BEIJER.UK

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile


Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, Proz.com, Lilt, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

(Vernieuwd) Overzicht militaire afkortingen (military acronyms)

Source: found online somewhere, with various names
Archived at: https://beijer.uk/archives/Categories/Military/Vernieuwd-Overzicht-militaire-afkortingen.pdf (2021-01-11)
Original intro text:

‘(Vernieuwd) Overzicht militaire afkortingen Versie: 01-10-2012. De gebruikte afkortingen zijn afkomstig uit diverse publicaties zoals; defensiekrant, brieven, (Nato)publicatie, voorschriften, etc. Eventuele omissie, wijzigingen of aanvullingen in deze lijst kunt u mailen naar het e-mailadres pjlmentink@hotmail.com (Evt wijzigingen of aanvullingen zijn geel geacceerd)’
Acronym (Possible translation) / Meaning In use at
A&A (Advice and Assistance) / Advies en Assistentie
AA (1) (Luchtegenstand) / Anti Aircraft NATO
AA (2) (Verzamelgebied) / Assembly Area NATO
AA (3) (Plan van Aanpak) / Avenue of Approach NATO
AAA (Luchtdoelartillerie) / Anti Aircraft Artillery NATO
AAC (Appointment and Advisory) / Aanstellings- en Adviescommissie MvD/Alg
AAGD(V) (General Instructions Health Service) / Algemene Aanwijzingen Geneeskundige Dienst MvD/Alg
AAH (Uitgebreide Vliegtuig Handleiding) / Advanced Aircraft Handling MvD/Klu
AAL (Chaplain) / Aalmoezenier MvD/Alg
AAM (Luchtdoelraket) / Air to Air Missile NATO
AANV (Supplement) / Aanvulling/Aanvullen MvD/Alg
AAOT (General Recommendations for Training & Coaching) / Algemene Adviezen voor Opleiden & Trainen MvD/Alg
AAP (Geallieerde Administratieve Publicatie) / Allied Administration Publication NATO
AAR (1) (Gevechtsrapport/rapportage) / After Action Report NATO
AAR (2) (Gevechtsevaluatie) / After Action Review NATO
AAR (3) (Bijtanken in de lucht) / Air to Air Refueling NATO
AASLT (Luchtlandingsoptreden) / Air Assault NATO
AAT (Transporttroops) / Aan en Afvoer Troepen (Opgeheven in 20-10-200 er heringedeeld bij het RB&T) MvD/KL
AAW (Gevaren met munitie minimaliseren/bewustwording) / Ammunition Awareness NATO
ABA (Remote equipment) / Afstandsbedieningsapparatuur MvD/KL
ABIS (Automatisch biometrische indentificatie-systeem) / Automatic Biometric Indentification System (Zie ook LTFO) MvD/Alg
ABLN (Admiralty Benelux) / Admiraliteit Benelux MvD/Alg
ABN (Luchtlanding) / Airborne NATO
ABOT (General Education and Training Policy) / Algemeen Beleid Opleiding en Training MvD/KM
ABP (General Civil Pension Fund) / Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds MvD/Alg
AC (1) (Registration Centre) / Aanmeld Centrum MvD/Alg
AC (2) (Attack Centre) / Aanval Centrum MvD/Alg
ACB (General Crisis Management) / Algemene Crisis Beheersing MvD/Alg
ACE (1) (Geallieerd Commando Europa) / Allied Command Europe NATO
ACE (2) (Munitie, Slachtoffers en Uitrusting) / Ammunitition, Casualties and Equipment NATO
ACH (Uitgebreid handboek) / Advanced Aircraft Handling (LMB) (Zie ook HB, TB en HET) MvD/KLu
ACIV (Department Counter Intelligence and Security) / Afdeling Contra Inlichtingen en Veiligheid (Zie ook MIVD) MvD/Alg
ACLANT (Geallieerd Commando Atlantische Oceaan) / Allied Command Atlantic NATO
ACLS (Hartbewaking) / Advanced Cardiac Life Support NATO
ACM (Tegenstanders bondgenoodschap) / Anti Coalition Militia NATO
ACO (Geallieerd Commando Operatiën) / Allied Command Operations NATO
ACOM (General Organization of Christian Soldiers) / Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen MvD/Alg
ACOS (Plaatsvervanger) / Assistant Chief Of Staff NATO
ACOTA (Afrikaanse onvoorziene Operaties Training en bijstand) / African Contingency Operations Training and Assistance NATO
ACT (1) (General Crisis Situation) / Algemene Crisis Toestand MvD/Alg
ACT (2) (Geallieerd Opbouw Commando) / Allied Command Transformation NATO
ACTORD (Activeringsbevel) / Activation Order NATO
ACTREQ (Activeringsverzoek) / Activation Request NATO
ACTWARN (Activeringswaarschuwing) / Activation Warning NATO
ACV (Bewapend gevechtsvoertuig) / Armoured Combat Vehicle (Zie ook AFV) NATO
AD (Employment Specialist) / Arbeidsdeskundige MvD/Alg
ADA (Boekhouding en Distributie Application) / Accounting and Distribution Application MvD/Alg
ADD (Defence Audit) / Audit Dienst Defensie MvD/Alg
ADL (General Activities of Daily Living) / Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen MvD/Alg
ADM (1) (Landmacht Ontwerpmethodologie) / Army Design Methodology NATO
ADM (2) (Administartion) / Administratie MvD/Alg
ADMS (Geavanceerde Rampen Management Simulator) / Advanced Disaster Management Simulator MvD/Klu
ADOS ( Simulatie Luchtverdediging Operaties) / Air Defence Operations Simulation MvD/Alg
ADZ (Veiligheidsgebied voor bevolking) / Afghan Development Zone NATO
AE (1) (Arrest Unit) / Aanhoudings Eenheid MvD/KMar
AE (2) (Gewapende elementen) / Armed Elements NATO
AED (Automated External Defibrillator) / Automatische Externe Defibrillator MvD/Alg
AEHF (Uitgebreid Extreme High Frequency) / Advanced Extreme High Frequency NATO
AEO (Geautoriseerd Ondernemer) / Authorised Economic Operator MvD/Alg
AF (1) (Neven eenheid) / Assistent Force NATO
AF (2) (Designated Officer) / Aangewezen Functionaris MvD/Alg
AF (3) (Shielding Factor) / Afschermingsfactor MvD/Alg
AFAC (Voorwaardse luchtwaarnemer) / Airborne Forward Air Controller MvD/Klu
AFCENT (Geallieerde Strijdkrachten Centraal Europa) / Allied Force Central Europe (Brunssum) NATO
AFD (Department) / Afdeling MvD/Alg
AFDRA (Department of Horse Artillery) / Afdeling Rijdende Artillerie MvD/KL
AFDVA (Department of Field Artillery) / Afdeling Veldartillerie MvD/KL
AFMP (General Federation of Military Personnel) / Algemene Federatie van Militair Personeel MvD/Alg
AFNORTH (Geallieerde Strijdkrachten Noord Europa) / (Regional Headquarters) Allied Forces North Europe NATO
AFOR (Albaneese Strijdkrachten) / Albania Forces NATO
AFSIS (Uitgebreid Schiet Ondersteuning Informatie Systeem) / Advanced Fire Support Information System MvD/Alg
AFSOUTH (Geallieerde Strijdkrachten Zuid Europa) / Allied Forces Southern Europe (Napels) NATO
AFST (Distance) / Afstand MvD/Alg
AFV (1) (Removal / Disposal) / Afvoer/Afvoeren MvD/Alg
AFV (2) (Gepantserd gevechtsvoertuig) / Armoured Figthing Vehicle (Zie ook ACV) NATO
AGB (General Goods Company) / Algemeen Goederen Bedrijf(Zie ook LBB) MvD/Alg
AGBADS (Landmacht Grond Luchtverdediging Systeem) / Army Ground Bases Air defence System MvD/KL
AGL (Automatische Granaat Werper) / Automatic Grenade Launcher MvD/KL
AGW (Automatic Grenade Launcher) / Automatische Granaatwerper MvD/KL
AHK (General Headquarters) / Algemeen Hoofdkwartier MvD/Alg
AHOOV (General Higher Education Petty Officer) / Algemene Hogere Onderofficiersvorming (Nu SV) MvD/KL
AHW (Car trailer) / Aanhangwagen MvD/KL
AI (Gebied van belangstelling) / Area of Interest NATO
AIAWM (Accurate Internationel Antarctische Oorlogsvoering) / Accuracy International Artic Warfare Magnum NATO
AIB (Additional Instruction Competence) / Aanvullende Instructie Bekwaamheid MvD/KL
AICV (Gepantserinfanterie gevechtsvoertuig) / Armoured Infantery Combat Vehicle (Zie ook AIFV) NATO
AIFV (Gepantserinfanterie gevechtsvoertuig) / Armoured Infantery Figthing Vehicle (Zie ook AICV) NATO
AIH (Individual Assistance Division ) / Afdeling Individuele Hulpverlening (Zie ook SIH) MvD/Alg
AIV (1) (International Affairs Board) / Adviesraad Internationale Vraagstukken MvD/Alg
AIV (2) (Pntserinfanterievoertuig) / Armoured Infantery Vehicle (Zie ook AICV en AFIV) NATO
AIVD (General Intelligence and Security) / Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Zie ook MIVD) BV NDL
AJFC (Geallieerde Gezamenlijk Commando Transformation) / Allied Joint Command Transformation NATO
AJM (Administrative Legal Assistant) / Administratief Juridisch Medewerker MvD/KL
AJP (Geallieerde gezamenlijke publicaties) / Allied Joint Publication NATO
AK47 Avtomat Kalasnikova model 1947 / Avtomat Kalasnikova model 1947 NATO
AKI (Climbing tower Assistant Instructor) / Assistent Klimtoren Instructeur MvD/KL
AKO (General Framework Course) / Algemene Kader Opleiding MvD/KL
ALB (Luchtmobiel optreden) / Airland Battle NATO
ALK (Truck mounted crane) / Auto Laad Kraan MvD/Alg
ALO (Luchtmacht verbindingsofficier) / Air Liaison Officer NATO
ALT (Laadtabel) / Air Loading Table NATO
AMA (General Military Arts ) / Algemene Militaire Arts (Zie BIUAMA) MvD/Alg
AMAR (General Military Service Regulations) / Algemeen Militair Ambtenaren Reglement MvD/Alg
AMB (Luchtmobiele brigade) / Air Manoeuvre Brigade MvD/KL
AMBAA (Luchtmobiele brigade) / Air Manoeuvre Brigade Air Assault NATO
AMBV (Alkmaarder Class Mine Warfare Vessel) / Alkmaarder Klasse Mijnenbestrijdingsvaartuig MvD/KM
AMC (Commandant luchtmobiele missie) / Air Mission Commander MvD/Klu
AMCC (Geallieerd transport coördinatiecentrum) / Allied Movement Coordination Centre NATO
AMDE (Anti-schepen raketafweer Oefening) / Anti-ship Missile Defence Exercise MvD/KM
AMDTF (Raket bescherming voor grondtroepen) / Air Missile Defence Task Force MvD/KM
AMET (Vliegmedische Evacuatie Team) / Aero Medical Evacuation Team NATO
AMF (Amphibious) / Amfibisch NATO
AMFGVSTBAT (Amphibious Battle Support Battalion) / Amfibisch Gevechststeun Bataljon MvD/KM
AMIS (Afrikaanse Unie Sudan Missie) / African Union Mission Sudan NATO
AMISOM (Afrikaanse Unie Sudan Somalia) / African Union Mission Somalia NATO
AMM (1) (Atjeh Monitor Missie) / Atjeh Monitoring Missions NATO
AMM (2) (Artillery Measuring instruments) / Artillerie Meetmiddelen MvD/Klu
AMO (General Military Course) / Algemene Militaire Opleiding MvD/KL
AMOL (General Military Airmobile Course) / Algemene Militaire Opleiding Luchtmobiel MvD/KL
AMP (General Military Pension Act) / Algemene Militaire Pensioenwet MvD/Alg
AMR (1) (Debriefing) / After Mission Report MvD/Alg
AMR (2) (Luchtsteun verzoek) / Air Request Message NATO
AMRAAM (Geavanceerde middellange afstand Air to Air Raket) / Advanced Medium Range Air to Air Missile NATO
AMSC (Antartic verplaatsings en suvival training) / Arctic Movement & Survival Course NATO
AMT (1) (Luchtgegevenstabel) / Air Movement Table NATO
AMT (2) (General Military Home) / Algemeen Militair Tehuis MvD/Alg
AMV (General Military Nurse) / Algemeen Militair Verpleegkundige MvD/Alg
AMVIG (General Military Carers in Health) / Algemeen Militair Verzorgenden in de Gezondheidszorg MvD/Alg
ANA (Afghaans Nationaal Leger) / Afghan National Army NATO
ANFO (Ammoniumnitraat Stookolie) / Ammonium Nitrate Fuel Oil NATO
ANP (Afghaanse Nationale Politie) / Afghan National Police NATO
ANTMIL (Antillean Militia) / Antilliaans Militie MvD/Alg
ANW (Surviving Dependants Act) / Algemene Nabestaandewet MvD/Alg
AO (1) (General Discussion) / Algemeen Overleg MvD/Alg
AO (2) (Labor disability) / Arbeidsongeschiktheid MvD/Alg
AO (3) (Operatiegebeid) / Area of Operations NATO
AOC (Artillery Training Centre) / Artillerie Opleidingscentrum (Zie ook OTCVust) MvD/KL
AOCS NM (Luchtverkeersleiding Lucht operaties) / Air Operations Control Station Nieuw Milligen MvD/Klu
AOM (Geallieerde Operaties en Missies) / Allied Operations and Missions NATO
AOO (Warrant Officer) / Adjudant Onderofficier MvD/KL
AOOI (Warrant Officer Instructor) / Adjudant Onderofficier Instructeur MvD/KL
AOP (Labordisability Pension)(Servicemen) / Arbeidsongeschiktheidspensioen (Militairen) MvD/Alg
AOR (Gebied van verantwoordelijkheid) / Area of Responsibility NATO
AOT (General War Situation) / Algemene Oorlogstoestand MvD/Alg
AP (Antie Personeel) / Anti Personnel NATO
APC (1) Gepantserd Personeelsvoertuig) / Armoured Personnel Carrier NATO
APC (2) (Cursus Patrouille Commandant) / Advanced Patrolman Course (Zie ook PTG) NATO
APO (1) (Veldpostkantoor) / Army Post Office (Zie ook MPO en NAPO) NATO
APO (2) (Pharmacy) / Apotheker/Apotheek MvD/Alg
APOD (Luchthaven voor ontscheping) / Airport of Debarkation NATO
APOE (Luchthaven voor Inscheping) / Airport of Embarkation NATO
APP (Geallieerde Procedure Publicaties) / Allied Procedures Publication NATO
APPK (Department of Personnel Plans and Chain Management) / Afdeling Personele Plannen en Ketenbeheer MvD/Klu
APT (Starting Point) / Aanvangspunt MvD/Alg
APTC Advanced Police Training Course (zie ook PTG) (Geavanceerde Politie opleiding) NATO
APZ (Warrent officer Personel) / Adjudant personeelszaken (Oude benaming) MvD/KL
ARA Afdeling Reservisten Aangelegenheden (Reservists Affairs Department) MvD/KL
ARAR (General Civil Service Regulations) / Algemeen Rijksambtenarenreglement MvD/Alg
ARBO (Labour conditions) / Arbeidsomstandigheden MvD/Alg
ARDS (Shocklong Distress Syndrome) / Adult Respirators Distress Syndrome NATO
ARRC (Geallieerd Snelinzetbaar Korps) / Allied Rapid Reaction Corps NATO
ART (Artillery) / Artillerie MvD/KL
ARV (1) (Bewapend Bergingsvoertuig) / Armed Recovery Vehicle NATO
ARV (2) (Bewapend Robotvoertuig) / Armed Robotic Vehicle NATO
AS (1) (Authorization table) / Autorisatiestaat MvD/KL
AS (2) (General Support) (Logistiek/Logistical) / Algemene logistieke Steun MvD/KL
AS-21 (Maintenance & Cleaningmaterials) / Onderhouds- en Schoonmaakmiddelen MvD/KL
AS-32 (Basic & Grabstock) / Basis- of Grijpvoorraad (Hrstcie) MvD/KL
AS-80 (Warehouse Inventory) / Magazijnvoorraad MvD/KL
AS-84 (Alloy Products) / Legeringsartikelen ) (Bv tenten) MvD/KL
ASAP (Zo snel mogelijk) / As Soon As Possible NATO
ASB (Antenne Systeembatterij) / Aerial Systems Battery NATO
ASCON (Automatisch Schakelend Communicatie Netwerk) / Automatic Switched Communications Network NATO
ASE (Vliegtuig Overlevingsuitrusting) / Aircraft Survivability Equipment NATO
ASG (Afghaanse Beveiligingseenheid) / Afghan Security Guard NATO
ASIC (Alle soorten inlichtingen cel) / All Source Intelligence Cell NATO
ASK (Artillery Shootingcamp) / Artillerie Schietkamp (Legerplaats bij Oldebroek) MvD/KL
ASL (Connecting) / Aansluiten MvD/KL
ASP (Authorization Table Publications) / Autorisatiestaat Publicaties MvD/KL
ASR (Alternatieve bevoorradings route) / Alternate Supply Route NATO
ASS (Assistant) / Assistent MvD/KL
ASSM (Tegen onderzeeboot raket) / Anti Surface Ship Missiles NATO
AST (1) (Geavanceerd Zoekteam) / Advanced Search Team (Genie) MvD/KL
AST (2) (Geavanceerde Stinger Trainer) / Advanced Stinger Trainer (COLUA) MvD/KL
AT (1) (Evening Dress) / Avondtenue MvD/KL
AT (2) (Avontuurlijke Training) / Adventurous Training (Zie ook GVA) MvD/KL
AT (3) (Antitank missle) / Anti Tankraket MvD/KL
AT (4) (Arrest Team) / Arrestatie Team MvD/KMar
ATB (Application Requirements Proposition) / Aanvraag tot Behoeftestelling MvD/Alg
ATC (Contact maken) / Advance to Contact NATO
ATC (Luchtverkeersleiding) / Air Traffic Control NATO
ATF (Luchtstrijdkracht) / Air Task Force NATO
ATFP (Terroristebestrijding/Troepenbeschwerming) / Anti Terrorisme / Force Protection NATO
ATLS (Geavanceerd levenreddend handelen) / Advanced Trauma Life Support NATO
ATLSP (Geavanceerd levenreddende handelingsprocedure) / Advanced Trauma Life Support Protocol NATO
ATM (Terrein Mars) / All Terrain March NATO
ATO (Luchtaanval) / Air Tasking Order NATO
ATP (Geavanceerde doelwitrichting) / Advanced Targetting Pod MvD/Klu
ATS (Amphibious transport ship) / Amfibisch Transportschip MvD/KM
ATT (Op dit moment) / At This Time NATO
ATTIC (Geavanceerde Tactische & Technological Inlichtingen Cursus) / Advanced Tactical &Technologisal Intelligence Course MvD/Klu
ATW (Request Permission road use) / Aanvraag Toestemming Weggebruik MvD/KL
AUP (Afghaanse Militaire Politie) / Afghan Uniformed Police NATO
AUSSAS (Australische commando troepen) / Australian Special Air Service NATO
AUW (Alle gewicht) / All Up Weight NATO
AV (Aanvals Voertuig) / Atec Vihcle NATO
AVA (Advising insurance physician) / Adviserend Verzekeringsarts MvD/KL
AVDD (Audiovisual Services Defense) / Audio Visuele Dienst Defensie MvD/Alg
AVDL (Attack Target) / Aanvalsdoel MvD/KL
AVNM (General Association of Dutch Military) / Algemene Vereniging van Nederlandse Militairen MvD/Alg
AVO (Request Nutrition for Exercises) / Aanvraag Voeding bij Oefeningen MvD/KL
AVPD (Zelfstandig Scheepsbeveiliging Detachementen) / Autonomous Vessel Protection Detachments MvD/KM
AVS (Akoestische Vector Sensorresolutie) / Acoustic Vector Sensor NATO
AVT (General Defense Task) / Algemene Verdedigingstaak MvD/KL
AWACS (Luchtwaarneming en Controlesysteem) / Airborne Warning and Control System NATO
AWBM (Department Tests Weapon and Ammunition) / Afdeling Beproevingen Wapensystemen en Munitie MvD/KL
AWOL (Ongeoorloofd afwezig) / Absent Without Leave NATO
AXO (Achtergelaten Ontplofbare Explosieven) / Abandoned Explosive Ordnance NATO
B&T (Supply and Trans Sport) / Bevoorrading en Transsport (Zie ook AAT, INT, LOGB&T en RB&T) MvD/KL
BA (1) (Battalion Adjutant) / Bataljonsadjudant MvD/KL
BA (2) (Security Authority) / Beveiligings Autoriteit MvD/Alg
BABT (Achter Pantsering stomp letsel) / Behind Armour Blunt Trauma NATO
BAOL (Operational Logistics Control Policy) / Beleidskader Aansturing Operationele Logistiek MvD/Alg
BAP (Brug van Adapter pallets) / Bridge Adapter Pallet MvD/KL
BARD (Civil Defence Service Regulations) / Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie MvD/Alg
BARV (Strand Pantser Herstel Voertuig) / Beach Armour Recovery Vehicle NATO
BASCODE (Above Authorization Strength) / Boven Autorisatie Sterkte (1 t/m 7) MvD/Alg
BAT (Battalion) / Bataljon MvD/Alg
BATCONET (Battalionnetwork Command) / Bataljons Commandonet MvD/KL
BATLS (Levensreddende Handelingen op Slagveld) / Battlefield Trauma Life Support NATO
BATT (Battery) / Batterij MvD/KL
BATVZGNET (Battalion Support network) / Bataljonsverzorgingsnet MvD/KL
BB (Protection of Civilian Population) (During the cold war) / Bescherming Burgerbevolking (Tijdens de koude oorlog) MvD/Alg
BBA (Office of Architecture Building History) / Bureau voor Bouwhistorie Architectuurgeschiedenis MvD/Alg
BBE (Special Assistance Unit) / Bijzondere Bijstands Eenheid MvD/KMar
BBM (Brigade Missions Abroad) / Brigade Buitenland Missies MvD/Alg
BBR (Discussion and Message Board) / Bericht Beschouwing en Raad MvD/KL
BBS (Company Control System) / Bedrijfsbesturing Systeem MvD/KL
BBT (Military Occupation Certain Time) / Beroepsmilitair Bepaalde Tijd MvD/Alg
BC (1) (Battalion Commander) / Bataljonscommandant MvD/KL
BC (2) (Company Materials Cluster) / Bedrijfsstoffencluster MvD/Alg
BCP (Grensovergang) / Bording Crossing Point NATO
BCT (Special Crisis State) / Bijzondere Crisis Toestand MvD/Alg
BCVR (Office for Coordination Absentee & Reintegration) / Bureau Coördinatie Verzuimbegeleiding&Reintegratie (Zie DCR) MvD/Alg
BD (Outside Service) / Buiten Dienst MvD/Alg
BDA (Gevecht Schade Beoordeling) / Battle Damage Assessment NATO
BDM (Fuel Distribution Vehicle) / Brandstof Distributie Middel MvD/KL
BDR (Gevechtsschade herstel) / Battle Damage Repair NATO
BDU (Gevechtskleding) / Battle Dress Uniform NATO
BE (Assistance Unit) / BijstandsEenheid MvD/KMar
BEF (Britse expeditieleger) / Britisch Expeditionary Force (1914-1918) NATO
BEKL (Events Agency Netherlands Royal Army) / Bureau Evenementen Koninklijke Landmacht MvD/KL
BESM (Contamination) / Besmetting MvD/KL
BEV (Security) / Beveiliging/Beveiligen (Security / Security) MvD/KL
BEVO (Provisioning) / Bevoorrading/Bevoorraden MvD/KL
BEW (Supervision / Guarding) / Bewaking/Bewaken MvD/KL
BFG (Britse Strijdkrachten in Duitsland) / British Forces in Germany NATO
BFI (Bulk brandstofinstallatie) / Bulk Fuel Installation MvD/KL
BFTS (Blauwe Strijdkrachten Volgsysteem) / Blue Force Tracker Systems NATO
BG (1) (Gevechtseenheid) / Battle Group NATO
BG (2) (Corporate Group) / Bedrijfsgroep MvD/KL
BGEN (Brigadier General) / Brigadegeneraal MvD/KL
BGGZ (Corporate Group Health) / Bedrijfsgroep Gezondheidszorg MvD/KL
BGR (Civilian) / Burger MvD/Alg
BGT (Basic Fighting Technique) / Basis Gevechtstechniek MvD/KL
BGV (Basic Medical Carer) / Basis Geneeskundig Verzorger MvD/KL
BHP (Battalion Aid station) / Bataljons Hulp Post MvD/KL
BHT (Basic Helicopter Training) / Basis Helikopter Training MvD/Klu
BHV (Company Emergency) / Bedrijfshulpverlening MvD/Alg
BICKL (Jobs Information Centre Royal Army) / Banen Informatie Centrum Koninklijke Landmacht (Opgeheven) MvD/KL
BIDKL (Storage and Identification Service Royal Army) / Berging- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht MvD/KL
BIMA (Biometrische Identiteit Management Applicatie) / Biometric Indentity Management Application (Zie ook LTFO) MvD/Alg
BIMS (Office of International Military Sports) / Bureau Internationale Militaire Sport MvD/Alg
BIU (Office Individual Missions) / Bureau Individuele Uitzendingen MvD/Alg
BIUP (Basic Course Infectious Diseases and Exotic Pathology) / Basiscursus Infectieziekten en Uitheemse Pathologie MvD/KL
BLJ (Battalion Limburg Hunters) / Bataljon Limburgse Jagers MvD/KL
BLS (Commander of Land Forces) / Bevelhebber de Landstrijdkrachten (Functie opgeheven) MvD/KL
BMB (Medical Assessment Office) / Bureau Medische Beoordelingen (Zie VGBKL) MvD/Alg
BMD (Decision Employee participation Defense) / Besluit Medezeggenschap Defensie MvD/Alg
BMD (Corporate Social Defence service) / Bedrijfsmaatschappelijke dienst Defensie (Voorheen MDD) MvD/Alg
BME (Basic Medical Unit) / Basis Medische Eenheid MvD/Alg
BMR (Bof, Measles, Rubella) / Bof, Mazelen, Rodehond MvD/Alg
BMS (Gevechtsveld Management Systeem) / Battlefielt Management System MvD/Alg
BMW (Company Social Work) / Bedrijfsmaatschappelijk Werk (Voorheen MDD) MvD/Alg
BN (Battalion) / Bataljon NATO
BND (German Intelligence Service) / Bundesnachrichtendienst (Duitse militaireinlichtingendienst) MvD/Alg
BNMO (Union Dutch Military War and Service Victims) / Bond Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers MvD/Alg
BNMS (Starting Nautical Morning Twilight) / Begin Nautische Morgen Schemering MvD/KM
BO (Slagveld eigenaar) / Battlefield Owner NATO
BOCO (Companion Organisation Civil Training) / Begeleidings Organisatie Civiele Opleidingen (Opgeheven) MvD/KL
BOG (Battalion Maintenance Group) / Bataljons Onderhoudsgroep MvD/KL
BOS (1) (Fuel, Oils, Lubricants) / Brandstof, Oliën, Smeermiddelen MvD/KL
BOS (2) (Association of Old Stoottroepers) / Bond van Oud Stoottroepers MvD/KL
BOSCO (Brandstof, Oliën, Smeermiddelen, Chemicaliën en Onderhoudsmiddelen ) / Brandstof, Oliën, Smeermiddelen, Chemicaliën en Onderhoudsmiddelen MvD/KL
BOT (1) (Time Indefinite Military Occupation) / Beroepsmilitair Onbepaalde Tijd MvD/Alg
BOT (2) (Special War Situation) / Bijzondere Oorlogstoestand MvD/Alg
BOTA (Battalions Order (Temporary</ref> / Bataljonsorder (Van tijdelijke aard) MvD/KL
BOTC (Firefighters Education and Training Centre) / Brandweer Opleidings- en Trainingscentrum MvD/Klu
BP (Reference point) (Referentiepunt) / Bezugspunkt MvD/KL
BPB (Policy Planning and Budgetary Procedures) / Beleids- Plannings- en Begrotingsprocedure MvD/Alg
BPGOM (Decision Procedure Military Medical Research) / Besluit Procedure Geneeskundig Onderzoek Militairen MvD/Alg
BPS (Business Process System) / Bedrijfsprocessensysteem MvD/KMar
BPV (Vocational) / Beroepspraktijk Vorming MvD/Alg
BR (Bridge) / Brug MvD/KL
BRA (Gebied verboden om hindernissen te maken) / Barrier Restricted Area NATO
BRAVIN (Fuel Supply Installation) / Brandstof Voorzienings Installatie MvD/KL
BRD (1) (Businessunit Special Arrangements Defence) / (Businessunit) Bijzondere Regelingen Defensie (Van het ABP) MvD/Alg
BRD (2) (Verkenningsdetachment) / Brigade Recce Detachment NATO
BRDWPN (Board Weapon) / Boordwapen MvD/KL
BRIG (Brigade) / Brigade MvD/KL
BRIOP (Registration & Information Office Staff Layoffs) / Bureau Registratie & Inlichtingen Ontslagen Personeel (Zie ook SSA) MvD/Alg
BRT (Basic Rescue Technique) / Basis Reddings Techniek MvD/KL
BS (Gunner) / Boordschutter MvD/KL
BS (Executive Staff) / Bestuursstaf MvD/Alg
BSB (Decision-making Staff Conference) / Besluitvormende Stafbespreking MvD/Alg
BSB (Special Security Missions Brigade) / Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten MvD/KMar
BSC (Payment Service Center) / Betaal Service Centrum MvD/Alg
BSF (Begische Speciale Gevechtseenheid) / Belgium Special Forces Nao/Alg
BSM (Security Armed Forces) / Beveiligende Strijdmacht MvD/Alg
BSR (Gevechtsveld Bewakingsradar) / Battlefield Surveillance Radar NATO
BT (Inscheppingsteam) / Boarding Team MvD/KM
BT (1) (Battery) / Batterij MvD/Alg
BT (2) (Gevechtstank) / Battle Tank MvD/KL
BTG (Bataljon Taakgroep) / Bataljon Task Group MvD/KL
BTIS (Gevechtsvelddoel Identificatiesysteem) / Battlefield Target Identification System NATO
BTLSA (Basis Specifieke Levensondersteunende Handelingen) / Basic Trauma Life Support Advance NATO
BTM (Fuel Transport Unit) / Brandstof Transport Middel MvD/KL
BTST (Battalion Staff) / Bataljonsstaf MvD/KL
BUZA (Ministry of Foreign Affairs) / Buitenlandse Zaken (Ministerie) MvD/Alg
BV (Exceptional Leave) / Buitengewoon Verlof MvD/Alg
BVE (Brigade Reconnaissance Squadron) / Brigade Verkennings Eskadron MvD/KL
BVR (Buiten het gezichtsveld) / Beyond Visual Range NATO
BVT (Assessment of the Situation) / Beoordeling van de Toestand MvD/KL
BWP (Plan voor terugtrekking) / Back Ward Planning NATO
BWPN (Weaponry / arming) / Bewapening/Bewapenen MvD/KL
BWST (Job Position) / Bouwsteen (Oude uitdrukken in OTAS) MvD/KL
C&E (Communicatie & verplichtingen) / Communication & Engagement MvD/Alg
CA (1) (Compaagny Warrent Officier) / Compagniesadjudant MvD/KL
CA (2) (Integrale aanpak) / Comprehensive Approach NATO
CA (3) (Cultureel bewustzijn) / Cultural Awareness NATO
CAB (Gevechts Insigne) / Combat Action Badge NATO
CAC (Afvoeren na gevangeneming) / Conduct After Capture NATO
CAD (Verdekt nadering en vertrek) / Concealed Approach and Dpearture NATO
CADI (Canteen Service) / Cantine Dienst MvD/KL
CAFT (Advisory Committee on Job Assignment) / Commissie van Advies inzake Functietoewijzing (Niet meer in gebruik) MvD/KL
CAG (Commandant luchtmachtgroep) / Commander Air Group NATO
CAID (Central Consultants Integrity Defense) / Centrale Adviseurs Integriteit Defensie MvD/Alg
CALFEX (Oefening met scherpe munitie) / Combined Arms Live Fire Exercise NATO
CALL (Bureau Lessons Learned) / Center of Army Lessons Learned NATO
CAMO (Camouflage) / Camouflage MvD/KL
CAMP (Legeringsgebied) / Compound NATO
CAMS (Centrum voor Automatisering Missiekritisch Systemen) / Center of Automation of Mission Critical Systems MvD/KM
CAREN (In gebruik bij Militair Revalidatiecentrum) / Computer Assisted Rehabilitation Environment MvD/KL
CARIB (Caribbean) / Caribisch Gebied MvD/KM
CAS (1) (Luchtsteun) / Close Air Support NATO
CAS (2) (Franse officiersopleiding) / Combined Arms School NATO
CASEVAC (Slachtoffer Evacuatie) / Casualty Evacuation NATO
CAT (1) (Categorie) / Categorie MvD/Alg
CAT (2) (Toepassing drukverband) / Combat Application Tourniquet NATO
CAT (3) (Gecomineerd bewapeningteam) / Combined Arms Team NATO
CATF (Commandant Amfibische taakgroep) / Commander Amphibious Task Force MvD/KM
CAV (Cavalry) / Cavalerie MvD/KL
CAX (1) (Slachtoffers/gewonden) / Casualties NATO
CAX (2) (Computer Begeleide Oefening) / Computer Assisted Exercise NATO
CBD (Central Paying Agency) / Centraal Betaalkantoor Defensie MvD/Alg
CBG (Central Office Data Management) / Centraal Bureau Gegevensbeheer MvD/Alg
CBO (1) (Wegversperring opwerpen) / Car Blocking Operation NATO
CBO (2) (NCO Refresher Course) / Cursus Bijscholing Onderofficieren (Voor Sm en Aoo) MvD/KL
CBOPS (Crisis responce operations) / Crisis Beheersings Operaties MvD/Alg
CBPB Commité Beleid, Plan & Begroting (Committee Policy, Planning and Budget) MvD/Alg
CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) / Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair (Voorheen NBC) MvD/Alg
CBT (Gevechtstrein) / Combat Battle Train NATO
CBTD (Afdeling Capaciteitsopbouw & Training) / Capacity Building & Training Division NATO
CC (Colonne commandant) / Convoy Commander NATO
CC (Centraal Commando) / Central Command NATO
CC (Company Commander) / Compagniescommandant MvD/KL
CCA (Nabijgevecht) / Close Combat Attack NATO
CCA (Besmettings controle gebied) / Contamination Control Area NATO
CCC (Vreemdelingen controle centrum) / Custum Control Centre (Zie ook POC) MvD/KMar
CCI (Gecontroleerde Cryptografische Item) / Controlled Cryptographic Item NATO
CCIR (Kritisch gegevens commandanten Voorschriften) / Commanders Critical Information Requirements NATO
CCIRM (Gecoödineerde inzameling van vereiste inlichtingen) / Collection Coordination Intelligence Requirement Management NATO
CCIRS (Registratiesysteem Gecontroleerde Cryptografische producten) / Crypto Controlled Items Registratie Systeem NATO
CCK (Coordination Centre for Technology Map) / Coördinatiecentrum Kaarttechnologie MvD/Alg
CCKL (Emergency Coordination Centre Royal Dutch Army) / Calamiteiten Coördinatiecentrum Koninklijke Landmacht MvD/KL
CCM (Verplaatsing(En) in het terrein) / Cross Country Movement NATO
CCO (Command Center Officer) / Commando Centrale Officier MvD/KM
CCP (Gewondennest) / Casualty Collecting Point NATO
CD (Nevenschade) / Collateral Damage NATO
CDC (Commando Services Centres) / Commando Diensten Centra MvD/Alg
CDE (Conceptontwikkeling en experimenten) / Concept Development and Experimenation MvD/Alg
CDF (Gewonden ontsmettingsfaciliteit) / Casualty Decontamination Facility NATO
CDK (Commissioner of the Dutch Queen) / Commissaris van de Koningin MvD/Alg
CDO (Gezamenlijke Defensie Operaties) / Collective Defense Operations MvD/Alg
CDOS (Central Documentation System) / Centraal Documentatie Systeem MvD/Alg
CDPO (Uit vervlogen tijden) / Centrale Dienst Personeel en Organisatie MvD/KL
CDR (Commander) / Commandeur MvD/Alg
CDRE (Commander) / Commodore MvD/Alg
CDS (Chief of Defence Staff) / Chef Defensiestaf MvD/Alg
CDS (Chief of Defence) / Commandant der Strijdkrachten MvD/Alg
CDT (Commander) / Commandant MvD/Alg
CE (1) (Commanders Evaluation) / Commandanten Evaluatie (Voorheen Commandant Inspectie) MvD/KL
CE (2) (Chemical Energy) / Chemische Energie MvD/Alg
CEAG Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheidszorg (Coordination Centre for Occupational Health and Healthcare Expertise) MvD/Alg
CECX (Gecombineerde Explosieven Exploitatie Cell) / Combined Explosives Exploitation Cell (Zie ook LTFO) MvD/Alg
CEFE (Training Centre in Equatoriaal-Bos) / Centre d Éntrainement au Fôret Equatorial (Fr) NATO
CEGE (Gevecht Uitrusting Groep Europa) / Combat Equipment Group Europe NATO
CEMG (Military Health Care Expertise Coordination) / Coördinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg MvD/Alg
CENTAC (Central Events) / Centrale Activiteiten MvD/Alg
CENTCOM (Centrale Commando) / Central Command NATO
CEPS (Centrale Europesche Pijpleidingssysteem) / Central Europe Pipiline System (Zie ook EOP) MvD/Alg
CET (Verbeterde gevechtsopleiding) / Combat Enhancement Training NATO
CF (Beveiligende strijdkracht) / Covering Force NATO
CFE (Conventionele Strijdkrachten Europa) / Coventional Forces Europe NATO
CFF (Vuuraanvraag) / Call For Fire NATO
CFR (Sterfte cijfer) / Case Fatality Rate NATO
CG (Health cluster) / Cluster Gezongdheidszorg MvD/Alg
CGS (Chief of General Staff) / Chef Generale Staf MvD/Alg
CGSP (Computerized Patient Simulation) / Computergestuurde Simulatiepatiënt MvD/Alg
CH (Driver) / Chauffeur MvD/Alg
CHC (Central Committee Redeployment) / Centrale Herplaatsingscommissie MvD/Alg
CHEM (Chemical) / Chemisch MvD/Alg
CHIR (Surgeon, Surgery, Surgical) / Chirurg, Chirurgie, Chirurgisch MvD/Alg
CHOPS (Hoofd Actuele Operaties) / Chief Current Operations NATO
CHU (Container laad en los eenheid) / Container Handling Unit (Zie ook WLS) MvD/KL
CI (1) (Commanders Inspection) / Commandanten Inspectie (Zie ook CE) MvD/KL
CI (2) (Contra inlichtingen) / Counter Intelligence MvD/Alg
CIB (Gevechts-insigne infanterie) / Combat Infantery Badge NATO
CID (Gevechtsinlichtingen) / Combat Identification NATO
CIE (Company) / Compagnie MvD/Alg
CIED (Maatregelen tegen geïmproviseerde explosieven) / Counter Improvised Expolsive Devices NATO
CIMIC (Civiel en militaire samenwerking) / Civil Military Co-operation NATO
CIP (Oefengewonden spel) / Casualty Insertion Plan NATO
CIS (Bevel & Informatiesystemen) / Command & Information Systems MvD/KL
CISD (Nabespreking kritische Stress voorvallen) / Critical Incident Stress Debriefing NATO
CISM (Internationale Militaire Sportraad) / Conseil International de Sport Militaire MvD/Alg
CIV (Non-military) / Civiel MvD/Alg
CIVPOL (Civilian Police) / Civiele Police MvD/Alg
CIVREP (Civiele vertegenwoordiger) / Civilian Representative NATO
CJSOR (Gecombineerde Gezamenlijke Programma van Eisen) / Combined Joint Statement of Requirements NATO
CJSOTF (Gecombineerde Gezamenlijke Speciale Operaties Strijdkracht) / Combined Joint Special Operations Task Force NATO
CJTF (Gecombineerde Gezamenlijke strijdkracht) / Combines Joint Task Force NATO
CJTFHOA (Gecombineerde Gezamenlijke werkgroep Hoorn van Afrika) / Combined Joint Task Force Horn of Africa NATO
CKC (Central Complaints Committee) / Centrale Klachten Commissie (Zie ook PCP) MvD/Alg
CKMAR (Commandant Royal Military Police) / Commandant Koninklijke Marechaussee MvD/KMar
CLAS (Commander of Land Forces) / Commandant Landstrijdkrachten (Voorheen Bevelhebber Landstrijdkrachten) MvD/KL
CLASS (Classification) / Classificatie MvD/Alg
CLCIE (Cluster Company) / Clustercompagnie (B&Tbat) MvD/KL
CLF (Commandant Landingstroepen) / Commander Landing Force MvD/KM
CLS (Gewondenverzorger) / Combat Life Saver NATO
CLSK (Commander of Air Force) / Commandant der Luchtstrijdkrachten MvD/Klu
CLU (Commandant lanceer eenheid) / Command Launch Unit NATO
CMAC (Cambodjaanse Mijn Actie Centrum) / Cambodian Mine Action Centre NATO
CMB (Medisch gevechtsonderscheiding) / Combat Medical Badge NATO
CMC (Central Employee participation Committee) / Centrale Medezeggenschapscommissie MvD/Alg
CMF (Gecombineerde zeestrijdkrachten) / Combined Maritime Forces (Bahrein) NATO
CMH (1) (Central Military Hospital) / Centraal Militair Hospitaal MvD/Alg
CMH (2) (Chief Military House (Of the Queen) / Chef Militair Huis MvD/Alg
CML (Centre for Man and Aviation) / Centrum voor Mens en Luchtvaart MvD/Alg
CMM (Commander of Military Resources) / Commandant Militaire Middelen MvD/Alg
CMP (Civilian Medical Personnel) / Civiel Medisch Personeel MvD/Alg
CMPR (Kritische Missie Planning en Oefening) / Critical Mission Planning and Rehearsal NATO
CMTC (Combat Manoeuvre Training Center) / Combat Manoeuvre Training Center (Zie ook OTCMAN) NATO
CNR (Commandonet) / Combat Net Radio NATO
CO (Commandant) / Commanding Officer NATO
CO (Central Organisation) / Centrale Organisatie MvD/Alg
COA (Wijze van optreden) / Course of Action NATO
COAX (Coaxial Machine Gun mounted) / Coaxiaal geplaatste Miltrailleur MvD/KL
COBIP (Integration Policy and Planning Committee) / Comité Beleidsintegratie en Planning MvD/Alg
CODEMO (Defence Materiel Development Committee) / Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling MvD/Alg
COE (Kenniscentrum) / Centre of Excellence NATO
COG (Company's Maintenance Group) / Compagnies Onderhoudsgroep MvD/Alg
COGNOS (Software Application for standard reports) / Software Applicatie voor standaard rapportages MvD/Alg
COGP (Command Group) / Commandogroep MvD/Alg
COI (Gemeenschappelijk belang) / Community of Interest NATO
COID (Central Defence Organisation Integrity) / Centrale Organisatie Integriteit Defensie NATO
COKL (Royal Dutch Army Training command) / Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht (Zie ook OTCO) MvD/KL
COL (1) (Convoy) / Colonne MvD/Alg
COL (2) (Kolonel) / Colonel NATO
COLPRO (Collectieve beveiliging) / Collective Protection NATO
COLUA (Antiaircraft Artillery command) / Commando Luchtdoelartillerie MvD/Alg
COM (Wijziging van de missie) / Change of Mission NATO
COMCEN (Communicatie centrum) / Communication Center NATO
COMCJTF (Commandant Gecombineerde Gezamenlijke Strijdkracht) / Commander Combined Joint Task Force NATO
COMEDS (Commissie van de Chefs van Militaire Medische Diensten) / Committee of the Chiefs of Military Medical Services NATO
COMPUSEC (Computer beveiliging) / Computer Security NATO
COMSEC (Communicatie beveiliging) / Communications Security NATO
COMSPEC (Communications Specialist) / Communicatie Specialist MvD/Alg
CONOPS (Concept Planning) / Concept of Operations NATO
CONSTR (Construction) / Constructie MvD/Alg
CONTCO (Contingent Command) / Contingentscommando MvD/Alg
COORD (Coordinate / Coordination) / Coördinaat/Coördinatie MvD/Alg
COP (1) (Cooruitgeschoven Post) / Combat Outpost NATO
COP (2) (Gemeenschapelijk operationeel beeld) / Common Operational Picture NATO
CORAD (Disaster Management command) / Commando Rampenbestrijding MvD/Alg
COS (Chefstaf) / Chief of Staff NATO
COT (Company's training ground) / Compagnies Oefen Terrein MvD/Alg
COTA (Temporary Company's Order) / Compagnies Order van Tijdelijke Aard MvD/Alg
COTRCIE (Special force company) / Commandotroepencompagnie MvD/Alg
COVO (Command & Cntrol) / Commandovoering MvD/Alg
COY (Company) / Compagnie (US en UK) NATO
CP (1) (Controlepunt) / Check Point NATO
CP (2) (Nabij beveiliging) / Close Protection NATO
CP (3) (Commandopost) / Command Post NATO
CP (4) (Onvoorzien) / Contingency Plan NATO
CPA (1) (Central Emergency Post) / Centrale Post Ambulance MvD/Alg
CPA (2) (Algemeen vredesakkoord) / Comprehensive Peace Agreement NATO
CPD (Human Services Cluster) / Cluster Personele Diensten MvD/Alg
CPLX (Complex) / Complex MvD/Alg
CPOK (Committee Position NCO Military) / Commissie Positie Onderofficieren Krijgsmacht MvD/Alg
CPT (Nabij beveiligingsteam) / Close Protection Teams NATO
CPUVOS (Official Central Supply System) / Centraal Publicatie Voorzienings Systeem MvD/Alg
CPX (Commandopost Oefening) / Command Post Exercise NATO
CQB (Huis aan huis gevecht) / Close Quartor Battle NATO
CR (Gevechtsgereedheid) / Combat Readiness NATO
CRAM (Anti Raket Artillerie and Mortieren) / Counter Rocket Artillery & Mortar NATO
CRC (Oproer controle) / Crowd and Riot Control NATO
CRE (Geschatte aantal slachtoffers) / Casualty Rate Estimate NATO
CREVAL (Inzetbaarheidsevaluatie) / Combat Readiness Evaluation NATO
CRO (Crisisbeheersing Operaties) / Crisis Response Operations NATO
CROP (Container laad & los platform) / Container Roll Off Platform NATO
CS (1) (Chiefstaff) / Chef Staf NATO
CS (2) (Gevechtsondersteuning) / Combat Support NATO
CS (3) (computerbeveiliging) / Cyber Security MvD/Alg
CSAD (Opsporen en vernietigen) / Combat Search and Destroy NATO
CSAF (Frequentie Gevechtscène) / Combat Scene of Action Frequency NATO
CSAR (Opsporing en redden) / Combat Search and Rescue NATO
CSC (Colonne ondersteuningscentrum) / Convoy Support Center NATO
CSE (Cimic verzorgingselement) / Cimic Support Element NATO
CSF (Gecombineerde aanvalseenheid) / Combined Striking Forces NATO
CSK (Cavalry training center) / Cavalerie Schietkamp (Vlieland) (Is opgeheven) MvD/KL
CSM (Company Sergeant-Major) / Compagnie Sergeant-majoor MvD/KL
CSO (Overlappende operatie’s) / Cross Spectrum Operation NATO
CSS (Gevechtsondersteuning) / Combat Service Support NATO
CST (Commando en Staff Trainer) / Command en Stafftrainer MvD/KL
CSU (Veldhospitaal) / Casualty Staging Unit NATO
CT (1) (Ceremonial Kit) / Ceremonieel Tenue MvD/Alg
CT (2) (Contra Terror) / Contra Terreur MvD/Alg
CT (3) (Commanders Feedback) / Commandantenterugkoppeling MvD/Alg
CTC (Central Review Committee) / Centrale ToetsingsCommissie MvD/Alg
CTF (Gecombineerde Strijdkracht) / Combined Task Force NATO
CTR (Cichtbij verkenningen) / Close Target Recce NATO
CTR (Surgical Team Role) / Chirurgische Team Role MvD/Alg
CTU (Gecombineerd team Uruzgan) / Combined Team Uruzgan NATO
CUF (Voertuig onder vuur/gevechtscontact) / Care Under Fire NATO
CUP (Capaciteit Upgrade Programma) / Capability Upgrade Program NATO
CUP (Cockoit moderniderings project) / Cockpit Upgrade Project MvD/Klu
CV (Command & Control) / Commando Voering MvD/Alg
CVA (Advisory Committee) / Commissie van Advies MvD/Alg
CVBKL (Royal Dutch Army Central Stock Control System) / Centraal Voorraad Beheersingssysteem Koninklijke Landmacht MvD/Alg
CVP (Central Field Post Office) / Centraal Veldpostkantoor MvD/Alg
CVP (Committee of Experiment) / Commissie van Proefneming MvD/Alg
CVV (Centre for Peace Operations) / Centrum voor Vredesoperaties MvD/Alg
CVZ (Health Care Insurance Board) / College voor Zorgverzerkeringen MvD/Alg
CW (Computer oorlog) / Cyber Warfare NATO
CWA (Chemisch strijdmiddel) / Chemical Warfare Agent NATO
CWRS (Central Weapon Registration System) / Centraal Wapen Registratie Systeem MvD/Alg
CZMCARIB (Commander of the Royal Dutch Navy in the Caribbean) / Commandant de Zeemacht in het Caribische gebied MvD/KM
CZSK (Naval command) / Commando Zeestrijdkrachten MvD/KM
DA (Onmiddellijke actie) / Direct Action NATO
DAB (Department of General Policy Affairs) / Directie Algemene Beleidszaken MvD/Alg
DAC (Gevaarlijke luchtvracht) / Dangerous Air Cargo NATO
DACO (NCO Detection and Advisory Committee) / Detectie- en Advies Commissie Onderofficieren (Stafadjudanten) MvD/KL
DAL (Daily Food Request) / Dadelijkse Aanvraag Levensmiddelen MvD/KL
DAMA (Verweer tegen mortieraanvallen) / Defence Against Mortar Attacks NATO
DARIC (Archives Service, Registration and Information Centre) / Dienst Archieven-, Registratie- en Informatiecentrum MvD/Alg
DART (Noodhulpverkenningsteam) / Disaster Assistance Responce Team NATO
DART (Decompressieruimte voor duikers) / Diver Attendant Recompression Transprtable NATO
DAS (1) (Noodhulp) / Defensive Aid Suites NATO
DAS (2) (Nederlandse Krijgsmacht Winkel) / Dutch Army Shop MvD/Alg
DAVB (Director of Employment Policy) / Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid MvD/Alg
DBB (Defense Fabrics Company) / Defensie Bedrijfsstoffen Bedrijf MvD/Alg
DBBO (Defense Surveillance and Security Company) / Defensie Bewaking en BeveiligingsOrganisatie MvD/Alg
DBBS (Defense Surveillance and Security System) / Defensie Bewakings- en BeveilingsSysteem MvD/Alg
DBGS (Defense Company Land-based Systems) / Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen MvD/Alg
DBV (Defense Security Real Estate) / Defensie Beveiliging Vastgoed MvD/Alg
DC (Services Center) / Diensten Centrum MvD/Alg
DCBC (Defense Crisis Responce Operations) / Defensie Crisis Beheersings Centrum MvD/Alg
DCBMW (Company Social Employment Service Centre) / Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk MvD/Alg
DCD (Defence Media Service Centre) / Dienstcentrum Defensiemedia MvD/Alg
DCDI (Documentary Information Services Centre) / Dienstencentrum Documentatie Informatievoorziening MvD/Alg
DCDV (Services Centre Services) / Dienstencentrum Dienstverlening MvD/Alg
DCEBD (Services Centre External Mediation Defence) / Dienstencentrum Externe Bemiddeling Defensie MvD/Alg
DCHR (Services Centre Human Resources) / Dienstencentrum Human Resources MvD/Alg
DCI (Defensie Capaciteiten Initiatieven) / Defence Capabilities Initaitive MvD/Alg
DCIOD (Defense Services Centre International Support) / Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie MvD/Alg
DCMO (Mobile Action Data Communication) / Datacommunicatie Mobiel Optreden MvD/Alg
DCO (1) (Defence Controller Course) / Defensie Controllers Opleiding MvD/Alg
DCO (2) (Department of Communication) / Directie Communicatie MvD/Alg
DCP (1) (Implementatie onvoorziene omstandighedenPlanning) / Deployment Contingency Planning MvD/Alg
DCP (2) (Defense Physical fitness Trial) / Defensie Conditieproef MvD/Alg
DCR (Services Centre Reintegration) / Diensten Centrum Re-integratie MvD/Alg
DCS (Oplappen gewonden) / Damage Control Surgery NATO
DCU (Commandantenvergadering) / Daily Commander’s Update NATO
DCV (Services Centre Spiritual Welfare) / Diensten Geestelijke Verzorging MvD/Alg
DCWS (Services Centre Recruitment) / Dienstencentrum Werving & Selectie MvD/Alg
DDD (Defensie Ontwikkeling en Diplomatie) / Defence, Development en Diplomacy MvD/Alg
DDG (1) (Dive and Dismantle Group) / Duik- en Demonteer Groep MvD/Alg
DDG (2) (Defence Dive Group) / Defensie Duikgroep MvD/Alg
DDN (Defence Sustainability Policy Document) / Defensie Duurzaamheid Nota MvD/Alg
DDR (Demobilisatie) / Disarmament, Demobilisation en Reintegration NATO
DDS (Oleaatbevel) / Drill Down Slide NATO
DE (Implementatie Element) / Deployment Element NATO
DEF (Job End of Date) / Datum Einde Functieduur MvD/Alg
DEFAC (Defence Audit Service) / Defensie Accountantdienst (Zie ook ADD) MvD/Alg
DEFCERT (Defence Computer Emergency Response Team) / Defensie Computer Emergency Responce Team MvD/Alg
DEFDA (Defence Distribution Authority) / Defensie Distributie Autoriteit MvD/Alg
DELLIS (Defence Evaluation Lessons Learned Information System) / Defensie Evaluaties Lessons Learned Informatie Systeem MvD/Alg
DEMSPEC (Vernietigingsexpert) / Demolition Specialist NATO
DENCAP (Civiel Tandheelkundig Actieprogramma) / Dental Civil Action Project NATO
DESH (Nederlandse werkplaatscontainer) / Dutch Engineer Schelter MvD/Alg
DET (Detachment) / Detachement MvD/Alg
DEW (Energie Gerichte oorlogsvoering) / Directed Energy Warfare NATO
DF (Defense Form) / Defensieformulier MvD/Alg
DFDE (Defence Taxation Customs Unit) / Defensie Fiscale Douane Eenheid MvD/Alg
DFF (Digitale vaste frequentie) / Digital Fixed Frequency NATO
DFTP (Continuous Job Assignment Process) / Doorlopend Functie Toewijzing Proces MvD/Alg
DGBS (Defense Company Land-based Systems) / Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen MvD/Alg
DGC (Division Combat Support command) (Does not exist anymore) / Divisie Gevechtssteun Commando (Opgeheven) MvD/KL
DGI (Defence Related Industry) / Defensie Gerelateerde Industrie MvD/Alg
DGKL (Department of Geography Royal Dutch Army) / Dienst Geografie Koninklijke Landmacht MvD/KL
DGLC (Defence Land-based Air Defence command) / Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando MvD/Alg
DGP (Director-General of Personnel) / Directeur-generaal Personeel MvD/Alg
DGPS (Differentiële Positionering Systeem) / Differential Global Positioning System MvD/Alg
DGWT (Office of Buildings, Works and Areas) (Does not exist anymore) / Dienst Gebouwen Werken en Terreinen MvD/Alg
DHC (1) (Defence Helicopter Command) / Defensie Helicopter Commando MvD/Alg
DHC (2) (Decentralized Redeployment Committee) / Decentrale Herplaatsingscommissie MvD/Alg
DIBEL (Differentiation in fees) / Differentiatie in Beloningen MvD/Alg
DIC (Defence Innovation Competition) / Defensie Innovatie Competitie MvD/Alg
DICO (Defence Interservice command) / Defensie Interservice Commando MvD/Alg
DICTU (Defence ICT Executing Organisation) (Does not exist anymore) / Defensie ICT Uitvoeringsorganisatie (Opgeheven) MvD/Alg
DIDO (Defence Intranet Application mission orders) / Defensie Intranettoepassing Dienstreis Opdrachten MvD/Alg
DIG (Wounded Badge) / Draaginsigne Gewonden MvD/Alg
DIMPEL (Detection, Identification and Monitoring platoon) / Detectie, Identificatie en Monitoring peleton MvD/KL
DIP (Defence Investment Plan) / Defensie Investerings Plan MvD/Alg
DIS (Defence Industrial Strategy) / Defensie Industrie Strategie MvD/Alg
DISCUS (Demo van geïntegreerde sensoren de veiligheid) / Demonstration of Integrated Sensors for Compound Secrurity NATO
DISTAFF (Leider der oefening LDO) / Directing Satff NATO
DISTEX (Rampen oefening) / Disaster Exercise NATO
DIV (Division) / Divisie MvD/Alg
DIVA (Defence Information Services Architecture) / Defensie Informatie Voorziening Architectuur MvD/Alg
DIVI (Defence Intelligence and Security Institute) / Defensie Inlichtingen- en Veiligheids Instituut MvD/Alg
DIVTR (Division Troops) (Does not exist anymore) / Divisietroepen (Opgeheven) MvD/KL
DJCC (Directeur Gezamenlijk Coördinatie Centrum) / Director Joint Coordination Centre NATO
DJSE (Inzetbaar Gezamenlijke Staff Elementen) / Deployable Joint Staff Element NATO
DL (Detail List) / Detaillijst MvD/Alg
DLBE (District National and Foreign Units) / District Landelijke en Buitenlandse Eenheden MvD/Alg
DLC (Division Logistics command) (Does not exist anymore) / Divisie Logistiek Commando (Opgeheven) MvD/KL
DLI (Defensie Talen Instituut) / Defence Languange Institute MvD/Alg
DMC (Unit Employee participation Commission) / Dienstonderdeel Medezeggenschapscommissie (Zie ook TRMC, MC en GMC) MvD/Alg
DMGZ (Military Health Department) / Dienst Militaire Gezondheidszorg MvD/Alg
DMI (Department of Marine Conservation) / Directie Maritieme Instandhouding MvD/Alg
DMKL (Directorate of Materiel Royal Dutch Army) / Directie Materieel Koninklijke Landmacht (Over naar DMO) MvD/KL
DMO (Defence Materiel Organ) / Defensie Materieel Orgaan MvD/Alg
DMP (Defence Materiel Process) / Defensie Materieel Proces MvD/Alg
DMUNB (Defence Ammunition Company) / Defensie MunitieBedrijf MvD/Alg
DMZ (Gedemilitariseerde zone) / Demilitaire Zone NATO
DNBI (Ziekten en Non-Battle Verwondingen) / Diseases and Non-Battle Injuries NATO
DOA (1) (Gewenste volgorde van aankomst) / Desired Order of Arrival NATO
DOA (2) (Dood of Levend) / Dead on Arrival NATO
DOC (Defnesie Operations Centre) / Defensie Operatie Centrum MvD/Alg
DOD (Ministerie van Defensie) / Department of Defence NATO
DOKS (Defence Operational Clothing System) / Defensie Operationeel Kleding Systeem MvD/Alg
DOP (Droppingspunt) / Drop Off Point NATO
DOPOST (Directorate Supports Operational ) / Directie Operationele Ondersteuningen MvD/Alg
DOPS (Defensiestaf) / Directie Operatiën MvD/Alg
DOS (Dagelijkse aanvoer) / Days of Supply NATO
DOVO (Service Clearance and Destruction of War Harness (Belgian EODD</ref> / Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Oorlogstuigen (Belgische EODD) MvD/KL
DOW (Gestorven aan verwondingen) / Died of Wounds NATO
DP&C (Directorate Planning and Control) / Directie Planning en Control MvD/Alg
DP&O (Department of Personnel & Organisation) (Does not exist anymore) / Directie Personeel & Organisatie (Opgeheven) MvD/KL
DPCOVO (Doctrine Publication command & control) / Doctrine Publicatie Commandovoering MvD/KL
DPD (Defence Personnel Services) / Defensie Personele Diensten MvD/Alg
DPKL (Directorate Personnel Royal Army) (Does not exist anymore) / Directie Personeel Koninklijke Landmacht (Opgeheven) MvD/KL
DPKO (Departement Vredeshandhavingsoperaties) / Department of Peacekeeping Operations MvD/Alg
DPL (Servicemen) / Dienstplichtig (Opgeschaft maar de dienstplichtigwet bestaat nog) MvD/Alg
DPM (Camouflage) / Disruptive Pattern Material NATO
DPO (Defence Pipeline Organization) / Defensie Pijpleiding Organisatie (Zie ook CEP) MvD/Alg
DPOD (Division Human Resources Defence) / Divisie Personeel & Organisatie Defensie MvD/Alg
DPS (Defence Paratroopers School) / Defensie Paraschool MvD/Alg
DR (Direct exchange) / Directe Ruil (Hrstcie) MvD/KL
DR&D (Onderzoek en ontwikkeling) / Defence Research and Development MvD/Alg
DRAMIDOL (Portable Mine Breakthrough System) / Draagbaar Mijn Doorbraak Systeem Licht (T.b.v. LMB) MvD/Alg
DRAMIDOZ (Portable Mine Breakthrough System Heavy) / Draagbaar Mijn Doorbraaksysteem Zwaar (T.b.v. KMarns) MvD/Alg
DRIMMS (Registry Human-Environment and Hazardous Substances) / Defensie Register Mens- en Milieugevaarlijke Stoffen MvD/Alg
DROPS (Uitneembare laad & los systeem) / Demountable Rack off Loading and Pickup System NATO
DRW (Daylight, Lights and Viewer Perception) / Daglicht-, Richt- en Waarnemingskijker MvD/KL
DS (Direct Support) / Directe Steun (Hrstcie) MvD/KL
DSA (Dagvergoeding) / Daily Subsistence Allowance NATO
DSBIR (Defensie bedrijven onderzoeksprogramma) / Defensie Small Business Innovation resaerch programma MvD/Alg
DSI (Special Intervention Service) / Dienst Speciale Interventies (Zie ook UIM) MvD/KM
DSO (Divisie speciale operatie) / Division Speciale Operation NATO
DSP (Crossponit) / Doorschrijdingspunt MvD/KL
DSTL (Defensie Laboratorium voor Wetenschap en technologie) / Defence Science and Technologies Laboratory (Ook LTFO) MvD/Alg
DT (Daily Kit) / Dagelijks Tenue MvD/KL
DT&O (Directorate Training & Operations) / Directie Training & Operaties MvD/Alg
DTD (Defence Dental Services) / Defensie Tandheelkundige Dienst (Zie ook MGD) MvD/Alg
DTF (Inzetbare strijdkracht) / Deployment Task Force MvD/KL
DTG (Date Time Group) / Datum Tijd Groep MvD/Alg
DTIH (Central Review Committee Internal Redeployment) / Decentrale Toetsingscommissie Interne Herplaatsing MvD/Alg
DTM (Verwoestend materieel) / Disruptive Pattern Material NATO
DTO (1) (Defence Telematics Organization) / Defensie Telematica Organisatie MvD/Alg
DTO (2) (Technical Course) / Dienstvak Technische Opleiding (Zie ook VTO) MvD/KL
DTS (Defence Top Sport Selection) / Defensie Topsport Selectie (stopt na 01-12-2012) MvD/Alg
DUO (Defence Circulation Organisation) / Defensie Uitleen Organisatie MvD/Alg
DV (Employment) / Dienstverband MvD/Alg
DVC (Directorate of Information and Communication) / Directie Voorlichting en Communicatie MvD/Alg
DVD (Defence Real Estate Services) / Dienst Vastgoed Defensie (Voorheen DGWT) MvD/Alg
DVO (Services Agreement) / DienstVerleningsOvereenkomst MvD/Alg
DVVO (Defence Traffic and Transport Organization) / Defensie Verkeers- en Vervoers Organisatie MvD/Alg
DWK (Digital Workplace and Knowledgebase) / Digitale Werkplek en Kennisbank MvD/KMar
DWS (Directorate Weapon Systems) / Directie Wapensystemen MvD/Alg
DZ (Droppingspunt) / Drop Zone NATO
E&E (Ontwijkingsplan) / Escape en Evasion NATO
EA (Bestrijdingsgebied) / Engagement Area NATO
EADTF (Uitgebreide Luchtverdedigingstrijdkracht) / Extended Air Defence Task Forces NATO
EAI (First Attending Engineer) / Eerst Aanwezige Ingenieur MvD/Alg
EAP (First Point of contact) / Eerste Aanspreek Punt MvD/Alg
EARS (Technische Geavanceerd Verkenning en zoekactie) / Engineering Advanced Reconnaissance and Search NATO
EATC (Europees luchttransport commando) / European Air Transport Command NATO
EBAO (Effectieve benadering van operation) / Effect Based Approach to Operations NATO
EBD (External Mediation Defence) / Externe Bemiddeling Defensie MvD/Alg
EBE (Verbeterde Enterings Element) / Enhanced Boarding Element MvD/KM
EBM (Ethical Decisions Model) / Ethisch Besluitvormings Model MvD/Alg
EBO (Effectieve operatiën) / Effects Based Operations NATO
ECAS (Luchtsteun Noodsituatie) / Emergency Close Air Support NATO
ECCM (Elektronische tegen tegenmaatregelen) / Electronic Counter Counter Measures NATO
ECH (1) (Echelon) / Echelon MvD/Alg
ECH (2) (Verbeterde gevechtshelm) / Enhanced Combat Helmet NATO
ECHO (Christelijk militair tehuis) / European Christian Home Organisations for the Services NATO
ECM (Elktronische tegenmaatregelen) / Electronic Counter Measures NATO
ECMM (EU gemaanschappelijke monitoring missie) / European Community Monitoring Mission NATO
ECO (Elementary Course command) / Elementaire Commando Opleiding MvD/KL
ECOA (Wijze van optreden vijand/opponent) / Enemy Course(S) of Action NATO
ECP (Ingangscontrolepunt) / Entry Control Point NATO
ECW (Central Electronic Workshop) / Electronisch Centrale Werkplaats MvD/Alg
EDA (European Defence Agency) / Europees Defensie Agentschap MvD/Alg
EDM (Fal out bericht) / Effective Downwind Message NATO
EEFI (Essentieel onderdeel van Vriendelijk informatie) / Essential Element of Friendly Information NATO
EFOR (Terugtrekkende strijdkracht) / Extraction Force NATO
EFP (Explosieve penetratie) / Explosivelt Formed Penetrator NATO
EGB (Primary Health Company) / Eerstelijns Gezondheids Bedrijf (Zie ook MGD) MvD/Alg
EGF (Europees Gendarmeriekorps) / European Gendarmerie Force NATO
EHAF (First aid at the Front) / Eerste Hulp Aan het Front MvD/Alg
EHD (Unit) / Eenheid MvD/Alg
EIB (Elementary Instruction Competence) / Elementaire Instructie Bekwaamheid MvD/KL
EKIA (Vijand gesneuveld in de strijd) / Enemy Killed in Action NATO
EKMS (Elektronisch Sleutelbeheer Systeem) / Electronic Key Management System MvD/Alg
ELCO (Elemental Code number) / Elementair Codenummer MvD/Alg
ELMNT (Electrician) / Electromonteur MvD/Alg
ELNT (First Lieutenant) / Eerste Luitenant MvD/Alg
ELO (Expeditionary Logistics Support) / Expeditionaire Logistieke Ondersteuning MvD/Alg
ELOT (Einde levensduur onderdeel) / End Life of Type NATO
EM (1) (Electronic Technician) / Elektronisch Monteur MvD/KL
EM (2) (Own possibilities) / Eigen Mogelijkheden MvD/Alg
EMC (Vermogen elektronische apparatuur) / Electro Magnectical Comptability NATO
EMCON (Uitzending controle) / Emission Control MvD/Alg
EMI (Electronische invloed) / Electro Magnetical Interference NATO
EMP (Electromagnetische puls) / Elektro Magnetic Puls NATO
EMVO Elementaire Militaire Vlieger Opleiding (Elementary Military Pilot Training) MvD/Klu
ENAS (End of Evening Nautical Twilight) / Einde Nautische Avond Schemering MvD/KM
ENDEX (End of Exercise) / Einde van de Oefening MvD/KL
ENGREP (Rapport genie technische gegevens) / Engineer Report NATO
EOC (Essentiële Operationele capaciteiten) / Essential Operational Capabilities NATO
EOCKL (Explosive Ordnance Disposal Command KL) / Explosieve opruimingscommando KL (Overgegaan in EODD) MvD/KL
EOD (Explosieve Opruimingsdienst) / Explosive Ordnance Disposal MvD/KL
EODD (Defence Explosives Ordnance Disposal) / Explosieve Opruimings Dienst Defensie MvD/Alg
EOP (Noodgevallen afnamepunt) / Emergency Offtake Point (Zie ook CEPS) NATO
EOT (1) (Ogen gericht op Doel) / Eyes on Target NATO
EOT (2) (Own training area) / Eigen Oefen Terrein MvD/KL
EOV (Electronic Warfare) / Elektronische Oorlogs Voering MvD/KL
EPM (Elektronisch beschermende maatregelen) / Electronic Protective Measures NATO
EPT (Endpoint) / Eindpunt MvD/KL
EPW (Vijandelijke krijgsgevangenen) / Enemy Prisoner of War (Zie ook POW) NATO
ERA (Ontplofbare Reactief Pantser) / Explosive Reactive Armour NATO
ERD (Exposed to risks) / Eigen Risicodrager MvD/Alg
ERP (Bedrijfshulpplan systeem) / Enterprise Resource Planning-systeem NATO
ERV (Crisis opvang) / Emergency Rendez-Vous NATO
ERW (Ontplofbare oorlogsrestanten) / Explosive Remnants of War NATO
ESG (Expeditonaire aanvals groep) (Unit of MEU) / Expeditionary Strike Group (US) (Onderdeel van MEU) NATO
ESK (Squadron) / Eskadron MvD/KL
ESSM (De verbeterde Sea Sparrow raketten) / Evolved Sea Sparrow Missiles MvD/KM
EST (Electronic Systems) / Elektronische Systemen MvD/KL
ETA (Geschatte aankomsttijd) / Estimated Time of Arrival NATO
ETC (Milieu bouwkunde bedrijf) / Environmental Tectonics Corporation NATO
ETD (Geschatte vertrektijd) / Estimated Time of Departure NATO
EU (European Union) / Europese Unie MvD/Alg
EUBAM (EU grensbewakingsmissie) / European Union Border Assistance Mission MvD/Alg
EUBG (Europese gevechtsgroepen) / European Battle Groups MvD/Alg
EUCOM (Europees Commando) / European Command MvD/Alg
EUCSEA (Europese Unie communicatiebeveiliging en evaluaties Agentschap) / European Union Communications Security and Evalautions Agency MvD/Alg
EUFOR (Europese Unie strijdkrachten) / European Union Forces MvD/Alg
EULEX (Europese Unie rechtsstaatmissie) / European Union Rule of Law Mission (Kosovo) MvD/Alg
EUMM (Europese Unie Monitor missie) / European Union Monitor Mission MvD/Alg
EUPOL (Europese Unie Politiemissie)(Afghanistan & Bosnië Herzegovina) / European Union Police Mission (Afghanistan & Bosnië Herzegovina) MvD/Alg
EUPT (Europese Unie planningsteam) / European Union Planning Team MvD/Alg
EURUG European Reccelite Usergroup (Europese RecceLite gebruikersgroep) MvD/Alg
EUSMC (Europese Unie Beveiliging Missie) (Congo) / European Union Security Missie (Congo) MvD/Alg
EVC (Previously Acquired Competences) / Eerder Verworven Competenties MvD/Alg
EVDB (European Security and Defence Policy) / Europees Veiligheids- en Defensie Beleid MvD/Alg
EVO (Elementary Professional Training) / Elementaire Vakopleidng MvD/KM
EW (Vroegtijdige waarschuwing) / Early Warning NATO
EWR (Verwachte Wapen vrijgave) / Expected Weapon Release NATO
EWS (Afgesloten Weapon Systeem) / Enclosed Weapon System NATO
EXCON (Controlebevoegdheid) / Exercise Control NATO
EXFIL (Exfiltration / Exfiltreren) / Exfiltratie/Exfiltreren MvD/KL
EXIT (Exit) / Uitgang MvD/Alg
EXOPO (Oefening Operationele Order) / Exercise Operational Order NATO
EXSUPP (Oefening ondersteuning) / Exercise Support NATO
EZB (1) (Soort radio) / Enkel Zij Band MvD/KL
EZB (2) (Electronic Self-protective devices) / Elektronische Zelfbeschemingsmiddelen MvD/KL
FA (1) (Veldartillerie) / Field Artillery NATO
FA (2) (Geweld afdwingen) / Force Acceptance NATO
FAC (Voorwaartse luchtwaarnemer) / Forward Air Controller NATO
FADEC (Volledig zelfstandige digitale systemen Motor Controle) / Full Authority Digital Engine Control (Chinook) NATO
FAE (Brandstof luchtexplosie) / Fuel Air Explosive NATO
FAM (Terrein alarmmodule) / Field Alarm Module NATO
FAP (Facility Point of contact) / Facilitair Aanspreek Punt (Onderdeel van LFD) MvD/Alg
FARP (Vooruitgeschoven munitie en brandstof punt) / Forward Arming and Refuelling Point NATO
FAS (Frequentie analysesysteem) / Frequency Analysis System (Zie ook IRS en MANTA) MvD/KM
FASC (Financial Auditing Services Centrum) / Financieel Audit Service Centrum MvD/Alg
FATD (Tactische veldartillerie doctrine) / Field Artillery Tactical Doctrine NATO
FATS (Vuurwapens Trainingssysteem) / Fire Arms Training System (Zie ook SIMKKW) NATO
FB (Lichtflits) / Flash Bang NATO
FBD (Defense Facility Services) / Facilitair Bedrijf Defensie MvD/Alg
FBO (Valblok) / Falling Block Obstacle NATO
FBUH (Physical protection and Rescuer equipment) / Fysieke Bescherming en Uitrusting Hulpverlener MvD/Alg
FC (Commandant strijdkrachten) / Froce Commandor NATO
FCP (Vooruitgeschoven commando post) / Forward Command Post NATO
FCR (Staak het vuren rapport) / Firing Close Report NATO
FCS (Toekomstig gevechtssysteem) / Future Combat Systems NATO
FCSS (Snel gevchtsondersteunende boot) / Fast Combat Support Ship MvD/KM
FD (Physical Distribution) / Fysieke Distributie MvD/KL
FDC (Fnancial Services Centre) / Financieel Dienstcentrum MvD/Alg
FDS (Verbandplaats) / Field Dressing Station MvD/KM
FE (MySQL Unit) / Formerende Eeenheid MvD/Alg
FEBA (Voorste rand weerstandgebied) / Forward Edge to the Battle Area NATO
FER (Definitieve Oefening rapport) / Final Exercise Report (Zie ook AAR) NATO
FES (Economic Structure Reinforcement Fund) / Fonds Economische Structuurversterking MvD/Alg
FFA (Vaste Analoge frequentie) / Fixed Frequency Analogue (FM9000) MvD/KL
FFE (Effectief vuur) / Fire For Effect NATO
FFH (Onderzoekscommissie) / Fact Finding Mission NATO
FFIR (Voorschrift Strijdkracht informatie) / Friendly Force Information Requirement NATO
FFP (Vuuropstelling) / Final Firing Position NATO
FFR (Ingericht voor een radio) / Fitted For Radio NATO
FGA (Function suitability Advice) / Functie Geschiktheid Advies (Voor burgerambtenaren) MvD/Alg
FGBADS (Toekomstig luchtdoelverdedigingssysteem) / Future Ground Based Air Defence System NATO
FGO (Forming, Ready Posing and Working up) / Formeren, Gereedstellen en Opwerken MvD/Alg
FHO (Armed Forces Hospital Organization) / Krijgsmacht Hospitaalorganisatie MvD/Alg
FHT (Humanitair Team) / Field Humint Team NATO
FHTLS (Veldhospitaal) / Field Hospital Trauma Life Support NATO
FIBUA (Gevecht in opbouwgebied) / Fighting in Built Up Areas NATO
FINAD (Financial Accounting System) / Financieel Administratiesysteem MvD/Alg
FINEX (Beslissend gevecht) / Final Exercisie NATO
FIR (Eerste Resultaten Rapportage) / First Impression Report NATO
FIS (Function Information System) / Functie Informatie Systeem MvD/Alg
FIST (Vuur ondersteuning team) / Fire Support Team NATO
FIT (Fysieke Inzetbaarheids Test) / Force Integration Training NATO
FIZ (Integrity Assurance Officer) / Functionaris Integriteitzorg MvD/Alg
FKKLBW (Fanfare Band Royal Dutch Army Mounted Arms) / Fanfare Korps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens MvD/KL
FKNR (Fanfare Band National Reserve Corps) / Fanfare Korps Nationale Reserve MvD/Alg
FLAK (Anti-vliegtuig kanon) (Anti-aircraft gun) / Flugzeug Abwehr Kanone (WO II) NATO
FLANCON (Flank Controle) / Flank Control NATO
FLET (Voorste lijn vijandelijke troepen) / Forward Line of Enemy Troops (Zie ook FEBA) NATO
FLO (Occupational early retirement) / Functioneel Leeftijds Ontslag (In combinatie met UKW) MvD/Alg
FLOT (Voorste lijn eigen troepen) / Forward Line Own Troopes NATO
FLR (Lagere inzetbare eenheid) / Forces of Lower Readiness NATO
FLSB (Voortuit geschoven logistieke basis) / Forward Logistic Support Base NATO
FLT (Veld verbindingsofficier Team) / Field Liaison Team NATO
FM (1) (Veldzakboek) / Field Manual NATO
FM (2) (Geweld Vermenigvuldigingsfactor) / Force Multiplier NATO
FMB (Vooruit geschoven bergpost) / Forward Mounting Base NATO
FMMF (Mobiele geneeskundige basis in voorste lijn) / Forward Mobile Medical Facility NATO
FMW (Faculty of Military Sciences) / Faculteit Militaire Wetenschappen MvD/Alg
FN (Verpleegster van de vlucht)/ Flight Nurse MvD/Klu
FNIK (Financing National Military Deployment) / Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht NATO
FO (Voorwaartse waarnemer) / Forward Observer NATO
FOA (Function Inability Advice) / Functie Ongeschiktheidsadvies MvD/Alg
FOB (Vooruitgeschoven Basis) / Forward Operating Bases NATO
FOD (Voorwaarts objecten Schade) / Forward Object Damage NATO
FOFA (Te volgen troepen Aanval) / Follow-on Forces Attack NATO
FOFE (Job Description and Job Requirements) / Functie-Omschrijving en Functie-Eisen MvD/Alg
FOL (Vooruitgeschoven Locatie) / Forward Operating Location NATO
FOM (Bewegingsvrijheid) / Freedom of Movement NATO
FOO (Voorwaartse observatie offficier) / Forward Observing Officer NATO
FOST (Zeetraining vlagofficieren) / Flag Officer Sea Training MvD/KM
FP (1) (Vuurpositie) / Fire Position NATO
FP (2) (Beveiligde strijdkracht) / Force Protection NATO
FPS (Flexible Personnel System) / Flexibel Personeels Systeem MvD/Alg
FPT Troepen beveiligingsteam) / Force Protection Team ( MvD/KM
FPU (Flexible Pension and Retirement) / Flexibel Pensioen en Uittreden MvD/Alg
FR (Snel afdalen) / Fast Roping NATO
FRAGO (Partieel bevel) / Fragmentation Order NATO
FRISC (Snelle overval, onderschepping en Speciale Troepen vaartuig) / Fast Raiding, Interception and Special Forces Craft NATO
FRJ (Federal Republic of Yugoslavia) / Federale Republiek Joegoslavie NATO
FRP (Vooruitgeschoven brandstofpunt) / Forward Refuelling Point NATO
FRV (Beslissende bijeenkomst) / Final Rendez-Vous NATO
FS (Faciliteiten service) / Facility Service NATO
FSC (Vooruitgeschoven ondersteuningscentrum) / Forward Supply Centre NATO
FSE (Vooruitgeschoven ondersteuningelement) / Forward Support Element NATO
FSO (Totaal overicht operatiën) / Full Spectrum Operations NATO
FST (1) (Vuur ondersteuningsteams) / Fire Support Team(S) (Vuur ondersteuningsteams) MvD/KM
FST (2) (Vooruitgeschoven chirugische team) / Forward Surgical Team NATO
FT (Physical Training) / Fysieke Training MvD/Alg
FTA (1) (Job Assignment Authority) / Functie Toewijzing Autoriteit MvD/Alg
FTA (2) (Kader Opleiding overeenkomst) / Framework Training Agreement MvD/KMar
FTAC (Voorwaartse waarnemer Tactische Computer) / Forward Observer Tacital Computer NATO
FTE (1) (Functieplaats/arbeidsplaats) / Fulltime Equivalent NATO
FTE (2) (Test Vlieger) Flight Test Engineer MvD/KLu
FTP (Verwervingsprocedure) / Fast Track procurement NATO
FTX (Terrein Oefening) / Field Training Exercise NATO
FUCO (Control Job) / Functie Controle MvD/Alg
FUWADEF (Job grading Defence System) / Functie Waarderingssysteem Defensie MvD/Alg
FV (Fundamental Information) / Fundementele Voorlichting (Fundamental Information) MvD/Alg
FWIT (Gevechtsvliegtuig Wapens Instructeursopleidingen) / Fighter Weapons Instructor Training MvD/Klu
GAAI (Grond Geassisteerde Lucht Verbod) / Ground Assisted Air Interdiction NATO
GAC (Grond Aanval van Konvooi) / Ground Attack Convoy NATO
GAMACOKA (Gasmask Control Room) / Gasmaskercontrole kamer MvD/Alg
GB (Geleide bommen) / Guided Bombs NATO
GBADS (Luchtdoelverdedigingssysteem) / Ground Based Air Defence System NATO
GBB (Armed Civil Aviation Security) / Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart MvD/KMar
GCK (Armed Forces Medical Command) / Geneeskundig Commando Krijgsmacht MvD/Alg
GDBK (Armed Forces Medical Database) / Geneeskundige Database Krijgsmacht (Voorheen GIDS) MvD/Alg
GDL (Locking / Preparation) / Grendel/Opstelling MvD/KL
GDN (Goods) / Goederen MvD/KL
GE (Consuming Unit) / Gebruikende eenheid MvD/KL
GEB (Area) / Gebied MvD/KL
GEGS (Information) / Gegevens MvD/KL
GEN (General) / Generaal MvD/KL
GENM (Major General) / Generaal-majoor MvD/KL
GETL (Generieke Essentiële Takenlijst) / Generic Essential Task List (Zie ook VGP) NATO
GEV (Combat) / Gevecht MvD/KL
GEVOST (Combat Support) / Gevechtsondersteuning MvD/KL
GEVRAN (Combat Diet) / Gevechtsrantsoen MvD/KL
GEW (Rifle) / Geweer MvD/KL
GFPI (Guards Regiment Fusiliers Princess Irene) / Garderegiment Fuseliers Prinses Irene MvD/KL
GGJ (Guard Regiment Grenadiers and Hunters) / Garderegiment Grenadiers en Jagers MvD/KL
GGO (Land-based Action) / Grond Gebonden Optreden MvD/KL
GGVE (Ground Reconnaissance Unit) / Grondgebonden Verkenningseskadron MvD/KL
GGW (Guided Missile Group) / Groep Geleide Wapens MvD/Klu
GGZ (Mental Healt Care) / Geestelijke Gezondheidszorg MvD/Alg
GHOR (Medical Aid Agency) / Geneeskundige Hulporganisatie MvD/Alg
GHQ (Hoofdkwartier) / General Head Quaters NATO
GI (Combat intell) / GevechtsInlichtingen MvD/KL
GIDS (Defense Medical Information System) / Geneeskundig Informatiesysteem Defensie (Vervangen door GDBK) MvD/Alg
GIPT (Wounded collection point) / Gewonden Inlaadpunt MvD/KL
GIS (Geographic Information System) / Geografisch Informatie Systeem (Onderdeel van ISIS) MvD/KL
GIT (Medical Instrumentation Technician) / Geneeskundig Instrumentarium Technicus MvD/KL
GLA (Rifle Long Distance of sniper rifle) / Geweer Lange Afstand MvD/KL
GLOW (Lasergroen waarschuwingssignaal) / Green Laser Optical Warner NATO
GLR (Group Air Force Reserve) / Groep Luchtmacht Reserve MvD/Klu
GLT (Opportunity Kit) / Gelegenheids Tenue MvD/KL
GLTD (Grondlaser doelaanwijzer) / Ground Laser Target Indicator NATO
GMC (Joint committee employee participation) / Gezamelijke Medezeggenschapscommissie (Zie ook DMC, TRMC en MC) MvD/Alg
GMD (Joint Medical Service) (Do not exist anymore) / Gemeenschappelijke Medische Dienst (Opgeheven) MvD/Alg
GMG (Granaat machinegeweer) / Grenade Machine Gun NATO
GMZ (Trained Military Swimming) / Geoefend Militair Zwemmen MvD/KL
GN (1) (Engineer) / Genie MvD/KL
GN (2) (Geographical North) / Geografisch Noorden MvD/KL
GNC (Duits/Nederlands Korps) / German Netherlands Corps / 1(GE/NL) MvD/Alg
GNK (Medical) / Geneeskundig MvD/KL
GNKBAT (Medical Batalion) / Geneeskundig Bataljon MvD/KL
GNKCIE (Medical Coy) / Geneeskundige Compagnie MvD/KL
GNKD (Medical Service) / Geneeskundige Dienst MvD/KL
GNKGDN (Medical Supplies) / Geneeskundige Dienst Goederen MvD/KL
GO (Medical Examination) / Geneeskundige Onderzoek MvD/Alg
GOA (Integrated Operation Analysis) / Geïntegreerde Operatie Analyse MvD/Alg
GOBS (Combat training Buddy system) / Gevechtsopleiding Buddysysteem MvD/KL
GOCA (Automated Support Company’s Administration) / Geautomatiseerde Ondersteuning Compagnies Administratie MvD/Alg
GOEM (Group ops units marines) / Groep Operationele Eenheden Mariniers MvD/KM
GOLM (Advanced Education teaching tool) / Geavanceerd Onderwijsleermiddel MvD/KL
GOS (Wounded Disinfection Station) / Gewonden Ontsmetting Station MvD/KL
GOVO (Integrated Development of Entrepreneurial Activities) / Geïntegreerde Ontwikkeling van Ondernemersactiviteiten MvD/Alg
GP (Group) / Groep MvD/KL
GP (Onderdeel Fysieke Distributie) / Groupagepunt MvD/KL
GPC (Groupsleader) / Groepscommandant MvD/KL
GPM (Integrated Police Training Mission) / Geïntegreerde Politietrainingsmissie (Kunduz) MvD/KL
GPS (Wereldwijd positiebepalings Systeem) / Global Postitioning System MvD/KL
GPT (Cross-border Police Team) / Grensoverschrijdende Politieteam MvD/KMar
GPW (Large Armoured Wheeled Vehicle) / Groot Pantserwielvoertuig MvD/KL
GRD (Graves Registration Service) / Gravendienst MvD/KL
GROP (Ground Combat) / Grondoptreden MvD/KL
GT (Gala Kit) / Gala Tenue MvD/KL
GTS (Combat Training School) / Gevechtstrainingschool (Onderdeel OTCMAN) MvD/KL
GV (Mental Care) / Geestelijke Verzorging (Zie ook DGV) MvD/KL
GVA (Pioneering Activity) / Grensverleggende Activiteit MvD/Alg
GVCR (Combat Field Control Radar) / Gevechts Veld Controle Radar MvD/KL
GVP (Wounded Assemble Area) / Gewonden Verzamel Punt MvD/KL
GVT (Combat Kit) / Gevechtstenue MvD/KL
GW (Wounded) / Gewonde MvD/KL
GWHLP (Combat Life Safer) / Gewondenhelper (Zie ook CLS) MvD/KL
GWNEST (Wounded Nest) / Gewondennest MvD/KL
GWT (Wounded transport) / Gewondentransport MvD/KL
GZ (Healt care) / Gezondheidszorg MvD/KL
GZHC (Healt care Centre) / Gezondheidscentrum MvD/KL
HAARP (Hoogfrequent Actief Poollicht onderzoeksprogramma) / High Frequency Active Auroral Research Program NATO
HACCP (Risicoanalyse en & kritische controlepunten) / Hazard Analysis & Critical Control Point MvD/Alg
HADEX (Potable water disinfectant) / Drinkwaterdesinfectiemiddel (O.a. voor waterwagens) MvD/KL
HAHO(Jumb) (High Altitude, High Opening) / High Altitude, High Opening NATO
HALO(Jumb) (High Altitude, Low Opening) / High Altitude, Low Opening NATO
HAMIL (Manual for the soldier) / Handboek Militair MvD/KL
HARC (Helikopter Abseil & touwen Course) / Helicopter Abseil & Roping Course MvD/Klu
HAW (Zware lucht transportcapaciteit) / Heavy Airlift Wing NATO
HAW (Main Supply Route) / Hoofd Aanvoerweg MvD/KL
HB (Manual) / Handboek MvD/KL
HBF (Landmacht berggids) (Army mountain guide) / Heeresbergführer (GE) MvD/KL
HBO (Head Firefighters Training) / Hoofd Brandweer Opleiding MvD/Klu
HBT (Helicopter loading Table) / Helikopter Beladings Tabel MvD/Klu
HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies) / Den Haag Centrum voor Strategische Studies MvD/Alg
HDO (Head of Defence Unit) / Hoofd Defensie Onderdeel MvD/Alg
HDP (Head of Department of Personnel) / Hoofd Directie Personeel MvD/Alg
HDV (Higher Defense Training) / Hogere Defensie Vorming MvD/Alg
HE (Grote Expolsie) / High Explosive NATO
HEAT (Grote ant-tank explosief) / High Explosive Anti Tank NATO
HELO (Helikopter) / Helicopter NATO
HET (Hoogte training) / High Environment Training (Hoogte training) MvD/KL
HEW (Horizontal Impact Weapon) / Horizontaal Effect Wapen MvD/KL
HF (Hoge frequentie) / High Frequency NATO
HFI (Hoge frequentie installaties) / High Frequency-installaties NATO
HGIS (Homogeneous Group for International Cooperation) / Homogene Groep Internationale Samenwerking MvD/Alg
HGP (Maintenance Group) / Herstelgroep MvD/Alg
HGR (Hand Grenade) / Handgranaat MvD/Alg
HHI (Handleiding Helikopter instructeur) / Helicopter Handling Instructor MvD/Klu
HIB (Senior Instruction Skill) / Hogere Instructie Bekwaamheid MvD/Alg
HIBA (Obstacle Course) / HindernisBaan MvD/Alg
HICON (High Control) / Higher Control NATO
HID (Head of Internal Service) / Hoofd Inwendige Dienst MvD/Alg
HIG (Helicopter Instruction Group) / Helicopter Instructiegroep MvD/Klu
HIIDE (Draagbare overkoepelend Identiteit Detectie apparaat) / Handheld Interagency Identity Detection Equipment NATO
HIND (Hurdle) / Hindernis MvD/KL
HKL (Renovate Royal Dutch Army) / Herstructurering Koninklijke Landmacht (1995) MvD/KL
HKS (Upper War College) / Hogere Krijgschool MvD/Alg
HL (Hollow Charge) / Holle Lading NATO
HLPU (Helicopter Landing Equipment) / Helikopter Landings Plaats Uitrusting MvD/KL
HLS (Helikopter landings zone) / Helicopter Landings Site NATO
HLZ (Helicopter Landings Site) / Helicopter Landings Zone NATO
HMA (Supreme Medical Authority) / Hoogste Medische Autoriteit MvD/Alg
HMD (Op hoofd gemonteerd beeldscherm) / Head Mounted Display NATO
HMG (Zware mitralleur) / Heavy Machine Gun NATO
HMT (Humanist Military Home) / Humanistisch Militair Tehuis (Zie ook AMT, KMT en ECHO) MvD/Alg
HMV (Senior military Training) / Hogere Militaire Vorming MvD/Alg
HN (Gastland) / Host Nation NATO
HNS (Gastland ondersteuning) / Host Nation Support NATO
HOD (Head of Operational Services) / Hoofd Operationele Dienst MvD/KM
HOOS (Senior Vice NCO School) (Do not exist anymore) / Hogere Onderofficiers School (Opgeheven) MvD/KL
HOOV (Senior Vice NCO Training) (Do not exist anymore) / Hogere Onderofficiers Vorming (Nu secundaire vorming) MvD/KL
HOP (Skin Decontamination Powder) / Huid Ontsmettings Poeder MvD/KL
HOR (Humanitarian law of war) / Humanitair OorlogsRecht MvD/Alg
HOSP (Hospital) / Hospitaal MvD/KL
HOTO (Overdracht / Overname) / Hand-Over/Take-Over MvD/KL
HP (Aid station) / Hulppost MvD/KL
HPEL (Maintenance pletoon) / Herstelpeloton MvD/KL
HPG (Hygiene and Preventive Health Care) / Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg MvD/Alg
HPLG (Maintaennce unit) / Herstelploeg MvD/KL
HPM (Krachtige Magnetronoven) / High Powered Microwave NATO
HPMK (Onderkoeling preventie & beheer managnmentsysteem) / Hypothermia Prevention and Management Kit NATO
HPPEL (Aid station Platoon) / Hulppostpeloton MvD/KL
HPS (Fantoompatiënt) / Human Patient Simulator MvD/Alg
HPT (Rdeployment allowance) / Herplaatsingstoelage MvD/Alg
HPVU (Hip Fire) / Heupvuur MvD/KL
HPZ (Head of Human Care) / Hoofd Personeelszorg MvD/Alg
HQ (Hoofdkwartier) / Head Quarters NATO
HR (Personeelszaken) / Human Resource (Zie ook PZ) NATO
HRF(L) (Hoge Paraatheid troepenmacht (Land) / High Readiness Forces (Land) NATO
HRM (Personeel Beheer Management) / Human Resource Management MvD/Alg
HRO (Gijzelings Onderhandelingen) / Hostage Rescue / Release Operation NATO
HRS (Personeelssysteem) (Replaced by PeopleSoft) / Human Resource System (Vervangen door PeopleSoft) MvD/KL
HRST (Maintenance) / Herstel MvD/KL
HRSTCIE (Maintenace Coy) / Herstelcompagnie MvD/KL
HRSTPEL (Maintenance Platoon) / Herstelpeloton MvD/KL
HSI (Chief Shooting Instructor) / Hoofd Schietinstructeur MvD/KL
HTD (Chief maintenace) / Hoofd Technische Dienst MvD/KM
HTFZ (Chief Office Business Home Front) / Hoofd Bureau Thuisfrontzaken MvD/KL
HTM (Handheld Microphone Tele) / Hand Telemicorfoon MvD/KL
HUMINT (Personele Inlichtingen) / Human Intelligence NATO
HUMOPS (Humanitaire missies) / Humanitarian Operations NATO
HUMV (Hummer) / Hummer (Voertuig in gebruik bij US army) NATO
HUSLE (Laad & Los uitrsuting helicopter) / Helicopter Underslung and Loading Equipment MvD/KL
HV (Brightness intensifier) / Helderheidsversterker MvD/KL
HVC (Aid Centre OPPLAN 13) / Hulpverleningscentrum OPPLAN 13 MvD/KL
HVT (Belangrijk aanvalsdoel) / High Value Target (Zie ook TAI) NATO
HVTL (Lijst belangrijke aanvalsdoelen) / High Value Target List NATO
HW (Houwitser (No longer in the arms in the Royal Dutch Army) / Houwitser (Niet meer in de bewapening bij Defensie/KL) MvD/KL
HWIC (Helikopter wapens Instructeur Cursus) / Helicopter Weapens Instructor Course MvD/Klu
I&M (Infrastrurctuur and environment) / Infrastrurctuur en Milieu MvD/Alg
IA (In-and drain instruction) / In- en Afvoerinstructie MvD/Alg
IBBAD (Revenues Order Civil Defense Officials) / Inkomstenbesluit Burgerlijke Ambtenaren Defensie MvD/Alg
IBCT (Infectious diseases control and Coordination Team) / Infectieziekten Bestrijdings- en Coördinatie Team MvD/Alg
IBDKL (Individual Guidance Service Royal Dutch Army) (Does not exist anymore) / Individuele Begeleidingsdienst KL MvD/KL
IBL (Maintenance Land Systems Company) / Instandhouding Bedrijf Landsystemen MvD/Alg
IBM (Revenues Order Military personnel) / Inkomstenbesluit Militairen MvD/Alg
ICAS (Onmiddellijke luchtsteun) / Immediate Close Air Support NATO
ICBM (Intercontinentaal ballistische raket) / Inter Continental Ballistic Missile NATO
ICC (Inernationaal gerechtshof) / International Crime Court NATO
ICE (Initieel Commando Element) / Initial Command Element NATO
ICMM (Internationale Commissie voor Militaire Geneeskunde) / International Committee of Military Medicine MvD/Alg
ICMS (Intensifying Civil-Military Cooperation) / Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking MvD/Alg
ICP (1) (Voorval controlepunt) / Incident Control Point NATO
ICP (2) (Inlichtingen Inzameling Punt) / Intel Collection Point NATO
ICRC (Internationaal Comite Rode Kruis) / International Committee of the Red Cross NATO
ICT (Information and Communications Technology) / Informatie en Communicatie Technologie MvD/Alg
ICU (Intensive Zorg Afdeling) / Intensive Care Unit NATO
ID (Identification) / Identificatie MvD/Alg
IDA (Inspection, Diagnostic and Advice) / Inspectie, Diagnose en Advies MvD/KL
IDCard (Indentitietskaart) / Identification Card NATO
IDD (Ministry of Defence Identity card) (Smartcard) / Identiteitsbewijs Ministerie van Defensie (Smartcard) MvD/Alg
IDEA (Geïntegreerde ontwikkeling van ondernemingsactiviteiten) / Integrated Development of Entrepreneurial Activities NATO
IDF (Indirect vuur) / Indirect Fire NATO
IDGO (Defence Institute of Medical Education) / Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen MvD/Alg
IDL (Institute Defence College) / Instituut Defensie Leergangen MvD/Alg
IDP (Binnenlandse ontheemde) / Internaly Displaced Person NATO
IDPP (Integrated Defense Planning Process) / Integraal Defensie Plannings Proces MvD/Alg
IDR (Institute of Defence and Cooperation Relationship Hospitals) / Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen MvD/Alg
IDS (Intrusion Detection System) / Indringer Detectie Systeem MvD/Alg
IDTT (Interim Defence Tracking and Tracing System) / Interim Defensie Tracking & Tracingsystem MvD/Alg
IDU(P) (Inflow, Flow and Outflow (Army personel</ref> / Instroom, Doorstroom en Uitstroom (Personeel) MvD/Alg
IEC (De eerste Toegang Mogelijkheid) / Initial Entry Capability NATO
IED (Geimproficeerd explosief) / Improvised Explosive Device NATO
IEF (Erste binnekomende troepen) / Initial Entry Force NATO
IFICI (Instituut voor Internationale strafrechtelijke onderzoeken) / Institute for International Criminal Investigations MvD/Alg
IFO (Initial Job Training) / Initiële Functie Opleiding MvD/Alg
IFOR (Implementatie troepen) (Voormalig Joegeslavië) / Implementation Force (Former Yugoslavia) NATO
IG (1) (Deployment Readinses) / Inzetgereed MvD/Alg
IG (2) (Instruction Group) / Instructiegroep MvD/Alg
IGDKL (Inspection Royal Dutch Army Medical Corps) (Does not exist anymore) / Inspectie Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht (Opgeheven) MvD/KL
IGK (Inspector General of Armed Forces) / Inspecteur-generaal der krijgsmacht MvD/Alg
IGLW (Instruction Group Light Weapons) / Instrutiegroep Lichte Wapens (ISK) MvD/KL
IGO (1) (Incidental Medical Examination) / Incidenteel Geneeskundige Onderzoek (art 99 AMAR) MvD/Alg
IGO (2) (Information Controlled Action) / Informatie Gestuurd Optreden MvD/KMar
IGSIM (Instruction Simulation Group) / Instructie Groep Simulatie MvD/KL
IGV (Infantry Combat Vehicle) / Infanterie Gevechts Voertuig MvD/KL
IGVU (Interim Gas Reconnaissance Equipment) / Interim Gas Verkennings Uitrusting MvD/KL
IHC (Internal redeployment Commission) / Interne Herplaatsingscommissie MvD/Alg
IHQ (Internationaal Hoofdkwartier) / International Head Quarter NATO
IJC (ISAF gezamenlijk commando) / ISAF Joint Command NATO
IK (Instructioncard) / Instructiekaart MvD/KL
IKS (Army Selection and Testing Institute) (Does not exist anymore) / Instituut Keuring en Selectie KL (Opgeheven) MvD/KL
IKZ (Integral Quality Control) / Integrale Kwaliteits Zorg MvD/KL
ILL (Lichtspoormunitie) / Illuminating Ammunition NATO
ILMO (Institute for Leadership and Management Training) / Instituut voor Leiderschap en Management Opleiding MvD/Alg
IMA (Integrated safety management, Logistics Equipment and Health & Environment) / Integrale veiligheidszorg, Materieel Logistiek en Arbo&Milieu MvD/Alg
IMAT (Internationale Militaire Advies Team) / International Military Advising Team NATO
IMAV (Internationaal ultralicht voertuig) / International Micro Air Vehicle NATO
IMB (International Maritime Bureau) / Internationaal Maritiem Bureau MvD/KM
IMF (Internal Change document) / Intern Mutatie Formulier (Lf 15551) MvD/KL
IMG (Military Health Inspector) / Inspecteur Militaire Gezondheidszorg MvD/Alg
IMG (Military Health Inspection) / Inspectie Militaire Gezondheidszorg MvD/Alg
IMINT (Inlichtingen beelden) / Imagery Intelligence NATO
IMM (Immunization) / Immunisering MvD/Alg
IMO (Initial Military Training) / Initiële Militaire Opleiding MvD/KL
IMPP (Geïntegreerde Missie Planning Proces) / Integrated Mission Planning Process NATO
IMS (International Military Cooperation) / Internationale Militaire Samenwerking NATO
IMV (Initial Military Education) / Initiële Militaire Vorming MvD/KL
INDAS (Individual Supplementation System) / Individueel Aanvullingssysteem (Zie ook ONDAS) (Dienstplicht tijdperk) MvD/KL
INF (Infantery) / Infanterie MvD/KL
INFBAT (Infantery battailon) / Infanteriebataljon MvD/KL
INFIL (Infiltration) / Infiltratie MvD/KL
INFOOP (Information Bulletin on Human Area) / Informatiebulletin op Personeelsgebied MvD/KL
INLN (Information/intelligence) / Inlichtingen MvD/KL
INR (Furnishing) / Inrichting MvD/KL
INS (Traagheidsnavigatiesystemen) / Inertial Navigation Systeem MvD/KL
INSTR (Instructor) / Instructeur MvD/KL
INT (Army service corps) (Does not exits anymore) / Intendance (Opgeheven in 2000 en heringedeeld bij het RB&T) MvD/KL
INTREP (Inlichtingenrapport) / Intelligence Report NATO
INTSUM (Inlichtingenrapportage) / Intelligence Summary NATO
IO (1) (Informatie Gebruik) / Information Operation NATO
IO (2) (Internationale organisatie) / International Organisation MvD/KL
IO (3) (Individual Training) / Individuele Opleiding MvD/KL
IOT (Initial War Traumatology) / Initiële Oorlogs Traumatologie MvD/KL
IOT&E (Initiële Operationele Test & Evaluatie) / Initial Operational Test & Evaluation MvD/KL
IP (Disability pension) / Invaliditietspensioen MvD/KL
IPB (Evaluatie van het weer) / Intelligency Preparation of the Environment NATO
IPP (Instructional Para Platoon) / Instructiepeloton Para (Tot maart 2009 daarna opgegaan in Defensie Paraschool</ref> MvD/KL
IPTF (Internationale Politietaakgroep) / International Police Task Force NATO
IPU (Geïntegreerde politie-eenheid) / Integrated Police Unit NATO
IPZ (Individual Personnel Care) / Individuele Personeelszorg (Sectie van afdeling Personeelszorg Coördinatie van Persco) MvD/KL
IR (1) (Incidenten Reapport) / Incident Report NATO
IR (2) (Infra-red) / Infrarood MvD/KL
IRBAD (Revenues Control Civil Defence Officials) / Inkomstenregeling Burgerlijke Ambtenaren Defensie MvD/Alg
IRF (Directe interventiemacht) / Immediate Responce Force NATO
IRIS (Infra Rood Indentificatie Systeem) / Infra Red Indentification System MvD/Alg
IRS (Variërend Onderscheppingssysteem) / Intercept Ranging Systeem (Zie ook MANTA en FAS) MvD/KM
IRTC (Internationaal aanbevolen douanedoorgang) / International Recommanded Transit Corridor NATO
IRW (Rotary Wing Group Instruction) / Instructiegroep Rotary Wing NATO
ISAF (International veiligheidsmacht)(Afghanistan) / International Security Assistance Force (Afghanistan) NATO
ISD (Infrastructuur Ondersteuning Detachment) / Infra Support Detachement NATO
ISDL (Inactive Huid Ontsmettingscreme) / Inactive Skin Decontaminant Lotion NATO
ISIS (Geïntegreerde staf informatiesysteem) / Integrated Saff Information System MvD/KL
ISK (Infantry shooting center) / Infanterie Schietkamp (Harskamp) MvD/KL
ISRS (Internationale Veiligheidsmanagement beoordelingssysteem) / International Safety Rating System MvD/Alg
ISTAR (Inlichtingen, Bewaking, Doelzoeken, en Verkenning) / Intelligence, Surveillence, Target Acquisition and Reconnaissance (Zie ook JISTAR) MvD/KL
IV (Information Services) / Informatie Voorziening MvD/Alg
IVAN (1) (International Four Days Marches Nijmegen) / Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen MvD/Alg
IVAN (2) (Intelligence & Security Administration and Reference Guide) / Inlichtingen & Veiligheid Administratie en Naslag MvD/Alg
IVC (Information and command & control) / Informatievoorziening en Commandovoering MvD/Alg
IVENT (Information and Telematics) / Informatievoorziening en Telematica MvD/Alg
IVM (Group Identity Peace Forces) / Identiteitsgroep Vredesmachten MvD/Alg
IVO (1) (Information Bundle Peace Support Operations) / Informatiebundel Vredesondersteunende Operaties MvD/KL
IVO (2) (Initial Training NCO) / Initiële Vorming Onderofficieren MvD/KL
IVO (3) (Intelligence Preparation of Operation) / Inlichtingen Voorbereiding van de Operatie MvD/KL
IVZ (Integrated public safety and security) / Integrale Veiligheidszorg MvD/KL
IWD (In Actual Service) / In Werkelijke Dienst MvD/KL
IWK (Inspection Work Map) / Inspectie Werkkaart (Rose lijst) MvD/KL
IZBAD (Interim Order Medical Civil Defense Officials) / Interimbesluit Ziektekosten Burger Ambtenaren Defensie MvD/Alg
J1 (Personeelszaken/Personeeslzorg (G1 bij CLAS en S1 bij Bataljon</ref> / Personnel and Administation NATO
J2 (Inlichtingen & Veiligheid (G2 bij CLAS en S2 bij Bataljon</ref> / Operational Intelligence NATO
J3 (Operatiën (G3 bij CLAS en S3 bij Bataljon</ref> / Current Operation NATO
J4 (Logistiek/Verzorging (G4 bij CLAS en S4 bij Bataljon</ref> / Logistis and Medical NATO
J5 (Plannen) (G5 bij CLAS en S5 bij Bataljon</ref> / Plans NATO
J6 (Verbindingen/Communicatie (G6 bij CLAS en S6 bij Bataljon</ref> / Communication and Information Systems NATO
J7 (Gezamelijke Traning & Opleidingen (G7 bij CLAS en S7 bij Bataljon</ref> / Joint Training NATO
J8 (Financiën/Controle (G8 bij CLAS en S8 bij Bataljon</ref> / Finance and Human Resources NATO
J9 (Beleid & Juridsich/CIMIC (G9 bij CLAS en S9 bij Bataljon</ref> / Policy, Legal and Presentation NATO
JAC (Gezamenlijke Noordpoolgebied Training) / Joint Arctic Training NATO
JADC (Gezamenlijke Luchtverdedigings Centrum) / Joint Air Defence Centre (Vredepeel) MvD/Alg
JC (Gezamenlijk Commando) / Joint Command NATO
JCC (Gezamenlijke Gecombineerde Coalitie) / Joint Combined Coalition NATO
JCG (Gezamenlijke Bevel & Informatiesystemen groep) / Joint CIS Groep (Zie ook CIS) NATO
JCI (Gezamenlijk gecombineerd agentschap) / Joint Combined en Interagency NATO
JCP (Gezamenlijke commando post) / Joint Command Post NATO
JCS (Gezamenlijke chef staf) / Joint Chief of Staff NATO
JDAM (Satelliet gestuurde bom) / Joint Direct Attack Munition NATO
JDPCOVO (Joint Doctrine command & control Publication) / Joint Doctrine Publicatie Commandovoering NATO
JEMM (Gezamenlijke actie Management Module) / Joint Exercise Management Module NATO
JERRV (Gezamenlijk EOD snelle reactive voertuig) / Joint Explosive Ordnance Disposal Rapid Responce Vehicle NATO
JFC (Gezamenlijke vuur cell) / Joint Fires Cell (Nivo Bat en Brig) NATO
JFC (Gezamenlijk Commando strijdkrachten) / Joint Force Command NATO
JFC M&U (Joint Knowledge Centre Military and Equipment) / Joint Kenniscentrum Militair & Uitrusting MvD/Alg
JIATF (Gezamenlijk gecombineede taakgroep) / Joint Inter Agency Task Force NATO
JIMIC (Gezamenlijke Modulaire Intermodale Container) / Joint Modular Intermodal Container NATO
JIP (Gezamenlijke investeerders groep) / Joint Investment Group NATO
JISTAR (Gezamenlijk Commando Inlichtingen, Bewaking, Doelzoeken, en Verkenning) / Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaisance Commando NATO
JIVD (Joint Commando Information Supply) / Joint Informatie Voorzienings Commando NATO
JKC (Joint Knowledge Centre) / Joint Kenniscentrum (Op OTCGENIE) MvD/Alg
JL (Gezamenlijk leider) / Junior Leader (Zie ook OPC) NATO
JLSG (Gezamenlijk Logistieke Ondersteuningsgroep) / Joint Logistic Support Group MvD/Alg
JLSS (Gezamenlijke Logistiek ondersteunings boot) / Joint Logistic Support Ship MvD/KM
JLV (Fighter and Training Aircraft) / Jacht- en Lesvliegtuigen MvD/Klu
JMA (Gezamenlijke militaire zaken) / Joint Military Affairs NATO
JMC (Gezamenlijk militair Commando) / Joint Military Command NATO
JMG (Joint Meteorology Group) / Joint Meteorologische Groep MvD/Klu
JMIC (Mini container) / Joint Modular Intermodal Container NATO
JMRC (Gezamenlijke multinationale Gereedheidscentrum) / Joint Multinational Readiness Center NATO
JNA (Joegoslavische Nationale Leger) / Joegoslavian National Army NATO
JNTD (Gezamenlijke Nederland Training Detachement) / Joint Netherlands Training Detachement (Zie ook NATD) MvD/Alg
JOC (Gezamenlijke Operatiecentrum) / Joint Operation Center NATO
JOD (Joint Operations Centre Defence) / Joint Operatiecentrum Defensie MvD/Alg
JOP (Year Exercise Program / Plan) / Jaar Oefen Programma/Plan MvD/KL
JOTT (Gezamenlijk operationeel Test Team) / Joint Operational Test Team (F-35 JSF) MvD/Klu
JPK (Johannes Post Barracks) / Johannes Post Kazerne (Havelte) MvD/Alg
JPS (Gezamenlijke plannings staf) / Joint Planning Staff NATO
JSD (Gezamenlijk ondersteuningsdetachemen) / Joint Support Detachement NATO
JSF (Joint Strike Figther) / Joint Strike Figther NATO
JSS (Gezamenlijk ondersteuningsboot) / Joint Support Ship MvD/KM
JSTARS (Gezamenlijke bewaking en Doel Radar System) / Joint Surveillance and Target Rader System NATO
JTAV (Beschikbaarheid essentiële middelen) / Joint Total Asset Visibility NATO
JTRS (Gezamenlijke Tactisch Radiosysteem) / Joint Tactical Radio System NATO
JWC (Oerwoud oorlogsvoering Cursus) / Jungle Warfare Course NATO
JWF (Johan Willem Friso Barracks) / Johan Willem Friso Kazerne (Assen) MvD/Alg
KAF (Kandahar Vliegbasis) / Kandahar Air Field NATO
KAIA (Kabul Internationaal Vliegveld) / Kabul International Airport NATO
KAKO (Map Compass angle to angle) / Kaarthoek naar Kompashoek MvD/KL
KAL (Caliber) / Kaliber MvD/KL
KAP (Captain) / Kapitein MvD/Alg
KB (Royal Decree) / Koninklijk Besluit MvD/Alg
KC3D (Knowledge Centre 3rd Dimension) / Kenniscentrum 3de Dimensie MvD/KL
KCMOX (Knowledge Centre military action under Extremes conditions) / Kenniscentrum Militair Optreden onder Extremen omstandigheden MvD/KL
KCT (Commando Corps) / Korpscommando Troepen MvD/KL
KCV (Women Short-time Contract) / Kort Contract Vrouwen (Zie ook BBT en KVV) MvD/KL
KEK (Kitchen, Dining & Canteen) / Keuken, Eetzaal & Kantine MvD/KL
KFOR (Strijdkracht Kosovo) / Kosovo Force NATO
KGB (Russian Secret Service KGB) (Does not exist anymore) / Russische Geheime Dienst (Opgeheven) NATO
KGV (Prisoner of War) / Krijgsgevangene (Zie ook POW) MvD/KL
KH (Map angle) / Kaarthoek MvD/KL
KHK (Kromhot Barracks) / Kromhout kazerne (Sinds 2010 de Vernieuwde Kromhoutkazerne) MvD/KL
KIA (Gesneuveld tijdens Actie) / Killed in Action NATO
KIM (Royal Dutch Institute for Marines) / Koninklijk Instituut voor de Marine MvD/KM
KKM (Small calliber Ammunition) / Klienkalibermunitie (< dan 20 mm) MvD/KL
KKW (Small calliber Arms) / Kleinkaliberwapens (< dan 20 mm) MvD/KL
KL (Class) / Klasse MvD/KL
KL (Royal Dutch Army) / Koninklijke Landmacht MvD/KL
KL I (Food) / Voeding (Eten en drinken) MvD/KL
KL II (Personal combat equipment) / Persoonlijke gevechtsuitrusting MvD/KL
KL III (Include Fuel and Lubricants) / BOSCO (O.a. Brandstof en Smeermiddelen) MvD/KL
KL IV (Other goods (Not unit specific</ref> / Overige goederen (Niet eenheid gebonden) MvD/KL
KL V (Ammunition) / Munitie MvD/KL
KLE (Sleutelfunctionaris Opdracht) / Key Leader Engagement NATO
KLU (Royal Dutch Airforce) / Koninklijke Luchtmacht MvD/Klu
KM (Royal Dutch Navy) / Koninklijke Marine MvD/KM
KMA (Royal Dutch Military Academy) / Koninklijke Militaire Academie (Zie ook NDLA) MvD/Alg
KMAR (Royal Dutch Military Police) / Koninklijke Marechaussee MvD/KMar
KMARNS (Corps Marines) / Korps Mariniers MvD/KL
KMC (Corps mobile collones) (Does not exits anymore) / Korps Mobiele Colonnes (Opgeheven in 1993 nu Buro Rampenbestrijding) MvD/KL
KMD (Force Unit) / Krijgsmachtdeel MvD/Alg
KMK (Royal Dutch Military Band) / Koninklijke Militaire Kapel (Overgegaan in KMKJWF) MvD/KL
KMKJWF (Royal Dutch Mailitary Band Johan Willem Friso) / Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso MvD/KL
KMS (Royal Dutch Military NCO School) / Koninklijk Militaire School MvD/KL
KMSL (Royal Dutch Military Airforce NCO School) / Koninklijk Militaire School Luchtmacht MvD/KLlu
KMT (Catholic Military Home)(Does not exits anymore) / Katholiek Militair Tehuis (Zie ook AMT, HMT en ECHO) (Opheven) MvD/Alg
KN (View map Northern) / Kaartnoorden MvD/KL
KNIL (Royal Dutch Indies Army) (Does not exist anymore) / Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger MvD/Alg
KNLWM (Royal Dutch Army and Weapons Museum) / Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum (Delft) MvD/Alg
KNT (Cornet) / Kornet MvD/KL
KNVOL (Royal Dutch Society of Our Army) / Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger MvD/Alg
KOKA (Compass angle to Map angle) / Kompashoek naar Kaarthoek MvD/KL
KOL (Colonel) / Kolonel MvD/KL
KOWA (Royal Dutch Marechaussee Workplace Operational Activities) / KMar Operationele Werkvloer Activiteiten MvD/KMar
KPC (Problem Category (Personel</ref> / Knelpuntcategorie (Onderdeel van SBK) MvD/Alg
KPH (Compass Angle) / Kompashoek MvD/KL
KPL (Coporal) / Korporaal MvD/KL
KPL1 (Coporal first class) / Korporaal der eerste klasse MvD/KL
KPU (Clothing and Personal Gear) / Kleding en Persoonlijke Uitrusting MvD/KL
KRT (Compass Point Device) / Kompasrichttoestel MvD/KL
KSV (Senior school Signal Corps) / Kaderschool Verbindingsdienst MvD/KL
KTL (Senior Air Mobile Training) / Kader Training Luchtmobiel MvD/KL
KTOMM (Royal Dutch Home for Old Soldiers and Museum) / Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum (Bronbeek) MvD/Alg
KTS (View map-Terrain Study) / Kaart-Terrein Studie MvD/KL
KVBK (Royal DutchSociety for the Practice of Military Science) / Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap MvD/Alg
KVO (Notice of Receiving) / Kennisgeving van Ontvangst MvD/KL
KVT (Square view map) / Kaartvierkant MvD/KL
KVV (Short-time Volunteer employee) / Kort Verband Vrijwilliger (Zie ook BBT en KCV) MvD/KL
KWCARIB (Coast Guard for the Dutch kingdom in the Caribbean) / Kustwacht voor het koninkrijk in het caribsich gebied MvD/KM
KWM (1) (Quartermaster) / Kwartiermaker MvD/KL
KWM (2) (Knowledge center Weapon Systems and ammunition) / Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie MvD/Alg
KWS (Corporal Become Sergeant course) / Korporaal Wordt Sergeant (Zie ook OLK) MvD/KL
LAGO (Logistics Note Land-based Operations) / Logistiek Aanwijzing Grondgebonden Operaties MvD/Alg
LAM (1) (Laser Distance Meter) / Laserafstandsmeter MvD/Kl
LAM (2) (Air Manoeuvre Guidelines) / Leidraad Air Manoeuvre MvD/Kl
LAMAT Army-Attaché / Landmacht-Attaché MvD/Kl
LAN (Landelijk Netwerk) / Local Area Network MvD/Alg
LANDCENT (Landstrijdkrachten Centraal Europa) / Land Forces Central Europe NATO
LAO (Army Order) (/does not exist anymore) / Landmachtorder (Bestaan niet meer) MvD/Alg
LARO Land Rover / Land Rover MvD/Alg
LAS (Ground forces) / Landstrijdkrachten MvD/Kl
LAS (Army Staff) (Does not exist anymore) / Landmachtstaf (Bestaan niet meer) MvD/Kl
LAV (Long Distance Explorer) / Lange Afstands Verkenner (KCT) MvD/Kl
LAW (Licht Anti Tankwapen) / Light Antitank Weapon NATO
LBAT (Duits gewondentransportmiddel) (Lightweight Portable Medicalgroup) / Leichter Bewegliche Arzttruppe NATO
LBB (National Supply Interprise) / Landelijk Bevoorradingsbedrijf MvD/Kl
LBBG (Career Accompaniment) / Loopbaanbegeleiding MvD/Alg
LBL (Careerribbon) / Loopbaanlint MvD/Alg
LBO (Barracks at Oldebroek) / Legerplaats bij Oldebroek MvD/Alg
LC (Landingsvaartuig) / Landing Craft/Carrier NATO
LCC (Landelijk Samengesteld Commando) / Land Component Command NATO
LCT (Landingsvaartuig voor Tanks) / Landing Craft Tank NATO
LD (Guidelines) / Leidraad MvD/Alg
LDA (Purpose Laser Pointer) / Laserdoelaanwijzer MvD/Kl
LDO (Leader of Exercise) / Leider der Oefening MvD/Kl
LDP (Land Doctrine Publication) / Land Doctrine Publicatie MvD/ALg
LEGAD (Juridisch adviseur) / Legal Advisor NATO
LF (Army Service Form) / Legerformulier MvD/Kl
LFD (Local Facilities Service) / Lokale Facilitaire Dienst MvD/Alg
LFGD (Army Medical Service Form) / Legerformulier Geneeskundig Dienst MvD/Kl
LFX (Oefening met echte munitie) / Life Firing Exercise NATO
LGEN (Lieutenant General) / Luitenant Generaal MvD/Alg
LGWT (Wounded Air Transport) / Lucht Gewondentransport MvD/Kl
LHA (Vloeistof gevarenzone) / Liquid Hazard Area NATO
LI (Vastgestelde lessen) / Lessons Identified NATO
LIB (Licht infanterie bataljon) (UK) / Light Infantery Battalion (UK) NATO
LIBOZA (Upper left pocket) / Linkerbovenzak MvD/Kl
LIC (Geringe Intensiteit Conflict) / Low Intensity Conflict (Geringe Intensiteit Conflict) NATO
LION (Lichtgewicht Infrarood Observatie Nachtkijker) / Lightweight Infrared Observation Night sight NATO
LISV (National Institute Social Insurances) / Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen MvD/Kl
LIVS (Indirect Light firing System) / Licht Indirect Vurend Systeem MvD/Kl
LK (Army corps) / Legerkorps MvD/Kl
LKK (Lieutenant General Knoop Barracks) (Divested) / Luitenant-generaal Knoopkazerne (Afgestoten) MvD/Alg
LKOL (Lieutenant colonel) / Luitenant Kolonel MvD/Alg
LKP (Logistics Junction) / Logistiek Knooppunt MvD/Kl
LL (Geleerde lessen) / Lessons Learned NATO
LLC (Army Logistic Command) (Does not exist anymore) / Legerkorps Logistiek Commando (Opgeheven) MvD/Kl
LLN (Students) / Leerlingen MvD/Kl
LLW (1) (Minder dodelijke wapens) / Less Lethal Weapons NATO
LLW (2) (Air Observor) / Leger Lucht Waarnemer MvD/Kl
LM (Laad Meester) / Load Master NATO
LMB (Air Mobile Brigade) / Luchtmobiele Brigade MvD/Kl
LMG (Licht Mitrailleur) / Light Machine Gun NATO
LN (Commanderende Natie) / Lead Nation NATO
LNT (Lieutenant) / Luitenant MvD/Kl
LO (1) (Age Dismissal) / Leeftijdsontslag MvD/Kl
LO (2) (Laser bedienaar) / Laser Operator MvD/Kl
LOAC (Regels voor Gewapend Conflict) / Laws of Armed Conflict NATO
LOAW (Light Automatic Support Weapon) / Licht Ondersteunend Automatisch Wapen MvD/Kl
LOC (1) (Communicatielijn) / Lines of Communication NATO
LOC (2) (Location) / Locatie MvD/Kl
LOCC (National Operation & Coordination Center) / Landelijk Operatie & Coördinatie Centrum MvD/Alg
LOCON (Lager Niveau controlerende Cel) / Lower Control Cell NATO
LOD (Vertreklijn) / Line of Departure NATO
LOG (Logistic) / Logistiek MvD/Kl
LOGB&T (Logistics Supply & Transportation) / Logistiek Bevoorrading & Transport (Zie ook AAT en B&T) MvD/Kl
LOGBASE (Logistieke Basis) / Logistic Base NATO
LOGBRIG (Logistic Brigade) / Logistiek Brigade MvD/Kl
LOGCON (Logistiek Controle) / Logistic Control NATO
LOGGNK (Logistic Medical Service) / Logistiek Geneeskundige Dienst MvD/Kl
LOGMA (Logistics Military Administration) / Logistiek Militaire Administratie MvD/Kl
LOGOPS (Logistic Operations) / Logistieke Operatiën MvD/Kl
LOGPEL (Logistic Platoon) / Logistiek Peloton MvD/Kl
LOGSITREP (Logistiek Situatie Rapport) / Logistical Situation Report NATO
LOGTD (Logistic Maintenance Service) / Logistiek Technische Dienst MvD/Kl
LOKKMAR (National Training and Knowledgecentre Royal Dutch Military Police) / Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum KMar MvD/KMar
LOM (1) (Training Device loading Mortars) / Laadoefentoestel Mortieren MvD/Kl
LOM (2) (Age Dismissal Soldiers) / Leeftijd Ontslag Militairen MvD/Alg
LOPRO (Career Prognosis) / Loopbaanprognose MvD/Kl
LORAN (Lange afstand navigatiesysteem) / Longe Range Navigation (Voorloper van het GPS) NATO
LOS (Zichtlijn) / Line of Sight NATO
LOSC (Operationeel Ondersteunings Commando Land) / Land Operations Support Command ) (Zie ook OOCL) MvD/KL
LOT (1) (Guide Educating & Training) / Leidraad Opleiden & Trainen MvD/Alg
LOT (2) (Verbindings-en observatieteams) / Liaison and Observation Teams NATO
LOTUS (National Training for Portrayal of Casualties) / Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers MvD/Alg
LP (1) (Landing Punt) / Landing Point NATO
LP (2) (Waarnemings- en luisterpost) / Listening Post NATO
LPC Commandant Landingspunt) / Landing Point Commander ( NATO
LPD (1) (Landings Platvorm Dok) / Landing Platform Dock NATO
LPD (2) (National Personnel Service) / Landelijke Personeelsdienst MvD/KL
LPF (Landingspunt Verkenner) / Landing Point Finder NATO
LPL (Army Barracks) / Legerplaats NATO
LRF (Laserafstandmeter) / Laser Range Finder NATO
LRIP (Laag tarief initiele producten) / Low Rate Initial Production NATO
LRRP (Lange Afstands Verenningspatrouille) / Long Range Reconnaissance Patrol NATO
LS (Landingsgebied) / Landing Site NATO
LSA (Landingsboot) / Landing Ship Assault NATO
LSB (Logistieke Verzamelplaats) / Logistic Support Base NATO
LSD (1) (Landingsplaats) / Landing Ship Dock NATO
LSD (2) (Loistiek Verzorgingsdetachement) / Logistic Support Detachement NATO
LSH (Hoofdkwartier Landingsboten) / Landing Ship Headquarters NATO
LSI (Infanterie Landingsboot) / Landing Ship Infantery NATO
LSO (1) (Landing Signaal functionaris) / Landing Signal officer NATO
LSO (2) (Verbindingsofficier) / Liaisson-officieren NATO
LST (Laserstraal) / Laser Spot Tracker NATO
LSV (Airmobile Special Carrier) / Luchtmobiel Speciaal Voertuig MvD/KL
LSW (Licht ondersteund wapen) / Light Support Weapon NATO
LTBF (Lange termijn opbouw troepenmacht) / Long Term Build-up Forces NATO
LTC (Land Training Centrum) / Land Training Centre MvD/KL
LTD (1) (Benamingscode laser doel) / Laser Target Designator NATO
LTD (2) (Defence Management Course) / Leergang Topmanagement Defensie MvD/Alg
LTD (3) (Army Maintenance Service) / Leger Technische Dienst MvD/KL
LTFO (National Forensic Investigation Team) / Landelijk Team Forensisch Onderzoek MvD/Alg
LTM (Laser doelmarkering) / Laser Target Marker NATO
LTMO (Laser doelmarkering functionaris) / Laser Target Marker Operator NATO
LTV (Leadership Training & Education) / Leiderschapstraining en –Vorming MvD/Alg
LUA (Antiaircraft Artillery) / Luchtdoelartillerie MvD/KL
LUNABEV (Close air Security) / Lucht Nabij Beveiliging MvD/KL
LUPA (Packed Lunches) / Lunchpakket MvD/KL
LUVA (Air Force Women Derparment)(Does not exist anymore) / Luchtmacht Vrouwenafdeling (Opgericht in 1952 opgeheven in 1982) MvD/Alg
LUVERD (Air defense) / Lucht Verdediging MvD/KL
LVB (Light Reconnaissance and Surveillance Vehicle) / Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig MvD/KL
LVC (Commando voertuig) / Lead Vehicle Commander NATO
LVM (Provisions) / Levensmiddelen MvD/KL
LVS (Air Transport Schedule) / Lucht Vervoers Schema MvD/KL
LVT (Landings rupsvoertuig) / Landing Vehicle Tracked NATO
LVTA (Landings gepantserd rupsvoertuig) / Landing Vehicle Tracked Armoured NATO
LWC (Land oorlogsvoering Centrum) / Land Warfare Centre MvD/KL
LZ (Landingsgebied) / Landing Zone NATO
LZV (National Veterans Care System) / Landelijk Zorgsysteem Veteranen MvD/Alg
MA (1) (Militaire Assistent) / Military Assistance NATO
MA (2) (Military Administration) / Militaire Administratie (Nu LOGMA) MvD/KL
MA (3) (Opstelplaats vtgn) / Marshalling Area NATO
MAC (Military Action Centre) / Militair Actiecentrum MvD/Alg
MACE (Military Acute Evaluation Conclusion) / Militair Accute Concussie Evaluatie (Zie ook TBI) NATO
MADI [1] / Middelbare Defensie Vorming (Voor officieren) MvD/Alg
ME (Mobile Unit) / Mobiele Eenheid MvD/KL
MECH (Mechanised) / Gemechaniseerd MvD/KL
MECHBRIG (Mechanised Brigade) / Gemechaniseerde Brigade MvD/KL
MED (Medical) / Medisch MvD/KL
MEDASSESREP (Medisch Beoordelingsrapport) / Medical Assesment Report NATO
MEDCAP (Medisch Burger Actieprogramma) / Medical Civil Action Project NATO
MEDCAPSB (Geneeskunde Capaciteit) / Medical Capacity NATO
MEDEVAC (Medische Evacuatie) / Medical Evacuation NATO
MEDINTEL (Geneeskundige Inlichtingen) / Medical Intelligence NATO
MEDPUP (Medisch Ophaal Punt) / Medical Pick-Up Point NATO
MEDSITREP (Geneeskunde Situatieverslag) / Medical Situation Report NATO
MEF (Marine expeditie troepenmacht) / Marine Expeditionary Forces (US) (Zie ook MEU, RGPB en ESG) NATO
MEL (Voornaamste gebeurtenissen lijst) / Main Event List (Zie ook MIL) NATO
MENTEX (Geestelijke Training) / Mental Training MvD/KL
MEO (Equipment Evaluation Institution) / Materieel Evaluatie Orgaan (Was MIO) MvD/KL
METL (Mission Essential Processes List) / Missie Essentiële Taken Lijst (Zie ook GETL en VGP) NATO
MEU (Marine Expeditie Eenheid) / Marine Expeditionary Unit (US) (Onderdeel van MEF) NATO
MF (Mijnenveld) / Mine Field NATO
MFBL (Metaal Fabriek Banja Luka) / Metal Factory Banja Luka NATO
MFFM (Medisch Gegevensblad Vaststelling missie) / Medical Fact-Finding Mission NATO
MFO (Multinationale strijdkrachten en waarnemers) / Multinational Forces and Observers (Sinaï) NATO
MFP (Mobiele troepenbescherming) / Mobile Force Protection NATO
MFR (Mobiele Reserve strijdkracht) / Mobile Force Reserve NATO
MFSC (Mutifunctionele chipkaart) / Multi Functionele Smartcard MvD/Alg
MG (Mitrailleur) / Machine Gun NATO
MGB (Middelgrote Brug van Draagbalkklem) / Medium Girder Bridge NATO
MGC (Military Medical Capacity) / Militaire Geneeskundige Capaciteit MvD/KL
MGD (Military Health Service) / Militair Geneeskundige Dienst (Zie ook EGB en DTD) MvD/KL
MGFB (Military Medical Facility Company) / Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf MvD/KL
MGGZ (Military Mental Health Care) / Militaire Geestelijke Gezondheidszorg MvD/Alg
MGI (Mission Targeted Instruction) / Missiegerichte Instructie (Zie ook MGO) MvD/Alg
MGLC (Military Medical Logistics Center) / Militair Geneeskundig Logistiek Centrum MvD/KL
MGM (Multifunctional combat knife) / Multifunctioneel Gevechts Mes MvD/KL
MGO (1) (Military Medical Examination) / Militair Geneeskundige Onderzoek (art 105 AMAR) MvD/Alg
MGO (2) (Mission targeted training) / Missie gerichte Opleiding (Zie ook MGI) MvD/Alg
MGRS (Militair Raster Referentiesysteem) / Military Grid Reference System NATO
MGV (1) (Bemand terrein voertuig) / Manned Ground Vehicles NATO
MGV (2) (Multifunctional Battle Jacket) / Multifunctioneel Gevechts Vest (Zie ook OPSVEST) MvD/KL
MHA (Supreme Medical Authority) / Medisch Hoogste Autoriteit MvD/Alg
MHAM (Military Hospital Dr. Mathews) / Militair Hospitaal dr Mathijsen (Nu CMH) MvD/Alg
MHNE (Military Humanitarian Emergency Unit) / Militaire Humanitaire Noodhulp Eenheid MvD/Alg
MI (Militaire Inlichtingen) / Military Intelligency NATO
MIA (Vermist tijdens gevechtsactie) / Missing in Action NATO
MIB (Middelgrote opblaasbare boot) / Medium Inflatable Boat NATO
MIC (Commissie voor militair inlichtingen) / Military Intelligence Committee NATO
MID (Defense Intelligence Agency) / Militaire Inlichtingen Dienst (Zie ook MIVD) MvD/Alg
MIDOB (Material Identification Database Open Resource) / Materieel Identificatie Database Open Bron MvD/Alg
MIDQT (Kwartiermakers Materiaal Inventaris Diagnose) / Materiel Inventory Diagnostic Quartermaster Team (Zie ook RDTF) MvD/Alg
MIK (Maritime Information Centre) / Maritiem Informatie Knooppunt MvD/KMar
MIL (Voornaamste lijst incidenten) / Main Incident List (Zie ook MEL) NATO
MILAD (Military Advisor) / Militair Adviseur MvD/Alg
MILAN (Infanterie Licht Anti-tank Raket) / Misseile Infantery Light Anti-tank NATO
MILATCC (Militaire Lucht Verkeers Controle Centrum) / Military Air Traffic Control Centre (Nw Millgen) NATO
MILES (Meervoudig geïntegreerd LaserOpdracht System) / Multiple Integrated Laser Engagement System NATO
MILSATCOM (Military Satellite Communications) / Militaire Satellietcommunicatie MvD/Alg
MILVA (Royal Durch Army Women department) / Militaire Vrouwenafdeling KL (Opgericht in 1944 opgeheven in 1982) MvD/Alg
MIMMS (Belangrijke Medisch Incidenten Management Ondersteuning) / Major Incident Medical Management Support NATO
MIO (Material Inspection Institution) / Materieel Inspectie Orgaan (Nu MEO) MvD/KL
MIP (1) (Multilaterale Interoperabiliteit Programma) / Multilateral Interoperatibility Programme MvD/Alg
MIP (2) (Military Disability Pension) / Militair Invaliditeits pensioen MvD/Alg
MIPSS (Vredestijd Militair beveiligingssysteem) / Military Peacetime Security System NATO
MIR (Material Deployment Report) / Materieel Inzetbaarheids Rapport MvD/KL
MISL (Deception) / Misleiding MvD/KL
MIST (Maritieme Intermediair zoekteam) / Maritieme Intermediate Search Team MvD/KM
MIT (Medical Instrumentation Technician) / Medisch Instrumentatie Technicus MvD/KL
MITR (Machine gun) / Mitrailleur MvD/KL
MIVD (Military Intelligence and Security Service) / Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Zie ook MID) MvD/Alg
MK (Medical Assessment) / Medische Keuring MvD/Alg
MKF (Muslim Croatian Federation) / Moslim Kroatische Federatie MvD/KL
MKR (Military Assessment Regulations) / Militair Keuringsreglement MvD/Alg
MKSO (Ministerial Core Group Special Operations) / Ministeriële Kerngroep Speciale Operaties MvD/Alg
ML (Berggids) / Mountain Leader MvD/KM
MLC (Brugclassificatie) / Military Load Class NATO
MLD (Naval Air Service) / Marine Luchtvaart Dienst MvD/KL
MLM (1) (Military Logistics Magazine) / Militair Logistiek Magazine MvD/KL
MLM (2) (Military Aviation Museum) / Militair Luchtvaart Museum MvD/Klu
MLRS (Meervoudig Raket lanceersysteem) / Multiple Launch Rocket System NATO
MLU (Moderniseren) / Midlife Upgrade NATO
MLV (Military Physical Skills) / Militaire Lichamelijke Vaardigheid MvD/KL
MMCS (Meervoudig Mijn Mpruimingssysteem) / Multi Mine Claering System NATO
MMG (Lichte mitrailleur) / Medium Machine Gun NATO
MMKL (Military Music Royal Dutch Army) / Militaire Muziek Koninklijke Landmacht MvD/KL
MMO (Military Operations Module) / Module Militaire Operaties (onderdeel van MDV) MvD/KL
MMR (Minimale Militaire Eisen) / Minimal Military Requirements NATO
MMSC (Bergverplaatsing en Overlevings cursus) / Mountain Movement an Survival Cours NATO
MN (Magnetic North) / Magnetisch Noorden MvD/KL
MNB (Multinationale Brigade) / Multi National Brigade (Multinationale Brigade) NATO
MND (1) (Multinationale Divisie) / Multi National Division (Multinationale Divisie) NATO
MND (2) (Multicultural Network Defence organization) / Multicultureel Netwerk Defensie MvD/Alg
MO (1) (Medical officer) / Medical officer NATO
MO (2) (Military Operations) / Militaire Operatie MvD/Alg
MOAB (Moeder van alle bommen (atoombom</ref> / Mother of All Bombs (GBU-43/B) NATO
MOAT (Mobiele luchtoperaties Team) / Mobile Air Operations Team NATO
MOB (Mobilization) / Mobilisatie MvD/KL
MOBCPLX (Mobilization Complex) / Mobilisatiecomplex MvD/KL
MOD (1) (Man Practice Days) / Man oefen Dagen MvD/KL
MOD (2) (Military War or Service Victim) / Militair Oorlogs- of Dienstslachtoffer MvD/Alg
MOG (Template Unsafe Area) / Mal Onveilig Gebied MvD/KL
MOGOS (Mobile Operational Medical Operating System) / Mobiel Operationeel Geneeskundig Operatiekamer Systeem MvD/KL
MOLT (Militair Observatie en verbindingsofficier Team) / Military Observation and Liaison Team NATO
MONUC (Mission of the United Nations in the Democratic Republic of Gongo) / Mission de l’Organisation des Nations Unies en Republique Democratique de Gongo NATO
MOOE Consultation Material Operational Units) / Materiaal Overleg Operationele Eenheden (KL 2000) ( MvD/KL
MOP (Mobiel Observatie Punt) / Mobile Observation Point NATO
MOPP (Opdracht Gericht Beschermende Werkhouding) / Mission Oriented Protective Posture (Zie ook CBRN) NATO
MOR (1) (Mask Rehearsal Room) / Masker Oefen Ruimte MvD/KL
MOR (2) (Mortar Radar Tracking) / Mortier Opsporings Radar MvD/KL
MORBT (Mortar Tracking Radar Battery) / Mortier Opsporings Radar Batterij MvD/KL
MORPEL (Mortar Platoon) / Mortierpeloton MvD/KL
MOS (Material Decontamination Station) / Materieel Ontsmettings Station MvD/KL
MOST (Monitoring, Observatie, Opsporen en doelgerichtheid) / Monitoring, Observation, Surveillance and Targeting NATO
MOTTECH (Engine Technician) / Motortechnicus MvD/KL
MOTVGT(N) (Motor vehicle (S</ref> / Motorvoertuig(En) MvD/KL
MOU (Nota van Overeenstemming) / Memorandum of Understanding NATO
MOUT (Militair Operaties in stedelijk gebeid) / Military Operations in Urban Terrain NATO
MOVCON (Controle van Verplaatsingen) / Movement Control NATO
MP (1) (Automatisch Pistool) / Machine Pistool MvD/KL
MP (2) (Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee) / Military Police NATO
MPC (1) (Military Prisons Centre) / Militair Penitentiair Centrum (Stroe) MvD/Alg
MPC (2) (Military Postal Code) / Militaire Postcode MvD/Alg
MPCV (Explosieveopruimingsdienst voertuig) / Mine Protected Clearance Vehicle NATO
MPO (1) (Material Projects Overview) / Materieel Projecten Overzicht MvD/Alg
MPO (2) (Veldpostkantoor) / Militaire Post Organisatie MvD/Alg
MPP (Medical and Paramedical Personnel) / Medisch & Paramedisch Personeel MvD/KL
MPPV (Multifunctionele gepantserd Voertuig) / Multi Purpose Protected Vehicle NATO
MQT (Missie Kwalificatie Training) / Mission Qualification Training MvD/Klu
MR (Mortar) / Mortier MvD/KL
MRAP (Mijnen Resistent Hinderlaag Beschermd Voertuig Programma) / Mine Resistant Ambush Protected Vehicle Program NATO
MRAPV (Mijnen Resistent Hinderlaag Beschermd Voertuig) / Mine Resistant Ambush Protected Vehicle NATO
MRAT (Middellang Bereik Anti Tank) / Medium Range Anti Tank (Middellang Bereik Anti Tank) NATO
MRB (In meerdere rollen inzetbare Brigade) / Multi Role Brigade NATO
MRC (Military Rehabilitationcenter (Doorn</ref> / Militair Revalidatie Centrum (Doorn) MvD/Alg
MRE (1) (Maaltijden klaar om te eten) / Meals Ready to Eat NATO
MRE (2) (Uitschuifbare Mast) / Mast Raising Equipment NATO
MROE (Medische Regelment voor Voorwaarden) / Medical Rules of Eligibility NATO
MRRS (Mobiele Straalzverbindingsstation) / Mobile Radio Relay Station NATO
MRUV (Mijn Resistenet Bedrijfsvoertuig) / Mine Resistant Utility Vehicle NATO
MRX (Mission Gereedheidsoefening) / Mission Raediness Exercise NATO
MS (1) (Military Support) / Militaire Steunverlening MvD/KL
MS (2) (Missieverklaring) / Mission Statement MvD/Alg
MSF (Arts Special Troepen) / Medic Special Forces NATO
MSG (Bericht) / Message NATO
MSI (Military Ski Instructor) / Militair Ski Instructeur MvD/KM
MSK (Mobile Kitchen) / Mobile Satelliet Keuken MvD/KL
MSLI (Mission Specific Instruction Logistics) / Missie Specifieke Logistieke Instructie MvD/KL
MSO (Maritime Special Operations Company) / Maritime Special Operationscompagnie MvD/KM
MSOF (Maritieme Speciale Operatie troepen) / Maritieme Special Operations Force MvD/KM
MSR (Hoofd aanvoerweg) / Main Supply Route (Zie ook HAW) NATO
MSVSN (Mobile Radio Relay station) / Mobiel Straalverbindingsstation MvD/KL
MT (1) (Gewondentransport) / Mechanical Transport NATO
MT (2) (Geneeskundigtransport) / Medical Transport NATO
MT (3) (Mentale training) / Mental Training NATO
MTADS (Gemoderniseerde Vuurgeleidingssystemen en Aanwijzing doel) / Modernized Target Acquisition and Designation Sight (Verwerving) NATO
MTEL (Multinationale Theater Exploitatie Laboratorium) / Multinational Theatre Exploitation Laboratory (Zie ook LTFO) MvD/Alg
MTF (1) (Geneeskundige taakgroep) / Medical Task Force NATO
MTF (2) (Faciliteit Medische behandelingen) / Medical Treatment Facility NATO
MTF (3) (Mutinationale strijdkracht) / Mulinational Task Force NATO
MTMC (Militair Verkeersleiding Commando) / Military Traffic Management Command NATO
MTV (Management Team meeting) / Managementteam vergadering MvD/Alg
MTV (Mobile supervision of Security) / Mobiel Toezicht Veiligheid MvD/Alg
MUAC (Maastricht Opper luchtverkeersleiding) / Maastricht Upper Air Control NATO
MULAN (More Advanced Local Area Network) / Meer Uitgebreid Local Area Netwerk (Uitgefaceerd) MvD/Alg
MULTITEL (Multifunction Field Telephone System) / Multifunctioneel Veldtelefoonsysteem MvD/KL
MUN (Ammunition) / Munitie MvD/KL
MUNBEDR (Ammunition Compagny) / Munitiebedrijf MvD/KL
MUNIS (Ammunition Information System) / Munitie Informatie Systeem MvD/KL
MUNOS (Meervoudige gebruik Nacht Observatie en Peilrichting) / Multiple Use Night Observation and Aiming Sight NATO
MUNTECH (Ammunition Technician) / Munitietechnicus MvD/KL
MVD (Ministry of Defence) / Ministerie van Defensie MvD/Alg
MVK (Mobile Field Kitchen) / Mobiele Veld Keuken MvD/KL
MVK (Military Pentathlon) / Militaire Vijfkamp MvD/Alg
MVP (Mobility and Continuation package) / Mobiliteits- en Voortzettingspakket (Zie ook SMP) MvD/KL
MVP (Mobile Point of sale) / Mobiel Verkoop Punt (Cadi) MvD/KL
MVS (Material Acquisition System) / Materieel Verwervings Systeem MvD/Alg
MWC (Maritiem Oorlogsvoering Centrum) / Maritime Warfare Center MvD/KM
MWO (Royal Dutch Military Order of William) / Militaire Willemsorde MvD/Alg
MZT (Medical Healthcare Team) / Medisch Zorgteam MvD/Alg
MZV (Military Self-defense) / Militaire Zelfverdediging MvD/Alg
NABIJBEV (Close Protection) / Nabij Beveiliging MvD/KL
NAC (Noord-Atlantische Raad) / North Atlantic Council NATO
NAEW (Navo Vroegtijdig Waarschuwingssysteem) / Nato Eraly Warning NATO
NAEWCF Nato Airborne Early Warning and Controle Force / Nato Airborne Early Warning and Controle Force NATO
NAFIN (Nederlandse Troepen Integral Network) / Netherlands Armed Forces Integrated Network NATO
NAI (Benoemd Gebied van interresse) / Named Area of Interest NATO
NAMSA (Navo Onderhoud en Bevoorrading Agentschap) / Nato Maintenance and Supply Agency NATO
NAPO (Nato Veldpostkantoor) / Nato Post Office NATO
NAR (North Atlantic Council) / Noord Atlantische Raad MvD/Alg
NASAG (Nederlandse Troepen OndersteuningS Eenheid Duitsland) / Netherlands Armed Forces Support Agency Germany MvD/Alg
NATCO (National Command) (Does not exist abymore) / Nationaal Commando (Opgeheven) MvD/KL
NATD (Nederlands Apache training detachement) / Netherlands Apache training Detachement (Zie ook JNTD) MvD/Klu
NATO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) / North Atlantic Treaty Organization (Zie ook Navo) NATO
NATOPS (National Operations) / Nationale Operaties MvD/Alg
NATRES (National Reserve) / Nationale Reserve MvD/Alg
NAVFOR (Maritieme Strijdkrachten) / Naval Force NATO
NAVO (North Atlantic Treaty Organization) / Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Zie ook Nato) MvD/Alg
NBC (Nuclear, Biological and Chemical warfare agents) / Nucleair, Biologische en Chemische strijdmiddelen MvD/Alg
NBI (National Contribution to ISAF staffs) / Nationale Bijdrage aan ISAF staven MvD/Alg
NBOF (Not Available On Function) / Niet Beschikbaar Op Functie MvD/Alg
NC (Name and Code List) / Naam- en Codelijst MvD/Alg
NCO (Onderofficier) / Non-commissioned Officier NATO
NCS (Netcontrolestation) / Net Control Station NATO
NCTB (National CoordiNator for Counterterrorism) / Nationaal CoördiNator Terrorismebestrijding MvD/Alg
NCW (Netwerk gerichte oorlogsvoering) / Network Centric Warfare NATO
NDA (National Distribution Authority) / Nationale Distributie Autoriteit MvD/Alg
NDD (Dutch Defence Doctrine) / Nederlandse Defensie Doctrine MvD/Alg
NDMC (National Datalink Management Cell) / Nationale Datalink Management Cel MvD/Klu
NDOC (Nederland Defensie Oriëntatiecursus) / Netherlands Defence Orientattion Course (Zie ook IDL) MvD/Alg
NDTA (Nederland Detachement Tucson Arizona) / Netherlands Detachment Tucson Arizona MvD/Klu
NDVN (Dutch Detachment United Nations) / Nederlands Detachement Verenigde Naties MvD/Alg
NEAT (Noord-Europese Ruimtevaart Test gebied) / North European Aerospace Test Range NATO
NEC (Ingeschakelde Netwerk capaciteiten / Network Enabled Capabilities ) NATO
NEFIS (Nederland troepenmacht inlichtingendienst) / Netherlands Forces Intelligence Service MvD/Alg
NEO (Evacuatieprocedures voor burgerbevolking) / Non-Combatant Evacuation Operation NATO
NFO (Normale Richtlijnen voor Operaties) / Normal Framework Operations NATO
NFOC (Normale Richtlijnen voor Compagnie) / Normal Framework Operation Compagny NATO
NFZ (Verboden luchtgebied) / No Fly Zone NATO
NGO (Organisatie zonder regeringsbevoegdheids) / Non-gouvernemental Organisation NATO
NHVT (Emergency aid Reconnaissance Team) / Noodhulp Verkennings Team MvD/Alg
NIC (National Intelligence Cell) / Nationale Inlichtingen Cel MvD/Alg
NIDV (Dutch Institute for Defence and Security) / Nederlands Instituut voor Defensie en Veiligheid MvD/Alg
NIHM (Dutch Institute for Military History) / Nederlands Instituut voor Militaire Historie MvD/Alg
NLC (National Logistics Command) (Does not exist anymore) / Nationaal Logistiek Commando (Opgeheven) MvD/KL
NLD (Netherlands) / Nederland MvD/Alg
NLDA (Dutch Defence Academy) / Nederlandse Defensie Academie (Zie ook KMA) MvD/Alg
NLMARFOR (Nederlandse Zeestrijdkrachten) / Netherlands Maritime Force (Zie ook CZK) NATO
NLR (National Aerospace Laboratory) / Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium MvD/Alg
NLTC (Nederlands verbindingsteam Centraal Commando) / Netherlands Liaison Team Centcom NATO
NLW (Niet-dodelijke wapens) / Non Lethal Weapons NATO
NMGT (Dutch Military Medical Magazine) / Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift MvD/KL
NMM (National Military Museum) / Nationaal Militair Museum MvD/Alg
NMRH (Militaire Navo hulpverlenings Ziekenhuis) / Nato Military Relief Hospital NATO
NONEX (Geen deelname aan de Oefening) / Non Exercise NATO
NORTHAG (Noordelijke Troepenmacht Groep) / Northern Army Group NATO
NOV (Dutch Officers Association (Journal Carré</ref> / Nederlandse Officieren Vereniging (Blad Carré) MvD/Alg
NRF (Navo Reactiestrijdkrachten) / Nato Response Force NATO
NSA (Navo handvuurwapens) / Nato Small Arms NATO
NSC (Nationaal Onderzoek Centrum) / National Search Centre MvD/KL
NSD (Nationale Ondersteunings Detachement) / National Support Detachment MvD/Alg
NSE (Nationale Ondersteunings Element) / National Support Element MvD/Alg
NSFS (Marine Oppervlakte Vuur Ondersteuning) / Naval Surface Fire Support NATO
NSHQ (Navo-Speciale Operaties Hoofdkwartier) / Nato Special Operations Headquarters NATO
NSK (New Salary System Armed Forces) / Nieuw Salarissysteem Krijgsmacht (Zie ook GOCA) MvD/Alg
NSN (Navo voorraadnummer) / Nato Stock Number NATO
NSO (Nationale verbindingsinlichtingen Organisatie) / National Sigint Organsation MvD/Alg
NSS (Nationale veiligheidsbeleid) / National Security Strategy MvD/Alg
NSWAN (Navo-Beveiligd regionale netwerken) / Nato Secure Wide Area Network NATO
NTC (National Territorial Command) (Does not exist anymore) / Nationaal Territoriaal Commando (Opgeheven) MvD/Alg
NTM (Klaar voor vertrek) / Notice To Move NATO
NTMA (Navo Trainingsmissie Afghanistan) / Nato Training mission Afghanistan NATO
NTMI (Navo Trainingsmissie Irak) / Nato Training Mission Iraq NATO
NTR (Niets te rappoteren) / Nothing to Report NATO
NVC (National support command) (Does not exist anymore) / Nationaal Verzorgingscommando (Opgeheven) MvD/Alg
NVG (Nachtkijker) / Night Vision Goggles NATO
O&I (Operations and Intelligence) / Operatiën & Inlichtingen MvD/Alg
O&O (Admission and Discharge (Role 3</ref> / Opname & Ontslag (Role3) MvD/Alg
O&O (Development & Entertainment) / Ontwikkeling & Ontspanning MvD/Alg
O&T (Educating & Training) / Opleiden & trainen MvD/Alg
O/T (Waarnemer / Trainer) / Observer/Trainer MvD/Alg
OA (Unauthorized Absence) / Ongeoorloofd Afwezig MvD/Alg
OAD (Operational Modification Diemaco) / Operationele Aanpassing Diemaco MvD/Alg
OAE (Organization of African Unity) / Organisatie van Afrikaanse Eenheid MvD/Alg
OAF (Operatie geallieerde troepen) / Operation Allied Force MvD/Alg
OB (Under the command) / Onder bevel MvD/Alg
OBJ (Object) / Object MvD/Alg
OBP (Operational Decision making process) / Operationeel Besluitvormingsproces MvD/Alg
OBT (Performance Mountainous Terrain) / Optreden Bergachtig Terrein MvD/Alg
OBUA (Operaties in dichtbebouwde gebieden) / Operations in Built Up Areas MvD/Alg
OC (Training Centre) / Opleidingscentrum (Nu OTC) MvD/KL
OCART (Artillery training Centre) / Opleidingscentrum Artillerie (Nu OTVCUST) MvD/KL
OCC (Training Centre Cavalry) / Opleidingscentrum Cavalerie (Nu OTCMAN) MvD/KL
OCD (Hindernis ruimings Detachement) / Obstacle Clearing Detachment (GN of EODD) MvD/KL
OCDML (Training Centre Military Leadership and Education) / Opleidingscentrum Didactiek en Militair Leiderschap (Nu SLO) MvD/KL
OCINF (Infantry training Centre) / Opleidingscentrum Infanterie (Opgegaan in OTCMAN) MvD/KL
OCINT (Training Centre Intendance) / Opleidingscentrum Intendance (Opgegaan in OTCLOG) MvD/KL
OCIO (Training Centre for Initial Training) / Opleidingscentrum voor Initiële Opleidingen (Zie ook AMO en AMOL) MvD/KL
OCLOG (Training Centre Logistics) / Opleidingscentrum Logistiek (Nu OTCLOG) MvD/KL
OCMA (Training Centre Military Administration) / Opleidingscentrum Militaire Administratie (Opgegaan in OTCLOG) MvD/KL
OCMGD (Medical Service training Centre) / Opleidingscentrum Geneeskundige Dienst (Nu IDGO) MvD/KL
OCTD (Engineering training Centre) / Opleidingscentrum Technische Dienst (Opgegaan in OTCLOG) MvD/KL
OCV (1) (Vice Commanders Meeting) / Ondercommandantenvergadering MvD/KL
OCV (2) (Officer Civil Vocational Training) / Officier Civiele Vakopleiding (Zie ook BOCO) MvD/KL
OD (1) (Operational Goal) / Operationele Doelstelling MvD/KL
OD (2) (Operational Debriefing) / Operationele Debriefing MvD/KL
ODB (Maintenance, Diagnostics and Recovery) / Onderhoud, Diagnose en Berging (Zie ook SMOD) MvD/KL
ODE (Vastberaden Operatie) / Operation Determined Effort NATO
ODL (Unit) / Onderdeel MvD/Alg
ODS (Frame (S) (Tracked vehicles</ref> / Onderstel(Len) (Rupsvoertuigen) MvD/KL
OEF (1) (Exercise) / Oefening MvD/Alg
OEF (2) (Operatie Langdurige Vrede) / Operation Enduring Freedom MvD/Alg
OEG (On Your Own) / Op Eigen Gelegenheid MvD/KL
OFF (Officer) / Officier MvD/Alg
OFR (Vluchtgegevens) / Over Flight Report MvD/KLu
OG (Operational Readiness) / Operationele Gereedheid MvD/Alg
OGC (Mission orientated Command) / Opdrachtgerichte Commandovoering MvD/Alg
OGPR (Medical Operational Planning Directive) / Operationele Geneeskundige Plannings Richtlijn MvD/Alg
OGPV (Zee patrouille vaartuig) / Ocean Going Patrol Vessel(S) MvD/KM
OGRV (Object Ground Defense) / Object Grondverdediging MvD/Alg
OIF (Operatie Iraakse Vrede) / Operation Iraqi Freedom MvD/Alg
OIV (Operational Information) / Operatonele InformatieVoorziening (Zie ook IV) MvD/Kl
OJKL (Orientation Year Royal Dutch Army) / Oriëntatie Jaar Koninklijke Landmacht MvD/KL
OK (1) (Maintenance Card) / Onderhoudskaart MvD/KL
OK (2) (Surgery) / Operatiekamer MvD/KL
OKE (Performance Small Units) / Optreden Kleine Eenheden MvD/Alg
OKP (Officer of Barracks safety) / Officier van Kazerne Piket MvD/Alg
OLA (General Logistics Training) / Opleiding Logistiek Algemeen MvD/KL
OLC (Independent Carriers Load Concept) / Onafhankelijk Lastdragers Concept (Zie ook WLS) MvD/KL
OLK (Leadership Training for corporals) / Opleiding voor Leidinggevende Korporaals MvD/KL
OLM (Education learning tool) / Onderwijsleermiddel MvD/KL
OMB (On My Command) / Op Mijn Bevel MvD/KL
OMF (Tegengestelde strijdende troepenmacht) / Opposing Militant Forces NATO
OMLT (Operational Monitoring and Liaison Team) / Operationele Monitor and VerbindingsTeam MvD/Alg
OMTR (Outline) / Omtrekking MvD/KL
OMW (Trailer with Workspace) (Shelter) / Oplegger met Werkruimte (Shelter) MvD/KL
ONH (Maintenance) / Onderhoud MvD/KL
ONTPL (Deployment) / Ontplooiing MvD/KL
ONTSM (Disinfection) / Ontsmetting MvD/KL
OO (Warrant Officier) / Onderofficier MvD/KL
OOA (Uit het gebied) / Out of Area NATO
OOCD (Sergeant of Company’s Service) / Onderofficier van Compagniesdienst MvD/KL
OOCL (Operational Support Command Land) / Operationeel Ondersteunings Commando Land MvD/KL
OOO (Events Consultative Body) / Onderdeels Overleg Orgaan MvD/KL
OOR (1) (Recording and Dismissal registry) / Opname- en Ontslag Register (Zie ook MOGOS) MvD/KL
OOR (2) (Timesheet Maintenance Schedule) / Onderdeels Onderhouds Rooster MvD/KL
OOT (Other Operational Tasks) / Overige Operationele Taken MvD/KL
OOTO (Retraining Warrant Officer to Officer) / Omscholing Onderofficier tot Officier MvD/KL
OOV (Public Order and Safety) / Openbare Order en Veiligheid (Zie ook SIOG) MvD/KMar
OP (1) (Observation Post) / Observatiepost MvD/KL
OP (2) (Operation) / Operatie MvD/KL
OPC (Deputy Platoon Commander) / Opvolgend Pelotonscommandant MvD/KL
OPCO (Operational Command) / Operationeel Commando MvD/KL
OPCOM (Operationeel commando) / Operational Command MvD/KL
OPCON (Operationele Controle) / Operational Control MvD/KL
OPDR (Instruction) / Opdracht MvD/KL
OPFOR (Tegengestelde troepenmacht) / Opposing Forces NATO
OPPLAN (Operational Plan) / Operatieplan MvD/KL
OPS (Operatiën) / Opeartions MvD/KL
OPS Vest (Operational Vest (Armor</ref> / Operationeel Vest (Harnas) MvD/KL
OPSEC (Operationele Veiligheid) / Operational Security NATO
OPSEM (Operational Seminar) / Operationeel Seminar MvD/KL
OPSROOM (Operatiën kamer) / Operations Room NATO
OPST (Setup / Preparation) / Opstelling/Opstellen MvD/KL
OPTR (Action) / Optreden MvD/KL
OPV (Zee patrouille vaartuig) / Oceangoing Patrol Vessels MvD/KM
OPZ (1) (Operational Human Resources) / Operationele Personeelszaken (CLAS) MvD/KL
OPZ (2) (Operational Human Care) / Operationele Personeelszorg (CSZK) MvD/KM
ORBAT (Slagorder) / Order of Battle NATO
ORD (Ordonnans) / Ordonnans MvD/KL
ORG (1) (Organic) / Organiek MvD/KL
ORG (2) (Organization) / Organisatie MvD/KL
ORP (Operationele Rantsoen pakket) / Operational Ration Pack NATO
ORS (Hydraterend zout) / Oral Rehydration Salts NATO
ORT (1) (Exercise Disaster Area) / Oefen Ramp Terrein MvD/Alg
ORT (2) (Operationele Gereedheid Test) / Operational Readiness Test NATO
ORT (3) (Uitbraak Reactie Team) / Outbreak Responce Team NATO
OS (Development Cooperation) / Ontwikkelingssamenwerking MvD/Alg
OSCE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) / Organization for Security and Co-operation in Europe NATO
OSF (Operations Staff Officer) / Operationeel Staffunctionaris NATO
OSINT (Open Bron Inlichtingen) / Open Source Intelligence NATO
OSKLM (Training and Shooting camp Lauwersmeer) / Opleidings- en Schietkamp Lauwersmeer MvD/KL
OSS (Bureau Startegische diensteverlening) / Office of Strategic Services MvD/Alg
OST (Operationele Zee training) / Operational Sea Training (KM) MvD/KM
OSTDET (Support Detachment) / OndersteuningsDetachement MvD/KL
OSTPEL (Support Platoon) / Ondersteuningspeloton MvD/KL
OT&E (Operationele Test & Evaluatie) / Operational Test & Evaluation MvD/KL
OTAS (Organization Chart and Authorization Condition ) / Organisatie Tabel & Autorisatie Staat MvD/KL
OTB (Education and training supervisor) / Opleidings- en trainingsbegeleider MvD/KL
OTC (Education and Training Centre) / Opleidings- en Trainingscentrum (Voorheen OC) MvD/KL
OTCGN (Education and Training Centre Engenieers) / Opleidings- en Trainingscentrum Genie (Voorheen OCGN) MvD/KL
OTCLOG (Education and Training Centre Logistics) / Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek (Voorheen OCINT, OCTD, OCMA) MvD/KL
OTCMAN (Education and Training Centre Manoeuvre</ref> / Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (Voorheen OCC en OCI) MvD/KL
OTCO (Education and Training Command) / Opleidings- en Trainingscommando (Voorheen OCO) MvD/KL
OTCOPN (Education and Training Centre Operations) / Opleidings- en Trainingscentrum Operatiën MvD/KL
OTCRIJ (Education and Training Centre driving license) / Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (Voorheen OCRIJ) MvD/KL
OTCSO (Education and Training Centre Special Operations) / Opleidings- en Trainingscompagnie Special Operations (KCT) MvD/KL
OTCVUST (Education and Training Centre fire support) / Opleidings- en Trainingscentrum Vuursteun (Voorheen OCART) MvD/KL
OTK (Education, Training and of Knowledge Production) / Opleiding, Training en Kennisproductie MvD/KL
OTP (Education and Training Plan) / Opleidings- en Trainingsplan MvD/KL
OUP (Operatie uniforme bescherming) / Operation Unified Protection NATO
OVD (Duty Officer) / Officier van Dienst MvD/KL
OVG (Action in urban areas) / Optreden in Verstedelijke Gebieden MvD/KL
OVIC (Education and Training Centre Communications) / Operationeel Verbindings- en Inlichtingen Centrum MvD/KL
OVO (Operations Communication Orde) / Operationele Verbingdings Order MvD/KL
OVR (Officer Safety Region) / Officier Veiligheids Regio MvD/KL
OVSE (Organization for Security and Cooperation in Europe) / Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa MvD/Alg
OVW (1) (Statement of Changes) / Opgave van Wijziging MvD/KL
OVW (2) (War Volunteer) / Oorlogsvrijwillger (WO II) MvD/Alg
OW (Sergeant major) / Opper Wachtmeester MvD/KL
OW 1 (Sergeant first class) / Opper Wachtmeester der eerste klasse MvD/KL
OWG (Action in watery areas) / Optreden in Waterrijke Gebieden (Zie ook TCW) MvD/KL
OWI (Sergeant major instructor) / Opperwachtmeester instructeur MvD/KL
OZD (Submarine Service) / Onderzeedienst MvD/KM
P&O (Personnel and Organization) / Personeel & Organisatie MvD/Alg
PAA (Positie Artillerie gebied) / Position Artillery Area MvD/KL
PAG (Armor Defence Artillery) / Pantser Afweer Geschut MvD/KL
PAGN (Armoured Engineer) / Pantsergenie MvD/KL
PAGNBAT (Armored Engineer Battalion) / Pantsergeniebataljon MvD/KL
PAGNCIE (Armoured Engineer Company) / Pantsergeniecompagnie MvD/KL
PAINF (Armoured Infantry) / Pantserinfanterie MvD/KL
PAINFBAT (Armoured Infantry Battalion) / Pantserinfanteriebataljon MvD/KL
PAINFCIE (Armoured Infantry Company) / Pantserinfanteriecompagnie MvD/KL
PALS (Project Adjustments Legacy Speer) / Project Aanpassingen Legacy Speer MvD/Alg
PALUABT (Armoured Anti-aircraft battery) / Pantserluchtafweer batterij MvD/KL
PAM (Adjustment Project Mine Capacity) / Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit MvD/KM
PAO (Publieke aangelegenheden functionaris) / Public Affairs Officer MvD/Alg
PAOST (Armoured Support Company) / Pantserondersteuningcompagnie MvD/KL
PARESTO (Purple Catering Organization) / Paarse Restauratieve Organisatie MvD/Alg
PASGT (Personeel Pantser System Grondtroepen Helm) / Personnel Armour System Ground Troophelmet MvD/Alg
PATR (Patrol) / Patrouille MvD/KL
PATRIOT (Gefaseerde Array Radar ter onderscheppen van de Doel) / Phased Array Tracking Radar to Intercept of Target MvD/Klu
PAU (Passenger car) / Personenauto MvD/Alg
PAX (Personeel dat is toegewezen te om oefenen) / Personnel Assigned to Exercise MvD/KL
PB (Personal Assessment) / Persoons Beoordeling MvD/KL
PBC (Deputy Battalion Commander) / Plaatsvervangend Bataljonscommandant MvD/KL
PBL (Prestaties gebaseerde Logistiek) / Performance Based Logistics MvD/Alg
PBM (Personal Safety equipment) / Persoonlijk Beschermingsniddelen MvD/KL
PC (Platoons Commander) / Pelotonscommandant MvD/KL
PCC (Praagse Capaciteiten toezegging) / Prague Capabilities Commitment NATO
PCP (Patients Contact person) / Patiënten Contact Persoon (Onderdeel van CKC) MvD/KL
PD (Nabijverdediging) / Perimeter Defences NATO
PDC (Products and Services Catalogue) / Producten- en Dienstencatalogus MvD/Alg
PDT (Pré Deployment Training) / Pré Deployment opleiding MvD/KM
PE (Vrede afdwingend) / Peace Enforcing NATO
PEB (Vrede afdwingende Brigade) / Peace Enforcement Brigade NATO
PECC (Patiënten Evacuatie Coördinatiecel) / Patient Evacuation Coordination Cell NATO
PEGSM (Product Unit Ground Systems and Mission Support) / Product Eenheid Grondsystemen en Missieondersteuning MvD/Alg
PEL (Platoon) / Peloton MvD/KL
PEPA (Persoonlijke Uitrusting Voorbereidingsgebied) / Personal Equipment Preparation Area NATO
PEPP (Kinderonderwijs voor Preklinisch artsen) / Pediatric Education for Prehospital Professionals NATO
PERSCO (Personel Command) / Personeelscommando MvD/KL
PF (Verkenningsvliegtuig) / Pathfinder NATO
PFP (Partnerschap voor de Vrede) / Partnership For Peace NATO
PG (Personnel Readiness) / Personele Gereedheid MvD/Alg
PGM (Precisie Geleide Munitie) / Precision Guided Munition MvD/KL
PGO (Periodic Medical Examination) / Periodiek Geneeskundige Onderzoek MvD/Alg
PGPC (Deputy Group Commander) / Plaatsvervangend Groepscommandant MvD/KL
PGU (Personel Related equipment) / Persoons Gebonden Uitrusting (Zie ook PSU) MvD/KL
PHTLS (Preklinisch Trauma Levensreddend Handelen) / Pre-Hospital Trauma Life Support MvD/Alg
PI (1) (Plaats van inslag) / Point of Impact NATO
PI (2) (Performance Indicator) / Prestatie Indicator MvD/KL
PIB (Armoured Infantry Battalion) / Pantserinfanteriebataljon MvD/KL
PID (Project Initiation Documents) / Project Initiatie Documenten MvD/Alg
PIFWC (Persoon beschuldigd van oorlogsmisdaden) / Person Indicted For War Crimes NATO
PIO (Officier Persvoorlichter) / Press Information Officer NATO
PIOFAH (Human Resources ) / Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Aanschaf en Huisvesting MvD/Alg
PIR (Prioriteit Inlichtingen Behoeften) / Priority Intelligence Requirements MvD/Alg
PIROC (Armoured Infantry Driving Training Centre) / Pantserinfanterie Rijopleidingscentrum (Nu OTCRIJ) MvD/KL
PJ (Parachutist Reddingsspringer) / Para-rescue Jumper MvD/KL
PJK (Prinses Juliana Barracks) / Prinses Juliana Kazerne MvD/Alg
PK (Vredeshandhaving) / Peace Keeping NATO
PLC (Personnel Logistics Command) / Personeel Logistiek Commando MvD/KL
PLG (Team) / Ploeg MvD/KL
PLGC (Team Commander) / Ploegcommandant MvD/KL
PLM (Personnel Logistics Management) / Personeels Logistiek Management MvD/KL
PLO (Palestine Liberation Organization) / Palestijnse Bevrijdings organisatie NATO
PLUBA (Duffel bag) / Plunjebaal MvD/KL
PLV (Deputy) / Plaatsvervanger MvD/KL
PLVC (Deputy Commander) / Plaatsvervangend Commandant MvD/KL
PM (Military track) / Parcours Militair MvD/KL
PMC (1) (Patrouille Geneeskunde cursus) / Patrol Medical Course NATO
PMC (2) (Protestants Military Clubhouse) / Protestans Militair Clubhuis MvD/Alg
PMC (3) (Provincial Military Command) / Provinciaal Militair Commando MvD/Alg
PMC (4) (Particuliere militaire Bedrijf) / Private Military Company MvD/Alg
PMK (Prinses Magriet Barracks) / Prinses Magriet Kazerne (Wezep) MvD/Alg
PMR (Patiëntenverkeer aanvragen) / Patient Movement Request NATO
PMT (1) (Politie Monitor Team) / Police Mentoring Team NATO
PMT (2) (Protestants Military Home) / Protestants Militair Tehuis MvD/KL
PNVS (Piloot Nachtkijker Sensorresolutie) / Pilot Night Vision Sensor NATO
PO (1) (Passing-out) / Passing-Out NATO
PO (2) (Fysieke Verrichtingen) / Physical Opeartions NATO
POC (1) (Contactpersoon) / Point of Contact NATO
POC (2) (Passagiers Operations Center) / Passenger Operations Centre (Onderdeel van CCC) MvD/KMar
POD (Ontscheping) / Point of Debarkation NATO
PODPEL (Ontscheping peloton) / Piont of Debarkation Peloton NATO
POE (Inscheping) / Point of Embarkation NATO
POI (1) (Inslag) / Point of Impact NATO
POI (2) (Plaats van ongeval) / Point of Injury NATO
POMLT (Politie Operationeel Mentor en verbindingsofficier Teams) / Police Operational Mentoring and Liasion Teams NATO
POMS (Onveranderlijk Organisatorische Materiaal opslag) / Prepositioned Organizational Material Storage NATO
POON (Multifunctional Housing) / Polyvalente Onderkomens (Zie ook MOGOS) MvD/KL
POP (Employees Development Plan) / Personeel Ontwikkelings Plan MvD/ALg
POR (Employee Entertainment room) / Personeelsontspanningruimte MvD/Alg
POS (1) (People Decontamination Station) / Personen Ontsmettings Station NATO
POS (2) (Positioning Support System) / Positiebepalend Ondersteunend Systeem (Zie ook GPS) MvD/Alg
POST (Practical Officer Selection Test) / Praktische Officier Selectie Test MvD/KM
POTOM (Practical Training Officer of Marines) / Praktisch Opleiding tot Officier der Mariniers MvD/KM
POW (Krijgsgevangene) / Prisonor of War NATO
PPP (Aanwezig, houding en profiel) / Presence, Posture and Profile NATO
PRAT (Tracked Armoured Anti-tank) / Pantser Rups Anti-tank MvD/KL
PRB (Tracked Armoured Recovery) / Pantser Rups Berging MvD/KL
PREFAB (Voorgefabriceerd) / Prefabricated NATO
PRGWT (Tracked Armoured Transport Wounded) / Pantser Rups Gewondentransport MvD/KL
PRI (Tracked Armoured Infantry) / Pantser Rups Infanterie MvD/KL
PRISMA (Periodic Reporting Image, Satisfaction and Social Acceptance) / Periodieke Rapportage Imago, Satisfactie en Maatschappelijke Acceptatie MvD/Alg
PRISMO (Prospecting Related Stress Military Research) / Prospectie in Stressgerelateerd Militair Onderzoek MvD/Alg
PRM (Employees Risk Management) / Personeel Risico Management MvD/Alg
PROJO (Project Officer) / Project Officier MvD/Alg
PRR (Eigen Functie Radio) / Personal Role Radio NATO
PRT (Provinciaal Opbouwteam (Uruzgan</ref> / Provincial Reconstruction Team MvD/ALg
PRTL (Tracked Armoured against Air Targets) (No longer in the Dutch armed forces) / Pantser Rups tegen Luchtdoelen MvD/KL
PS (Human Registration System) / People Soft (Personeelsregistratiesysteem) MvD/Alg
PSA (Human resources and Salary Administration) / Personeels- en Salarisadministratie MvD/Alg
PSE (Psychologisch Ondersteuningselement) / Psychological Support Element NATO
PSFD (Productie onderhoudsbedrijven&ontwikkelingssamenwerking) / Production Sustainment and Follow on Development NATO
PSO (Vredesondersteunende operatie) / Peace Support Operation NATO
PSR (Bericht Staking Verkenning) / Post Strike Reconnaissance NATO
PSTL (Permanent Staff Training Location) / Permanent Staf Trainingslocatie MvD/KL
PSTLS (Belangrijkste en Middelbare Trauma Levensreddend Handelen) / Primary & Secondary Trauma Life Support NATO
PSU (Personal Standard Equipment) / Persoonlijke Standaard Uitrusting MvD/KL
PSYOPS (Psychological Operations) / Psychologische Operaties MvD/Alg
PTA (Belangrijkste Vorming Doelgroep) / Primary Training Audience NATO
PTE (Programs of Processes and Final Demands) / Programma van Taken en Eindeisen MvD/Alg
PTG (Politie Trainings Groep) / Police Training Group (Zie ook GPM) NATO
PTL (Pistol) / Pistool MvD/Kl
PTLS (Belangrijk Trauma Levensreddend Handelen) / Primary Trauma Life Support NATO
PTOW (Plan, Tasks, Organization and Process) / Plan, Taken, Organisatie en Werkwijze MvD/Alg
PTSS (Post Traumatic Stress Syndroom) / Post Traumatic Stress Syndroom NATO
PTT (Spreeksleutel) / Push To Talk NATO
PUP (Ophaal Punt) / Pick Up Point NATO
PV (Primary Education) / Primaire Vorming MvD/KL
PVA (Plan of Approach) / Plan van Aanpak MvD/ALg
PVE (Plan of Demands) / Plan van Eisen MvD/Alg
PVO (Report of a Incident) / Proces-Verbaal van Ongeval (Dfe 100) MvD/KL
PWO (Packing List Value Problem) / Paklijst Waarde-Opgave MvD/Alg
PX (Bericht uitwisseling) / Post Exchange NATO
PZ (Human Resources) / Personeelszaken MvD/ALg
PZ (Human Care) / Personeelszorg MvD/Alg
PZC (Human Care Coordination) (Does not exist anymore) / Personeelszorg Coördinatie MvD/KL
PZH (Pantserhouwitser) / Pantserhaubitze MvD/KL
QCB (Snelle wissel Loop) / Quick Change Barrel (.50) NATO
QIP (Snel Effect Project) / Quick Impact Project NATO
QM (Onderofficer) (Kwartiermaker) / Quatermaster (Onderofficer) (Kwartiermaker) NATO
QRA (Snelle Inzetbaarheid) / Quick Reaction Alert NATO
QRF (Snelle Inzetbare Troepen) / Quick Reaction Force NATO
QRS (Wegenmatlegger) / Quick-laying Road Surface NATO
QVP (Snelle Zichtbaarheid Project) / Quick Visability Project NATO
R&D (Onderzoek & Ontwikkeling) / Research and Development NATO
R&R (Rust & Ontspanning) / Rest & Relaxation NATO
R&S (Verkennen & Toezicht) / Reconnaissance & Surveillance NATO
RA (1) (Regimental Adjutant) / Regimentsadjudant MvD/KL
RA (2) (Repair Request) / Reparatieaanvraag MvD/KL
RAAF (Australische Luchtmacht) / Royal Australian Air Force NATO
RADAR (Radio opsporig en afstandsbepaling) / Radio Detection and Ranging NATO
RAF (Koninklijke Engelse Luchmacht) / Royal Air Force (UK) NATO
RAKA (Regimental & Corps Adjutants) / Regimenst- en Korpsadjudanten MvD/KL
RAMC (Koninklijke Geneeskundigedienst Korps) (Engels) / Royal Army Medical Coprs (UK) NATO
RAN (1) (Ration) / Rantsoen MvD/KL
RAN (2) (Koninklijke Australische Marine) / Royal Australian Navy NATO
RAO (Risk Assessment Operation) / Risico Analyse Operatie MvD/Alg
RAVEN (Kort bereik Tactisch onbemand vliegtuig) / Short Range Tactical UAV NATO
RB&T (Regiment Supply and Transport Troops) / Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (Zie ook AAT en INT) MvD/KL
RBT (Regional Policy Team) / Regionaal Beleidsteam MvD/ALg
RC (1) (Ramp Plechtigheid) / Ramp Ceremony MvD/Alg
RC (2) (Regiment Commander) / Regimentscommandant MvD/KL
RC (3) (Regionaal Commando) / Regional Command NATO
RCAF (Koninklijke Canadeese Luchtmacht) / Royal Canadian Air Force NATO
RCC (Weg Ontruimings Concept) / Route Clearance Concept NATO
RCIED (Op afstand radiografisch bestuurbaar geïmproviseerde explosiemiddel) / Remote of radio Controlled Improvised Explosive Devices NATO
RCP (Commandopost achtergebied) / Rear Command Post NATO
RCS (Regional Commando Zuid (Afghanistan) / Regional Command South (Afghanistan) NATO
RCWS (Op afstand bestuurbaar wapensysteem) / Remote Controlled Weapons System NATO
RCZ (Operatie Achtergebied) / Rear Combat Zone NATO
RD (Radio) / Radio NATO
RDO (Snelle Beslissende Operations) / Rapid Decisive Operation NATO
RDTF (Herschikking strijdkrachten) / Redeployment Task Force NATO
REACT (Reaction, Arrest, Control and Techniques) / Reactie, Aanhouding, Controle en Technieken MvD/KL
REDCON (Paraatheid Conditie) / Readiness Condition NATO
REG (Regiment) / Regiment MvD/KL
REM (Genezend/Herstellend) / Remedial MvD/KL
REME (Koninklijke Elektrosch en Mechanisch monteurs) / Royal Electrical and Mechanical Engineers NATO
REMPEL (Revalidatie peloton) / Remedial Peloton MvD/KL
REMUS (Op afstand bestuurbaar milieu volgsysteem) / Remote Environmental Monitoring System MvD/KM
REP (Totaalbeeld van den omgeving) / Recognized Environmental Picture NATO
REPAT (Repatriation of Repatriating) / Repatriëren/Repatriëring MvD/Alg
RES (Reserve) / Reserve NATO
REX (Radio oefening) / Radio Exercise NATO
RFGGI (Fanfare Regiment Grenadiers and Rifles Guards) / Regimentsfanfare Garde Grenardiers en Jagers MvD/KL
RFID (Radio Frequentie Identificatie) / Radio Frequency Identification NATO
RFL (Beperkte Vuur Linie) / Restricted Fire Line NATO
RG (Direction) / Richting MvD/KL
RGD (Government Buildings Department) / Rijksgebouwendienst MvD/Alg
RGPB (Gewapende Patrouille Boot) / Riverine Gun Patrol Boat (US) (Onderdeel van MEU) NATO
RHIB (Opblaasbare motorboot) / Rigid Hull Inflatable Boat NATO
RHPA (Regiment Hussars Prince Alexander) / Regiment Huzaren Prins Alexander MvD/KL
RHPVO (Regiment Hussars Prince of Orange) / Regiment Huzaren Prins van Oranje MvD/KL
RHVB (Regiment Hussars of Boreel) / Regiment Huzaren van Boreel MvD/KL
RHVS (Regiment Hussars of Sytzama) / Regiment Huzaren van Sytzama MvD/KL
RI&E (Risk inventory and risk assessment) / Risico-inventarisatie en risico-evaluatie MvD/Alg
RIB (Opblaasbare boot) / Rigid Inflatable Boat NATO
RICKL (Regional Information Centre Royal Dutch Army) / Regionaal Informatie Centrum Koninklijke Landmacht MvD/KL
RIDKL (Internal Rules Royal Dutch Army Service) / Reglement Inwendige Dienst Koninklijke Landmacht MvD/KL
RIF (Reductie Strijdkrachten) / Reduction In Forces NATO
RIM (Military Regulations Immunization (Vaccination</ref> / Regeling Immunisatie Militairen (Inentingen) MvD/Alg
RIMI (Repair Facilities and Equipment Inspection) / Reparatie Inrichting en Materieel Inspectie MvD/KL
RIS (Spoorweg Netwerk) / Rail Interface System NATO
RITM (Captain) / Ritmeester MvD/KL
RKG (Smoke Grenade) / Rookhandgranaat MvD/KL
RLE (Levensechte Gebeurtenissen) / Real Life Events MvD/KL
RMA (Report of Medical Affairs) / Rapportage van Medische Aangelegenheden MvD/Alg
RMC (Regional Military Command) (Does not exist anymore) / Regionaal Militair Commando MvD/Alg
RMT (Reservist Military Duties) / Reservist Militaire Taken MvD/Alg
RNLAF (Koninklijke Luchmacht) / Royal Netherlands Air Force MvD/Klu
RNLMC (Korps der Mariniers) / Royal Netherlands Marine Corps MvD/KM
RO (Reserve Officer) / Reserve Officier MvD/KL
ROA (Risk Assessment Operation) / Risico Analyse Operatie MvD/Alg
ROAG (Reserve Officer Academic Formed) / Resereve Officier Academisch Gevormd MvD/KL
ROC (Regional Training Center) / Regionaal Opleidingscentrum MvD/KL
ROE (Regels voor troepen inzet) / Rules of Engagement NATO
ROL (Regel van de wet) / Rule of Law NATO
ROM (1) (Report Inappropriate Material) / Rapport Ondeugdelijk Materieel MvD/KL
ROM (2) (Beperkte Bewegingsvrijheid) / Restritions of Movement NATO
RON (Blijf Overnachten) / Remain Over Night NATO
ROOT (Rotation Support Team) / Rotatie Ondersteuningsteam NATO
ROT (1) (Regional Operations Team) / Regionaal Operatie Team MvD/Alg
ROT (2) (Reservist Indefinite Time) / Reservist Onbepaalde Tijd MvD/KL
ROTA (Vrijgeven andere gegevens dan Aanval) / Release Other Than Attack NATO
ROV (Operationeel afstandbediendbaar voertuig) / Remote Operating Vehicle MvD/KM
RP (Verzamelpunt) / Rally Point NATO
RPC (Regional Practice Center) / Regionaal Praktijk Centrum MvD/KL
RPD (Regional Personnel Service) / Regionale Personeelsdienst MvD/KL
RPE (Periodic Evaluation Regulations) / Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek MvD/Alg
RPG (Raket aangedreven granaat) / Rokect Propelled Grenade NATO
RPV (Afstandbedienbaar Vliegtuig) / Remotedly Piloted Vehicles NATO
RR (Account Government) / Rekening Rijk MvD/KL
RRF (Snelle interventiemacht) / Rapid Reaction Force NATO
RRTT (Regimental Board Technical Troops ) / Regimentsraad Technische Troepen MvD/KL
RSB (Guiding Staff Discussion) / Richtinggevende Stafbespreking MvD/Alg
RSC (Achtegebied Ondersteuningscommando) / Rear Support Command NATO
RSD (Reservists Specific Expertise) / Reservisten Specifieke Deskundigheid MvD/KL
RSDL Gezichtsontsmettings Lotion) / Reactive Skin Decontaminant Lotion (Reactieverend NATO
RSM (Regiments Sergeant-majoor) / Regimental Sergeant-Major NATO
RSOMI (Receptie, Fasering, Beweging en Integratiebeleid) / Reception, Staging, Onward Movement & Integration NATO
RSP (Verwerkingstijd veilige procedure) / Render Safe Procedure (EODD) NATO
RSPB (Regimental Stoottroepen Prince Bernhard) / Regiment Stoottroepen Prins Bernhard MvD/KL
RT (Zendstation) / Receiver Transmitter NATO
RTA (Verkeersongeval) / Road Traffic Accident NATO
RTF (Herschikking strijdkrachten) / Redeployment Task Force NATO
RTM (Verplaastingsgereed) / Ready to Move NATO
RTO (Radar Theory Training) / Rader Theorie Opleiding MvD/KM
RTP (Radiotelephone Procedures) / Radio Telefonie Procedure MvD/KL
RTRTT (Regimental Tradition Board Technical Troops) / Regimentstraditieraad Technische Troepen MvD/KL
RTT (1) (Regimental Technical Troops) / Regiment Technische Troepen MvD/KL
RTT (2) (Route Time Table) / Route Tijd Tabel MvD/KL
RUD (Defence Equipment Regulations) / Regeling Uitrusting Defensie (M.i.v. 01-01-2009) MvD/Alg
RV (Recuperation Leave) / Recuperatie Verlof MvD/Alg
RV (Verzamelpunt) / Rendez-vous NATO
RVD (Government Information Service) / Rijksvoorlichtingsdienst MvD/Alg
RVE (Result Responsible Unit) / Resultaat Verantwoordelijke Eenheid MvD/KL
RZO (Council for Civil-Military Care and Research) / Raad voor Civiel-Militair Zorg en Onderzoek MvD/Alg
S&C (Situationeel bewustzijn) / Secure & Control (Beveiligen & Control) NATO
SA (1) (Situationeel bewustzijn) / Situational Awareness NATO
SA (2) (Fasering Gebied) / Staging Area NATO
SAA (1) (Klien kaliber munitie) / Small Arms Ammunition NATO
SAA (2) (Zuid-Afrikaanse leger) / South African Army MvD/Alg
SAB (Sabotage) / Sabotage NATO
SAC (Strategische luchttransportcapaciteit) / Strategic Air Capability NATO
SACEUR (Geallieerde Opperbevelhebber in Europa) / Supreme Allied Commander Europe NATO
SACLANT (Geallieerd Opperbevelhebber Atlantische Oceaan) / Supreme Allied Commander Atlantic NATO
SACT (Geallieerde Opperbevelhebber Transformatie) / Supreme Allies Commander Transformation NATO
SAF (Handvuurwapens) / Small Arms Fire NATO
SALT (Besprekingen Beperkingen Startegische Wapens) / Strategic Arms Limitation Talks NATO
SAM (Luchtdoelraket) / Surface to Air Missile NATO
SAOT (Specific Advices for Training & Coaching) / Specifieke Adviezen voor Opleiden & Trainen MvD/KL
SAP (Systems, Applications, Products) / Systemen, Applicaties, Producten MvD/Alg
SAR (Opsporen en Redding) / Search and Rescue NATO
SARBE (Opsporingsbaken) / Search and Rescue Beacon NATO
SAS (Speciale Commando eenheid) / Special Air Service (Engeland) NATO
SAT (Beveiligingswaarschuwing Team) / Security Alert Team NATO
SATCOM (Satellite Communications) / Satellietcommunicatie MvD/KL
SAU (Tripping Wire Alarm Equipment) / Struikeldraad Alarm Uitrusting MvD/KL
SBAT (School Battaljon) / School Bataljon MvD/KL
SBF (Reserve troepen) / Stay Behind Forces NATO
SBK (Social Policy Framework) / Sociaal Beleidskader MvD/Alg
SBOB (Section Fire and Other Substances Fabrics) / Sectie Brand- en Overige Bedrijfsstoffen MvD/Alg
SBOT (Specific Training & Development Policy) / Specifiek Beleid Opleiding en Training MvD/Alg
SBSKL (Streamlining Operations and Staffs KL) / Stroomlijning Bedrijfsvoering en Staven KL MvD/KL
SBT (Scenario Basis Training) / Scenario Based Training MvD/KL
SC (1) (Opperbevelhebber) / Supreme Commander NATO
SC (2) (Aanvoer Centrum) / Supply Centre (Zie ook VC) NATO
SCAR (Commando aanvalsgeweer) / Special Operations Forces Combat Assault Rifle NATO
SCC (Ondersteuning vaartuig Caribische gebied) / Support Craft Caribbean MvD/KM
SCH (Gunner/shooter) / Schutter MvD/KL
SCL (Country Action Simulation Center) / Simulatie Centrum Landoptreden (Onderdeel van OTCOPN) MvD/KL
SCT (Ondersteuning voor terrorismebestrijding) / Support Counter Terrorism NATO
SCV (Senior Civilian Representative) / Senior Civiele Vertegenwoordiger NATO
SDA (Militair handcomputer) / Soldier Digital Assistant NATO
SDDC (Oppervlakte Inzet en distributie Commando) / Surface Deployment and Distribution Command NATO
SDI (Strategisch Defensie Assistent) / Startegic Defense Assistant NATO
SE (Beveiligingselement) / Security Element NATO
SEAD (Bestrijding van het Vijandelijke Luchtverdediging) / Suppression of Enemy Air Defences NATO
SEAL (Zee, lucht en land Team) / Sea, Air en Land Team NATO
SEL (Veiligheidsteam Leider) / Security Element Leader NATO
SERE (Overleven, Ontwijken, Verzet en Ontsnappen) / Survival, Evasion, Resistance and Escape NATO
SET (Speciale elementen Team) / Special Elements Team NATO
SF (1) (Onderdukkingsvuur) / Suppressive Fire NATO
SF (2) (Speciale troepen) / Special Forces NATO
SFIR (Stabilisatie troepenmacht Irak) / Stabilisation Force Iraq NATO
SFM (Commando-arts) / Special Forces Medic NATO
SFO (Commando) / Special Forces Operator NATO
SFOR (Stabilisatie troepenmacht) / Stabilisation Force NATO
SG (Secretary-Generaal) / Secretaris-Generaal MvD/Alg
SGE (Staff Major Evacuations) / Staf Grootschalige Evacuaties MvD/Alg
SGES (Tweede generatie Vlucht Systeem) / Second Generation Escape System NATO
SGLS (School Air-Ground Cooperation) / School Grond-Lucht Samenwerking MvD/KL
SGT (Sergeant) / Sergeant MvD/KL
SGT1 (Sergeant first class) / Sergeant der eerste klasse MvD/KL
SHAPE (Opperste Hoofdkwartier Geallieerde Strijdkrachten in Europa) / Supreme Headquarters Allied Powers Europe NATO
SHF (Zeer hoog Frequentiebereik) / Super High Frequency NATO
SHIRBRIG (Stand-by hoge gereedheids Brigade) / (United Nations) Stand-by Forces High Readiness Brigade NATO
SHOOTREP (Schiet rapport) / Shooting Report NATO
SHORAD (Korte afstand Luchtverdediging) / Short Range Air Defence NATO
SHS (Scheeps Handeling Simulator) / Ships Handling Simulator MvD/KM
SI (Shooting instructor) / Schietinstructeur MvD/KL
SICT (Shooting Instruction and Control Team) / Schiet Instructie en Controle Team MvD/KL
SIE (Section) / Sectie (S1 t/m S9) (Zie ook G1 t/m G9) MvD/KL
SIGINT (Signaal Inlichtingen) / Signals Intelligence NATO
SIH (Individual Assistance Section) / Sectie Individuele Hulpverlening MvD/KL
SIM-KKW (Small Caliber Weapons Simulator) / Simulator KleinKaliberWapens MvD/KL
SIMS (Slim incidenten Commando Systeem) / Smart Incident Command System NATO
SIOG (Sector Violence Control and International Action) / Sector Internationaal Optreden en Geweldsbeheersing MvD/KMar
SIT (Situation) / Situatie MvD/KL
SITCEN (Situation Centre) / Situatiecentrum MvD/ALg
SITREP (Situatierapport) / Situation Report NATO
SIVO (Initial Training NCO School) / School Initiële Vorming Onderofficieren (Sinds 01-03-2011) MvD/KL
SK (Lubricate Map) / Smeerkaart MvD/KL
SKO (Executive training school) / School Kader Opleiding (Onderdeel OTCLOG) MvD/KL
SLA (1) (Long Distance Shooter) / Schutter lange Afstand MvD/KL
SLA (2) (Servive niveau overeenkomsten) / Service Level Agreements NATO
SLD (Private) / Soldaat MvD/KL
SLD1 (Private First Class) / Soldaat eerste klasse MvD/KL
SLD2 (Private Second Class) / Soldaat tweede klasse MvD/KL
SLL (Sectie Geleerde Lessen) / Sectie Lessons Learned MvD/ALg
SLO (School of Leadership and Education Sciences) / School voor Leidinggeven en Opleidingskunde MvD/KL
SLO (Battle Order) / Slagorder MvD/Kl
SLP (Standaard Talen Profile) / Standard Language Profile (STANAG 6001) NATO
SLS (Stinger Lancering Systeem) / Stinger Launching System NATO
SM (Sergeant-major) / Sergeant-majoor MvD/KL
SMA (1) (Social and Medical Affairs) (Does not exist anymore) / Sociaal en Medisch Aangelegenheden (Opgeheven) MvD/KL
SMA (2) (Sergeant Major Administration) / Sergeant-majoor Administratie MvD/KL
SMAT (Sports Medical Advisory Team) / Sport Medisch Advies Team (Overgegaan in SMR) MvD/KL
SMB (Medical Social Supervision) / Sociaal Medische Begeleiding MvD/KL
SMC (Sports Medical Centre) / Sport Medisch Centrum MvD/KL
SMD (Social Medical Service) / Sociaal Medische Dienst MvD/KM
SMEV (Sports, Marches, exercise and Field Service) / Sport, Marsen, Exercitie en Velddienst MvD/KL
SMI (Sergeant Major Instructor) / Sergeant-majoor Instructeur MvD/KL
SMIKL (Royal Dutch Army Environmental Management System) / Systeem Milieuzorg Koninklijke Landmacht MvD/KL
SMO (1) (Social Medical Research) / Sociaal medisch Onderzoek (Onderdeel UVW-Defensie) MvD/KL
SMO (2) (Senior raadgevend arts) / Senior Medical Officer MvD/KL
SMO (3) (Sergeant-Major of Educations) / Sergeant-majoor Opleidingen MvD/KL
SMOD (Sergeant Major Maintenance diagnostician) / Sergeant-majoor Onderhouds Diagnosticus (Zie ook ODB) MvD/KL
SMOO (Sergeant Major of Operations & Training) / Sergeant-majoor Operatiën & Opleidingen MvD/KL
SMP (Soldaat moderniseringsprogramma) / Soldier Modernisation Programme MvD/Kl
SMPL (School Personnel and Material Logistics) / School Materiële en Personele Logistiek (Onderdeel OTCLOG) MvD/KL
SMR (Damage Notification Form) / Schademeldingsformulier (Df 11/1) MvD/KL
SMR (Sports Medical Rehabilitation) / Sport Medisch Revalidatie (Zoe ook SMAT) MvD/KL
SMT (Social Medical Team) / Sociaal Medisch Team MvD/KL
SNIC (Sneeuw en IJs vrijmaken) / Snow ans Ice Clearance NATO
SNMG (Permanent NATO Reactie zeestrijdkrachten groep) / Standing NATO Reaction Force Maritime Group MvD/KM
SNO (1) (Senior Nationaal Officier) / Senior National Officer MvD/Alg
SNO (2) (Senior Verpleegkundig Officier) / Senior Nursing Officer MvD/Alg
SNR (Senior Nationaal vertegenwoordiger) / Senior Nationale Representative MvD/Alg
SNS (Stinger Nachtteken) / Stinger Night Sight NATO
SNSO (Bron en zonder Bron Operaties) / Source en Non Source Operaties NATO
SO (Speciale Operaties) / Special Operation(S) NATO
SOAC (School of Luchtverkeersleiding) / School of Air Control NATO
SOB/SOMS (Shooting Exercises Bergen / Firing Münster-Süd) / Schiet Oefeningen Bergen/Schietoefeningen Munster-Süd MvD/KL
SOCCE (Speciale Operaties commandovoering Element) / Special Operations Command and Control Element NATO
SOD (Discussion Defense Sector) / Sector Overleg Defensie MvD/Alg
SOE (Bijzondere operatie uitvoering) / Special Operations Executive NATO
SOF (Speciale Operaties Troepen) / Special Operations Forces NATO
SOFA (Status van Troepen afspraken) / Status of Forces Agreement NATO
SOI (Permanente Operationele instructies) / Standing Operating Instruction NATO
SOIC (Bijzondere Operaties Inlichtingen Cel) / Special Operations Intell Cell NATO
SOP (Standaard Voorschrift Procedures) / Standard Operations Procedure NATO
SORT (Verdrag Beperking van strategische aanvalswapens) / Strategic Offensive Reductions Treaty NATO
SOS (Internationale Noodkreet) / Save Our Souls NATO
SOSTAR (Stand-Off Bewaking Doel Overname Radar) / Stand-Off Surveillance Target Acquisition Radar NATO
SOTG(L) (Bijzondere Operaties Taakgroep (Land</ref> / Special Operations Task Group (Land) NATO
SOUT (Bijzondere operaties in stedelijke Terrein) / Special Operations in Urban Terrain NATO
SOXMIS (Sovjet Oefening Missie) / Sovjet Exercise Mission (Ten tijden van de Koude Oorlog) NATO
SPEAR (Handvuurwapens, personeel, materieel, munitie en Radio) / Small arms, Personel, Equipment, Ammunition en Radio’s NATO
SPEC (Specialist) / Specialist MvD/KL
SPEER (Strategisch proces van ERP Actief Herontwerp) / Strategic Process of ERP Enabled Reengineering MvD/Alg
SPIE (Speciaal Patrouille invoegen / Extractie) / Special Patrol Insertion/Extraction NATO
SPOD (Zeehaven voor ontscheping) / Sea Port of Debarkation NATO
SPOE (Zeehaven voor inscheping) / Sea Point of Embarkation NATO
SPOT (Zeehaven voor inscheping) / Standaardiseren van Processen Opleiden & Trainen X MvD/KL
SPTC (Ondersteunings Compagnie) / Support Compagny NATO
SQN (Smaldeel) / Squadron NATO
SRAT (Korte afstand Anti-Tank wapen systeem) / Short Range Anti-Tank wapensysteem NATO
SRI (Senior Instructor) / Senior Instructeur MvD/KL
SRIM (Fast gun sight) / Snelrichtmiddel MvD/KL
SROTD (School Reserve Officer Technical Service) / School Reserveofficieren Technische Dienst MvD/KL
SROV (School Reserve Officer Signal) / School Reserveofficieren Verbindingsdienst MvD/KL
SRTUAS (Korte afstand Tactische onbemande vliegtuig Systeem) / Short Range Tactical Unmanned Aerial System NATO
SRWS (Gestabiliseerde afstandbediend Wapensystemen) / Stabilised Remonte Weapon Station NATO
SSA (1) (Static Semi Archives Department) / Semi Statische Archiefdienst (Voorheen BRIOP) MvD/Alg
SSA (2) (Gedeelde situatiebewustzijn) / Shared Situational Awareness NATO
SSM (1) (Enkelvoudige Service Management) / Single Service Management NATO
SSM (2) (Oppervlakte raket) / Surface to Surface Missile NATO
SSR (Hervorming van de veiligheidssector) / Security Sector Reform NATO
SSS (Enige Bron Servicevoorwaarden) / Single Source os Service (FD concept) MvD/KL
SST (Shooting System) / Schiet Systemen MvD/KL
SSVOST (Staff, Staff Care and Support) / Staf-, Stafverzorgings- en Ondersteuning(Compagnie) MvD/Kl
ST (Staff) / Staf MvD/KL
STADJ (Staff Adjutant) / Stafadjudant MvD/KL
STANAG (Standaard Overeenkomsten) / Standard Agreements NATO
STARS (Strategische technologie en Onderneming Planning voor duurzame veiligheid) / Startegic Technology and Enterprise Resource Planning for Sustainable Secrurity NATO
STARTEX (Start Exercise) / Start van de Oefening MvD/KL
STAS (Secretary of Defense) / Staatssecretaris van Defensie MvD/Alg
STAU (Truck) / Steenauto MvD/KL
STC (Commandant Zee training) / Sea Training Commander MvD/KM
STD (Technical Service School) / School Technische Dienst MvD/KL
STG (Confidentieel, Geheim, zeer Geheim) / Staatsgeheim (VS2-1111) MvD/KL
STO (NATO force protection) / Survive to Operate NATO
STOM (Schip naar doel Manoeuvreren) / Ship To Objevtive Manoeuvre NATO
STOP (Standardization Training Processes) / Standaardisatie Opleidingsprocessen MvD/KL
STOVL (Korte start en verticale landing) / Short Take-off & Vertical Landing NATO
STRAT (Strategy / Strategic) / Strategie/Strattegisch MvD/KL
STSPTBN (Staf Ondersteunings Bataljon) / Staff Support Battalion MvD/KL
SUA (Kleinste eenheid voor optreden) / Smallest Unit of Action NATO
SUPINTREP (Aanvullende Inlichtingen Rapport) / Supplementary Intelligence Report NATO
SV (Secondary Training ) / Secundaire Vorming (Voorheen HOOV) MvD/KL
SVB (Social Insurance Bank / Sociale Verzekeringsbank ) MvD/Alg
SVD (Formative Social military service) / Sociaal Vormende Dienstplicht MvD/KM
SVLGS (Section Acquisition Land- and Generic Systems) / Sectie Verwerving Land- en Generieke Systemen MvD/Alg
SVR (Operational stock) / Storingsvoorraad MvD/KL
SVV (School for Peace Missions) / School voor Vredesmissies MvD/KL
SWERM (Systematic Observation and Recording EquipmentUse) / Systematische Waarneming en Registratie Materieelgebruik MvD/KL
SWPL (Stinger Weapon Platform Light) / Stinger Wapen Platform Light MvD/KL
SYNC (Synchronizing / Synchronisation) / Synchroniseren/Synchronisatie (Van radio’s) MvD/KL
SZVK (Armed Forces Foundation Sickness Facility) / Stichting Ziektekostenvoorziening Krijgsmacht MvD/Alg
TA (Nationale Reserve) / Territorial Army NATO
TAA (Tactisch Verzamel Gebied) / Tactical Assembly Area NATO
TAB (Tactische benadering Aanval) / Tactical Advance to Battle NATO
TAC (Tactics / Tactical) / Tactiek/Tactisch MvD/KL
TACBE (Tactisch baken) / Tactical Beacon NATO
TACCP (Tactische commandopost) / Tactical Command Post NATO
TACF (Verplaatsbare luchtverkeersleiding faciliteit) / Transportable Air Control Facility NATO
TACOM (Tactisch Commando) / Tactical Command NATO
TACON (Tactische Controle) / Tactical Control NATO
TACP (Tactische luchtverkeersleiding partij) / Tactical Air Control Party NATO
TACTIS (Tactical Indoor Simulator) / Tactische Indoor Simulator NATO
TADS (Doelbepaling en Aanwijzing ) / Target Acquisition and Designation Sight NATO
TAF (Start Time Fall-out) / Tijdstip Aanvang Fall-out MvD/KL
TAI (Doelgebied van interresse) / Target Area of Interest (Zie ook HVT) NATO
TAKAU (Car Lifting) / Takelauto MvD/KL
TALO (Tactisch luchtlandings Operaties) / Tactical Air Landing Operations NATO
TAO (Tactisch luchtgevecht Operaties) / Tactical Air Operations NATO
TAOR (Tactisch Gebied van verantwoordelijkheid) / Tactical Area of Respocibility NATO
TARC (Tactisch luchtverkennings Center) / Tactical Air Reconnaisance Center NATO
TAV (Totale zichtbare aanwinst) / Total Asset Visibility NATO
TB (1) (In Hand) / Ter Beschikking (Van) MvD/KL
TB (2) (Tactische Uitbarsting) / Tac(Tical Blaze (LMB) MvD/KL
TBI (Hersenletsel ten gevolge van een explosive) / Traumatic Brain Injury (Zie ook MACE) NATO
TBM (Tactical Decision Making Model) / Tactisch Besluitvormings Model MvD/KL
TBMD (Ballitische raketten overzicht Verdedigingssysteem) / Theater Ballistic Missile Defence (System) NATO
TCBU (Temporary Commission Decision Broadcasts) / Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen MvD/Alg
TCCC (Tactische verzorging gevechtsveld gewonden) / Tactical Combat Casualty Care NATO
TCKL (Tradition Committee Royal Dutch Army) / Traditie Commissie Koninklijke Landmacht MvD/KL
TCN (Troepen bijdragende landen) / Troop Contributing Nation NATO
TCR (Twee blikje de man) / Two Can Rule NATO
TCW (Wetland Training Centre) / Training Centrum Waterrijkgebied (Zie ook OWG) MvD/KL
TD (Technical Service) / Technische Dienst (Zie ook LOGTD en RTT) MvD/KL
TDA (Dentist) / Tandarts MvD/ALg
TDL (Supervision of Defence Suppliers) / Toezicht Defensie Leveranciers MvD/ALg
TDP (Landingspunt) / Touch Down Point NATO
TDT (Tactische gegevens station) / Tactical Data Terminal NATO
TECHINT (Technische Inlichtingen) / Technical Intelligence NATO
TEDAC (Analytisch centrum voor explosieven van terroristen) / Terrorist Explosive Device Analytical Center (Zie ook LTFO) MvD/Alg
TERDOC (Terrain Documentation Centre) / Terrein Documentatie Centrum MvD/KL
TEWT (Tactische oefening zonder troepen) / Tactical Exercise Without Troops (Zie ook CPX) NATO
TF (Strijdmacht met speciale opdracht) / Task Force NATO
TFA (1) (Homefront Division) / ThuisFrontAfdeling (Zie ook TFC, TFI, TFO en TFZ) MvD/Alg
TFA (2) (Gifvrij gebied) / Toxic Free Area NATO
TFC (1) (Tactische gevechtsveld Verzorging) / Tactical Field Care NATO
TFC (2) (Homefront Committee) / Thuisfrontcomité (Zie ook TFA en TFI) MvD/Alg
TFE (Troepen met speciale opdracht) / Task Force Eenheden NATO
TFG (Federale overgangsregering) / Transitional Federal Govemment NATO
TFI (Homefront Information Day) / ThuisFrontInformatiedag (Zie ook TFA, TFC, TFO en TFZ) MvD/Alg
TFO (Homefront Organization) / ThuisFrontOrganisatie (Zie ook TFA, TFC, TFI en TFZ) MvD/Alg
TFU (Strijdmacht met speciale opdracht Uruzgan</ref> / Task Force Uruzgan NATO
TFZ (Homefront Affairs) / ThuisFrontZaken (Zoe ook TFA, TFC, TFI en TFO) MvD/Alg
TGFT (Training Medicine and Training Physiology) / Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiologie (Kenniscentrum) MvD/Alg
TGT (Doel) / Target NATO
TH (Technical Manual) / Technische Handleiding MvD/KL
THG (Tactical Helicopter Group) / Tactische Helicopter Groep (Opgegaan in DHC) MvD/Klu
THUFLA (Oefengranaat) / Thunderflash NATO
TIC (1) (Troepen in gevecht) / Troop In Contact NATO
TIC (2) (Team Inlichtingen Cel) / Team Intelligence Cell NATO
TIC (3) (Giftige industriële chemische stoffen) / Toxis industrial Chemicals NATO
TIM (Giftige industriele materialen) / Toxic Industrial Materials NATO
TITAAN (Onafhankelijk Tactische Leger & Luchtmacht Netwerk) / Theatre Independent Tactical Army & Airforce Network MvD/KL
TK (Battle tank) / Tank MvD/Kl
TK (Plaats in Afghanistan) / Tarin Kowt NATO
TKBAT (Tank battaljon) / Tankbataljon MvD/KL
TLF (Tactisch Schieten) / Tactical Live Firing (Zie ook BLF) NATO
TLNT (Second Lieutenant) / Tweede Luitenant MvD/KL
TLS (Levenreddende letsel behandelingen) / Trauma Life Support NATO
TLZ (Tactische landingszone) / Tactical Landing Zone NATO
TMA (Trainings missie Afghanistan) / Training Mission Afghanistan NATO
TMD (Raketafweer scherm) / Theatre Missile Defence NATO
TMD (1) (Terrain Measurement) / Terrein Meet Dienst MvD/KL
TMK (Technician specialist) / Technisch Middenkader MvD/KL
TMO (Transition Management Organization) / Transitie Management Organisatie MvD/Alg
TMPT (Two-days military preformance trip) / Tweedaagse Militaire Prestatietocht MvD/Kl
TMS (Tactisch berichten systeem) / Tactical Messaging System NATO
TNO (Applied Scientific Research) / Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek MvD/Alg
TNT (Zwaar explosief) / Trinitrotoleen NATO
TOA (Overdracht van het gezag) / Transfer of Authority NATO
TOD (Bonus Irregular Service) / Toelage Onregelmatige Dienst MvD/Alg
TOEG (Added) / Toegevoegd MvD/KL
TOMA (Temporary Solution Materiel Administration) / Tijdelijke Oplossing Materieel Administratie MvD/KL
TOOK (Tactical Exercise On Map) / Tactische Oefening Op Kaart MvD/KL
TOR (Referentiekader) / Terms of Reference NATO
TOW (Lanceerbuis, Optisch bijgehouden, Draadgeleide) / Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided NATO
TOX (Extreem vergif) / Toxines NATO
TOZT (Tactical Exercise Without Troops) / Tactische Oefening Zonder Troepen MvD/KL
TPT (1) (Tactisch psychologisch gevechtsteam) / Tactical Psyops Team NATO
TPT (2) (Oefenschiet munitie) / Target Practice Tracer NATO
TPU (Ontsteker voor IED) / Time Power Unit NATO
TRANSCOM (Transport/verplaatsings Commando) / Transportation Command NATO
TRANSEC (Zend veiligheid) / Transmission Securiry NATO
TRAP (Tactische Herstel van luchtvaartuigen en het personeel) / Tactical Recovery of Aircraft and Personnel NATO
TRIS (Forces in Suriname) / Troepenmacht in Suriname MvD/KL
TRN (Troops) / Troepen MvD/KL
TROPCO (Tractor Trailer Combination) / Trekker Oplegger Combinatie MvD/KL
TS (Technical Staff) / Technische Staf MvD/KL
TSO (Technische staf officier) / Technical Staff Officer (Genie of TD) NATO
TSP (1) (Technical Specialist)(Corporal) / Technisch Specialist (Korporaal) MvD/KL
TSP (2) (Training ondersteuningspakket) / Training Support Package NATO
TTM (Technical Equipment Condition) / Technische Toestand Materieel MvD/KL
TTP (Techniques, Tactics and Procedures) / Technieken, Tactieken & Procedures MvD/KL
TUAV (Tactisch onbemand vliegtuig) / Tactical Unmanned Aerial Vehicles (Zie ook UAV) NATO
TV (Tertiary Training) / Tertiaire Vorming (Voor stadajdudanten) MvD/KL
TVO (Time of Receipt (Message</ref> / Tijd van Ontvangst (Bericht) MvD/Kl
TVZ (Time of Delivery (Message</ref> / Tijd van Verzending (Bericht) MvD/KL
UAS (Onbemande luchtvaartuigen Systemen) / Unmanned Aerial Stystems NATO
UAV (Onbemand vliegtuig) / Unmanned Aerial Vehicle NATO
UBM (Outflow promoters Defense Measure) / Uitstroom Bevorderende Maatregel Defensie MvD/Alg
UBMO (Outflow promoters Measure Elderly) / Uitstroom Bevorderende Maatregel Ouderen ) MvD/Alg
UCAV (Onbemand gevechtsvliegtuig) / Unmanned Combat Aerial Vehicle NATO
UGL (Onderhals granaatwerper) / Underslung Grenade Launcher (O.a onder Diemaco) NATO
UGM (Payment Former Servicemen) / Uitkering Gewezen Militairen (Zie UKW) MvD/Alg
UGR (Enhanced Readiness Reporting) / Uitgebreide Gereedheids Rapportage MvD/KL
UGV (Onbemand voertuig) / Unmanned Ground Vehicle NATO
UI (Intervention unit) / Unit Interventie MvD/KM
UIM (Marine Intervention Unit) / Unit Interventie Mariniers MvD/KM
UITG (Dismounted) / Uitgestegen MvD/KL
UITV (Execution / Run) / Uitvoering/Uitvoeren MvD/KL
UKW (Payment law former servicemen) / Uitkeringswet Gewezen Militairen (Zie UGM) MvD/Alg
UMS (Onbemand maritiem systeem) / Unmanned Maritime Systems MvD/KM
UN (Verenigde Naties) / Unit Nations (Zie VN) NATO
UNAMA (Verenigde Naties missie Afghanistan) / United Nations Assistance Mission Afghanistan NATO
UNAMID African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur (UNAMID) NATO
UNCLASS (Ongeclassificeerd) / Unclassified NATO
UNDOC (Verenigde Naties Bureau voor Drugs en Misdaad) / United Nations Office on Drugs and Crime NATO
UNDOF (Terugtrekking van de Verenigde Naties Observer Force) / United Nations Disengagement Observer Force NATO
UNFICYP (Verenigde Naties vredesmacht in Cyprus) / United Nations Peacekeeping Force in Cyprus NATO
UNHCR (Hoogste VN-Comite voor de vluchtelingen) / United Nations High Committtee for Refugees NATO
UNIFIL (Verenigde Naties Internationale troepenmacht in Libanon) / United Nations International Force In Lebanon NATO
UNMEE (Verenigde Naties missie in Ethiopië en Eritrea) / United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea NATO
UNMIL (Verenigde Naties missie in Liberia) / United Nations Mission in Liberia NATO
UNMIS (Verenigde Naties missie in Sudan) / United Nations Mission in Sudan NATO
UNMISS (Verenigde Naties missie in de Republiek van Zuid-Soedan) / United Nations Mission in the Republic of South Sudan NATO
UNMO (Verenigde Naties Militaire waarnemer) / United Nations Military Observer NATO
UNPROFOR (Verenigde Naties Beschermingstroepen) / United Nations Protection Force NATO
UNSCR (Verenigde Opdrachten Resolutie van de Veiligheidsraad) / United Missions Security Council Resolution NATO
UNTAC (Verenigde Naties Overgangs Autoriteit voor Cambodja) / United Nations Transitional Authority in Cambodia NATO
UNTSO (Verenigde Naties Organisatie Toezicht Wapenstilstand) / United Nations Truce Supervision Organization NATO
UP (Equipment Package) / Uitrustingspakket MvD/KL
UPO (Uniform Pension Overview) / Uniform Pensioen Overzicht MvD/Alg
USAF (Amerikaans Luchtmacht) / United States Air Force NATO
USAID (United States Agentschap voor Internationale Ontwikkeling) / United States Agency for International Development NATO
USAR (Stedelijke opsporing en redding) / Urbain Search and Rescue NATO
USASMA (Verenigde Staten Landmacht Sergeant MajoorAcademy) / United States Army Sergeants Major Academy NATO
USCENTCOM (Verenigde Staten Centraal Commando) / United States Central Command NATO
USJFCOM (Verenigde Staten Gezamenlijk Commando) / United States Joint Forces Command NATO
USL (Haaklast op helicopter) / Under Slung Loads NATO
USLC (Haaklast toestemming) / Under Slung Load Clearance NATO
USSC (Verenigde Staten veiligheidscoördinator Dayton) / United States Security Coordinator Dayton NATO
UTC (Trainings Centrum Stedelijke gebieden) / Urban Trainings Centre (Marnehuizen) MvD/KL
UTM (Algemene stelling) / Universal Transverse Mercator NATO
UWV (Institute for Employee Insurance) / Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen MvD/Alg
UXB (Onontplofte bom/Blindganger) / Unexploded Bomb NATO
UXO (Ongeïdentificeerde Explosief) / Unidentified Explosive Ordnance NATO
V&V (Peace & Security) / Vrede & Veiligheid MvD/Alg
VA (Call for fire) / Vuur Aanvraag MvD/KL
VAFAMIL (Vacation facilities for servicemen) / Vakantiefaciliteiten voor militairen MvD/Alg
VAKOL (Continued General Executive training Airmobile) / Voorgezette Algemene Kaderopleiding Luchtmobiel MvD/KL
VAOP (Raised Disability Pension (Soldiers</ref> / Verhoogd Arbeidsongeschiktheidspensioen (Militairen) MvD/Alg
VAU (Truck) / Vrachtauto MvD/KL
VBD (Communications) / Verbindingen MvD/KL
VBDD (Signal Corps) / Verbindingsdienst MvD/KL
VBPL (Health station) / Verbandplaats MvD/KL
VBPLPEL (Health station platoon) / Verbandplaatspeloton MvD/KL
VC (Stock Center) / Voorraad Centrum (Onderdeel FD) (Zie ook SC) MvD/Kl
VCD (Permanent Parliamentary Committee for Defence) / Vaste Kamercommissie voor Defensie MvD/Alg
VCKL (Communications Royal Dutch Army Commander) / Commandant Verbindingen Koninklijke Landmacht MvD/KL
VCL (Fire Coordination Line) / Vuur Coördinatie Lijn (Zie ook RFL) MvD/KL
VCO (Advanced Training Commandos) / Voorgezette Commando Opleiding MvD/KL
VCP (1) (Voertuig verzamelpunt) / Vehicle Collecting Point NATO
VCP (2) (Forward Command Post) / Vooruitgeschoven Commandopost MvD/KL
VDG (Cornet) / Vaandrig MvD/KL
VDPL (Distribution Place) / Verdeelplaats MvD/KL
VEB (Additional Fee Confiscation) / Vergoeding Extra Beslaglegging MvD/KL
VERD (Defense) / Verdediging MvD/KL
VERK (Reconnaissance) / Verkenning MvD/KL
VERKESK (Reconnaissance Squadron) / Verkenningeskadron MvD/KL
VERKPEL (Reconnaissance Platoon) / Verkenningspeloton MvD/KL
VERN (Destruction) / Vernieling MvD/KL
VERPL (Relocation / Move) / Verplaatsing/Verplaatsen MvD/KL
VETCAP (Dierenarts Civil Affairs-programma) / Veteriarian Civil Affairs Programme (Zie ook MEDCAP) NATO
VETR (Delaying / Delay / Slow) / Vertragend/Vertraging/Vertragen MvD/KL
VEVA (Safety & Expertise) / Veiligheid & Vakmanschap (MBO opleiding) MvD/Alg
VF (Confidence Function) / Vertrouwensfunctie MvD/KL
VFB (Determining Physical Loadability) / Vaststellen Fysieke Belastbaarheid MvD/KL
VGB (Declaration of no objections) / Verklaring Geen Bezwaar MvD/Alg
VGDKL (Insurance Medical Service Royal Dutch Army) / Verzekeringsgeneeskundige Dienst KL (Zie BMB) MvD/KL
VGP (Improved readiness Process) / Verbeterd Gereedstellingsproces (Zie ook GETL) MvD/KL
VHA (Damp gevaarlijk gebied) / Vapour Hazard Area MvD/KL
VHF (Zeer hoge frequentie) / Very High Frequency NATO
VHO (Formation Repetition Exercise) / Vormings Herhalings Oefening MvD/KL
VI (1) (Service instructions) / Verzorgings Instructie MvD/KL
VI (2) (Veterans Institute) / Veteranen Instituut MvD/Alg
VIJ (Enemy) / Vijand MvD/KL
VIOB (Relocation in Basic Interval (Quick march</ref> / Verplaatsing op Interval Basis (Snelmars) MvD/KL
VIP (1) (Raised disability pension)(Civilians) / Verhoogd Invaliditeitspensioen (Burgers) MvD/Alg
VIP (2) (Visuele herkenning projector) / Visual Identification projector NATO
VK (Traffic) / Verkeer MvD/KL
VKAM (Safety, Quality, Health & Environment) / Veiligheid, Kwaliteit, Arbo & Milieu MvD/Alg
VLAGES (Zeer lage hoogte Zwaartekracht Extractiesystemen) / Very Low Altitude Gravity Extratction System (Luchtdropping) NATO
VLAST (Video-gebaseerde Live-Aircraft Stinger Trainer) / Video-based Live Aircraft Stinger Trainer MvD/KL
VLB (Airbase) / Vliegbasis MvD/KL
VLC (Fire Control Centre) / Vuurleidingcentrum (Zie VRC) MvD/KL
VLET (Front line own troops) / Voorste Lijn Eigen troepen MvD/KL
VMADS (Op voertuig gemonteerde Actief ontkenningssysteem) / Vehicle Mounted Active Denial System NATO
VMF (Collect Change Form) / Verzamel Mutatie Formulier MvD/KL
VMO (Continuing Military Training) / Voortgezette Militaire Opleiding MvD/KL
VMO (Geneeskundigdorp buitendienst) / Village Medical Outreach NATO
VMOD (Services Regulations Military War and Service Victims) / Voorzieningenregeling Militaire )orlogs- en Dienstslachtoffers MvD/Alg
VMSDef (Defence safety Management System) / Veiligheidsmanagement Systeem Defensie MvD/Alg
VN (United Nations) / Verenigde Naties (Zie UN) MvD/Alg
VNOV (Holiday leave Not On Request) / Vakantieverlof Niet Op Verzoek MvD/KL
VNVR (United Nations Security Council) / Verenigde Naties Veiligheidsraad MvD/Alg
VOKS (Old (Dutch) Warriors Society Korea) / Vereniging Oud-Korea Strijders MvD/KL
VOORB (Prepared / Preparation / Preparing) / Voorbereid/Voorbereiden/Voorbereiding MvD/KL
VOPS (Peace Operations) / Vredesoperaties MvD/Alg
VOSS (Improved Operational Soldier System) / Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (DMO project gestart in 2007) MvD/Alg
VOT (Traffic training ground) / Vekeers Oefen Terrein MvD/KL
VOTC (Flight Safety Training and Test Centre) / Vliegveiligheid Oefen & Test Centrum MvD/Klu
VOV (Fixed Order Peacetime) / Vaste Order Vredestijd MvD/KL
VOVV (Postgraduate Programme in Free Fall) / Voortgezette Opleiding Vrije Val MvD/KL
VPD (Schip Beveiliging Detachement) / Vessel Protection Detachement (Zie ook OGPV) MvD/KM
VPL (Supply location) / Verzamelplaats MvD/KL
VPLK (Nurse) / Verpleegkundige MvD/KL
VRA (Request, Report and Application) / Verzoek, Rapport en Aanvraag MvD/KL
VRC (Fire Control Centre) / Vuurregelingscentrum (Zie VLC) MvD/KL
VRD (Stock) / Voorraad MvD/KL
VROB (Compensation for Overtime, Unsocial, Availability and Accessibility) / Vergoedingsregeling voor Overwerk, Onregelmatigheid, Beschikbaarheid en Bereikbaarheid MvD/Alg
VRP (Provisional Reorganization Plans) / Voorlopige Reorganisatieplannen MvD/Alg
VRS (Veterans Registration System) / Veteranen Registratie Systeem MvD/Alg
VRTS (Virtueel Realiteits Trainingssysteem) / Virtual Reality Trainings System MvD/Klu
VRV (Transport) / Vervoer MvD/KL
VRW (Forward Edge to the Battle Area) / Voorste Rand Weerstandsgebied MvD/KL
VS (1) (Regulation) / Voorschrift MvD/Alg
VS (2) (United States) / Verenigde Staten MvD/Alg
VSAT (Zeer kleine satellietantenne) / Very Small Aperture Terminal NATO
VSCC (Fire Support Coordination) / Vuursteuncoördinator MvD/KL
VSO (Fire Support Officer) / Vuursteunofficier MvD/Kl
VSPT (Distribution Point) / Verspreidingspunt MvD/KL
VSRAT (Zeer korte afstand Anti-tank) / Very Short Range Anti-tank MvD/KL
VST (Vehicle Systems) / Voertuig Systemen MvD/KL
VTE (Full-time Equivalent) / Voltijds Equivalent (Zie ook FTE) MvD/Alg
VTG (Vehicle) / Voertuig MvD/KL
VTO (Technical Training) / Vaktechnische Opleiding (Zie ook DTO en WTO) MvD/KL
VTV (March) / Verplaatsing te Voet MvD/KL
VUIST (Fire Support Information System) / Vuursteun Informatie Systeem MvD/KL
VUPO (Fire position) / Vuurpositie MvD/KL
VUST (Fire Support) / Vuursteun MvD/KL
VUT (Early Retirement) / Vervroegde Uittreding (Zie FPU) MvD/Alg
VVDM (Association of conscripts) / Vereniging van Dienstplichtige Militairen (Opgericht in1966 opgeheven in 1996) MvD/Alg
VVHO (Facilities at Peace and Humanitarian Operations) / Voorzieningen bij Vredes- en Humanitaire Operaties MvD/Alg
VZ (Collect / Collection) / Verzamelen/Verzameling MvD/KL
VZG (Take care) / Verzorgen/Verzorging/Verzorgende MvD/KL
VZGCO (Supply Command) (Does not exist anymore) / Verzorgingscommando (Opgeheven) MvD/KL
VZGEB (Assembly Area) / Verzamelgebied MvD/KL
VZL (Mailing list) / Verzendlijst MvD/KL
VZPT (Assemblage) / Verzamelpunt MvD/KL
WA (Weather Department) / Weerafdeling MvD/Klu
WALS (Warning Airborne Radar Stinger) / Waarschuwingsrader Luchtmobiele Stinger MvD/KL
WAMIL (Act for Soldiers) / Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Militairen (1972 bedoeld voor Dienstplichtgen) MvD/Alg
WAN (Uitgestrekt netwerk) / Wide Area Network (Zie ook LAN) NATO
WB (Thermal Camera) / Warmtebeeld(Camera) MvD/KL
WBAD (Civil Defense Officials redundancy Decision) / Wachtgeldbesluit Burger Ambtenaren Defensie MvD/Alg
WBBT (Unemployment Decision Servicemen) / Werkloosheidsbesluit Beroepsmilitairen Bepaalde Tijd MvD/Alg
WBDP (Unemployment Decision Defence Personnel) / Werkloosheidsbesluit Defensiepersoneel MvD/Alg
WBGT (Temperatuur op aarde) / Wet Bulb Global Temperature NATO
WBI (Water Drill Installation) / WaterBoorInstalatie MvD/KL
WC (1) (Oorlogs correspondent) / War Correspondent NATO
WC (2) (Overste vlieger) / Wing Commander NATO
WCF (Gevoelstemperatuur) / Wind Chill Factor NATO
WCP (Wapen Inzameling Punt) / Weapon Collection Point NATO
WEU (Western European Union) / Westeuropese Unie MvD/Alg
WFP (Wereldvoedselprogramma) / World Food Program NATO
WGS (1) (Wereldwijd Sateliet Breedband Communicatiesysteem) / Wideband Global Satellite communication MvD/KM
WGS (2) (Werled Landmeetkundig Systeem) / World Geodetic System NATO
WI (Wapen Inlichtingen) / Weapons Intelligence NATO
WIA (Gewond tijdens gevecht) / Wounded in Action NATO
WIT (Wapens Inlichtingen Team) / Weapons Intelligence Team NATO
WIV (Law on Intelligence and Security) / Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten MvD/Alg
WLP (Listening post) / Waarnemings- en Luisterpost MvD/KL
WLR (Wapens Opsporings Radar) / Weapons Location Radar NATO
WLS (Change loading system / Wheelloader) / Wissel Laad Systeem / Wiel Laad Schop MvD/KL
WMD (Massa vernietigingswapens) / Weapons of Mass Destruction NATO
WMK (Certification / Authentication) / Waarmerking/Waarmerken MvD/KL
WML (Quick-laying Road surface) / Wegen Mat Legger MvD/KL
WMR (Sergeant) / Wachtmeester MvD/KL
WMR1 (Sergeant first class) / Wachtmeester der eerste klasse MvD/KL
WMT (Military Disciplinary Law) / Wet Militair Tuchtrecht MvD/Alg
WO (Adjudant onderofficier) / Warrend Officer NATO
WOR (Warning Call) / Waarschuwingsoproep MvD/KL
WOUCS (Water Research Equipment Chemical weapons) / Water Onderzoeks Uitrusting Chemische Strijdmiddelen MvD/KL
WP (1) (Wallboard) / Wandplaat MvD/KL
WP (2) (Observation post) / Waarnemingspost MvD/KL
WPC (Oorlogs Pensioenen Commissie) / War Pensions Comité NATO
WPN (Weapon) / Wapen MvD/KL
WRN (Observation / Perception / Observer) / Waarneming /Waarnemen/Waarnemer MvD/Kl
WSM (Weapon System Management) / Wapensysteemmanagement MvD/Alg
WTO (Weapon Technical Training ) / Wapentechnische Opleiding (Zie ook DTO en VTO) MvD/KL
WTRI (Tradition Council Infantry) / Wapentraditieraad Infanterie MvD/KL
WUP (Observation Exhaustion) / Waarnemingsuitputting MvD/KL
WVMS (Code of Military Justice) / Wetboek van Militair Strafrecht MvD/Alg
WVO (Security Screening Act) / Wet VeiligheidsOnderzoeken MvD/Alg
WVP (Gatekeeper Improvement Act) / Wet Verbetering Poortwachter MvD/Alg
WVTG (Wheeled Vehicle) / Wielvoertuig MvD/KL
WWT (Oorlogsvoering Winter Training) / Winter Warefare Training NATO
X (Kruispunt van water, wegen of spoor) / Crossing NATO
XCAS (Vooraf geplande luchtsteun) / Pre-planned Close Air Support NATO
XO (1) (Onderofficier) / Executive Officer NATO
XO (2) (Uitwisseling Officier) / Exchange Officer NATO
YAD (Trucks General Service) / Vrachtauto Algemene Dienst MvD/KL
YAJ (Truck transport Jerrycans) / Vrachtauto vervoer Jerrycans MvD/KL
YAK (Dump truck) / Kiepauto MvD/KL
YAP (Truck Passenger transport) / Vrachtauto Personenvervoer (Met kooiconstructie) (Bijnaam de Walibi) MvD/KL
YPR (Tracked Armoured Vehicle type Y) / Pantserrupsvoertuig type Y MvD/KL
ZACV (Independent, Active, Creative and Responsibility Awareness) / Zelfstandig, Actief, Creatief en Verantwoordelijkheidsbewust MvD/KL
ZAU (Ambulance) / Ziekenauto MvD/KL
ZAUPEL (Ambulance Platoon) / Ziekenautopeloton MvD/KL
ZBO (Independent Regulatory Organisation) / Zelfstandig Bestuurs Orgaan MvD/Alg
ZHKH (Self Help and Support Comrades) / Zelfhulp & Kameradenhulp MvD/KL
ZMV (Heavy Military Skill) / Zware Militaire Vaardigheid MvD/KL
ZOS (Afscheidingegebied) / Zone of Separation NATO
ZUIS (Shipping expandable Information System) / Zeescheepvaart uitbreidbaar Informatie Systeem MvD/KMar
ZVD (Medical expenses Defence Personnel) / Ziektekostenvoorziening Defensiepersoneel MvD/Alg
ZVK (Military Health Insurance) / Ziektekostenverzekering Krijgsmacht MvD/Alg
ZVO (Government Employees Medical expenses Supply) / Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel (Zie ZVD) MvD/Alg
ZVW (Health Insurance Act) / Zorgverzekeringswet MvD/Alg
ZWPT (Focus) / Zwaartepunt MvD/KL
ZZF (Saturdays, Sundays and Holidays) / Zaterdag, Zon- en Feestdagen MvD/KL
wordbook/vernieuwd-overzicht-militaire-afkortingen-military-acronyms.txt · Last modified: 2021/06/09 12:08 by michaelbeijer