutory
statuten regulations
statuten statutes
statuten bimmest
statuur stature ergane
statuut by-laws
statuut statute
statuut regulations
statuut rules
statuut statute education
statvolt statvolt
statweber statweber
staven prove
staven corroborate
staven confirm
staven acknowledge
staven, bewijzen, oprichten, vestigen establish
stc pcd Steek- Cirkel … Pitch- Circel- diameter
stc pcd
stc pcd Steek- Cirkel … Pitch- Circle- diameter
steady state steady state medical
stealth/onzichtbaar voor de radar stealth airforce
stealthbommenwerper stealth bomber airforce
stealthjager stealth fighter (aircraft) airforce
stealthvliegtuig stealth aircraft airforce
stearaat stearate
Stearaten Stearates plastics
stearine stearin
stearinezuur stearic acid
steat steat(o) medical
steatiet steatite
stedebouwkundige town planner building
stedelijk urban referring to towns … environment
stedelijk afvalwater city water
stedelijk gebied urban area
steden cities
stedenbouw town (and country) planning
stedenbouwkundig urban design
stedenbouwkundige town planner environment
stedenbouwkundige urban development
stedenbouwkundige dienst town planning board
steeds always
steeds ever
steeds meer more and more
steeds meer increasingly
steeds minder less and less ergane
steeg alley
steeg lane
steek pitch (klinknagel, tandrad, enz.) … (rivet, gear, etc.) … hydraulics
steek stitch (van een naald) … (of a needle) … mechanical engineering
steek loop
steek mesh
steek spades
steek sting
steek prick
steek pitch
steek knot (scheepsterm)
steek bend (scheepsterm)
steek hitch (scheepsterm)
steek grid spacing (printplaten) … (printed circuit boards)
steek grid pitch (printplaten) … (printed circuit boards)
steek pass (machinedoorgang)
steek prick
steek van een wikkeling pitch of winding
steekas half shaft automobiles
steekbalk / bintbalk hammer beam building
steekbeitel bevelled-edge chisel building
steekbeitel paring chisel building
steekbeitel cutter
steekbeitel cutting tool
steekbeitel firmer chisel
steekbeitel gouge
steekbeitel / gatbeitel / hakbeitel / schietbeitel mortise(-cutting) chisel building
steekbijl / steekbeitel mortise axe building
steekbreedte pitch width
steekcirkel pitch circle mathematics
steekcirkel pitch cirkel diameter mechanical engineering
steekcirkel pitch circle diameter
steekcontact plug contact
steekflens spade
steekhoogte pitch height
steekleiding feeder line
steeklengte pitch length
steekmaat pitch
steekmug gnat
steekpasser dividers
steekpasser calipers
steekpenningen aannemen be on the take
steekpenningen aannemen be on the pad
steekpipet graduated pipette environment
steekplaat junction plate
steekproef random sample
steekproef experimental sounding
steekproef random test
steekproef sample
steekproef test sample
steekproef random inspection
steekproef snap check
steekproef met teruglegging sampling with replacement
steekproef nemen sample
steekproef zonder teruglegging sampling without replacement
steekproefamplitude sample range
steekproefexemplaar sample unit
steekproefgemiddelde sample average
steekproefgetal sample number
steekproefgrootte sample size
steekproefkeuring sampling inspection
steekproefmediaan sample median
steekproefneming sampling
steekproefomvang amount of inspection
steekproefomvang sample size
steekproefonderzoek sampling enquiry
steekproefonderzoek sampling investigation
steekproefparameter sample statistic
steekproefplan sample plan
steekproefruimte sample space
steekproefschema sampling inspection plan
steekproefschema sampling plan
steekproefsgewijs at random
steekproefsysteem sampling
steekproeftabel sampling table
steekproefvariantie sample variance
steekproefverdeling sampling distribution
steekproefvoorschrift sampling instructions
steeksleutel spanner automobiles
steeksleutel box wrench building
steeksleutel fork spanner building
steeksleutel fork wrench building
steeksleutel open-end spanner building
steeksleutel open-end wrench general
steeksleutel open-ended spanner
steeksleutel angle wrench
steeksleutel, ringsleutel spanner automobiles
steeksleutelset set of fork spanners building
steekspant collar beam roof building
steekspant trussed-rafter roof building
steekspant collar beam roof
steekspel tournament
steekspijker skew nail building
steektrap straight flight staircase building
steekveer spring washer
steekverbinding plug-and-socket connection
steekvlam shooting flame
steekvlam tongue of fire
steekwagen barrow
steekwagen hand truck
steekwagen sack car
steekwagen sack truck
steekwagen sack lift
steekwagen two wheeled barrow (spoorwegen) … (railroads)
steekwagentje bag truck
steekwoord catchword
steekwoorden curators general
steel shank building
steel pedicel medical
steel pedicle/pedicel medical
Steel Loom rowing
Steel Oarshaft rowing
Steel Shaft rowing
steel neck
steel handle
steel tube
steel pipe
steel channel
steel barrel
steel stem
steel stalk
steel knob
steel v.bloeiwijze of deel ervan peduncle
steel van de helix crus of helix/crus helicis anatomy
steel van een tumor pedicle of a tumor medical
steel/voetje pedicle anatomy
steelblaadje stemleaf botanics
steelblaadje bracteole botanics
steelgranaat stick(y)bomb
steelgranaat stick round
steelhechter handle holder
steelhouder jumper valve plate building
steelpakking washer
steelpan casserole
steelpan saucepan
steels veiled ergane
steelsgewijs stealthily
steelstofzuiger upright vacuum cleaner
steelvijl needle file
steen brick
steen dictionary
steen wheel
steen stone
steen jewel
steen gem
steen paving stone
steen tile
steen en been klagen lament
steen en been klagen wail
steen…/graveel… calculous
steenaarde / steenklei brick clay building
steenachtig stony
steenachtig, steenhard flinty botanics
Steenarend Golden Eagle birds
steenarend golden eagle ergane
steenbanket stone banket hydraulics
steenbeitel brick chisel building
steenbeitel mason's chisel building
steenbeitel / metselaarsbeitel bolster (chisel) building
steenbeitel / metselaarsbeitel brick bolster building
steenbeitel / rotsbeitel cone bit building
steenbeitel / rotsbeitel rock bit building
steenbekleding / bekleding met metselwerk brick lining building
steenbestorting stoning, rubble layer hydraulics
steenbestrating stone paving hydraulics
Steenbok Capricorn
steenbok ibex
steenboor jumber building
steenboor masonry bit building
steenboor masonry drill building
steenboor stone drill building
steenbreek saxifrage ergane
steenbreker brick crusher building
steenbrok block
steendruk lithography
steendruk lithographic printing
steenfabriek brickfield building
steenfabriek brickworks building
steenfabriek brickyard building
steengaas bricanion building
steengaas Bricanion lathing hydraulics
steenglooiing pitched slope hydraulics
steengroeve quarry
steengroeveboor quarry drill building
steengruis grit
steengruis gravel
steengruis / steenslag rubble
steenhouwer stonemason
steenhouwer stone-cutter
steenkool coal solid black organic substance found in layers underground in most parts of the world, burnt to provide heat or power … environment
steenkool coal
steenkool pit coal
steenkop head of a stone hydraulics
steenkorf gabion metalen of kunststof korf gevuld met steen, gebruikt in erosiebescherming langs waterlopen en op taluds … metal or plastic cage filled with rock, used in slope protection and embankments … building
steenlijst sill of frame building
Steenloper Ruddy Turnstone birds
steenmarter stone-marten ergane
steenmonster brick sample building
steenpers brick mill building
steenpers brick-moulding machine building
steenpincet stone-grapsing forceps medical equipment
steenschroef wall screw building
steenslag stone chippings hydraulics
steenslag chippings
steenslag road-metal
steenslag stone-chippings
steenslag rubble
steenslag broken stones
steensmuur whole-brick wall building
steensrollaag soldier course building
steenstapeling stone setting hydraulics
steenstorter stone-dumper hydraulics
steenstorting rubble hydraulics
steentas stack of bricks building
Steenuil Little Owl birds
steenuil little owl ergane
steenuil screech-owl
steenvalk stone-falcon
steenvalk merlin
steenvang stone box hydraulics
steenvang stone trap hydraulics
steenverband brick bond building
steenvorm brick mould building
steenvrucht drupe botanics
steenvrucht pyrene botanics
steenvrucht stone fruit botanics
steenwol mineral wool building
steenwol rock wool building
steenzaag stone saw building
steenzetting stone pitching hydraulics
Steenzetting, bekleding Revetment A facing of stone, concrete, etc., built to protect a scarp, embankment, or shore structure against erosion by wave action or currents. … hydraulics
steenzwaluw swift ergane
steevast regular computers
steevast even
steg hedge
steiger landing stage building
steiger pier
steiger landing-stage
steiger platform
steiger scaffolding
steiger / steigervloer platform
steiger net scaffolding net steiger doek … building
steigerbouw scaffolding
steigerbouwer scaffoldbuilder
steigeren pitch up airforce
steigeren scaffold airforce
steigerkaart scaffold tag kaart met essentieële info zoals plaats, datum en door wie gebouwd, max. belasting etc. … tag with official info about by whom, wheren and when it was build, max. load etc. … building
steigerladder standard ladder building
steigermateriaal scaffolding
steigerpaal scaffold pole building
steigerpaal scaffold standard building
steigerpijp tubular steel
steigerplank scaffold board building
steigersnelheid pitch rate
steigerung intensification music
steigervloer boardplatform building
steigervloer boards building
steigervloer planking building
steigervloer plank platform building
steigervloer planks building
steigervloer platform
steigerwerk falsework architecture
steil erect
steil upright
steil very straight
steil steep
steil abrupt
steil precipitously
steil achter sleepkist climb steeply behind the tug airforce
steil starten climb steeply airforce
steile afvoergoot chute hydraulics
steile flank steep side
steile helling precipice ergane
steile overtrek/steil overtrekken whip stall airforce
steile rand cliff botanics
steile rotswand cliff botanics
steiler more steep
steiler more steep
steilheid mutual conductance
steilheid variable-u
steilheid remote cut-off
steilheid steepness
steilheid slope
steilheidsmeter mutual-conductance tester
steilte steepness
steilte precipice
stek starter bar building
stek sprig Nieuwe loot aan een plant, die er vanaf wordt gehaald en wordt herplant. … New part of a plant, that is taken off and is replanted.
stek refuge Schuilplaats … A place to seek shelter
stekeind protuding bar architecture
stekeinden projecting reinforcement building
stekel prickle botanics
stekel thorn botanics
stekel sting ergane
stekelharig prieklybristled botanics
stekelig aristate botanics
stekelig barbed botanics
stekelig barbed botanics
stekelpuntig mucronate botanics
stekelpuntig prickly botanics
stekelpuntig pungent botanics
stekelvarken porcupine ergane
steken enter
steken sting
steken insert
steken stab
steken pick
steken put down
steken put
steken place
steken lay down
steken put in
steken sniggling
steker plug
stekerbus hub
stekerbus pin-bushing
stekerbus jack
stekerbus socket
stekerbusafdekplaat socket mask
stekerbusbeugel socket bracket
stekerdeksel plug cover
stekerdoos wall receptacle
stekerdoos wall socket
stekerdoos socket outlet
stekerdoos tap
stekerhuis plug housing
stekerpaneel plug strip
stekerpen plug pin
stekerpenplaat plug-pin plate
stekerschuif plug slide
stekervoet plug base
stekken pipe
stekken strike planten stekken … strike cuttings of plants
stekken slip planten stekken … slip plants
stekken bak starterbar container een prefab casette ( waar wapenings stekken zijn in omgebogen )die word mee ingestord in een beton kist , om na ondkisting uitgevouwen te worden … a prefab container ( where bent starterbars are cept ) that is cast withe in a concreate mold , to be opend and unfolded after casting … building
stekkenbak slipping barge
stekkenbak slipping bar
stekkenbak slipping bar
stekkenbak slipping bar slipping bar
stekker plug
stekker stopper
stekker electric plug
stekker / wandcontact wall plug
stekkerbus jackbush building
stekkerdoos multiple socket electrical
stekkerdoos wall socket
stekkerdoos wall receptacle
stekkerdoos socket outlet
stekkerdoos powerboard (in Australie)
stekkerhelft cover
stel deck
stel pack
stel set
stel outfit
stel suit
stel pair
stel herd
stel heap
stel group
stel collection
stel bevy
stel- en spangereedschap setting and clamping tools
stel voor suggest Idee/concept voorstellen aan anderen … Introducing idea/concept to others
stel voor introduce
stel voor proposition
stel­selwijzigingen Accounting changes economical
stelbeugel adjusting bracket
stelblok adjusting block
stelbout set screw
stelconplaat stelcon sheet
stele stela building
stelen steal ergane
stelen lift
stelen, jatten, pikken blag (BE) police
steler thief
ST-elevatie ST elevation medical
stelhoogte leverhight general
stelhoogte height adjustment
stelinrichting height adjustment scale building
stelkozijn subframe Een raamwerk dat tijdens het metselen in de muuropening wordt aangebracht en waartegen men later, in de afbouwfase, het montagekozijn (het eigenlijke kozijn) plaatst. … civil engineering
stelkunde algebra
stellage rack
stellage scaffold
stellage stage
stellage stand
stellage workbench
stellage tressle
stellage easel
stellage bench
stellair of a star
stellair star-
stellair star
stellair sideral
stellat wooden ratchet civil engineering
stellen assume
stellen pose
stellen determine
stellen erect
stellen set
stellen suppose
stellen put right
stellen adjust
stellen surmise
stellen presume
stellen guess
stellen edit
stellen put down
stellen put
stellen place
stellen lay down
stellend stating
stellende trap positive ergane
steller setter
Stellers Eider Steller`s Eider birds
stelletje outfit
stelletje suit
stelletje pair
stelletje set
stellig certain
stellig sure
stelligheid certainty ergane
Stelling Rack rowing
stelling scaffold
stelling stage
stelling stand
stelling rack
stelling theorem
stelling postulate
stelling essay
stelling thesis
stelling sentence
stellingen postulates
stelmoer adjusting nut
stelpen stop ergane
stelpen dowel pin
stelplaat face plate
stelplaat / frontplaat face plate
Stelplaatjes Adjusting plates plastics
stelpoot adjustable leg
stelpost allowance building
stelpost provisional estimate
stelpost approximate estimate
stelring adjusting ring
stelring collar
stelruimte adjustment space automobiles
Stelschroef Adjuster screw automobiles
stelschroef levelling screw hydraulics
stelschroef grub screw
stelschroef set screw
stelschroef adjusting screw
stelschroef grub screw
stelschroef adjusting screw
stelsel numeration
stelsel scheme
stelsel set
stelsel system
stelsel régime
stelsel regime
stelsel régime
stelsel met variabele recordlengte variable-length record system
stelsel met vaste recordlengte fixed-length record system
stelsel/systeem system medical
stelselmatig systematic ergane
stelspie adjusting wedge
steltijd setting time
Steltkluut Black-winged Stilt birds
Steltstrandloper Stilt Sandpiper birds
stelvlak/stuurvlak tab airforce
stelvoet levelling foot
Stelvoeten Adjusting screw plastics
stelwerk punchlist civil engineering
stelwig / heok coin building
stem voice
stem faction
stem vote
stem side
stem party
stem voice music
stem kwijt zijn , zijn/haar have (had) music
stem voor pro
stemband vocal cord(s) anatomy
stemband cord
stemband string
stembanden vocal music
stembandknobbeltjes vocal nodules music
stembereik vocal music
stemboek part book music
stembreuk break(ing of the voice), voice change music
stembuiging inflection, intonation music
stemfluitje pitch pipe music
stemgebruik voice use music
stemgeluid voice ergane
stemhebbend sonourous
stemhebbend sonorous
stemhebbende medeklinker / consonant voiced consonant music
stemkamer dressing room music
stemkruising voice/ part crossing music
stemloze medeklinker / consonant voiceless consonant music
stemmateriaal vocal music
stemmen tune
stemmen vote
stemmen tune music
stemmen met be (was/were, been) music
stemmen op tune music
stemmer tuner music
stemmig earnest
stemmig temperate
stemmig staid
stemmig sober
stemmig abstemious
stemmig serious
stemming mood
stemming tuning
stemming ethos
stemming tendency
stemming atmosphere
stemming voting by ballot
stemming balloting
stemming ballot
stemming temperament music
stemomvang vocal music
stemorgaan vocal music
stempel stigma botanics
stempel jack building
stempel prop uitschuifbare ondersteuning voor bouwconstructies … adjustable support for construction … building
stempel strut civil engineering
stempel Stamp diving
stempel brace hydraulics
stempel dictionary
stempel press tool
stempel punch and die
stempel punch stamp
stempel mark
stempel hallmark
stempel upright member
stempel jack stempel
stempel ceiling paperhanger building
stempel shuttering strut building
stempel met leidingpen pillar-guided tool
stempelconstructie die construction
stempelen stamp
stempelen mark
stempelhouder punch holder
stempelhouder punch plate
stempelhuis die set
stempelhuis bovenplaat die-set top plate
stempelhuis onderplaat die-set bottom plate
stempeling marking
stempeling stamping
stempeling mark
stempelinkt stamping ink
stempelinkt stamp-pad ink
stempelkussen stamping pad
stempelkussen stamp-pad
stempelmaker die maker
Stempelmakerij Die making plastics
stempelpasta marking paste
stempelplaat punch holder
stempelplaat punch plate
stempelraam screen frame building
Stempelrubber Stamp-rubber plastics
Stempels Stamps plastics
stempelstaal punch steel
stempelstaal tool steel
stempelverf marking paint
stempelvernis marking lacquer
stempelvernis marking varnish
stempelzuiltje column botanics
stempelzuur marking acid
stempomp tuning music
stemrecorder voice recorder airforce
stemsleutel tuning music
stemsoort voice type music
stemspleet glottal aperture anatomy
stemspleet glottis music
stemspleet/glottis/luchtpijpopening glottis anatomy
stemstoornis voice disorder music
stemtest voice test music
stemtoon (standard/concert/tuning music
stemtoon a tuning A music
stemuitwisseling voice exchange music
stemvak voice type music
stemverlies loss of voice, voice loss music
stemvoering voice leading, partwriting music
stemvoeringsakkoord linear music
stemvoeringsreductie voice-leading reduction music
stemvoeringsregels rules of motion/movement, voice-leading/voicing/ partwriting music
stemvork tuning music
stemvork tuning fork
stemvork-FET tuned-gate FET
stemvorkgenerator tuning-fork oscillator
stemvorming vocal music
stemwisseling break(ing of the voice), voice change music
sten sten(o) medical
stencil stencil
stenen brick
stenen groan
stenen metalled
stenen stone
stenen drempel doorstone
stenen pot stone jar
stenen sokkel natural stone base course building
stenen sokkel natural stone plinth building
stenen stoep doorstone
stenenzeef poppet
steng top mast navy
stengel petiole botanics
stengel stalk botanics
stengel stem
stengel blade
stengel, steel stalk botanics
stengel.., van de stengel cauline botanics
stengelknol tuber botanics
stengelknoop joint botanics
stengellid internode botanics
stengelomvattend perfoliate botanics
stengelomvattend stem-clasping botanics
stengelomvattend stem-embracing botanics
stengelomvattend perfoliate botanics
stengun sten gun army
stenig metalled
stenig stone
steno shorthand
stenograferen write shorthand ergane
stenografie stenography
stenografie shorthand
stenoserend/vernauwing veroorzakend stenosing medical
stenotypiste stenotypist
stenotypiste female stenotypist
stent stent medical equipment
stent-implantatie stent implantation medical treatments
step scooter
steppe steppe
steppe moor
stepper stepper Onderdeel van bepaalde produktiemachines in de halfgeleider industrie die het produkt met gedefinieerde stappen verplaatst … Part of certain production machines in the semiconductor industry that moves the product over predefined steps … general
steptest van Master/hartfunctieproef Master two-step test medical treatments
steptest van Master/hartfunctieproef Master(‘s) (two step) test medical treatments
ster star
ster celebrity
ster heavenly body
ster star music
ster driehoek star triangle electrical
steradiaal steradian
sterallures starlike airs music
stercodering star rating
sterdriehoekschakelaar star-delta connection
sterdriehoekschakelaar star-delta switch
stereo stereo
stereo stereophonic
stereo op band stereo on tape
stereo op plaat stereo on disc
stereoachtcassette stereo-eight cartridge
stereoadapter stereo decoder
stereoapparaat stereo apparatus
stereoapparatuur stereo equipment
stereobaat / onderbouw stereobate building
stereobalans stereo balance
stereobanddek stereo tape deck
stereobandopnemer stereo tape recorder
stereocassette stereo cassette
stereocassetterecorder stereo cassette recorder
stereochemie stereochemistry
stereoconsole stereo console
stereodecoder stereo decoder
stereoeffect stereo effect
stereoeffect stereophonic effect
stereoexpanderknop stereo expander button
stereofiel stereophile
stereofonie stereophony
stereofonisch stereo
stereofonisch stereophonic
stereofonische microfoon stereophonic microphone
stereofonische opname stereophonic recording
stereofonische weergave stereophonic playback
stereofotografie stereophotography hydraulics
stereogeluid stereo sound
stereografie stereography
stereografisch stereographic
stereogram stereogram
stereogrammofoon stereo gramophone
stereohoofdtelefoon stereo headphone
stereohulpsignaal steering signal
stereohulpsignaal S-signal
stereohulpsignaal stereo signal
Stereolithografie Stereolithography plastics
stereolithografie stereo-lithography: SL
stereometrie stereometry
stereomultiplexgenerator stereo multiplex generator
stereo-ontvanger stereo receiver
stereo-ontvangst stereophonic reception
stereo-ontvangst stereo reception
stereopentaplug stereo five-pin plug
stereophoob stereophobic
stereoplaat stereo disc
stereoplatenspeler stereo record player
stereoscheiding stereo reparation
stereoscoop stereoscope
stereosignaal S-signal
stereosignaal stereo signal
stereotactisch stereotactic/stereotaxic medical
stereotactische biopsie stereotactic biopsy medical treatments
stereotactische borstbiopsie stereotactic breast biopsy medical treatments
stereotactische punctie stereotactic punture medical treatments
stereotactische radiochirurgie/radiotherapie stereotactic radiosurgery/stereotactic radiation therapy medical treatments
stereotapedek stereo tape deck
stereotiep figurative constant
stereotiep standard
stereotiep stereotype
stereotiep stereotyped
stereotiep stock
stereotiep literal
stereotuner stereo tuner
stereotype stereotype ergane
stereotyperen stereotype
stereotypie stereotype printing
stereotypie stereotypy
stereouitzending stereo broadcast
stereoversterker stereo amplifier
stereovoorversterker stereo preamplifier
stereowisselaar stereo record changer
sterfelijk mortal
sterfgeval death
sterfgeval bereavement
sterfscène death scene music
sterftecijfer mortality number of deaths in a population … environment
sterftecijfer death rate the number of deaths per head of population during a year, expressed as a percentage … environment
stergewelf stellar vault building
stergewikeld Y-wound
stergreep star-grip handle
steriel barren botanics
steriel fruitless botanics
steriel nonfruiting botanics
steriel sterile
steriel infertile
steriel gaas sterile gauze medical equipment
steriel verband sterile dressing medical equipment
Steriel vullen Sterile filling beer
steriel, onvruchtbaar sterile (1) with no microbes or infectious organisms; (2) infertile or not able to produce offspring … environment
steriele doek blue towel medical equipment
steriele doek sterile cloth medical equipment
Steriele filtratie Sterile filtration beer
steriele verpakking sterile packing medical
steriele zoutoplossing sterile saline solution medical equipment
Sterilisatie Sterilization Het afdoden van alle micro-organismen … beer
sterilisatie sterilisation/sterilization medical treatments
sterilisatieafdeling sterilistaion department medical specialities
sterilisatiecontainer sterilizing container medical equipment
sterilisatiepincet/sterilisatietang sterilizing forceps medical equipment
sterilisatierek sterilizing rack medical equipment
sterilisatieruimte sterilisation room medical specialities
sterilisatietrommel dressing sterilizing drum medical equipment
sterilisatietrommel sterilizing box medical equipment
sterilisator sterilizer medical equipment
Steriliseerder Sterilizer Een apparaat voor het steriliseren van voorwerpen … beer
steriliseerklem safety pin
steriliseren sterilize
steriliteit, onvruchtbaarheid sterility (1) being free from germs; (2) infertility or being unable to produce offspring … environment
steriliteit/onvruchtbaarheid sterility medical
sterische hindernis steric hindrance
sterk distinctly botanics
sterk strong
sterk intense
sterk intensive
sterk concentrated
sterk acute
sterk sturdy
sterk robust
sterk firm
sterk strongly
Sterk Firm (port or starboard) rowing
Sterk Pressure (port or starboard) rowing
sterk gebonden consistentie tight consistency
sterk geprofileerd gedeelte deeply recessed part
sterk geprofileerd gedeelte irregularly shaped part
sterk getypeerde taal strongly typed language
sterk maatdeel downbeat, strong/heavy beat music
sterk magnetische materialen hard magnetic material
sterk signaal large signal
sterk signaal strong signal
sterk vergroot greatly magnified
sterk vergroot strongly magnified
sterk verspreid overextended army
sterk werkend drastic
sterk, solide, niet gauw slijtend hard-wearing botanics
sterke drank booze
sterke drank strong drink
sterke drank spirits
sterke drank liquor
sterke drank alcohol
sterke fundamentsschrede strong root progression music
sterke gegevenstypering strong typing
sterke pijlstelling positive sweepback airforce
sterke temperatuurinversie marked temperature inversion airforce
sterke-armschaafbank shaper
sterke-armschaafbank shaping machine
sterken fortify
sterker tensile strength een sterker metaal (hogere treksterkte) … a metal with higher tensile strength
sterker nog even more
sterker worden freshen
sterker worden increase
sterker worden increase music
sterker zijn dan prevail over
sterker zijn dan overpower
sterknop Star grips general
sterknop snagging
sterkstroom heavy current
sterkstroom high-tension current
sterkte intensity
sterkte loudness
sterkte volume
sterkte power
sterkte resistance
sterkte strength
sterkte fortification
sterkte quantity
sterkte vigour
sterkte force
sterkte strenght
sterkte strenght
sterkte volume music
sterkteberekening strenght calculation mathematics
sterkteberekening strenght calculation
sterkteberekening force calculation
sterktegraad dynamic music
sterkteklasse strength class De kwaliteit van het materiaal (meestal gaat dit om staal)
Bijvoorbeeld : Bout M8 8.8
⇒ Treksterkte (sigma) = 8x8x10
= 640N/mm² … The quality of the material (most of the time si't about steel).
for example : Bolt M8 8.8
⇒ Tensile nominal (sigma) = 8x8x10
= 640N/mm² … general
sterkteklasse grade general
sterkteleer strength of materials hydraulics
sterkteregeling gain control
sterkteregeling volume control
stermoer star nut
stermotor radial engine airforce
Stern Tern birds
sternetwerk star network
sternocostaal sternocostal medical
sternumbeitel sternum chisel medical equipment
sternumpunctie sternum puncture medical treatments
sternumpunctiecanule sternum puncture needle medical equipment
sternumschaar sternum shears medical equipment
steroïd steroid medical
sterpunt neutral point
sterre- of a star
sterre- star-
sterre- star
sterre- sideral
sterren- of a star
sterren- star-
sterren- star
sterren- sideral
sterrenbeeld constellation general
sterrenbeeld zodiac sign
sterrenbeeld zodiac sign (astrologie)
sterrenbeeld constellation (astronomie)
sterrencultus star cult music
sterrenkijker telescope
sterrenkunde astronomy
Sterrenkunde Astronomy education
sterrenkundige astronomer
sterrenwichelaar astrologer
sterrenwichelarij astrology ergane
sterretje asterisk
sterschakeling star connection
sterschroevendraaier crosshead screwdriver building
sterven die
sterven pass away
sterven expire
sterven withdraw
sterven retreat
sterven march off
stervensbegeleiding care for the dying medical
stervensnood death throes
stervensnood agony
stervormig asteroid botanics
stervormig stellate botanics
stervormig stellated botanics
stervormig stelliform botanics
stervormig star-shaped
stervormig radially arranged
stervormige aanspuiting spider-like sprue
sterwaarneming star observation hydraulics
sterwiel starwheel
sterwiel star wheel
steth steth(o) medical
stethoscoop stethoscope
stethoscoopkoptelefoon stethoscope headphones
stethoscopie/onderzoek met de stethoscoop stethoscopy medical treatments
stethoscopisch stethoscopic medical
Steun Housing automobiles
steun brace canoeing
steun armrest
steun assistance
steun heel rest
steun foot rest
steun stay
steun support
steun tone-arm rest
steun prop
steun wing support airforce
steun / stut / stijl stay building
steun(punt) / beer / schoor / draagvlak abutment
Steunarm Suspension arm automobiles
steunas supportshaft
steunbalk brace
steunbalk strut
steunbalk supporting beam
steunbalk / draagbalk / dwarsbalk / ligger girder building
steunbalk / dwarsbalk langsverband stringer
steunbalk / standvink gable stud building
steunband reinforcement band
steunbeer buttress hydraulics
steunbeer abutment
steunbeer / steun / schoor / steunpilaar buttres building
steunbeugel supporting bracket
steunbeugel support
steunblaadje stipule botanics
steunblok supporting block
steunbout stay bolt
steuncel neuroglia medical
steundraad cramp-iron
steundraad brace
steunen assist
steunen back
steunen rest on
steunen promote
steunen groan
steunen lean
steunen support
steunen sustain
steunen abet
steunen / stutten / schoren stay building
steunen op trust in
steunen op rely on
steunend incumbent
steunkolom support pillar
steunkraag/halskraag brace for neck injuries medical equipment
steunkraag/halskraag cervical collar medical equipment
steunkraag/halskraag collar (for neck immobilisation) medical equipment
steunkraag/halskraag neck collar medical equipment
Steunlager Centre bearing automobiles
steunlat reinforcement strip
steunlat fillet
steunligger supporting girder hydraulics
steunmal supporting jig
steunmuur supporting wall ergane
steunmuur retaining wall hydraulics
steunmuur / revêtement revetment building
steunpen supporting pin
steunpilaar column
steunpilaar pillar
steunplaat backing plate
steunplaat back plate
steunplaat support plate
steunplaat supporting plate
steunpoot support, support leg, support beam, pillar general
steunpunt point of support
steunpunt supporting point
steunrib supporting rib
steunring supportring
steunring backing ring
steunsoftware scaffolding
steunstok voor letterzetter mahlstick building
steunstrip supporting strip
steuntje support kleine steun, ondersteuning … small one … general
steuntje support
steuntoon principal tone/ note music
steunvlak bearing face
steunvlak supporting surface
steunweefsel/weefselmatrix stroma anatomy
steunwiel jockey wheel
steunzender relay transmitter
steunzender radio relay
steur sturgeon ergane
steurgarnaal prawn
steurkuit caviar ergane
steven steven Jongensnaam … Boysname … general
steven bow ships
steven prow ships
steven stem ships
stevenen make
stevenen bear down
stevig stout botanics
stevig robust
stevig strong
stevig sturdy
stevig firm
stevig secure
stevig solid
stevig tight
stevig firmly
stevig stable
stevig fast
stevig plump botanics
stevige bries blowing airforce
steviger sturdier general
stevigheid virtue ergane
steward cabin attendant airforce
steward flight attendant airforce
steward stew airforce
steward attendant
steward steward
stewardess hostess airforce
stewardess stewardess
stewardess air hostess
Stewing Stewing Bij de moutbereiding het broeien van groenmout voor de productie van aromamoutsoorten (in het verleden caramelmout genoemd) … beer
ST-gedeelte ST segment medical
stichnoot cue note music
stichten edify
stichten erect
stichten establish
stichten give rise to
stichten cause
stichten activate
stichten found
stichten establishing
stichting foundation
stichting endowment
stickcontrole stick check airforce
sticker sticker
sticker, zelfklever sticker, pressure sensitive screen printing
stickeren sticker van een sticker voorzien … placing a plackard … general
stiefbroer step-brother
stiefbroer half-brother
stiefdochter step-daughter
stiefkind step-child
stiefmoeder step-mother
stiefmoeder stepmother
stiefvader step-father
stiefvader stepfather
stiefzus step-sister ergane
stiefzuster step-sister ergane
stiekem underhand
stiep stereotype ergane
stiep pier hydraulics
stier bull
Stiermarken Styria
stierzuil double bull column building
stift pin
stift pivot
stift stylus
stift needle
stift pins
stift post medical equipment
stift staple music
stift shank
stiftdraad pin wire building
stiften pinning
stiftlassen stud welding
stiftsleutel allen key De Stiftsleutel woirdt gebruikt voor bouten met een ´binnenzeskant´ … A hex key, also known as an Allen, hex-head, or zeta key or wrench, is a tool used to drive screws and bolts that have a hexagonal socket in the head. … general
stiftsleutel pin wrench
stiftsleutel socket wrench
stifttand false tooth medical equipment
stifttand post crown medical equipment
stifttap grub screw
stiftvijl pillar file
stijf rigid
stijf stiff
stijf starch
stijf aangedrukte haren, met strigose botanics
stijf slaan whisk
stijf, stevig, onbuigzaam stiff botanics
stijf, strak, star, onbuigzaam rigid botanics
stijfheid rigidity mechanical engineering
stijfheid stiffness
stijfheid rigor
stijfheid rigour
stijfheidsmatrix stiffness matrix
stijfheidsproef compliance test
stijfheidsproef rigidity test
stijfheidsproef stiffness test
stijfhoofdig stubborn
stijfhoofdig obstinate
stijfmiddel starch ergane
stijfsel starch
stijfseloplossing starch solution
stijfte rigidity
stijfte stiffness
stijg hove general
stijgbeugel/stapes stapes anatomy
stijgbeugel/stapes stirrup anatomy
stijgbeugelamputatie/stapedectomie stapedectomy medical treatments
stijgbuis piezometer tube hydraulics
stijgbuis riser
stijgen go up
stijgen climb
stijgen ascend
stijgen increase
stijgen grow
stijgen augment
stijgen advance
stijgen accrue
stijgen arise
stijgen rise
stijgen lift
stijgen get up
stijgen ascend music
stijgend ascending
stijgend increasing
stijgend rising
stijgend oplossen resolve music
stijgende kruisvlucht climb(ing) cruise airforce
stijgende leidtoon ascending music
stijgende toonladder ascending music
stijger fold
stijghoogte head civil engineering
stijghoogte hydraulic head the height of the free surface of a body of water relative the earth's surface or a datum level … environment
stijghoogte rise hydraulics
stijging ascent
stijging increase
stijging rise
stijging/stijgkracht climb
stijgingshoek lead
stijgleiding service riser building
stijgprocedure ter voorkoming van lawaaioverlast noise abatement climb procedure airforce
stijgsnelheid rising velocity hydraulics
stijgsnelheid rise velocity hydraulics
stijgtijd rise time
stijgtijd van een puls pulse rise time
stijgvermogen grade climbing ability army
stijgvlucht tot kruishoogte en route climb airforce
stijgvluchtschema climb schedule airforce
stijl stanchions building
stijl quarter building
stijl style music
stijl stake
stijl stanchion
stijl post
stijl pole
stijl newel
stijl stile
stijl stanchions
stijl post building
stijl wall stud building
stijl side post computers
stijl stud
stijl / plank stud
stijl / school / stroming / richting style building
stijl en regelwerk style and tilework
stijl tussen de vleugels interplane strut airforce
stijlbreuk (sudden) change of/in style music
stijlcitaat musical borrowing music
stijldansen ballroom dancing
stijlen styles
stijlen en regels frame work
stijlen en regels framing
stijlgevoel stylistic music
stijlniveau stylistic music
stijlperiode stylistic music
stijlvol stylish music
stijlzuiver true to style music
stijve koppeling rigid coupling
stijve koppeling stiff connection
stijve rotor/niet scharnierende rotor rigid rotor airforce
stijven supply
stijven provide
stijven encourage
stijven finish
stijver stiffer general
stijver more rigid
stijving encouragement
stikken suffocate
stikken quilt
stikken choke
stikken stitch
stikker sticker
stiknaad seam ergane
stiknaad stitched seam
stiknaald stitching needle
stiksel stitch
stikstof nitrogen (N) element; odourless, invisible, chemically inactive gas that forms about 80% of the atmosphere; essential macronutrient for plants and so is used in fertilizers … environment
stikstof nitrogen
stikstofbellen nitrogen bubbles medical
stikstofbinding nitrogen fixation conversion of atmospheric nitrogen (a gas) into nitrate and ammonium ions (inorganic), which can be used by plants … environment
stikstofgenerator nitrogen generator machine die stikstof maakt … device which generates nitrogen … chemistry
stikstofhoudend nitrogenous
Stikstofhoudende verbinding Nitrogenous compound beer
stikstofkringloop nitrogen cycle the circulation of nitrogen atoms through ecosystems, brought about mainly by living organisms … environment
stikstofnarcose Nitrogen narcosis diving
stikstofnarcose nitrogen narcosis medical treatments
stikstofoxide nitrogen oxides (NOx) oxides formed when nitrogen is oxidized during combustion, such as nitric oxide and nitrous oxide, or nitrogen dioxide; harmful to organisms … environment
stil motionless
stil quiet
stil silent
stil still
stil calm
stil noiseless
stil silently
stil hush Sssst
stil quiet, silent music
stil water niveau SWL Still Water level, the elevation that the surface of the water would assume if all wave action were absent. … hydraulics
stileren edit ergane
stileren stylize
stilering stylization music
stilet style
stilhangen hover airforce
stilhangen ver boven de grond/stilhangen zonder grondeffect hover out of ground effect airforce
stilhangen ver boven de grond/stilhangen zonder grondeffect hover out of ground effect airforce
stilhangen vlak boven de grond hover in ground effect airforce
stilhouden stop
stilhouden come to a halt
stilhouden halt
stilist writer
stilist author
stilistisch stylistic(al) music
stille plant
stille afstemming quiet tuning
stille afstemming squelch tuning
stille en korte start en landing quiet short take-off and landing airforce
stille film silent film/movie music
stille gordel silent zone
stille gordel skip distance
stille groef silence groove
stille inschakeling mute start
stille mis Low Mass music
Stille Oceaan Pacific
Stille Oceaan Pacific Ocean
stille start en landing quiet take-off and landing airforce
Stille Zuidzee Pacific Ocean
Stille Zuidzee Pacific
stille/rechercheur nose
stilleggen close down
stilleggen hold up
stilleggen shut down
stilleggen stop
stilleggen halt
stillegging shutting down
stillegging stoppage
stillegging suspension
stilliggen be at standstill
stilliggen lie still
stilliggen be idle
stilstaan be at a standstill
stilstaan be idle
stilstaan be stationary
stilstaan stand still
stilstaan stagnate
stilstaan stop
stilstaan come to a halt
stilstaan halt
stilstaand stationary zonder beweging … without any movement … general
stilstaand static zonder beweging beschouwend … no movement in consideration … general
stilstaand stagnant zich niet ontwikkelend … without development … general
stilstaand beeld still frame
stilstaand beeld still picture
stilstaand, stilstand stationary
stilstand dwell
stilstand idleness
stilstand stagnation
stilstand stagnancy
stilstand standstill
stilstand stoppage
stilstandtijd unused time
stilte silence
stilte quiet
stilte calm
stiltekegel cone of silence
stiltezone zone of silence
stilvallen come to a stop
stilvallen come to a standstill
stilvallen come to a stop
stilzetten turn off
stilzetten switch off
stilzetten stop
stilzetten shut off
stilzetten halt
stilzetting stoppage
stilzwijgen silence
stilzwijgen be quiet
stilzwijgen modesty
stilzwijgend silent
stilzwijgend tacit
stilzwijgend instemmen acquiesce ergane
stilzwijgend toestemmen acquiesce ergane
stilzwijgende instemming acquiescence ergane
stilzwijgende overeenkomst mutual understanding ergane
stilzwijgende toestemming acquiescence ergane
stilzwijgendheid modesty ergane
stimmentausch voice exchange music
Stimulans Stimulant beer
stimulans stimulans
stimulans/opwekkend middel/stimulerend middel stimulant pharmaceutical
Stimulatie Simulation beer
stimulatie stimulation
stimulatie stimulus
stimulatie incitement
stimulatie impetus
stimulatie, prikkelen stimulation
stimuleren stir up
stimuleren stimulate
stimuleren rouse
stimulerende (genees)middelen doping pharmaceutical
stimulus stimulus
stinkdier skunk ergane
stinken reek
stinken smell
stinken stink
stinken smell bad
stinkend foedid botanics
stinkend bad-smelling
stinkend fumy
stinkend odorous
stinkend stinking
stinkend odourous
stinkende gouwe greater celandine ergane
stip dot
stip point
stip speck
stip spot
stip period
stip dot music
stipendium subsidy
stipendium grant, scholarship music
stippel/punt/spikkel/vlek/oneffenheid/gaatje punctum medical
stippelen punctuate ergane
stippelen dot
stippellijn dotted line
stippenscherm phosphor-dot screen
stipraster dot pattern
stiprastergenerator dot-pattern generator
stipstreeplijn chain dotted line
stipstreeplijn dash-and-dot line
stipt punctual
stipt strict
stipt duly
stipt tight
stipt precise
stipt accurate
stipt prompt
stipt on time
stiptheid promptness
stiptheid punctuality
stiptheid strictness
stiptheid accuracy
stiptheid exactitude
stiptheid exactness
stiptheid precision
stipulatie stipulation
stipuleren stipulate
stipuleren set conditions
stirlingmotor stirling engine
STL-producten STL products plastics
stoïcijn stoic ergane
stoïcijns stoic
stoïcijns stoical
stoïsch stoic
stoïsch stoical
stochastiek stochastics
stochastisch aleatory
stochastisch stochastic
stochastisch model stochastic model
stochastisch proces stochastic process
stochastische behoeftebepaling stochastic requirements calculation
stochastische database probabilistic database
stochastische grootheid aleatory quantity
stochastische grootheid stochastic quantity
stochastische muziek stochastic music
stochastische variabele aleatory variable
stochastische variabele stochastic variable
stock stock ergane
stockeren store
Stockholm Stockholm
stock-out stock-out
stoeien frolic ergane
stoel seat railways
stoel bracket
stoel chair
stoel cradle
stoelen seats automobiles
stoelenmetafoor chairs metaphor
stoelenplan seating plan music
stoelenverwarming Front seat heating automobiles
stoelgang stool(s) medical
stoelgang/ontlasting movement medical
stoelkilometer available seat mile (ASM) airforce
stoelkilometer seat mile airforce
stoelkilometer (één beschikbare stoel gevlogen seat mile airforce
stoelmechanisme seat mechanism airforce
stoelpoot leg of a chair general
stoelpoot chairleg general
stoelpoot chair-leg general
stoep porch
stoep sidewalk
stoep pavement
stoep railway platform
stoep platform
stoep doorstep
stoepa stupa building
stoeprand kerb building
stoeprand kerb [US = curb]
stoeptegel pavement tile
stoeptegel / trottoirtegel quarry tile
stoer sturdy
stoer robust
stoer firm
stoet procession
stoeterij studfarm ergane
stof dust fine particles of solid materials … environment
stof cloth
stof dust
stof material
stof subject-matter
stof matter
stof subject
stof substance
stof theme
stof topic
stof stuff
stof substance
stof / materiaal / weefsel fabric
stof afnemen dust ergane
stof die het centrale zenuwstelsel remt CNS depressant pharmaceutical
stof, materie substance chemical material … environment
Stofachtige smaak Powdery taste beer
stofafdichting dust seal
stofafscherming dust protection
stofafzuiging dust collection
stofafzuiging dust extraction
stofafzuiginstallatie dust extraction unit building
stofbestrijding dust control
stofbestrijding dust prevention
stofbril eye preservers
stofbril goggles
stofbus dust bush
stofdeeltje dust particle
stofdeeltje particle of matter
stofdeksel dust cover
stofdicht dust-tight
stofdicht dust-proof
stofdoek duster
stofdoek dust rag
stofdoek dish cloth
stofdroog dust dry
Stofexplosie Dust explosion beer
stoffelijk material
stoffen dust
stoffen brag
stoffen boast
stoffer brush ergane
stoffer whisk
stoffer en blik dustpan and brush
stoffer en blik dustpan and duster een huishoudelijk stukje gereedschap, waarmee je stof en/of droog vuil kunt opvegen. … a household utensil; a kind of metal or plastic scoop and a small broom, brush or duster with which dust or dry dirt can be scooped up.
stofferen upholster
stofferen furnish
stofferen trim
stofferen fit out
stofferen garnish
stoffering fitting
stoffering furnishing
stoffering upholstery
stoffig dusty
stoffig maken cover with dust ergane
stoffilter dust filter
stofgehalte dust content
stofgehalte percentage of dust
Stofgist Powdery yeast beer
stofhoes dust cover
stofhoos dustwhirl weather
stofhoos dustdevil weather
stofjas overall
stofkamer dust chamber
stofkap dust cap
stofketel canister
stofketel dust tank
stofmaler macerator
stofmasker breathing mask
stofmasker dust mask
stofmijt dust mite medical
stofophoping dust accumulation
stofopneming dust removal
stofplaatje dust plate
stofproef dust test
stofregen drizzling rain
stofregen drizzle
stofring dust shield
stofstorm dust storm airforce
stofstorm blowing dust (hoog opwaaiend) … weather
stofstorm drifting dust weather
stofstorm duststorm weather
stofstroomanalyse vertical analysis environment
stofstroomdiagram flow diagram environment
stofvanger dust collector hydraulics
stofvorming dust formation
stofvrij dust-proof
stofvrij dust-free
stofvrij dustless
stofvrij free from dust
stofvrije ruimte dust-free room
stofwerend dust-preventing
stofwerveling dust whirl airforce
Stofwisseling Metabolism beer
stofwisselings… metabolic
stofwolk dust cloud airforce
stofzak dirt bag
stofzak dust bag
stofzuigapparaat dust extractor building
stofzuigen vacuum
stofzuigen hoover
stofzuiger vacuum cleaner
stofzuiger vacuum-cleaner
stofzuiger j. milchers
stoichiometrie stoichiometry Term uit de scheikunde.
Leer der onderlinge verhoudingen, bv. van elementen in een verbinding of van reactiepartners … Stoichiometry is the calculation of quantitative (measurable) relationships of the reactants and products in chemical reactions (chemical equations). … earth Sciences
stok cane
stok baton
stok stick
stok stick music
stokdrijver rod float, velocity rod hydraulics
stokebrand agitator ergane
stoken stoke
stoken heat
stoken light
stoken kindle
stoken distil
stoker stoker navy
stokerij commotion
stokerij agitation
stokindeling bow music
stokje switch
stokje wand
stokje rod
stokje little stick
stokje stick
stokpasser trammels
stokvoering bowing music
STOL short take-off and landing airforce
Stollen Solidification beer
stollen solidify
stollen congealing
stollen Stollen music
stolling congelation hydraulics
stolling solidification
stolling/stremming/klontering/bevriezing/congelatie congealment medical
stolling/stremming/klontering/bevriezing/congelatie congelation medical
stollings-, door stolling gevormd igneous botanics
stollingsgesteente igneous rock rock such as basalt or granite solidified from molten magma … environment
stollingsgesteenten igneous rocks botanics
stollingstraject solidification range mathematics
stollingswarmte congelation heat hydraulics
stollingswarmte heat of solidification
stolp bell
stolp bell-jar
stolp glass cover
stolpraam / naar binnen openslaand raam casement window building
stolpunt solidifying point
stolpunt congealing point
stolselvermindering restricted gating
STOL-vliegtuig short take-off and landing aircraft airforce
stom mute
stom dumb
stom speechless
stom stupid
stom foolish
stom addled
stom… stom medical
stoma stoma medical
stoma, huidmondje stoma (pl. stomata) pore in a plant, especially in the leaves … environment
stomatisch fistular
stomatognathisch stomatognathic medical
stomatologie stomatology medical specialities
stomatologisch stomatological medical
stomatoloog stomatologist medical professions
stomen steam
stomerij dry cleaner's ergane
stomkop fool ergane
stomme mute ergane
stomme e schwa music
stommel rumble
stommeling fool ergane
stomp obtusc civil engineering
stomp blunt
stomp butt
stomp obtuse
stomp dull
stomp gelast butt welded
stompe hoek obtuse angle
stompe las butt weld hydraulics
stompe lasnaad butt weld
stompe punt flat point
stompen punch
stomplassen butt welding
stomplassen / stuiklassen buttweld(ing) building
stompzinnig stupid
stompzinnig dull
stompzinnig obtuse
stond stood
Stoney-schuif Stoney gate hydraulics
stoof footwarmer ergane
stookgas heating gas
stookinstallatie combustion plant
stooklijn heating curve building
stooklijn temperature curve Een lijn die de (gewenste) temperatuur aangeeft in vergelijking met de buitentemperatuur. … A line (curve) which indicates the (desired) temperature in comparison to outside temperature. … civil Engineering
stookmateriaal fuel
stookmengsel baking mixture
stookolie heating oil building
stookolie fueloil hydraulics
stookolie fuel oil
stookplaats hearth
stookplaats fireplace
stookplaats fireplace
stookruimte heater room building
stookwaarde net heating value building
stoom steam
stoom vapor
stoom vapour
stoomafsluiter stop valve
stoombad steam bath
stoombevochtiger steam humidifier
stoomboot steamship
stoombuis steam pipe
stoomcursus intensive course
stoomdestillatie steam distillation
stoomdicht steam-tight
stoomdruk steam pressure
stoomgenerator steam generator navy
stoomhamer power-hammer
stoomhamer steam hammer
stoomkatapult steam catapult airforce
stoomketel steam boiler
stoomketel boiler
stoomketel steam-boiler
stoomkracht steam power
stoomleiding steam line
stoomleiding steam pipes
stoomlicht steaming light navy
stoommachine steam engine
stoomoxidatie steam oxidation
stoomregelaar steam control
stoomregelaar steam controller
stoomspiraal steam coil
stoomspiraal steam heating coil
stoomsterilisator steam sterilizer medical equipment
stoomstralen pressure steam cleaning
stoomstrijkijzer steam iron
stoomtoevoer supply of steam
stoomturbinegenerator steam turbine generator navy
stoomverwarming heating by steam
stoomverwarming steam heating
Stoomvoorziening Steam supply beer
stoomwals steam roller building
stoor disturb Storen … To disturb … general
stoorafstand signal/noise ratio
stoorder jammer airforce
stoordraad disruptor airforce
stooreffect interference effect
stoorfactor interference factor
stoorfilter noise filter
stoorfrequentie interfering frequency
stoorfrequentie spurious frequency
stoorgevoelig susceptible to trouble
stoorgevoelig sensitive to interference
stoorgevoelig susceptible to interference
stoorgevoeligheid sensitivity to interference
stoorgevoeligheid susceptibility to interference
stoorgevoeligheid susceptibility to trouble
stoorimpuls interference pulse
stoorimpuls noise pulse
stoorimpulsonderdrukking interference-pulse suppression
stoorimpulsonderdrukking quieting
stoorkanaal interfering channel
stoorkastje interference box
stoornis disturbance
stoornis interference
stoornis trouble
stoornis hindrance
stoornis perturbation
stoornis lesion
stoornis/ziekte/aandoening disorder medical
stoorniveau interference level
stoorniveau noise level
stoorongevoelig insusceptible to interference
stoorongevoelig insusceptible to trouble
stoorongevoeligheid insusceptibility to interference
stoorongevoeligheid insusceptibility to trouble
stoorongevoeligheid noise immunity
stoorpatroon interference pattern
stoorsignaal interference signal
stoorsignaal noise signal
stoorsignaalcompensatie shading compensation
stoorspanning disturbing voltage
stoorspanning interference voltage
stoorspanning noise voltage
stoorstraling interfering radiation
stoorveld interference filed
stoorvrij interference-free
stoorvrij noise-free
stoorvrij undisturbed
stoorzender jamming station
stoot impact
stoot jolt
stoot pulse
stoot push
stoot shock
stoot surge
stoot jerk
stoot impulse, linear
stoot linear impulse
stoot spades
stoot sting
stoot prick
stootbelasting impact hydraulics
stootbelasting impact load
stootbelasting shock load
stootblok chock building
stootblok buffer block
stootblok setting block
stootblok stop block
stootblok stop
Stootblokken kunststof Buffer blocks, plastic plastics
Stootblokken rubber Buffer blocks, rubber plastics
stootboor / pulsboor percussion drill building
stootbord riser (traptrede)
stootbord riser
stootbuffer isolator mechanical engineering
stootcoëfficient impact factor hydraulics
stootdemper shock absorber general
stootkanten edge
stootkracht impact force
stootkussen fender hydraulics
stootkussen buffer
stootkussen bumper
stootkussen pad
stootkussen padding airforce
stootmoment angular impulse
stootmoment impulse, angular
stootopwekking impulse excitation
stootplaat approach slab Overgang tussen kunstwerk en wegbaan … transition slab between structure and road … civil engineering
stootplaat buffer plate
stootrand tail braid hydraulics
stootrand buffer edge
stootrand stop shoulder
Stootranden PVC Buffer strips, PVC plastics
Stootranden rubber Buffer strips, rubber plastics
Stootringen rubber Buffer (stop)rings, rubber plastics
stootsgewijs by jerks and jolts
stootsgewijs impulsive
stootsgewijs in batches
stootsgewijs intermittent
stootsgewijs jerkily
stootsgewijs pulsating
stootsgewijze transmissie burst transmission
stootsgewijze verzending burst mode
stootspanning impact stress
stootspanning pulse voltage
stootspanning surge voltage
stootspanning transient voltage
stootstang push rod automobiles
stootsteen curb stone
stoottactiek shock tactics army
stoottroepen shock troops army
stootvast impact-resistant
stootvast shock-resistant
stootvastheid impact resistance
stootvastheid shock resistance
stootvoeg head joint architecture
stootvoeg / las / naad butt
stootvoeg / las / naad / stuikvoeg butt joint building
stootwil fender hydraulics
Stop Bung SponEen meestal houten conische stop in een vat. … beer
stop buffer
stop stopper
stop plug
stop stop
stop electric plug
stop patch
stop(verf)mes putty knife building
stopband stopband
stopblok Scotch block railways
stopbus stuffing box
stopbuspakking mechanical seal
Stopbuspakkingen Stuffing box gaskets plastics
stopcontact plug point building
stopcontact socket electrical
stopcontact power connection terminal electrical
stopcontact electric socket ergane
stopcontact plug socket
stopcontact wall socket
stopcontact socket outlet
stopcontacten plugs electrical
stop-einde stop-end airforce
stopfles stopper bottle
stopinriching op rails Scotch block railways
stopkraan stop valve building
stoplicht stop light
stoplijst adjusting strip
stoplus loop stop
stopmassa filling compound
stopmechanisme arresting gear airforce
stopmes putty knife
stopmiddel adstringent
stopmiddel stopper
stopmiddel electric plug
stopmiddel plug
stopmiddel/antidiarrhoicum antidiarrhetic pharmaceutical
stopmiddel/antidiarrhoicum antidiarrhoicum pharmaceutical
stopopdracht hold order
stoporder fill-in order
stoporder stop order
stoppasta filling paste
stoppen tuck ergens iets in stoppen. \Tuck in\' in het instoppen van een kind in bed.' … general
stoppen tuck ergens iets in stoppen. \Tuck in\' in het instoppen van een kind in bed.' … general
Stoppen Inserts plastics
stoppen cease
stoppen clog
stoppen constipate
stoppen stop up
stoppen plug up
stoppen block
stoppen stop
stoppen fill up
stoppen fill in
stoppen fill
stoppen put down
stoppen put
stoppen place
stoppen lay down
stoppen halt
stoppen come to a halt
stoppen patch up
stoppen patch
stoppen mend
stoppen stop music
stoppen putty
stoppen in call at ergane
stoppen met roken quit smoking medical
stoppen met roken smoking cessation medical
Stoppen rubber Plugs rubber plastics
stoppend antidiarrhetic (bn) medical
stoppenkast fuse cabinet electrical
stoppenkast fusebox een kast of kastje voorzien van zekeringen. De zekeringkast wordt gebruikt om zekeringen te groeperen en voor gemak en overzichtelijkheid. De zekeringen kunnen van het automatische te resetten type zijn of smeltzekeringen die vervangen dienen te worden indien er een kortsluiting is geweest. … a container equipped with fuses. The fusebox is used to group fuses and for service convinience. The fuses used can be automatic (resettable) fuses or the old style \blow out\' type that must be replaced after a short-circuit'
stopper parasitic suppressor
stopplaats stop mathematics
stopslag dead beat music
stopstand stop position
stopstreep break ergane
stopstreep stop line
stopstreep holding area marking airforce
stopstrip stop strip
stopt stops een activiteit stopt … an activity stops … general
stoptijd stop time
stoptoestand stop
stoptoets stop button
stoptoets stop key
stoptrein local train railways
stopverbod no stopping
stopverf putty
stopwas bee glue
stopwas filling wax
Stopwatch Watch rowing
stopwol loose fill insulation building
stopzetten bring to a standstill
stopzetten close down
stopzetten cease
stopzetten shut down
stopzetten stop
stopzetten turn off
stopzetten switch off
stopzetten shut off
stopzetten DC (als ww gebruikt) medical
stopzetten discontinue medical
stopzetting cessation
stopzetting close-own
stopzetting closing down
stopzetting shut-down
stopzetting shutting down
stopzetting stoppage
stopzetting switching-off
storen interfere
storen bother
storen disturb
storen trouble
storen hinder
storen prevent
storen inhibit
storen bar
storen jam/jamming airforce
storend troublesome
storend nasty
storend geluid disturbing sound
storend geluid noise
storing hindrance
storing interference
storing interruption
storing jamming
storing malfunction
storing breakdown
storing trouble
storing outage
storing defect
storing disturbance
storing down time
storing failure
storing fault
storing unrest
storing disquiet
storing malfunction ketel steeds in storing
storing veroorzaken disquiet
storing veroorzaken perturb
storing veroorzaken interfere with
storing/gebrek failure airforce
storingsarm anti-interference
storingsarm antiparasitic
storingsarm low noise
storingsarme microfoon anti-noise microphone
storingsarme microfoon noise-cancelling microphone
storingsarme overdrager low-noise converter
storingsarme versterker low-noise amplifier
storingsbegrenzer interference limiter
storingsbegrenzer noise limiter
storingsbegrenzing noise limitation
storingsbeschermend fail-soft
storingsbestendig fail-safe
storingsbron interference source
storingsbron noise source
storingsdienst maintenance department
storingsdienst jamming service
storingsdienst breakdown service
storingsfilter noise filter
storingsfrequentie failure rate
storingsgevoelig sensitive to interference
storingsgevoelig susceptible to interference
storingsmelder annunciator electrical
storingsmelding failure notice
storingsmonteur support engineer
storingsniveau noise level
Storingsonderdrukker Suppressor Een onderdeel dat wordt gebruikt om elektrische storing te verminderen of te elimineren van het ontstekingssysteem en andere elektrische componenten. … automobiles
storingsonderdrukker noise inverter
storingsonderdrukking interference absorption
storingsonderdrukking interference suppression
storingsonderdrukking noise inversion
storingsonderdrukkingsfilter interference-suppression filter
storingsonderdrukkingsfilter noise inverter
storingsongevoelig insusceptible to interference
storingsongevoelig insusceptible to trouble
storingsongevoelig fail-safe
storingsongevoeligheid noise immunity
storingsregeling failure control
storingstheorie perturbation theory (kernfysica) … (nuclear physics)
storingstijd down time
storingstoestand failure mode
storingsveilig fail-safe
storingsverslag failure report
storingsvrij interference-free
storingsvrij noise-free
storingsvrij undisturbed
storingsvrij trouble-free
storingsvrije werking trouble-free operation
storingsvrijheid noise immunity
storingzoeken fault finding
storingzoeker fault finder
storm gale
storm storm
storm tempest
stormachtig inclement
stormachtige wind gale windkracht 8 beaufort … weather
stormbaan assault course army
stormdeur storm gate hydraulics
stormklaar maken snug down (zeevaart)
bijv. een schip stormklaar maken … (nautic)
e.g. to snug down a vessel
stormloop storming
stormloop assault
Stormmeeuw Mew Gull birds
stormrallp storm catastrophe hydraulics
stormrallp storm disaster hydraulics
stormram battering-ram
stormrijp maken (het murw maken van vijandelijke troepen soften-up airforce
stormtroepen assault troops army
stormvloed storm surge hydraulics
stormvloedkering storm surge barrier hydraulics
stormvloedsramp storm surge disaster hydraulics
stormvloedstand storm-surge level hydraulics
Stormvogeltje Storm-petrel birds
stormwind storm ergane
stort dumping site hydraulics
stort blackplate
stort tinned sheet-iron
stortbad shower ergane
stortbak cistern building
stortbak flushing cistern building
stortbak toilet cistern building
stortbak chute
stortbak shoot
stortbeek torrent hydraulics
stortbui downpour
stortbui shower
stortbuis tremi pipe Buis waarmee beton gestort wordt … Pipe to pour concrete
stortdrempel lip wall hydraulics
stortebed downstream apron bestorting van de bodem met breuksteen, meestal op een zinkstuk … hydraulics
stortebed apron bestorting van de bodem met breuksteen, meestal op een zinkstuk … Layer of stone, concrete or other material to protect the toe of a structure against scour. … hydraulics
storten pouring als in 'beton storten' … as in 'pouring concrete' … building
storten shoot
storten fall
storten pay
storten scatter
storten pour out
storten dump
storten shed
storten drop
storten pour (o.a. van beton)
storten landfill dispose of waste in a landfill
storten deposite
storten dump hydraulics
storten, lozen dump (v) to thrown away waste … environment
stortgat shooting hole
stortgewicht dumpweight general
stortgoederen bulk goods
stortgoot chute
stortgoot shoot
storthendel flush handle building
Storting Throw beer
storting payment ergane
storting deposit
storting disposal building
stortkoker chute building
stortkoker refuse chute building
stortkoker flare chute airforce
stortlaag beaching hydraulics
stortlaag rubble layer hydraulics
stortplaats rubbish-tip botanics
stortplaats dump(site) place where waste is thrown away … environment
stortplaats waste site place where rubbish is thrown away … environment
stortplaats dump
stortplaats dumping place
stortplaats dumping site
stortplaats tip
stortplaats rubbish tip
stortplaats refuse dump
stortplaats/ storten landfill/to - environment
stortregen torrential rain
stortregenen pour
stortregenen rain cats and dogs
stortsel rubble hydraulics
stortsteen rubble hydraulics
stortsteen rip-rap hydraulics
stortterrein sanitary landfill environment
stortterrein landfill the disposal of refuse by tipping it in holes in the ground and covering it with earth; this is called sanitary landfill in the USA … environment
storttrechter hopper
stortvloed avalanche
stortvloed deluge
stortvloed flood
stortvloed inrush
stortvloed rush
stortvloed inundation
stortvoeg construction joint hydraulics
stoten bump
stoten strike
stoten thrust
stoten shake
stoten push
stoten op crash into
stoten op collide with
stoten tegen push against
stotend offensive ergane
stoter ram
stoter slide
stoter tappet
stoter ejector
stoter knock-out
stotergeleiding ram guiding
stoterspeling ram clearance
stoterstang push rod automobiles
Stoterstang Pushrod Een stang die op en neer wordt bewogen door de draaiende beweging van de nokkenas, en die de tuimelaars bedient in een kopklepmotor. … automobiles
stoterstang plunger rod
stoterstang pushrod Een stang die op en neer wordt bewogen door de draaiende beweging van de nokkenas, en die de tuimelaars bedient in een kopklepmotor.
stotteren stammer
stotteren stutter
stout audacious
stout fearless
stout bold
stout daring
stout intrepid
stout courageous
stoutheid daring
stoutheid boldness
stoutheid audacity
stoutmoedig intrepid
stoutmoedig audacious
stoutmoedig bold
stoutmoedig daring
stoutmoedig fearless
stoutmoedig courageous
stoutmoedigheid daring
stoutmoedigheid boldness
stoutmoedigheid audacity
stouwen stow ergane
stouwer stevedore
straal jet
straal radius
straal ray
straal squirt
straal stream
straal beam
straal flash
straal jet hydraulics
straal nappe hydraulics
straal spout
straalaandrijving jet propulsion
straalafbuiger beam deflector
straalafbuiging beam deflection
straalafbuigingsbuis beam-deflection tube
straalaftasting beam scanning
straalantenne beam aerial
straalantenne beam antenna
straalbloem ligule botanics
straalbloem ray floret botanics
straalbloem ray flower botanics
straalblokkeerschakeling gun disabling circuit
straalbommenwerper jet bomber airforce
straalbrekend refractive
straalbreking refraction
straalbreking refraction
straalbuiging refraction hydraulics
straalbuis nozzle hydraulics
straalbuis Kort nozzle hydraulics
straalcoëfficient jet coefficient airforce
straalconcentratiebuis beam power tube
straaldeler beam-deflector amplifier
straaldeler flow divider
straaldeler stream interaction amplifier
straaldraad beam lead
straaldraadisolatie beam-lead isolation
straalelement heating coil
straalelement heating element
straalgeheugen beam store
straalhoek radian
straaljager jet fighter airforce
straalkachel radiant heater
straalkachel reflector heater
straalkapel (van kathedraal apsidiole building
straalklep jet flap airforce
straallichaam/ciliair lichaam corpus ciliare anatomy
straalmodulatie beam modulation
straalmodulator beam modulator
straalmotor jet turbine (engine) airforce
straalmotor jet engine
straalmotor jet
straalombuiger jet deflector hydraulics
straalomkeerder reverser airforce
straalomkeerder/stuwomkeersysteem thrust reverser airforce
straalonderdrukking beam suppression
straalpijp nozzle
straalpijp/mondstuk nozzle airforce
straalpijp/mondstuk propelling nozzle airforce
straalpijp/mondstuk propulsion nozzle airforce
straalpijp/uitlaatmond exhaust nozzle airforce
straalpijp/uitlaatpijp engine nozzle airforce
straalpijpring shroud airforce
straalpijpringen shrouds (van vliegtuigen) … (of airplanes) … aerospace
straalpomp jet pump hydraulics
straalsgewijs radial
straalsgewijs radially arranged
straalsgewijs radiate medical
straalsplitser beam splitter
straalstroom jet stream airforce
straalstroom jetstream gebied met zeer hoge windsnelheden op de grens van de troposfeer en de stratosfeer … weather
straalstroom beam current
straalstroombegrenzer beam-current limiter
straalstroominstelling beam-current adjustment
straaltijdperk jet age airforce
straalvector radius vector
straalventilatorkachel radiant fan heater
straalverbinding microwave radio link
straalverbinding radio-beam link
straalverbinding radio link
straalverkeersvliegtuig jet airliner airforce
straalverkeersvliegtuig jetliner airforce
straalverkeersvliegtuig jet passenger aircraft airforce
straalviscometer jet-type viscometer hydraulics
straalvliegtuig jet aircraft/airplane airforce
straalvliegtuig jet plane ergane
straalvliegtuig streamjet
straalvliegtuig/straaljager jet
straalvliegtuigbrandstof jet plane fuel airforce
straalvlucht jet flight airforce
straalvormer orifice hydraulics
straalvormig radiated
straalvormige krans corona radiata medical
straalwarmte radiant heat
straalwerking jet action
straalzender radio-beam transmitter
straalzender radio relay
straat strait
straat street
Straat Bering Bering Strait ergane
Straat Denemarken Denmark Strait ergane
Straat Hudson Hudson Strait ergane
Straat van Gibraltar Strait of Gibraltar ergane
straat-, wijk-, verkeersagent, diender, rus, smeris constable
straatbeeld street scene
straatbeeld streetscape
straatbengel pickle
straatbengel naughty boy
straatgoot road gully building
straathoek street-corner
straathoek corner
straatklinker paving brick building
straatkolk gulley hydraulics
straatlaag brick soling (laid on edge) building
straatlantaarn street light building
straatlantaarn streetlight
straatlantaarn streetlamp
straatmeubilair roadside fixtures
straatmeubilair street furniture building
straatmuzikant street musician, busker music
straatnaambord street sign
Straatsburg Strasbourg
Straatsburg Strassbourg
Straatsburg Strassburg
straatschender vandal
straatschenner vandal ergane
straatschuimer apache
straatschuimer hood
straatschuimer
wordbook/techniek_dut-eng.xlsx/part-9.txt · Last modified: 2021/07/20 16:42 (external edit)